Звіт про виконання

за 2 півріччя 2016 року

 

Звіт

про виконання плану роботи районної ради за 2 півріччя 2016 року, затвердженого рішенням районної ради від 27.07.2016

У другому півріччі 2016 року робота районної ради проводилась відповідно до чинного законодавства та плану роботи, затвердженого рішенням районної ради  від  27.07.2016.

Всі питання, затверджені планом роботи на 2 півріччя 2016 року, які передбачалось розглянути на пленарних засіданнях районної ради, розглянуті.

 В той же час за пропозицією постійних комісій районної ради, відділів, управлінь райдержадміністрації в другому півріччі 2016 року на пленарних засіданнях ради розглянуто ще 141 інших питань, з яких прийняті відповідні рішення.

Постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики згідно з затвердженим планом роботи районної ради та планом роботи постійної комісії у співпраці з управліннями та відділами райдержадміністрації підготовлені та розглянуті всі питання, заплановані на 2 півріччя 2016 року.

За звітний період підготовлено та  проведено 23 засідання комісії, де були затверджені звіти за півріччя та 9 місяців про виконання програми економічного і соціального розвитку Конотопського району та виконання районного бюджету.  Також постійно розглядаються і вносяться на розгляд районної ради зміни до районного бюджету та до програми економічного і соціального розвитку Конотопського району, подання з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів.

 В межах своїх повноважень, постійна комісія при розподілі бюджетних коштів вирішувала найбільш важливі питання, враховуючи можливості районного бюджету. Основними принципами, якими керується комісія при розподілі бюджетних коштів, є поліпшення соціально-економічного становища та розвитку Конотопського району, розвиток сфери охорони здоров`я, соціального захисту населення, освіти та культури, тощо.

На постійному контролі комісії знаходиться рішення районної ради від 30.03.2016 «Про використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району». 

            Члени комісії виважено підходять до визначення пріоритетних напрямків фінансування, як  програм соціального та економічного розвитку, так і щодо окремих позицій бюджетних видатків. Це дозволяє ефективніше вирішувати питання поповнення дохідної частини районного бюджету, так як головне завдання в роботі комісії – це бюджет. Рішення про районний бюджет на наступний рік та звіти про його виконання публікуються у районній газеті «Сільські горизонти».

Співпраця депутатів постійної комісії будується на засадах рівноправності, взаємної поваги і націлена, насамперед, на забезпечення зростання рівня економічного розвитку району.

З усіх питань постійною комісією та по відповідних питаннях районною радою прийняті рішення.

Постійною комісією районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту проведено 5 засідань на яких опрацьовано 120 питань, що стосуються освітянсько-культурної та медико-соціальної сфери життя району.

Депутати розглянули проекти рішень і програм: «Про підтримку дитячого будинку сімейного типу»; встановлення та виплати у 2017 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідам війни і учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років; соціального захисту окремих категорій населення на 2017 рік; соціального захисту сімей, де виховуються онкохворі діти на 2017 рік; призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2017 рік; підтримки районної організації ветеранів війни і праці на 2017-2019 роки; розвитку фізичної культури і спорту в Конотопському районі на 2017 – 2020 роки; встановлення вартості харчування дітей дошкільного віку учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій за одне відвідування. Внесли зміни районних програм оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 рік, зайнятості населення Конотопського району на період до 2017 року.

Для забезпечення потреб жителів Конотопського району депутати погодили прийняття і передачу міжбюджетних трансфертів на 2016 рік, що стосуються освітянської і медичної галузі та соціальної сфери, відповідно вносились корективи до районних програм. Також розглядали питання, пов’язані з комунальною власністю, що стосуються використання майна.

 На контролі комісії перебуває 46 рішень районної ради. Звіти першого заступника голови Конотопської районної державної адміністрації Сахна А.І. та заступника голови Конотопської районної державної адміністрації Шерудило Т.М. про здійснення делегованих районною радою повноважень і начальника управління соціального захисту населення Конотопської райдержадміністрації  Заїки І.Є. заслухані та детально обговорені на засіданні постійної комісії.

22 липня 2016 року головний лікар Комунального закладу "Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова Носач В.В. доповідав з питання використання коштів, які були виділені на зміцнення матеріально-технічної бази комунального закладу «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова» та подальшого введення в експлуатацію об’єкту «Добудова незавершеного об’єкту під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по вул.Семашка, 7а в м.Конотоп Сумської області». 

За рекомендаціями комісії було затверджено Статут Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району в новій редакції і внесено зміни до структури та чисельності ЦПМСД Конотопського району.

Також постійна комісія розглянула ряд змін до раніше прийнятих радою рішень і районних програм та хід виконання раніше прийнятих рішень.

З усіх питань постійною комісією та по відповідних питаннях районною радою прийняті рішення.

В другому півріччі 2016 року постійною комісією районної ради мандатною, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та антикорупційної політики проведено 4 засідання, на яких розглянуті питання, які передбачені планом роботи та в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Так, депутати  розглянули  клопотання   щодо  погодження  призначення   на  посаду директора Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»  Конотопської районної ради Сумської області Овсійко Н.М. та питання щодо призначення завідувача комунальної установи «Районний методичний кабінет Конотопської районної ради» Савченко І.В.

За звітний період була заслухана інформація про стан протидії злочинності, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Конотопського району та звіти заступників Конотопської районної державної адміністрації Сахна А.І. та Шерудило Т.М.  про здійснення делегованих Конотопській районній державній адміністрації Конотопською районною радою повноважень. Також на постійній комісії розглядалось питання затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Конотопської районної ради.

            Належна увага приділялась здійсненню контролю  за  виконанням  раніше прийнятих рішень районної ради. Так, в порядку контролю  було заслухано  хід  виконання:

  рішення районної ради від 27.11.2015 «Про організацію прийому громадян району депутатами районної ради сьомого скликання»;

  рішення районної ради від 13.12.2013 «Про перейменування назви населеного пункту Соснівської сільської ради Конотопського району»;

  рішення районної ради від 29.02.2012 «Про районну Програму «Почесний громадянин Конотопського району» на 2012-2017 роки».

За  пропозицією постійної  комісії  9  питань  було  внесено  на  розгляд  районної ради,  прийняті  відповідні   рішення.

Постійна комісія з питань землекористування, агропромислового комплексу, малого підприємництва, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку  провела 5 засідання.

В порядку контролю депутати заслухали хід виконання  рішення районної ради  від  26.03.2008 «Про звернення  до  розпорядників  земель державної  власності».  Дане  рішення  втратило  актуальність у  зв’язку  із  змінами  в законодавстві, тому депутати  запропонували зняти його з  контролю.  

На постійній комісії був заслуханий звіт відділу містобудування,  архітектури  та  житлово-комунального господарства Конотопської районної  державної  адміністрації  щодо  виконання  районних  програм. Начальник  цього відділу інформувала про виконання районних  програм, затверджених  рішеннями районної ради від 29.12.2006 «Про хід виконання районної  програми   забезпечення  населення якісною  питною  водою  в  достатній  кількості  на   2006-2020  роки», від 30.03.2016 «Про  районну цільову програму з розроблення схеми планування території Конотопського району на 2016-2017 роки». Депутати  відмітили,  що довгострокова  програма  по  забезпеченню  населення питною водою протягом цих років діє за підтримки та залучення  коштів населення, місцевого  бюджету,  обласного бюджету,  коштів державного фонду регіонального розвитку та  коштів  проекту DESPRO. З  метою  проведення роботи  по  оновленню  містобудівної  документації  на  місцевому  рівні (генеральні  плани  населених  пунктів), 11 сільських  рад  прийняли відповідні програми та передбачили на 2016 рік кошти в сумі 1150,0 тис.грн. на виконання топографічних основ масштабу 1:2000. На сьогодні розроблені топографічні плани населених пунктів: с.Сахни, с.Козацьке, с.Привокзальне, с.Великий Самбір, с.Попівка, с.Курилівка, с.В’язове, с.Жигайлівка, с.Совинка, с.Червоний Яр. Продовжуються  роботи  по  розробленню детальних планів за межами  населених  пунктів.

За звітний період депутати розглянули та погодили запропонований районною  державною  адміністрацією проект районної програми забезпечення відшкодування  майнової  шкоди  збитків,  завданої   внаслідок   запровадження   карантину  тварин  свиней населенню  села  Попівка  Конотопського  району  на   2016  рік і клопотання Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»  Дубов’язівського місце провадження діяльності щодо отримання дозволу на користування надрами (підземними  водами) на території Дубов’язівської  селищної  ради.    

В межах  повноважень постійної  комісії  розглянуто  та погоджено на затвердження технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок, які  надані   в оренду як окремим  фізичним  особам, так  і  юридичним,  які  знаходяться  за  межами  населених  пунктів (всього  – 13).

З усіх розглянутих питань постійною комісією та по відповідних питаннях районною радою прийняті рішення.

 

Перейти до вмісту