12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік


 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

Про районну програму відпочинку та   

оздоровлення дітей  на  2012  рік

З метою створення правових, соціальних і економічних умов для належної організації та проведення процесу відпочинку та оздоровлення дітей та молоді району, залучення більшої кількості дітей пільгової категорії до організованих форм відпочинку та оздоровлення, відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, керуючись частиною першою пунктом 16 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши виконання районної програми відпочинку та оздоровлення дітей за 2011 рік,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік (додаток 1).

2.Визначити головним розпорядником коштів районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації та виконавців відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, Конотопську районну державну адміністрацію (відділ у справах молоді та спорту).  

3.Відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації (Клігунова І.В.), Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту (Рябко Т.В.) забезпечити в повному обсязі виконання зазначеної вище програми.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Конотопської районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоровя та соціального захисту та організацію виконання на Конотопську районну державну адміністрацію (відділи освіти, у справах молоді та спорту).

          5.У зв'язку з виконанням зняти з контролю рішення  районної ради від 20.04.2011 «Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2011 рік».

Голова  районної ради                                                              А.В. Боярчук

І.В. Клігунова  6 64 43

Надіслати: до протоколу-3; постійній комісії з питань молоді освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту РДА – 1; відділу освіти РДА – 1; фінуправлінню РДА – 1; відділу у справах молоді та спорту РДА – 1; службі у справах дітей РДА – 1; управлінню економіки РДА – 1, управлінню агропромислового комплексу – 1.

     

Додаток

до рішення районної ради

шостого  скликання від 18.11.2011 

Районна програма

відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

І. Паспорт програми

1.Ініціатор розроблення програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми – 19.10.2011 № 527, розпорядження голови райдержадміністрації Про підготовку проекту районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

3.Розробник програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

4.Співрозробник програми – Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту).

5.Відповідальний виконавець програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту).

6.Учасники програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту, служба у справах дітей), охорони здоров'я Конотопської районної державної адміністрації, Конотопська ЦРЛ, Конотопська  районна санітарно-епідеміологічна станція,  Конотопський РЦСССДМ

7.Термін реалізації програми – 2012 рік

8.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми – районний    бюджет

9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2012 рік

Всього                                                                                     

350800 грн.

в тому числі :

кошти районного бюджету                                

 350800 грн.

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

            Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, зумовлена факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема в шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції  фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.

Зростає кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

         3. Мета програми

            Метою програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

            Основні завдання програми:

     – поліпшення матеріально-технічного, методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

– удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

– збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення ;

     – створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічного, медико-оздоровчого, культурно-розважального обслуговування в період   відпочинку та оздоровлення дітей;

– удосконалення нормативно-правової бази щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей;

– забезпечення оздоровчих закладів кваліфікованими педагогічними та медичними працівниками.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

    Організація відпочинку та оздоровлення дітей у 2012 році буде здійснюватись у 30 пришкільних таборах, профільному,  дитячому оздоровчому таборі “Зірка”.

      Фінансування у 2012 році буде здійснено на загальну суму 350800 грн., в тому числі:

 За рахунок коштів районного бюджету – 350800 грн., де в тому числі:

            1.1.По головному розпоряднику коштів відділу освіти  райдержадміністрації 350800 грн.

а) на харчування дітей в літніх пришкільних таборах

    1440 дітей х 14 дн. х 10 грн. =  201600 грн. ;

б) на харчування обдарованих дітей в профільному таборі

      25 дітей х 14 дн. Х 10 грн. = 3500  грн.;

в) на здешевлення вартості путівки  в  дитячому оздоровчому таборі Зірка”

    180 дітей х 250 грн. = 45000 грн.;

г) на здешевлення вартості путівки в дитячому оздоровчому таборі Зірка для обдарованих дітей

                        30 дітей х 150 грн. = 4500 грн.;

д) оплата путівок для оздоровлення дітей-сиріт у заміському таборі Зірка

     25 дітей х 2000  грн. = 50000 грн.

           е) оплата путівок для оздоровлення дітей у державному позашкільному закладі – дитячому закладі санаторного типу «Ровесник»  (м. Суми)

                        12 дітей х 2200 грн. = 26400 грн.

            є)  оплата путівок для оздоровлення  дітей у таборі  ВАТ Сумихімпром «Зоряний»

                      8 дітей х 2300  грн. = 18400 грн.

ж) придбання сувенірів для заохочення переможців районного огляду-конкурсу на кращу організацію роботи пришкільного оздоровчого табору  в сумі 1000 грн.,  в т. ч.:  за І місце  на суму 500 грн., за 2 місце на суму 300 грн., за 3 місце на суму 200 грн.

з) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для пришкільних таборів, у тому числі спортивного інвентаря,   в сумі 400 грн.

В цілому на 2012  рік заплановано за головним розпорядником  коштів:

– відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації – 350800  грн..

Оздоровлення дітей буде здійснюватись протягом весняно-літнього та осінньо – зимового періодів.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

            Для виконання програми необхідно здійснити такі заходи:

5.1. Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей.

Дотримуватись вимог чинного законодавства при підборі на відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій.

Відділи: освіти, у справах молоді та спорту РДА.

2012 рік.

5.2.Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей

          5.2.1.Підготувати та в установленому порядку подати пропозиції по організації відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення.

Відділи: освіти, у справах молоді та спорту, охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей РДА.

Щороку, квітень.

            5.2.2.Удосконалювати систему фінансової підтримки дитячих оздоровчих закладів.

                        Відділи: освіти, у справах молоді та спорту, фінансове управління

                        РДА.

Січень-грудень.

            5.3.Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

            5.3.1.Визначити та затвердити мережу оздоровчих закладів усіх типів у районі, забезпечити збільшення кількості дітей усіх категорій, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

Відділи: освіти, у справах молоді та спорту, охорони здоров’я РДА, райСЕС, управління агропромислового комплексу.

Березень-квітень

             5.3.2.Проводити наради, семінари, тренінги з питань підготовки до оздоровчої компанії та підбиття підсумків її проведення.

Відділи: освіти, у справах молоді та спорту РДА, управління агропромислового комплексу. .

Травень.

             5.3.3.Удосконалити в дитячих оздоровчих закладах роботу виїзних консультативних пунктів центру соціальної служи для молоді з метою подання дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги.

                         Відділи: освіти, у справах молоді та спорту РДА, РЦСССДМ.

                         Червень-серпень.

            5.3.4.Забезпечити  надання організаційно-методичної допомоги дитячим оздоровчим закладам з питань проведення культурно-масових і спортивних заходів.

Відділи:освіти,у справах молоді та спорту, культури та туризму РДА

Щороку.

            5.4. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

            5.4.1.Здійснити санаторно-курортне оздоровлення дітей, що стоять на диспансерному обліку  у дитячих оздоровчих закладах санаторного типу.

ЦРЛ, відділ охорони здоров'я РДА.

                     Постійно.

5.4.2.Активізувати роботу щодо оздоровлення дітей з обмеженими можливостями.

        ЦРЛ, відділ охорони здоров'я, освіти, у справах молоді та спорту РДА

        Постійно.

5.4.3.Забезпечити супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місця відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку.

       ЦРЛ, відділ охорони здоров'я, освіти, у справах молоді та  спорту РДА

       Червень-серпень

5.4.4.Подати пропозиції щодо  збагачення харчування дітей в дитячих оздоровчих закладах вітамінами, продуктами радіопротекторної дії.

       ЦРЛ, відділ охорони здоров'я РДА, райСЕС.

       Травень.

5.5.Міжнародне співробітництво

5.5.1.Здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку направлення дітей на оздоровлення за кордон.

      Відділи : освіти, у справах молоді та спорту

      Постійно.

5.5.2.Сприяти вивченню і поширенню досвіду роботи різних типів оздоровчих закладів з відпочинку та оздоровлення дітей.

      Відділи: освіти, у справах молоді та спорту,

      РЦСССДМ.

      Червень – вересень.

5.6.Результативні показники

5.6.1.Збільшити відсоток охоплення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:

– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

– дітей-інвалідів;

– дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;

– дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

– дітей з девіантною поведінкою;

– дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

– талановитих та обдарованих дітей.

5.6.2.Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг :

– забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;

– підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення.

Ресурсне забезпечення районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

                                                                                                                          гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання програми

Рік виконання програми

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього у тому числі

2012

350800

 районний бюджет

2012

350800


 

                                                                                 6

6.Напрями діяльності та заходи районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансуван

ня (вартість) грн., у т.ч.:

Очікуваний результат

1

Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей

Дотримуватись вимог

чинного законодавства при підборі на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій.

2012рік

відділи: освіти, у справах молоді та спорту, культури та туризму, ЦРЛ

Забезпечення правових, соціальних, економічних умов для належної організації та проведення процесу відпочинку та оздоровлення дітей

2

Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей.

Підготувати та в установленому порядку подати пропозиції по організації відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення

Удосконалювати систему фінансової підтримки дитячих оздоровчих закладів через встановлення пільг з оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування

Квітень

Січень-грудень

відділи: освіти, у справах молоді та спорту, охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення , служба у справах дітей

відділи: освіти, молоді та спорту, фінансове управління РДА

Розвиток альтернативних форм відпочинку та оздоровлення, використання в роботі з дітьми тренінгових методик, ефективне використання бюджетних коштів

3

 Організаційно-методичне,

 інформаційне та кадрове

 забезпечення відпочинку

 та оздоровлення дітей

Визначити та затвердити мережу оздоровчих закладів усіх типів у районі, забезпечити збільшення кількості дітей усіх категорій, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення

Проводити селекторні наради, семінари, тренінги з питань підготовки до оздоровчої компанії та підбиття підсумків її проведення

Удосконалити в дитячих оздоровчих закладах роботу виїзних консультативних пунктів Центру соціальної служи для молоді з метою подання дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги

Забезпечити  надання організаційно-методичної допомоги дитячим оздоровчим закладам з питань проведення культ.-масових,  спортивних заходів

Березень-квітень

Травень

Червень-серпень

2012 рік

відділи: освіти, у справах молоді та спорту, охорони здоров’я, райСЕС

відділи: освіти, у справах молоді та спорту

відділи: освіти, у справах молоді та спорту,

відділи: освіти, у справах молоді та спорту, культури  та туризму

       –

        –

Надання дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги та забезпечення організаційно- методичної допомоги дитячим оздоровчим закладам з питань культурно- масових, спортивних заходів

4

Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

Здійснити санаторно-курортне оздоровлення дітей, що стоять на диспансерному обліку  у дитячих оздоровчих закладах санаторного типу

Активізувати роботу щодо оздоровлення дітей з обмеженими можливостями

Проводити в дитячих оздоровчих закладах обстеження і лікування лікарем-стоматологом

Забезпечити супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місця відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку

Вивчити та подати пропозиції щодо  збагачення харчування дітей в дитячих оздоровчих закладах біологічно активними домішками, вітамінами, продуктами радіопротекторної дії

Постійно

Постійно

Червень-серпень

Червень-серпень

Травень

ЦРЛ, відділ охорони здоров’я

ЦРЛ, відділ охорони здоров’я, освіти, у справах молоді та спорту

ЦРЛ, відділ охорони здоров’я

ЦРЛ, відділ охорони здоров’я, освіти, у справах молоді та спорту

ЦРЛ, відділ охорони здоров’я, райСЕС

Збільшення кількості оздоровлення дітей диспансерної групи, збагачення та вітамінізація харчування дітей в оздоровчих закладах та надання їм вчасної та якісної медичної допомоги

5

Міжнародне співробітництв

Здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку направлення дітей на оздоровлення за кордон

Ініціювати обмін групами дітей з інших районів, областей України та зарубіжних держав для організації відпочинку та оздоровлення

Сприяти вивченню і поширенню досвіду роботи різних типів оздоровчих закладів з відпочинку та оздоровлення дітей

Постійно

Червень-вересенеь

Червень-вересень

відділи: освіти, у справах молоді та спорту, культури  та туризму

відділи: освіти, у справах молоді та спорту, культури  та туризму

відділи: освіти, у справах молоді та спорту, культури  та туризму, РЦСССДМ

Вивчення та поширення досвіду роботи різних типів оздоровчих закладів

6

Охопити дітей відпочинком та оздоровленням

організувати роботу 30  літніх пришкільних таборів

2012 рік

відділ освіти

відділ освіти

відділ освіти

відділ освіти

відділ освіти

районний  бюджет                        

201600

Збільшення кількості оздоровлених дітей та учнівської молоді, особливо талановитих, обдарованих дітей та дітей пільгових категорій

заміського табору „Зірка

районний  бюджет

49500

профільного табору

районний  бюджет

3500

придбання путівок для безкоштовного  оздоровлення у заміському таборі „Зірка” 25 дітей-сиріт

районний  бюджет

50000

придбання сувенірів для заохочення переможців районного огляду-конкурсу на кращу організацію роботи пришкільного табору

районний  бюджет

1000

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для пришкільних таборів

районний  бюджет

400

придбання путівок для оздоровлення дітей в таборі «Ровесник» (м. Суми)

відділ освіти

районний  бюджет

26400

придбання путівок для оздоровлення дітей в таборі «Зоряний» (м. Суми)

відділ освіти

районний  бюджет

18400

                                                                                  Разом                                 350800

        

            7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням програми здійснює відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, який до 15 січня 2013  року готує та надає управлінню економіки Конотопської райдержадміністрації інформацію про стан виконання програми згідно з додатком № 4 Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання затверджених наказом Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року № 367.

Координує та контролює хід виконання даної програми заступник голови Конотопської районної державної адміністрації  О.В.Мельничук.

Заступник голови  районної ради                                                                                                 В.М.Малігон

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту