12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про районну програму підтримки сім’ї на 2012 рік

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

Про районну програму  підтримки

сім’ї  на 2012 рік

            З метою формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства виховання нового покоління, реалізації заходів спрямованих на сприяння функціонуванню української родини, сприяння формуванню в підлітків та молоді розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами кожної родини в суспільстві керуючись пунктом 16 частиною 1  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про виконання районної програми «Про підтримку сім’ї на 2011 рік», районна рада  вирішила:

            1.Затвердити  районну програму  підтримки сім’ї на  2012 рік згідно з додатком (додається).

            2.Рекомендувати селищній та сільським радам:

            2.1.Розробити  та затвердити відповідну місцеву програму щодо підтримки сім’ї на  2012 рік та при  формуванні місцевих бюджетів на 2012  рік передбачити кошти на реалізацію заходів відповідної програми.

          3.Визначити головним розпорядником та відповідальним виконавцем  програми відділ у справах молоді та спорту Конотопської  районної державної адміністрації.

            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, відділ у справах молоді та спорту Конотопської  районної державної адміністрації.

5. Зняти з контролю районну програму «Про підтримку сім’ї на 2011рік» затверджену рішенням 47 сесії п’ятого скликання Конотопської районної ради від 24.09.2010 року  з 01.11.2011 року в зв’язку з її виконанням.

Голова районної ради                                                                                 А.В.Боярчук          

Рябко

Надіслати: до протоколу-3,  райдержадміністрації –1, відділам  РДА: у справах  молоді та спорту – 1, освіти – 1, організаційно-кадрової роботи –1, культури та туризму – 1, охорони здоров’я –1, управлінням РДА: фінансовому – 1, економіки – 1;  міськрайонному центру зайнятості –1, МРВ УМВС України в Сумській області –1, редакції газети ”Сільські горизонти” – 1,  селищній  та сільським радам – 30

                                                                                 

Додаток

до рішення районної ради 

                                                                                              шостого скликання від 18.11.2011

Районна програма

підтримки сім’ї на 2012 рік

І.Паспорт програми

1

Ініціатор розроблення програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

2

Дата, номер  і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 16.09.2011р.             № ____«Про   підготовку  проектів     районних програм    «Про   розвиток    фізичної культури   і спорту», «Про  розвиток футболу  в   районі»,          «Молодь Конотопщини», «Про підтримку сім’ї», «Про  забезпечення   рівності   жінок і чоловіків у районі» на  2012  рік»

3

Розробник програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

4

Співрозробники програми

Відділи: у справах молоді та спорту, освіти, культури і туризму  Конотопської районної державної адміністрації; Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5

Відповідальний виконавець  програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

6

Учасники програми

Відділи: у справах молоді та спорту, освіти, культури і туризму  Конотопської районної державної адміністрації; міськрайонний центр зайнятості Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,   Конотопський міський відділ УМВС України в Сумській області

7

Терміни реалізації програми

2012рік

8

Перелік місцевих  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1600 грн.

9.1

Коштів районного бюджету

1600 грн.

            2. Визначення проблеми, на розв’язання  яких спрямована програма

            У житті кожного суспільства родина є важливим соціальним інститутом, в основу якого покладена система шлюбних і родинних господарських і правових моральних і психологічних зв’язків між людьми. Негативні процеси, пов’язані з трансформацією українського суспільства (спад виробництва, зменшення та затримка виплати заробітної плати, зростання безробіття, скорочення асигнувань на програми соціального захисту),ускладнюють становище сім’ї, негативно позначаються на основних її функціях – економічній,

 репродуктивній та виховній. Це призводить до того, що дедалі більше сімей обирають бездітність або відкладають народження дітей чи обмежуються народженням однієї дитини. зменшується кількість зареєстрованих шлюбів, високим залишається показник розлучень.

            Стан репродуктивного  здоров’я, сімейного безробіття, виховання дітей, їх навчання та матеріального забезпечення складають те коло проблем, розімкнути яке сім’я самостійно не в змозі.

Потребують  вирішення  проблеми  професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального  забезпечення. Особливо значення набуває питання моральної та матеріальної підтримки багатодітних сімей району.

Актуальність розроблення і прийняття цієї програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері  створення  сприятливих умов для  всебічного  розвитку сім’ї та кожного з її членів, повного виконання сім’єю її функцій, підвищення  життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.

3. Визначення мети  програми

Метою даної  програми є створення правових, соціальних і економічних умов для належного існування та розвитку сім’ї, сприяння формуванню в підлітків та молоді розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами кожної родини в суспільстві, недопущення бродяжництва, безпритульності, насильства, наркоманії, алкоголізму, проституції та розповсюдження порнографічних видань.

           

4.Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Проблеми, пов’язані з необхідністю підтримки  сім’ї в районі на 2012 рік, можуть бути вирішені шляхом створення належних соціально-економічних умов повноцінного і самодостатнього  функціонування сім’ї та  виховання дітей, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.

            Заходами щодо досягнення необхідних цілей  на цьому шляху є:

            – розроблення та впровадження серії тренінгів, метою яких є припинення негативних процесів у сфері репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, підвищення рівня  грамотності  щодо  контрацепції  та відповідального батьківства;

            – проведення районних та участь у обласних етапах Всеукраїнських фестивалів сімейної творчості;

            – активізація роботи клубів молодої сім’ї, сімейних клубів за інтересами з метою формування культури сімейних стосунків на принципах гуманності, взаємної поваги і відповідальності батьків за виховання дітей, надання їм  консультацій з метою отримання вмінь, знань та навичок з питань  виховання дітей;

            – проведення роботи серед населення з відродження та  збереження національних сімейних традицій і цінностей;

             – сприяння  розвитку підприємницьких ініціатив молодих сімей, у тому числі тих, що проживають  у сільській місцевості;

            – проведення інформаційно-просвітницької роботи та розповсюдження соціальної реклами з питань  запобігання насильства в сім’ї;

            – реалізація  проектів соціальних програм щодо формування здорового способу життя;

            – підтримка та сприяння ініціативам  органів місцевого самоврядування щодо клопотання про  присвоєння матерям багатодітних родин звання “мати – героїня”.

            Реалізація цих заходів  сприятиме створенню необхідних умов для  розвитку родини як складової  культурно-історичного, морально-психологічного добробуту суспільства, що  в свою чергу позитивно  позначиться на соціально-економічному розвитку держави.

            Ресурсне забезпечення районної програми підтримки сім’ї на 2012 рік

Обсяг коштів, пропонується залучити на виконання програми у 2012 році

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми, грн.

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

2012 рік

1600

районний бюджет,

з них за виконавцями програми:

2012 рік

1600

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

2012 рік

1600

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основні  завдання і заходи  програми:

– формування у свідомості людей розуміння ролі сім’ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпечення  суспільної стабільності та прогресу;

– всебічне  зміцнення правових, моральних та матеріальних  засад сімейного життя;

– сприяти сім’ям у вихованні дітей та їх всебічному розвитку шляхом формування у дітей високогуманних уявлень про сім’ю, її історію і традиції, спрямованих на утвердження здорового способу життя кожного члена родини.

– підвищення рівня економічної  активності  та самостійності сімей, оптимізація системи їх соціального захисту, передусім тих, що  мають дітей;

– організовувати роботу з відродження шефства підприємств та організацій усіх форм власності над багатодітними родинами, дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім’ями;

Реалізація данної програми дасть можливість:

– запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, що дозволить  реалізувати  можливості кожного члена сім’ї, створити сприятливі умови для розвитку їх трудового, соціально-психологічного, виховного  потенціалу;

– сформувати свідоме, відповідальне ставлення громадян  до збереження свого здоров’я;

– підвищити рівень готовності молоді до подружнього  життя та батьківства;

зменшити рівень насильства в сім’ї та створити дієві механізми надання допомоги жертвам насильства;

– удосконалити механізм  надання  психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей;

підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

– створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї, покращити демографічну ситуацію в районі, області, державі шляхом підвищення народжуваності дітей на території кожної сільської ради;

– поліпшити якість соціальних послуг сім’ям, що перебувають  у складних життєвих обставинах;

– підняти статус багатодітної родини.


 

6.Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації районної програми підтримки сім’ї на 2012 рік

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувані обсяги фінансування (вартість) (грн.)

Очікувані результати

1.

Збереження та розвиток кращих традицій української родини

Участь  в  районних, обласних етапах Всеукраїнського фестивалю сімейної творчості “Родинні скарби України” та Всеукраїнського  огляду-конкурсу “Таланти багатодітної родини”

Протягом 2012 року

Відділ

у справах молоді

та спорту

Районний бюджет

600

Створення  сприятливих умов талановитим дітям для реалізації творчого потенціалу

РЦСССДМ

З метою забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій проводити заходи до Міжнародного дня матері та Дня сім’ї

Протягом 2012року

Відділ

у справах молоді

та спорту

Районний бюджет

800

Підтримка сімейних талантів

Проведення районного етапу фотоконкурсу “Миттєвості сімейного  щастя”

Протягом 2012 року

Відділ

у справах молоді

та спорту

Районний бюджет

200

Формування критеріїв оцінки самодостатньої родини, усвідомлення гордості за свою родину

РЦСССДМ

2.

Запровадження інноваційних методів роботи

Запозичення досвіду інших регіонів держави з питань відродження та популяризації народних традицій, зміцнення української сім’ї

Протягом 2012 року

Відділи:

у справах молоді

та спорту,

культури та  туризму

Поширення та популяризація прогресивних форм роботи  серед населення, підвищення культури сімейних відносин.

3.

Інформаційно-методичне забезпечення

Друкування та забезпечення методичною літературою сімейних клубів з метою  піднесення престижу української сім’ї

Протягом 2012 року

Відділ

у справах молоді

та спорту

Підвищення рівня грамотності молодих родин щодо сімейних стосунків

Здійснення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на подолання гендерних  стереотипів  щодо розподілу соціальних ролей  у сім’ї

Протягом 2012 року

Відділ

у справах молоді

та спорту

Підвищення рівня обізнаності молоді  щодо  формування рівноправних  відносин у сім’ї

Проведення  виїзних  консультативних  пунктів з метою  інформування батьків та надання їм консультаційних послуг  з питань виховання дітей

Протягом 2012 року

РЦСССДМ, відділ у справах молоді та спорту, охорони здоров’я

Надання психологічно-юридичної допомоги  сім’ям

Проведення інформаційно-просвітницької  роботи шляхом  створення та розповсюдження соціальної реклами з питань  запобігання насильству  в сім’ї, організація тренінгів і семінарів.

Протягом 2012 року

РЦСССДМ, відділи: у справах молоді та спорту, освіти, МРВ УМВС України в Сумській області

Зменшення кількості випадків насильства в сім’ї, підвищення рівня поінформованості населення щодо установ та організацій, які  надають  допомогу в  зазначених випадках

Виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької літератури серед молоді, спрямованої на  підготовку до  сімейного життя і відповідального  батьківства, популяризація здорового способу життя

Протягом 2012 року

РЦСССДМ, відділи: у справах молоді та спорту, освіти,

охорони здоров’я

Підвищення рівня готовності молоді до подружнього життя та батьківства

Розповсюдження інформаційно-довідкових матеріалів і методичної літератури, спрямованих  на формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання  дітей

Протягом 2012 року

РЦСССДМ, відділ у справах молоді та спорту

Створення умов для повноцінного виховання дітей та  підвищення рівня  психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків

Висвітлення в засобах масової інформації стану реалізації сімейної політики

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я

Підвищення рівня  обізнаності населення району із зазначеного питання

4.

Формування правової культури

Проведення лекцій, семінарів з питань розвитку підприємницької ініціативи  сімей, сприяння багатодітним сім’ям в організації підприємницької діяльності, зокрема, організації зеленого туризму, сфери побутових послуг, харчування тощо

Протягом 2012 року

відділ у справах молоді та спорту міськрайонний центр зайнятості,

Підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, зменшення кількості малозабезпечених сімей

5.

Організація змістовного дозвілля

Здійснення заходів щодо  активного залучення дітей із сімей, які  опинилися у складних життєвих обставинах, до гурткової роботи в позашкільних  та загальноосвітніх навчальних закладах

Протягом 2012 року

Відділ освіти

Підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, зменшення кількості малозабезпечених сімей

6.

Формування здорового способу життя

Розповсюдження  соціальної реклами щодо  пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення інформаційних кампаній щодо  популяризації культури сімейних відносин, здорового  способу життя та збереження репродуктивного здоров’я, формування національних сімейних цінностей

Протягом 2012 року

РЦСССДМ, відділи: охорони здоров’я, освіти, у справах

молоді та спорту

Підвищення рівня обізнаності населення із зазначених питань,

формування відповідального  ставлення громадян до  збереження свого здоров’я

УСЬОГО

1 600,00


 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програм здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійсню відділ у правах молоді та спорту райдержадміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів  районна державна адміністрація.

            Згідно з Наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006р. № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” для узагальнення звіту про виконання програми  до 15 січня   наступного за звітним періодом інформує управління економіки районної державної адміністрації та районну раду про стан виконання даної програми.

Координує хід виконання даної програми заступник голови райдержадміністрації Мельничук О.В.           

Заступник голови районної ради                                                               В.М.Малігон                 

                                                       Довідка

відділу у справах молоді та спорту  про стан виконання районної програми підтримки сім’ї на період 2011 року

На виконання рішення Конотопської районної ради  від 24.09.2011 (47 сесія п’яте скликання) розроблена та затверджена районна програма підтримки сім’ї на 2011 рік. На її реалізацію у поточному році відділом у справах молоді та спорту передбачено 1600 грн.

Заходи програми виконуються  і знаходяться на постійному контролі відділу у справах молоді та спорту.

Постійно здійснюється робота щодо соціальної підтримки сім’ї. Так, спільно зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами місцевого самоврядування здійснюються соціальні інспектування різних категорій сімей району з метою обстеження житлово-побутових умов проживання, морального, психологічного стану членів сім’ї, умов виховання дітей, забезпечення захисту їхніх прав.

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сформовано банк даних сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, який постійно ведеться та оновлюється. В банку перебуває 70 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в них виховується 125 дітей віком до 18 років. Сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно подолати життєві труднощі перебувають під соціальним супроводом.

Станом на сьогоднішній день під соціальним супроводом перебуває 3 сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах. З метою допомоги сім’ям у подоланні життєвих труднощів в ході здійснення соціального супроводу спеціалістами центру членам сімей даної категорії надається ряд адресних соціальних послуг. Протягом поточного року було надано близько 80 послуг.

Постійно здійснюється профілактична і роз’яснювальна  робота з метою профілактики негативних явищ в сімейному середовищі. Зокрема, у середовищі сімей, що опинились у складних життєвих обставинах проводяться бесіди „Все починається з сім’ї”, „Відповідальні батьки”, „Сім’я – простір без насильства”, „Права та обов’язки батьків”, „Права дитини”, що дає можливість попередити негативні прояви в сім’ї. Особлива увага приділяється дітям, що схильні до асоціальної поведінки, а також батькам, які безвідповідально ставляться до виховання дітей. Протягом поточного року було проведено 10 бесід на відповідну тематику.

З метою запобігання фактам насильства в сім’ї відділом у справах молоді та спорту щорічно проводяться гендерні дослідження шляхом інформаційно – просвітницької роботи щодо забезпечення гармонійних стосунків у сім’ї. Це в першу чергу дає можливість наголосити на актуальності даної проблеми, а також донести до населення деякі аспекти правового та соціального захисту потерпілих від насильства. Протягом 2011 року виявлена 1 сім’я, де був факт вчинення насильства стосовно неповнолітньої дитини (с. Кузьки). Спільно з відділом міліції та службою у справах дітей була проведена відповідна робота і на даний час загрози життю та здоров’ю дитини немає.

На виконання районної програми підтримки сім’ї відділом у справах молоді та спорту проводяться відповідні заходи.

У квітні поточного року з метою пропаганди кращих форм родинного виховання та здорових взаємостосунків у молодих сім’ях було організовано та проведено районний фотоконкурс “Миттєвості сімейного щастя”. Учасниками даного фотоконкурсу були представлені оригінальні та цікаві фотоматеріали, які відображали зміст назви даного заходу. За результатами представлених фотоматеріалів були відзначені кращі роботи, переможці та учасники отримали пам’ятні подарунки.

З нагоди святкування Дня Матері та Дня сім’ї, а також з метою пропаганди кращих форм сімейного виховання дітей, збереження родинних традицій, популяризації досвіду родинного виховання відбулось районне свято, присвячене Дню Матері. Для матерів району була підготовлена та представлена цікава концертна програма, родини привітали зі святом, матерям були вручені пам’ятні подарунки.

На постійному контролі відділу у справах молоді та спорту знаходиться питання щодо підтримки багатодітних сімей району.

Відділом сформовано банк даних багатодітних сімей району.

Станом на сьогоднішній день в районі проживає 115 багатодітних сімей, в якій виховується 362 дитини віком до 18 років:

– 2 сім’ї виховують по 6 дітей ( сім’я Солохи – с. Вирівка, сім’я Маличенко – с. Новомутин);

– 1 сім’я виховує 5 дітей (сім’я Яковенко – смт. Дубов’язівка)

– 9 сімей виховують по 4 дітей;

– в 103 сім’ях району виховується по 3 дітей.

Формується відповідний пакет документів для видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей, як пільгової категорії населення. На даний час видано 99 посвідчень для батьків багатодітних сімей та 222 посвідчення для дітей.

Систематично проводяться відвідування багатодітних сімей, вивчаються умови проживання, нагальні проблеми та потреби сімей даної категорії.

Багатодітні родини району постійно залучаються до різноманітних заходів, конкурів, свят. Так, в квітні 2011 року за сприянням відділу у справах молоді та спорту в рамках проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю “Таланти багатодітної родини” прийняло участь 4 дітей району, де Каранюк Ірина (с. В. Самбір) посіла призове місце та була нагороджена путівкою до Міжнародного дитячого центру “Артек”.

Також з  метою відродження та популяризації культурних та моральних цінностей сім’ї, відродження та збереження народних, родинних традицій та історичної спадщини, залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості до вирішення проблем багатодітних родин 14 травня 2011 року в с. Вирівка відбувся районний етап конкурсу – фестивалю сімейної творчості “Таланти багатодітної родини”. За результатами проведення даного заходу були визначені переможці, яким вручені цінні подарунки.

Щорічно діти з багатодітних сімей залучаються до відзначення Міжнародного Дня захисту дітей, Новорічно – різдвяних свят та забезпечуються подарунками.

Здійснюється робота щодо підвищення статусу багатодітних сімей в результаті присвоєння жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей почесного звання України “Мати – героїня”.

Протягом 2010 – 2011 років на розгляд щодо присвоєння почесного звання України “Мати – героїня” подано 39 пакетів документів.

Почесне звання присвоєно 70 матерям, у тому числі у 2010 році – 43 матерям, у 2011 році  – 6. Протягом 2010 – 2011 років 37 жінкам видані відповідні посвідчення, виплачена одноразова допомога.

Виконання пунктів даної програми та стан реалізації сімейної політики постійно висвітлюються на сторінках районної  газети “Сільські горизонти”.

В зв’язку з виконанням вищезазначеної програми пропоную зняти її з контролю.  

Начальник відділу у справах молоді та спорту                              Т.В.Рябко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту