12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про районну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної освіти до 2015 року

 

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

 

18.11.2011

Про району цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

 

Розглянувши подану Конотопською районною державною адміністрацією районну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» та керуючись пунктом 16 частиною 1статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Голова районної ради                                А.В.Боярчук

 

Клігунова І.В. 6 64 43 

Надіслати: до протоколу-2, постійній комісії районної  ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту – 1, відділу освіти РДА – 1, фінансовому управлінню -1


 

 

Додаток

до рішення районної ради

шостого скликання від 18.11.2011

 

Районна цільова соціальна програма

підвищення якості шкільної природничо-математичної

освіти на період до 2015 року

 

            1.Паспорт

1.Ініціатор розроблення програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.09.2011         № 471

3.Розробник програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

4.Відповідальний виконавець програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

5.Термін реалізації програми 2012 – 2015 роки.

6.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми – районний бюджет, інші джерела фінансування.

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: всього – 593020 грн. у тому числі коштів районного бюджету 412220 грн., інші джерела – 180800 грн.

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

            Районна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року спрямована на поліпшення якості природничо-математичної освіти, яка є необхідною умовою при формуванні інноваційного суспільства та підвищенні  конкурентоспроможності економіки.

            Розвиток системи шкільної освіти потребує постійного оновлення технічної бази, прискореного впровадження інноваційних технологій.

            В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності природничо-математичної освіти, створення профільних класів з метою якісної підготовки учнів.

            Отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з пріоритетних завдань держави і потребує великої уваги.

Проте, з  кожним роком стан навчального обладнання в закладах освіти знижується. У рамках районної комплексної програми «Про забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін» було придбано кабінет біології, фізики, математики для Дубов`язівської спеціалізованої школи та часткове обладнання для кабінетів фізики Юрівського НВК, Жовтневського НВК, Шпотівського НВК, кабінету  хімії  Великосамбірського НВК.

З 10 опорних шкіл програмою охоплені 4, у  решті рівень обладнання кабінетів природничо-математичного напряму не перевищує 50%.

Стан забезпечення навчальним обладнанням  закладів І-ІІ ступенів не перевищує 40%. Протягом 15 років не закуповувались реактиви та технічне обладнання для лабораторних робіт. Найнижчі показники забезпечення кабінетів хімії та фізики у В’язівському НВК, цей показник дорівнює 10% та 30%, Тернівському НВК 20% та 30% відповідно.

 

3.Визначення мети програми

Метою районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року є модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу необхідним технічним обладнанням та реактивами для проведення демонстрацій та дослідів на належному якісному рівні.

 Районною цільовою соціальною програмою підвищення якості шкільної природничо–математичної освіти на період до 2015 року передбачається забезпечити загальноосвітні заклади району навчально-лабораторним обладнанням для реалізації державних стандартів освіти.

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Виконання районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо–математичної освіти на період до 2015 року здійснюється на районному рівні.

З метою виконання програми передбачається:

– оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики;

– забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями;

– оновлення фондів шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою;

– створення класів профільного навчання з природничо-математичних предметів;

– участь у олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях.

 

  

Ресурси забезпечення районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо–математичної освіти на період до 2015 року

Обсяг коштів що пропонується на виконання програми

Етапи виконання

 

 

Усього витрат на виконання програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів всього

148255

148255

148255

148255

593020

У тому числі районний бюджет

103055

103055

103055

103055

412220

Кошти не

бюджетних джерел

45200

45200

45200

45200

180800

           

            Видатки на виконання заходів на виконання програми передбачатимуть при формуванні показників районного бюджету на 2012-2015 роки, виходячи з реальних можливостей.

 

            5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Завдання програми:

– модернізація матеріально-технічної та методичної бази 12 кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів;

– забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями;

– оновлення фонду шкільних бібліотек 10 опорних шкіл сучасною навчально-методичною літературою;

– створення класів профільного навчання з природничо-математичних предметів на базі 3 опорних шкіл (Дубов`язівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Попівської ЗОШ І-ІІІ ст.,Козацького НВК);

– систематичне проведення олімпіад, конкурсів, фестивалів.

 


 

6.Напрямки діяльності та заходи районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо–математичної освіти на період до 2015 року

№ з/п

Назва напряму діяльності

пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Вико-навці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

(вартість у грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

Всього

У тому числі за роками

 

 

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1

 

 Модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів 

1.1

оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики 

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

62160

15540

15540

15540

15540

 

12

 

3

 

3

 

3

 

3

 

Кількість навчальних кабінетів

 

 

 

 

 

 

 

Зміцнення матеріально –технічної бази навчальних кабінетів природничо-математичного напряму.

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

забезпечення загальноосвіт

ніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями 

 

 

 

 

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

144400

36100

36100

36100

36100

13

13

13

13

13

Кількість навчальних закладів

 

 

Поліпшення

навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Кількість навчальних закладів

 

Покращення ефективності

функціонування

 шкільних бібліотек

2012-2015

Відділ освіти

Інші джерела

(благодійні внески)

180000

45000

45000

45000

45000

 

 

 

 

 

1.3

оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, сучасною навчальною, науково-популярною та довідковою літературою 

2012-2015

Відділ освіти

Інші джерела

800

200

200

200

200

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Підвищення якості природничо-математичної освіти 

2.1

створення класів (груп) профільного навчання з природничо-математичних предметів

 

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

201660

50415

50415

50415

50415

3

3

3

3

3

Кількість навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісна підготовка учнів до вступу у вищі навчальні заклади

 

 2.2 проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів тощо з природничо-математичних предметів з метою заохочення до їх вивчення  

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

4000

1000

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

Підвищення результати участі у конкурсах, фестивалях тощо.

 

Всього:

593020

 

148255

148255

148255

148255

 


7.Координація та контроль за ходом виконання програми

          Виконання районної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі. Координація дій між виконавцями програми та контроль за її виконанням покладається на відділ освіти районної державної адміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – на головного розпорядника коштів.

       Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звіту про виконання програми відділ освіти щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом інформує управління економіки райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

         Координує хід виконання даної програми заступник голови районної державної адміністрації Мельничук О.В.

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                      В.М.Малігон

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту