5 сесія 8 скликання (12.02.2021)

Про звіт голови Конотопської районної ради про здійснення державної регуляторної політики…

Image ПРОЕКТ

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 Конотоп

Про звіт голови Конотопської районної

ради про здійснення державної

регуляторної політики районною

радою у 2020 році

 

Заслухавши звіт голови Конотопської районної ради про здійснення державної регуляторної політики районною радою у 2020 році, відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

                                           в и р і ш и л а:

1. Звіт голови Конотопської районної ради про здійснення державної регуляторної політики районною радою у 2020 році взяти до відома (додається).

 

Голова                                                                                                        В.БИК

 

Додаток

до рішення районної ради

від 12.02.2021

Звіт

голови Конотопської районної ради про здійснення державної

регуляторної політики районною радою у 2020 році

            Основною метою єдиної державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності, які приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності направлена на вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення  прийняття економічно-недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Районна рада, приймаючи рішення, що впливають на господарські та адміністративні відносини, діє як регуляторний орган. У зв’язку з цим діяльність районної ради повинна відповідати вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» голова районної ради щорічно звітує про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених вищевказаним законом, районною радою проводиться робота у напрямках:

– планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

– ведення переліку чинних регуляторних актів Конотопської районної ради;

– оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та документів, підготовлених у процесі здійснення державної регуляторної політики.

Підготовка проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу здійснюється їх розробниками з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

При внесенні та розгляд районної ради проектів регуляторних актів разом з аналізами їх регуляторного впливу, розробниками дотримується визначена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедура їх оприлюднення. Необхідно зазначити, що під час оприлюднення з метою отримання зауважень та пропозицій спостерігається низький рівень активності суб’єктів господарювання, їх об’єднань та населення в процесах обговорення та надання пропозицій до проектів регуляторних актів.

Організація реалізації повноважень районної ради у здійсненні державної регуляторної політики покладено на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики.

У терміни, визначені чинним законодавством, відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів та висновків про відповідність регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до статті 34 вищевказаного закону проекти регуляторних актів, аналізи їх регуляторного впливу разом з експертними висновками відповідальної постійної комісії надаються до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів відповідно до принципів державної регуляторної політики для подальшого внесення їх на розгляд районної ради.

На 2020 рік прийняття регуляторних актів Конотопською районною радою не планувалось, відповідно регуляторні акти не приймались.

З метою інформування громадськості та залучення її до регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті Конотопської районної ради функціонує розділ «Регуляторна діяльність», на якому оприлюднюються на постійно оновлюється інформація про перелік діючих регуляторних актів, про плани з підготовки проектів регуляторних актів, про проекти регуляторних актів та рішення районної ради, що втратили чинність.

Перейти до вмісту