12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про хід виконання рішення Конотопської районної ради від 24.09.2010 „Про програму…


Image 

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

Про   хід  виконання  рішення  Конотопської

районної ради від 24.09.2010 „Про програму

підтримки      малого     підприємництва     у

Конотопському районі на 2011 – 2012 роки”

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши хід виконання рішення районної ради від 24.09.2010 „Про програму підтримки малого підприємництва у Конотопському районі на 2011 – 2012 роки”,

районна рада вирішила:

1.Інформацію начальника управління економіки Конотопської районної державної адміністрації Олійник Н.Г. про хід виконання рішення районної ради від 24.09.2010 „Про програму підтримки малого підприємництва у Конотопському районі на 2011 – 2012 роки” прийняти до відома.

2.Начальнику відділу управління економіки Конотопської районної державної адміністрації (Н.Г. Олійник):

            2.1.Зосередити напрями своєї роботи на вирішення проблем підприємництва згідно з Законами України "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та районною Програмою з цього питання.

            3.Рекомендувати селищному та сільським головам, керівникам відділів та управлінь Конотопської районної державної адміністрації активізувати роботу щодо сприяння розвитку підприємництва, особливо, в сільській місцевості, створивши режим максимального сприяння при запровадженні бізнесу у таких важливих для села сферах підприємництва, як надання побутових послуг, переробка, зберігання, реалізація та транспортування сільськогосподарської продукції, будівництва об’єктів господарського призначення.

            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Конотопської районної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту і управління економіки Конотопської районної державної адміністрації.

Голова  районної ради                                                        А.В.Боярчук

Н.Г. Олійник 2 33 06

Надіслати: до протоколу – 2,  постійній комісії Конотопської районної ради з питань агропромислового комплексу, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту – 1, управлінню економіки РДА – 1, управлінню агропромислового розвитку РДА – 1, селищній та сільським радам – 30.

Інформація

про   хід  виконання  рішення  Конотопської районної ради від 24.09.2010

„Про програму підтримки      малого     підприємництва     у Конотопському районі на 2011 – 2012 роки”

Відповідно до Законів України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та «Про державну підтримку малого підприємництва» та з метою подальшого розвитку малого підприємництва в районі рішенням сорок сьомої сесії п’ятого скликання районної ради від 24.09.2010 року затверджена програма підтримки малого підприємництва у Конотопському районі на 2011-2012 роки та основні заходи щодо її реалізації.

Згідно даної програми в районі проводиться відповідна робота.

Напрями роботи Конотопської районної державної адміністрації спрямовані на забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, удосконалення регуляторних процесів, вирішення проблем підприємництва, навчання та перенавчання незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створення нових робочих місць тощо.

У розрізі видів економічної діяльності малі підприємства віддають перевагу сільському господарству, яким займаються майже 60 % від загальної кількості малих підприємств.

Підприємствами малого бізнесу за  2010 рік реалізовано продукції, робіт та послуг на суму 48,8 млн. грн., що становить 14,2% загального обсягу реалізації продукції економіки району. (За даними статистики показники по малому підприємництву обраховуються за рік.)

На підприємствах малого бізнесу станом на 01.10.2011  працює 532 осіб, що становить 17,1 % всіх найманих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності району.

На території району також зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність 534 фізичних особи-підприємця та 68 юридичних осіб.

Середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу  залишається  нижчою, ніж в цілому по району та становить на 01.01.2011 року  1100 грн. ( по району – 1495,7 грн.)

В сільському господарстві району налічується 55 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться  4,5 тис. га власних і орендованих сільськогосподарських угідь, що складає 4,3 % загальної площі сільськогосподарських угідь району. У фермерських господарствах району налічується 73 трактори, 12 зернозбиральних комбайнів, іншої техніки 95 одиниць. Фермери в основному спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва.

У районі  прийнята програма розвитку кооперативного руху на селі на 2008-2011 роки. Вона передбачає проведення широкої роз’яснювальної роботи в перевагах створення  заготівельно-збутових та сервісних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

       На території району зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність 2 багатофункціональні обслуговуючі кооперативи: „Шанс”(с.В”язове) та  „Згода” (с.Хижки), які надають послуги населенню з обробітку землі, транспортні послуги, послуги по обробітку деревини, переробки зерна.

Протягом звітного періоду поточного року проводилась робота з суб’єктами підприємницької діяльності району, що займаються торгівельною діяльністю щодо приведення закладів торгівлі, ресторанного господарства та побуту в сільській місцевості у відповідність до технічних, санітарних вимог та правил торговельного і побутового обслуговування населення.

Так за січень – вересень поточного року проведено перевірку  об’єктів торгівлі  приватних підприємців в Дубов’язівської селищної ради та 16 сільських рад: Бочечківської, Сахнівської, Козацької, В’язівської, Красненської, Попівської Вирівської, Соснівської, Шевченківської, Великосамбірської, Дептівської, Пекарівської, Юрівської, Хижківської, Присеймівської та Мельнянської.

За 9 місяців поточного року в районі відкрито 2 об’єкти роздрібної торгівлі. (с. Мельня – Таран, Бургай).  

В ході реалізації програми була проведена робота щодо реалізації  державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого підприємництва. Реалізація державної регуляторної політики у районі спрямовувалася на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу в районі проводиться з дотриманням вимог статей Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Відповідно до Закону України про прискорений перегляд регуляторних актів, органами місцевого самоврядування на основі переліків регуляторних актів 1, 2, 3 та обґрунтувань переглянуто 91 регуляторний акт, що діяли на 01.01.2011 року.

Станом на 01.10.2011 у районі діє 60 регуляторних актів прийнятих органами місцевого самоврядування. Всі регуляторні акти відповідають принципам державної регуляторної політики.

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів у районі створено план – графік проведення заходів відстеження результативності прийнятих регуляторних актів селищної та сільських рад.

Відповідно до частини 1 статті  10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» органами місцевого самоврядування протягом ІІ кварталу 2011 року було проведено базове відстеження результативності 60 регуляторних актів („Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування” та „Про встановлення на території селищної  (сільської) ради місцевих податків і зборів”). Звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднені  згідно чинного законодавства.

Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який набрав чинності у січні 2006 року, в районі створено “Дозвільний центр”. Протягом 2011 року до дозвільного центру району надійшло 15 звернень суб’єктів господарської діяльності, з яких  видано 14 документа дозвільного характеру.

Щосереди представниками дозвільних органів здійснюється  прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні за принципом організаційної єдності, що скоротило час отримання дозвільних документів та витрати підприємців на їх отримання.

З метою підтримки та подальшого розвитку підприємництва, для підготовки рекомендацій з проблемних питань, що виникають у суб’єктів підприємницької діяльності, при райдержадміністрації функціонує і щоквартально проводить свої засідання координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

З метою підтримки та залучення суб’єктів господарювання до формування державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в районі, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади розпорядженням голови Конотопської районної державної адміністрації від 15.07.2011 року № 360 „Про раду підприємців при Конотопській районній державній адміністрації” в районі створена та функціонує рада підприємців при Конотопській районній державній адміністрації і щоквартально проводить свої засідання. При Конотопській райдержадміністрації функціонує і проводить свої засідання координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюється завдяки передбаченим в районному бюджеті коштам на виконання програми малого підприємництва району та видаткам на утримання виконавців.

На реалізацію заходів програми розвитку малого підприємництва в районі

передбачено 20 тис. грн., в тому числі 2011 рік – 10 тис. грн., 2012 рік – 10 тис. грн. Станом на 01.10.2011 року використано 2110 грн. (дві тисячі сто десять грн. 00 коп):

          1400 грн. 00 коп. на оплата послуг по виготовленню друкованого зображення (послуги з монтажу рекламних постерів, формат 3х6 м в кількості 2 (два) шт.), щодо проведення районного суничного фестивалю “Віншуємо суницю – першу ягоду – царицю ” за підтримки Сумської дослідної станції інституту  садівництва Української Академії Аграрних наук та ПСП АФ “Обрій–сад”    (с. М. Самбір);

          710 грн.00 коп. на проведення заходів до „День підприємця”.

