42 сесія 7 скликання (04.12.2020)

Про районну програму «Розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр…

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

 04.12.2020

Про районну програму «Розвитку та підтримки

Комунального некомерційного підприємства «Центр

первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської

районної ради на 2020 рік» у новій редакції

 

 З метою створення умов для забезпечення доступності та якості надання своєчасної первинної медичної допомоги в населених пунктах Конотопського району, забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району, в тому числі фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, що не ввійшли до Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Сумської області, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 № 311-ОД,  відповідно до рішення Конотопської районної ради від 19.10.2018 «Про забезпечення діяльності структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради», статтей 89, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

            районна  рада вирішила:

          1.Затвердити районну програму «Розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради на 2020 рік» у новій редакції (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів районного бюджету та відповідальним виконавцем  Конотопську районну державну адміністрацію.

3.У зв’язку з прийняттям даного рішення, рішення районної ради від 21.10.2020 «Про районну програму «Розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради на 2020 рік» у новій редакції визнати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров`я та соціального захисту.

 

 

Заступник голови                                                                                І.КЛІГУНОВА

Лариса КОВТУН  6 56 70                           

Надіслати: до протоколу – 1, постійній комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту – 1,  районній державній адміністрації – 1, КНП «Центр ПМСД» Конотопської районної ради -1,  фінансовому управлінню РДА -1.

                                                                                                      Додаток

                    до рішення районної ради

                    сьомого скликання від 04.12.2020

 

I. ПАСПОРТ

Районної  програми «Розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради на 2020 рік» у новій редакції

(Далі – програма)

 

1

Ініціатор розроблення програми  

Конотопська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження   голови Конотопської районної державної адміністрації від 11.12.2019  № 288-ОД «Про розроблення проекту районної програми «Розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради на 2020 рік», розпорядження   голови Конотопської районної  державної  адміністрації  від  02.12.2020  № 333-ОД «Про схвалення проєкту районної програми «Розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради на 2020 рік» у новій редакції

3

Розробник програми

Конотопська районна державна адміністрація, Конотопська районна рада, Комунальне некомерційне підприємство  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради

4

Співрозробник програми

 

5

Відповідальний виконавець програми

Конотопська районна державна адміністрація

6

 

Учасники програми

Конотопська районна державна адміністрація, Конотопська районна рада, Комунальне некомерційне підприємство  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, сільські ради

7

Термін реалізації програми

2020 рік

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, сільські

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

 

                                 7802255  гривня

 

Коштів районного бюджету, в тому числі:

– за рахунок іншої  субвенції з

сільських бюджетів.

 

 

                                 7802255  гривня 

 

       3611031  гривень

                     

 

 

 

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

 

Програма спрямована на забезпечення розвитку та підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, на забезпечення надання населенню Конотопського району медичних послуг з первинної медичної допомоги, створення умов для підвищення доступності, якості медичної допомоги, профілактики, діагностики та лікування населення Конотопського району, збереження кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я у сільській місцевості, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки, запобігання виникнення та поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом  COVID-19 на території Конотопського району.

Первинну медичну допомогу в Конотопському районі надає Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, яке за надані медичні послуги отримує кошти від Національної служби здоров’я України згідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на утримання закладів охорони здоров’я, що ввійшли до Плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги Сумської області, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 №311-ОД «Про затвердження Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Сумської області».

         Для формування оптимальної мережі  закладів охорони здоров’я первинного рівня  медичного обслуговування населення відповідно до вищевказаного Плану необхідно оптимізувати 17 лікувально-профілактичних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради. Але враховуючи значну віддаленість фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів від амбулаторій, з метою недопущення погіршення надання первинної медичної допомоги в населених пунктах Конотопського району потребує вирішення питання: збереження існуючої мережі структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, а саме: фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, що не ввійшли до Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Сумської області. У зв’язку з необхідністю створення належних умов для забезпечення доступності та якості надання своєчасної первинної медичної допомоги в населених пунктах Конотопського району Конотопською районною радою прийнято рішення  від 19.10.2018 «Про забезпечення діяльності структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради», відповідно до якого на утримання вищезазначених закладів охорони здоров’я залучаються кошти з районного бюджету з урахуванням отриманих міжбюджетних трансфертів із сільських рад Конотопського району на території, яких вони розташовані.

          Коштів, які отримає Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради від Національної служби здоров’я України у 2020 році за оперативними розрахунками відповідно до кількості підписаних декларацій про вільний вибір лікаря недостатньо для утримання  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради.

Технічний стан та матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я Конотопського району не відповідає сучасним вимогам надання якісної медичної допомоги. Значна частина лікувально-профілактичних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради потребує проведення реконструкцій та ремонтних робіт, що забезпечить приведення санітарно-технічного стану лікувально-профілактичних підрозділів до вимог стандартів надання медичної допомоги, продовження експлуатаційного ресурсу будівель, підвищення енергозбереження та енергоефективності, що в свою чергу потребує  значних капіталовкладень.  Для забезпечення медичних закладів первинної ланки сучасним медичним обладнанням у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 08.04.2019  №797 «Про внесення змін до Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу» необхідне оновлення матеріально-технічної бази.

За рахунок коштів районного бюджету планується виділити кошти по головному розпоряднику районного бюджету Конотопській районній державній адміністрації на розвиток та підтримку  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради  в загальній сумі 7802255 грн., в тому числі за рахунок коштів сільських бюджетів в сумі 3611031 грн., а саме: на  оплату праці з нарахуванням, на підвищення оплати праці у вигляді стимулів шляхом здійснення додаткових виплат преміювання медичним працівникам, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення з нарахуванням, на оплату праці з нарахуванням працівників допоміжного підрозділу,  на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на придбання бензину та дизельного палива,  на придбання медикаментів, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату видатків на відрядження, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,  на інші поточні видатки,  придбання слухових апаратів, придбання сорбційних стерильних пов’язок, на придбання туберкуліну, на придбання антирабічної вакцини, на забезпечення дітей до двох років з малозабезпечених сімей безкоштовним  дитячим харчуванням, на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання Загорної Ірини Андріївни, на відшкодування вартості лікарських засобів та засобів індивідуального догляду пільгових категорій населення, на відшкодування вартості  зубопротезування пільгових категорій населення, на проведення капітального ремонту, на придбання захисних костюмів, халатів, дезактину, антисептичних засобів та засобів індивідуального захисту необхідних для запобігання виникнення та поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом  COVID-19 на території Конотопського району, на придбання медикаментів для невідкладної медичної допомоги,  на придбання лабораторних реактивів та інструментарію, на придбання склопакету для металопластикового вікна, на придбання господарчих матеріалів, на проведення поточного ремонту, на оплату послуг  за реєстрацію легкових автомобілів Renault Duster та на збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі Renault Duster, на оплату послуг з проведення комплексу протиепідеміологічних заходів, на оплату послуг з проведення лабораторних досліджень КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім. ак.М.Давидова» за направлення лікарів КНП «Центр ПМСД» Конотопської районної ради, на придбання ноутбука і багатофункціонального пристрою, на придбання електрокардіографів в комплекті, на виплату додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті у здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 та  проводять забори зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, на придбання сміттєвого баку, на оплату послуг з проведення лабораторних тестувань на COVID -19  з використанням методу імуноферментного аналізу (ІФА), на придбання плити для пічного опалення, на придбання  електричних побутових приладів, холодильника, на придбання дрібного медичного обладнання та інвентарю, на оплату послуг за проведення експертної оцінки щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщення, придбання біохімічного аналізатора у комплекті, проведення реконструкції пандусів, ґанків та ґанків з влаштуванням пандусів амбулаторій  загальної практики-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання фотоколориметра та центрифуги лабораторної.

         Крім того за рахунок коштів районного бюджету в 2020 році забезпечується здійснення напрямків згідно окремих затверджених цільових програм, а саме:

     – районна програма розвитку паліативної допомоги на 2018-2020 роки у новій редакції в сумі 45000 грн. для забезпечення формування системи ефективної паліативної допомоги відповідно до потреб населення та міжнародних стандартів;

     – районна програма «Навчання лікарів-інтернів та забезпечення лікарськими кадрами медичних закладів первинної ланки Конотопського району на 2018-2020 роки» у новій редакції в сумі 54220 грн. для забезпечення  проходження інтернатури лікаря-інтерна за спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» на базі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради.

 

III. Визначення мети програми

 

             Мета цієї програми полягає у створенні умов для  забезпечення доступності та якості надання своєчасної первинної медичної допомоги населенню Конотопського району, збереження існуючої мережі закладів охорони здоров’я району, модернізації та зміцненні матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, оснащення його необхідним медичним обладнанням, що допоможе покращити якість та тривалість життя населення, забезпечення запобігання виникнення та поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом  COVID-19 на території Конотопського району, забезпечення належної оплати праці  медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті у здійсненні заходів з запобігання поширення та виникнення гострої респіраторної хвороби COVID-19, лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 та  проводять забори зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів                          та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Видатки пов’язані з реалізацією даної програми, здійснюються за рахунок виділених у встановленому порядку коштів з районного бюджету.

         Для розв’язання  проблеми створення належних умов для надання якісної медичної допомоги населенню, забезпечення доступності та ефективності первинної медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення, збереження кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я у сільській місцевості, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, засобами індивідуального догляду та безкоштовним зубопротезуванням, придбання захисних костюмів, халатів, дезактину, антисептичних засобів та засобів індивідуального захисту необхідних для запобігання поширення на території Конотопського району гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, забезпечення належної оплати праці  медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті у здійсненні заходів з запобігання поширення та виникнення гострої респіраторної хвороби COVID-19, лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 та  проводять забори зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, недопущенні ліквідації структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, а саме: фельдшерсько-акушерських та  фельдшерських пунктів, що не ввійшли до Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Сумської області шляхом забезпечення розвитку та підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради», що дасть змогу:

·         створити умови для забезпечення надання якісної медичної допомоги;

·         збереження та зміцнення здоров’я населення;

·         зниження рівня інвалідності населення;

·         забезпечення доступності та рівності жителів району при отриманні медичної допомоги;

·         забезпечення гарантованого рівня надання кваліфікованої медичної допомоги;

·        забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення;

·        забезпечення надання зубопротезної допомоги пільговим категоріям населення;

·        забезпечення дітей до двох років з малозабезпечених сімей безкоштовним  дитячим харчуванням;

·        запобігання розвитку ускладнень та поліпшення якості життя хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання;

·        зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних  підрозділів;

·        створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;

·        організація проведення раннього виявлення туберкульозної інфекції серед дитячого населення шляхом проведення туберкулінодіагностики;

·        поліпшення технічного стану будівель;

·        підвищити  енергоефективність  та енергозбереження   лікувально-профілактичних  підрозділів;

·        забезпечити   раціональне  та ефективне   використання  енергоресурсів;

·         підвищення престижу праці медичних працівників;

·         зменшення плинності та міграції медичних кадрів;

·         забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги;

·         забезпечення запобігання виникнення та поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом  COVID-19 на території Конотопського району.

             Виконання програми здійснюється  в 2020 році.

Ресурсне забезпечення районної програми

гривень

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми

Рік виконання програми

Усього витрати на виконання програми

 

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

 

2020 рік

 

7802255

 

Районний бюджет, в тому числі:

 

– за рахунок  іншої субвенції з  сільських бюджетів

 

2020 рік

 

2020 рік

 

 

7802255

 

3611031

 

                                                                                       

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями програми є створення умов для ефективного функціонування в районі первинної медичної допомоги, забезпечення доступності та якості медичного обслуговування населення, збереження і покращення здоров’я населення району, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки, оновлення матеріально-технічної бази, поліпшення умов праці медичних працівників, забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району, в тому числі  фельдшерсько-акушерських та  фельдшерських пунктів, що не ввійшли до Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Сумської області, запобігання виникнення та поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом  COVID-19 на території Конотопського району, забезпечення належної оплати праці  медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті у здійсненні заходів з запобігання поширення та виникнення гострої респіраторної хвороби COVID-19, лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 та  проводять забори зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, що в свою чергу пов’язано з  забезпеченням розвитку та підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради.


VI. Напрями діяльності та заходи програми

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),грн.

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення  діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району

Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, в тому числі:

 

виплата заробітної плати, в тому числі:

– на оплату праці працівників КНП «Центр ПМСД» Конотопської районної ради , в тому числі працівників ФАП та ФП, що не ввійшли до Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Сумської області, на оплату праці лікарів-стоматологів, зубних лікарів, сестри медичної стоматологічного кабінету, підвищення оплати праці у вигляді стимулів шляхом здійснення додаткових виплат преміювання медичним працівникам, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та компенсації за невикористану відпустку;

– на виплату премій та додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті у здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 та  проводять забори зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19;

 

 нарахування на оплату праці, в тому числі:

– нарахування на оплату праці працівників КНП «Центр ПМСД» Конотопської районної ради , в тому числі працівників ФАП та ФП, що не ввійшли до Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Сумської області, на оплату праці лікарів-стоматологів, зубних лікарів, сестри медичної стоматологічного кабінету, підвищення

2020  рік

Конотопська районна державна адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради

 

Всього, у тому числі:

 

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів,

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів,

 

 

7802255

 

 

 

2946606

 

 

2823778

 

1977787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122828

 

 

 

 

 

 

 

 

728042

 

701020

 

518898

 

 

 

Надання на належному рівні якісної та ефективної медичної допомоги , забезпечення доступності населення Конотопського району до первинної медичної допомоги, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я первинного рівня

 

 Продовження таблиці

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),грн.

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення  діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району

оплати праці у вигляді стимулів шляхом здійснення додаткових виплат преміювання медичним працівникам,  на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та компенсації за невикористану відпустку ;

 

– нарахування на оплату праці при виплаті премій та додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті у здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 та  проводять забори зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19;

 

предмети, матеріали,обладнання та інвентар, у тому числі:

– на придбання канцелярських товарів, медичних бланків, господарчих та малоцінних товарів, будівельних матеріалів;

 

– на придбання бензину А-92 та дизельного палива;

– на придбання запасних частин до санітарних автомобілів;

 

– на придбання склопакету для металопластикового вікна;

 

– придбання господарських матеріалів для підготовки до весняно-літнього періоду;

 

– придбання електричних побутових приладів та холодильника;

2020  рік

Конотопська районна державна адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради

 

 

 

 

 

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів,

 

За рахунок коштів районного бюджету,

 

За рахунок коштів районного бюджету,

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету,

 

 За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

 

 

 

 

 

27022

 

 

 

 

 

 

 

549011

 

86011

 

46011

 

300000

 

140000

 

1600

 

1600

 

15000

 

5400

 

5400

Надання на належному

рівні якісної та ефективної медичної допомоги , забезпечення доступності населення Конотопського району до первинної медичної допомоги, зміцнення матеріально-технічної бази закладів

охорони

здоров’я первинного

рівня

 

Продовження таблиці

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),грн.

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення  діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району

– придбання  плити для пічного опалення;

 

 

 

медикаменти та перев’язувальні матеріали, у тому числі:

 

– придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги та дезінфікуючих засобів;

 

– придбання стоматологічних матеріалів;

 

 

– придбання сорбційних стерильних пов’язок  для Загорної Ірини Андріївни;

 

 

– придбання слухових апаратів;

 

– придбання туберкуліну та антирабічної вакцини;

 

– придбання лабораторних реактивів та інструментарію;

 

– придбання захисних костюмів, халатів, пірометрів, термометрів, медичних масок, рукавичок, захисних окулярів, оприскувачів акумуляторних для обробки території, розхідних та інших матеріалів, тест-полосок, дезактину та антисептичних засобів необхідних для запобігання виникненню та поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19;

 

– придбання дрібного медичного обладнання та  інвентарю;

2020  рік

Конотопська районна державна адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів,

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільського бюджету

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

 

 

 

 За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільського бюджету

1000

 

1000

 

902606

 

193715

 

74865

 

86727

 

86727

 

78120

 

78120

 

12000

 

140195

 

29769

 

 

 

286630

 

 

 

 

 

 

75450

 

17080

Надання на належному рівні якісної та ефективної медичної допомоги , забезпечення доступності населення Конотопського району до первинної медичної допомоги, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я первинного рівня

 

Продовження таблиці

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),грн.

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення  діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району

оплата послуг (крім комунальних),  у тому числі:

 – на оплату послуг зв’язку,  послуг з поточного ремонту медичного обладнання, утилізації медичних відходів, проведення протиепідемічних заходів, оренда, касове обслуговування;

 

– на оплату послуг за користування програмним забезпеченням;

 

– на проведення поточних ремонтів;

 

 

 

– на оплату послуг  за реєстрацію легкових автомобілів Renault Duster;

 

– на оплату послуг з проведення лабораторних досліджень;

 

– на оплату послуг з проведення лабораторних тестувань на COVID -19  з використанням методу імуноферментного аналізу (ІФА);

 

– на оплату послуг за проведення технічного обстеження та експертної оцінки щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщення;

 

витрати на відрядження, у тому числі:

– направлення медичних працівників для проходження циклу удосконалення та  атестації на кваліфікаційну категорію;

 

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів,

 

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

За рахунок коштів районного бюджету, де

з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету, де

з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

 

За рахунок коштів районного бюджету, де

з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

 

399661

 

85988

 

61882

 

 

112500

 

57660

 

57660

 

17200

 

8600

 

39156

 

 

50000

 

 

 

37157

 

 

 

13080

 

13080

 

 

Надання на належному рівні якісної та ефективної медичної допомоги

 

Продовження таблиці

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),грн.

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення  діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району

витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

– на оплату теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електроенергії, природного газу та інших енергоносіїв;

 

інші поточні видатки, у тому числі:

 

– витрати на оплату  екологічного податку;

 

 

– на збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі Renault Duster;

 

 

забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров’я, у тому числі:

 

продукти харчування, у тому числі:

 

на забезпечення дітей до двох років з малозабезпечених сімей безкоштовним  дитячим харчуванням;

– на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання  Загорної І.А.;

 

інші виплати населенню, в тому числі:

– на відшкодування вартості лікарських засобів та засобів індивідуального догляду пільгових категорій населення;

 

– на відшкодування вартості 

зубопротезування пільгових категорій населення;

 

 

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільського бюджету

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільського бюджету

 

 

Всього, у тому числі:

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету,

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільського бюджету

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

612605

 

34549

 

 

74250

 

7450

 

7450

 

66800

 

33400

 

802259

 

109718

 

28429

 

81289

 

81289

 

692541

 

627541

 

239341

 

 

65000

 

Надання на належному рівні якісної та ефективної медичної допомоги

 

Продовження таблиці

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),грн.

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення  діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району

придбання обладнання і предметів довгострокового   користування, в тому числі:

 

– придбання ноутбука і багатофункціонального пристрою;

 

 

– придбання електрокардіографа в комплекті;

 

 

 

– придбання сміттєвого баку;

 

 

 

– придбання біохімічного аналізатора у комплекті;

 

– придбання фотоколориметра;

 

– придбання центрифуги лабораторної;

 

 

капітальний ремонт інших об’єктів, в тому числі:

 

– проведення капітального ремонту Кошарівського ФАП за адресою вул.Воскресінська 18, с.Кошари, Конотопського району, Сумської області;

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету, де з них:

– за рахунок коштів сільських бюджетів

 

 

 

 

322000

 

32000

 

32000

 

85000

 

50000

 

10000

10000

 

135000

 

135000

 

47800

 

12200

 

239292

 

239292

 

39292

 

 

Надання на належному рівні якісної та ефективної медичної допомоги

 

 

Продовження таблиці

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),грн.

 

Очікуваний результат

1.

Забезпечення  діяльності закладів охорони здоров’я первинного рівня медичного обслуговування населення Конотопського району

 

реконструкція та реставрація, в тому числі:

– проведення реконструкції пандусів, ґанків та ґанків з влаштуванням пандусів амбулаторій  загальної практики-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів.

 

 

 

Всього, у тому числі:

 

За рахунок коштів районного бюджету

 

 

212843

 

 

212843

Надання на належному рівні якісної та ефективної медичної допомоги

 

 

 

Всього по програмі,  в тому числі:

 за рахунок  іншої субвенції з  сільських бюджетів.

 

 

 

7802255

3611031

 


VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

       Організація виконання програми здійснюється Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, який до 20 січня 2021 року подає узагальнену інформацію про стан її виконання голові Конотопської районної державної адміністрації, голові Конотопської районної ради.

       Координує  хід виконання цієї програми заступник голови Конотопської районної державної адміністрації.

 

 

Заступник голови                                                                          І.КЛІГУНОВА                

 


Перейти до вмісту