5 сесія 8 скликання (12.02.2021)

Про районну Програму підтримки органів місцевого самоврядування…

Image   

      

ПРОЕКТ

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА   РАДА           

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ПЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

12.02.2021

 

Про районну Програму  підтримки

органів місцевого самоврядування

та висвітлення діяльності Конотопської 

районної ради на 2021 рік

З метою забезпечення організації відзначення в Конотопському районі на належному рівні державних та професійних свят здійснення представницьких та інших заходів, а також висвітлення діяльності Конотопської районної ради,  відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

            районна  рада   вирішила :

            1.Затвердити районну Програму підтримки органів місцевого самоврядування  та висвітлення діяльності Конотопської районної ради  на 2021 рік (додається).

            2.Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити Конотопську районну раду.

            3.В зв’язку з прийняттям даного рішення, рішення районної ради від 17.07.2020 «Про районну Програму висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2020 рік в новій редакції» визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2021.

            4.Контроль  за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики. 

 

Голова                                                           Віктор БИК

                                                                             

                                                                           

                                                                               Додаток 

                                                                         до рішення районної ради 

                                                                         восьмого скликання від 12.02.2021

 

І. ПАСПОРТ

районної  Програми підтримки органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2021 рік                                                        (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми   

Конотопська районна рада 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органів місцевого самоврядування про розроблення Програми

Розпорядження голови Конотопської районної ради від 18.01.2021 № 5                «Про розроблення проекту районної Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких, інших заходів та висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2021 рік» 

 

3.

Розробник Програми

Конотопська районна рада 

4.

Співрозробник Програми

 

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Конотопська районна рада 

6.

Учасники Програми

Конотопська районна рада 

7.

Термін реалізації Програми

 

2021 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 

у тому числі:

165000,0 гривень  

 

 

 

9.1.

 

Коштів районного бюджету 

 

165000,0 гривень  

 
 
 
 
ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України,  законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації».  

Голова Конотопської районної ради  представляє районну раду  у відносинах з  державними   органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та   організаціями  незалежно   від    форм   власності, громадянами. Заходи, передбачені Програмою, направлені   на  суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури району, забезпечення комунікації жителів району, органів влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,  підприємств, установ  та   організацій  незалежно   від    форм   власності.

           Висвітлення діяльності Конотопської районної ради, а саме пленарних засідань районної ради, засідань роботи постійних комісій районної ради через транслювання її в ефірному просторі телебачення та радіомовлення та публікацію матеріалів в друкованих засобах масової інформації Конотопського району  надасть можливість забезпечити оперативне інформування населення району про рішення районної ради з усіх соціально-економічних питань, висвітлювати господарсько-економічні, суспільно-політичні та інші події, розповсюджувати офіційні повідомлення, об’єктивно висвітлювати факти та події, тому підтримка висвітлення діяльності Конотопської районної ради є запорукою прозорості діяльності районної ради.  

      

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

– забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, заходів зі збереження національної пам’яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури району, проведення інших урочистих заходів;

– забезпечення  виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з   державними  органами,  іншими   органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та   організаціями  незалежно   від    форм   власності;  

            – широка поінформованість жителів Конотопського району про діяльність Конотопської районної ради через об’єктивне висвітлення в засобах масової інформації діяльності районної ради, її голови, депутатського корпусу, політичних, соціально-культурних подій району для створення належних умов в забезпеченні якісного, повноцінного  та ефективного доступу населення, яке проживає на території Конотопського району до інформації та забезпечення всебічної прозорості в діяльності Конотопської районної ради на рівні району та області. 

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для виконання мети Програми.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми забезпечить належну організацію відзначення державних та професійних свят,  відзначення осіб, які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя та зробили вагомий внесок  у розвиток Конотопського району, проведення інших урочистих заходів, виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з  державними   органами,  іншими  органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм    власності.

          Розв’язати проблему відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування  можливо   при реалізації комплексу заходів з удосконалення поінформованості населення району в діяльності Конотопської районної ради, в тому числі і через висвітлення діяльності органу в засобах масової інформації 

 шляхом виконання ряду цілеспрямованих заходів та завдань:

   – систематично висвітлювати у передачах місцевого телебачення та радіомовлення, а також в друкованих засобах масової інформації Конотопського району інформацію про діяльність Конотопської районної ради, як органу місцевого самоврядування району;

            – забезпечувати оперативне інформування населення про господарсько-економічні, суспільно-політичні та інші події, розповсюджувати офіційні повідомлення, рішення сесій Конотопської районної ради, об’єктивно висвітлювати факти та події;

   – знайомити  телеглядачів, радіослухачів  та читачів із різноманітними подіями, ходом виконання програм соціально-економічного розвитку району, а також галузевих програм, заходів та діяльності установ та організацій тощо.

 

                                              

 

 

                                  

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

 

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми

Рік виконання програми

Усього витрати на виконання програми (грн.)

 

Обсяг ресурсів, усього

у тому числі:

районний бюджет

2021 рік

165000,0 

 

165000,0 

 

            Виконання Програми здійснюється  в 2021 році.

 

V. Перелік завдань

 і заходів Програми та результативні показники

          

   Реалізація Програми передбачає виконання системи завдань та заходів, а саме: 

   – виготовлення бланків Почесних грамот, Подяк та дипломів для відзначення та заохочення підприємств, установ та організацій і окремих осіб;

  – виготовлення друкованої, інформаційної та іншої продукції, придбання папок для грамот, рамок для подяк, вітальних адрес, конвертів, вітальних листівок, запрошень, прапорів, квіткової, ритуальної, рекламної та іншої продукції, виготовлення продукції із зображенням державної та місцевої символіки, виготовлення стендів Почесний громадянин тощо;

  – придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки;

   –   висвітлення ходу пленарних засідань районної ради;

   –   висвітлення засідань постійних комісій районної ради;

   –   висвітлення діяльності депутатського корпусу районної ради;

   –   висвітлення роботи голови районної ради;

   – висвітлення змісту та ходу виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

   –    інформаційне супроводження нормативної та  законодавчої бази; 

   –   розміщення матеріалів стосовно розвитку культури, освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, туризму, сприяння відродженню осередків народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботи творчих спілок, громадських організацій, які діють у цій сфері;

   – інформування населення про надзвичайні ситуації та вжиті заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

   – відстеження результативності виконання регуляторних актів, прийнятих районною радою;

   – розміщення оперативної інформації про основні події та важливі заходи, які відбуваються в районі;

   – підготовка та розміщення інформаційно-аналітичних оглядів з актуальних питань життєдіяльності району;

   –   розміщення матеріалів стосовно   формування, розгляду, затвердження та виконання районного бюджету та бюджетів територіальних громад району;

   – розміщення матеріалів стосовно публічно-поширюваної інформації про  діяльність районної ради .

Виконання програми відбувається через укладення договорів на надання послуг (виконання робіт) з телерадіоорганізаціями та  редакціями друкованих засобів масової інформації Конотопського району на висвітлення діяльності Конотопської районної ради  та з організаціями, що обслуговують підготовку і проведення заходу, а також, у разі потреби, трудові угоди та договори з окремими приватними підприємцями та фізичними особами про виконання певної роботи та придбання товарів, робіт та послуг. 

   В результаті впровадження Програми очікується  забезпечення повноти та оперативності інформування громадськості району про діяльність Конотопської районної ради, голови ради, депутатського корпусу, висвітлення   актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, запровадження постійного діалогу влади з громадськістю району з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування у реалізації зворотного зв’язку, формування об’єктивної  громадської думки стосовно роботи Конотопської районної ради  і підвищення рівня довіри громади до неї на основі отримання повної та всебічної інформації про її діяльність на рівні району та області.

 


 

VI.Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

гривень

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Національна та місцева кадрова політика з відзначення державних та професійних свят,     заходів соціально-економічного та суспільно-політичного спрямування 

1.1.Виготовлення бланків Почесних грамот, Подяк та дипломів для відзначення та заохочення підприємств, установ та організацій і окремих осіб

2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотопська районна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотопська районна рада,

телерадіоорганізації та редакції друкованих засобів масової інформації Конотопського району

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

65000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

Забезпечення місцевого компоненту всіх заходів державних та професійних свят, заходів зі збереження національної пам’яті, заходів, встановлених актами Президента України, Верховної ради України. Кабінету Міністрів України

1.2.Виготовлення друкованої, інформаційної та іншої продукції, придбання папок для грамот, рамок для подяк, вітальних адрес, конвертів, вітальних листівок, запрошень, прапорів, квіткової, ритуальної, рекламної та іншої продукції, виготовлення продукції із зображенням державної та місцевої символіки, виготовлення стендів Почесний громадянин  тощо

1.3.Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки

Поінформованість населення району в діяльності Конотопської районної ради

2.1.Об’єктивне висвітлення в телевізійних програмах та радіопередачах діяльності Конотопської районної ради, її голови, депутатського корпусу, політичних, соціально-культурних подій району  

 

Створення належних умов в забезпеченні якісного, повноцінного     та ефективного доступу населення, яке проживає  на території Конотопського району, до інформації та забезпечення всебічної прозорості в діяльності Конотопської районної ради на рівні району та області

2.2. Об’єктивне висвітлення в друкованих засобах масової інформації діяльності Конотопської районної ради, її голови, депутатського корпусу, політичних, соціально-культурних подій району  

 

 

 

Всього:

 

 

 

165000,0

 

 

 


 

 

VІІ. Координація 

та контроль за ходом виконання Програми

 

            Організація виконання Програми здійснюється Конотопською районною радою.

            Конотопська районна рада подає постійній комісії районної ради  питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики до 31 грудня  2021 року узагальнену інформацію про виконання Програми.

            Координує хід виконання даної Програми заступник голови Конотопської районної  ради.

 

 

 

 

Заступник голови                                           Олексій БОЙЧЕНКО

 

 

 

Перейти до вмісту