З нагоди свята – Дня підприємця в приміщені Конотопської районної державної адміністрації 2 вересня 2011 року проведено засідання “круглого столу” з суб’єктами підприємницької діяльності району. У засіданні „круглого столу” брали участь представники Конотопської районної державної адміністрації, Конотопської районної ради, Конотопської МДПІ, управління Пенсійного фонду України в Конотопському районі, Конотопського міскрайонного центру зайнятості, голови сільських рад, підприємці району.  У номінації „Кращий підприємець 2011 року” нагороджено грамотами 10 кращих підприємців району.  

У системі заходів сприяння самозайнятості безробітних особлива увага приділяється проведенню професійного навчання осіб, які перебувають на обліку в міськрайцентрі зайнятості населення з орієнтацією на підприємницьку діяльність.

Кадрове забезпечення розвитку малого підприємництва здійснюватиметься шляхом навчання за професіями, які сприяють організації власної справи на базі Конотопського міськрайонного центру зайнятості, Протягом звітного періоду поточного року на  навчання направлено  39 осіб, в тому числі за професіями та спеціальностями, які необхідні для розвитку власної справи (тракторист, механізатор, слюсар, водій, токар, перукар). Проведено 43 семінари, з них один майстер – клас на тему „Від бізнесу до власної справи”. Для підтримки розвитку малого підприємництва в районі надається одноразова допомога безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю. Для організації підприємницької  діяльності  станом на 01.10.2011 року отримали одноразову допомогу по безробіттю і започаткували власну справу чотири фізичні особи на суму 25,6 тисяч грн.

            З метою забезпечення інформацією суб’єктів підприємницької діяльності та використання наявних резервів щодо активізації підприємницької діяльності щоквартально оновлюється  та розміщена на сайті Конотопської райдержадміністрації база даних вільних виробничих потужностей об’єктів сільськогосподарського призначення, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності.

Для надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності в управлінні економіки Конотопської райдержадміністрації щоденно працює спеціальна телефонна «гаряча лінія» для підприємців. Усі звернення підприємців з різного роду питаннями оперативно розглядаються, надаються відповідні роз’яснення.

У районі проводяться заходи щодо представлення діяльності місцевих товаровиробників, дегустації продукції місцевих сільськогосподарських та переробних підприємств.

У районному центрі проходять виставки – презентацї товарів місцевих товаровиробників, на якій представляють свою продукцію ПП „Хлібзавод „Дубов’язівський” (хліб та хлібобулочні вироби), ПСП „Мир” (яблука та посадковий матеріал), ПСП АФ „Обрій – сад” (яблука).

У червні 2011 року  за підтримки Сумської дослідної станцієї інституту  садівництва Української Академії Аграрних наук та ПСП АФ “Обрій–сад” (с. М. Самбір) проведено районний суничний фестиваль “Віншуємо суницю – першу ягоду – царицю”.

У с. Дептівка 24 вересня 2011 року відбувся благодійний фестиваль «Ми діти твої, рідний краю».

Під час проведення фестивалю організовано роботу 27 об’єктів роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства. Також були представлені художні вироби, вироби з кераміки, сувеніри, повітряні кульки та дитячі іграшки.

У серпні цього року в селі Миропілля Краснопільського району  відбувся ІІІ Міжрегіональний Миропільський ярмарок за участю суб’єктів господарювання району ПП „ Хлібзавод”Дубов’язівський”, ТОВ „Ранок-Гамаліївка”, ПСП АФ “Обрій–сад”, ТОВ АФ «Лан»,  які представили свою продукцію, а саме хлібобулочні вироби, мак, олію, мед, яблука.

Суб’єкти господарювання беруть участь у тематичних ярмарково–виставкових заходах, які відбуваються в обласному центрі.

Матеріали стосовно проблем розвитку малого підприємництва висвітлюються в газеті “Сільські горизонти” та на сайті Конотопської райдержадміністрації.

Управління економіки Конотопської районної державної адміністрації продовжує працювати над виконанням програми розвитку малого підприємництва в районі. У жовтні-листопаді  2011 року планується проведення навчального семінару для суб’єктів малого бізнесу та безробітних з питань ведення підприємницької діяльності.

Начальник управління економіки

Конотопської райдержадміністрації                                             Н.Г. Олійник

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту