12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

Про районну програму розвитку фізичної

культури і спорту  на 2012 рік

З метою  залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної  реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо – юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму,  активізації діяльності органів місцевого  самоврядування району в цій сфері       керуючись пунктом                16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про хід виконання районної програми  «Розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки»,    районна рада вирішила:

            1.Затвердити районну програму розвитку фізичної культури і спорту на            2012 рік згідно з додатком (додається).

          2.Рекомендувати селищній та сільським радам:

          2.1. Розробити та затвердити відповідну місцеву програму щодо розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік та при формуванні місцевих бюджетів на 2012 рік передбачити кошти на реалізацію заходів відповідної програми.

           3.Визначити головним розпорядником та відповідальним виконавцем програми  відділ у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації, районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос», відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

            4. Контроль  за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я  та соціального захисту, відділ у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації.

5. Інформацію про хід виконання районної програми  «Розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки»  затверджену рішенням 11 сесії п’ятого скликання Конотопської районної ради від 26.09.2007 року прийняти до відома.

Голова районної ради                                                         А.В.Боярчук 

Рябко

Надіслати: до протоколу – 3, постійній комісії  з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту  -1,  відділу   у справах молоді та спорту РДА -1, управлінню економіки РДА – 1, фінансовому управлінню РДА -1, відділу  освіти РДА  -1, ФСТ  Колос” -1,  федерації футболу району -1, РТВ Центру Вежа”-1, селищній та сільським радам – 30

                                                                                        

                                                                             Додаток

                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                        шостого скликання від _____2011р

Районна програма

розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік

            1.Паспорт програми

            1

Ініціатор розроблення

 програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

2

Дата, номер і назва  розпорядчого документа

органу виконавчої влади про розроблення програми

розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 16.09.2011р.№ 469 «Про підготовку  проектів     районних програм    «Про   розвиток    фізичної культури   і спорту», «Про  розвиток футболу  в   районі»,          «Молодь Конотопщини», «Про підтримку сім’ї», «Про  забезпечення   рівності   жінок і чоловіків у районі» на  2012  рік»

3

Розробник програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

4

Співрозробники програми

відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, федерація футболу району, ФСТ “Колос”

5

Відповідальний виконавець  програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту, ФСТ «Колос»); відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

6

Учасники програми

відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації (ДЮСШ); КПАЛ, федерація футболу району, ФСТ “Колос”, управління агропромислового розвитку (АПР), з питань внутрішньої політики, селищна та сільські ради, редакція газети «Сільські горизонти», РТВ Центру«Вежа»

7

Терміни реалізації програми

2012 рік

8

Перелік  місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

80 000 грн.

9.1

Коштів районного бюджету

80 000 грн.

            2.Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямована програма

            Проведений аналіз  діяльності відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації, районного  ФСТ ”Колос”,   ДЮСШ, виконкомів  селищної та сільських рад, відділу освіти, сільськогосподарських підприємств свідчить  про недостатньо ефективну їх діяльність  у  профілактиці захворювання та зміцнення  здоров’я  населення району, особливо підростаючого покоління.

            Потребує розв’язання проблема спорту вищих досягнень та підготовки резерву для обласних збірних команд.

            Ситуація, що  складається в галузі фізичної культури і спорту, зумовлена  такими факторами:

            – невідповідність  нормативно-правової бази у сфері фізичної культури і спорту сучасним вимогам;

            – низький рівень фінансового та матеріального-технічного  забезпечення дитячо-юнацького спорту;

            – неефективне  залучення позабюджетних коштів, відсутність обсягу інвестицій;

            – недостатня кількість фахівців з фізкультурно-оздоровчої діяльності;

            – недостатнє  пропагування здорового  способу життя, занять дитячо-юнацьким спортом.

            3. Визначення мети програми

            Метою даної програми є реалізація політики у сфері фізичної культури і спорту, організації змістовного дозвілля молоді, підвищення значимості фізкультури і спорту, як важливої складової у формуванні здорового способу життя, профілактики захворювання, активізації діяльності органів місцевого самоврядування в цій сфері.

            4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

            Стратегія розвитку фізичної культури  і спорту спрямовується  на вирішення  існуючих проблем через удосконалення відповідних організаційних, нормативно-правових механізмів та здійснення таких заходів:

            – проведення  фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх дитячих садках, загальноосвітніх школах, аграрному ліцеї, за місцем  проживання, роботи та в місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої роботи серед  інвалідів.

            – поширення нормативно-правового, фінансового, медичного, інформаційного забезпечення.

            Ресурсне забезпечення районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік           

Обсяг коштів, пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

програми

Усього витрат на виконання програми(грн.)  

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

2012 рік

80 000

районний бюджет, з них за головними розпорядниками коштів:

2012 рік

80 000

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту) – виконання спортивних програм і заходів

2012 рік

8 000

ФСТ “Колос” – виконання спортивних програм і заходів

2012 рік

60 000

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрація – виконання спортивних програм і заходів

2012 рік

12 000

           

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

            Основні завдання і заходи програми:

          – підвищення значимості фізкультури і спорту як важливої складової у формуванні здорового способу життя, профілактики захворювання;

            – охоплення  громадян  фізкультурно – оздоровчою та спортивно – масовою роботою на 30 відсотків загальної кількості  населення району;

            – поліпшити  результати виступу збірних команд району в обласних змаганнях.


 

6.Напрямки діяльності та заходи  районної програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік

з/п

Назва

напрямку діяльності

(пріоритетні напрямки)

Перелік  заходів програми

Строк вико-

нання заходу

Виконавці

Джерела

фінансу-

вання

Очікувані обсяги

фінансування (вартість) (грн.)

Очікуваний  результат

 

1

Фізкультурно- оздоровча та спортивно-масова робота. Фіз-виховання,

фізкультурно-оздоровча робота в навчальних закладах

Створити програмно-методичні умови для  забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загально освітніх

навчальних закладах, аграрному ліцеї в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень

2012

Відділ освіти, аграрний ліцей

районний

бюджет

Покращення

здоров’я учнів аграрного ліцею та ЗОШ

 

Проводити атестацію вчителів фізичного виховання, тренерів з видів спорту згідно з типовим положенням про атестацію  педагогічних працівників зі змінами та  доповненнями

2012

Відділ освіти

Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, вчителів  фізичного виховання

 

Активізувати роботу спортивних клубів у загальноосвітніх школах і аграрному ліцеї

2012

Відділ у справах молоді та спорту

Зростання масовості учасників

спорт.змагань

 

2

Спорт для всіх за  місцем проживання

та у місцях

масового відпочинку населення

Урізноманітнювати програму та  завдання щодо  проведення конкурсів та спортивних  свят з тематики ”Веселі старти”, “Тато, мама, я – спортивна сім’я”, “Козацькі розваги”

2012

Відділ у справах молоді та спорту

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>             освіти (ДЮСШ )

Популяри-зація здорового способу життя серед  сільського населення

 

Продовжувати створювати умови  для підвищення рівня  фізичної  підготовленості допризовної і призовної молоді  для проходження служби у Збройних Силах    України, інших  військових формуваннях, щорічно проводити  районну спартакіаду допризовної і призовної  молоді, забезпечувати  участь молоді району в обласних спартакіадах

2012

Відділ у справах молоді та спорту

<!–[if !vml]–><!–[endif]–> 

 

Відділ

освіти

районний бюджет

Покращення фізичної підготовки

допризовної молоді

 

3

Масовий спорт серед сільського населення

Продовжити роботу по створенню та функціонуванню фізкультурно – спортивних клубів “Колос” різних організаційно-правових форм власності на території кожної сільської ради

2012

Відділ у справах молоді та спорту, управління АПР, ФСТ ”Колос”

Підвищення рівня охоплення населення району оздоровчою та спортивною роботою

 

Підтримувати необхідний рівень у сільських населених пунктах спортивними спорудами з урахуванням кількості населення

2012

Управління АПР, відділ у справах молоді та спорту,  селищна та сільські ради

Забезпечення необхідної кількості спортивних споруд

 

Здійснювати заходи щодо облаштування, ремонту та будівництва спортивних споруд у сільській  місцевості за рахунок місцевих та державного  бюджетів, господарських та комерційних структур, що працюють у сільській місцевості

2012

Управління АПР, відділ у справах молоді та спорту,

селищна та сільські ради

Подальший  розвиток матеріально-технічної бази фізкультури і спорту

 

Продовжувати проведення кожного року багатоступеневих (села, селище, район) районних сільських спортивних ігор та районного огляду-конкурсу “Краще спортивне село”. Брати участь  в обласних та районних  змаганнях. Проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди Конотопського району.

 Районне ФСТ

”Колос”

районний

бюджет

60 000,00

Популяри-зація занять фізичною культурою і спортом серед різних верств населення

 

4

Фізкуль-турно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

Впровадити в режим трудового дня  ефективні форми виробничої гімнастики, активного відпочинку та після трудового відновлення профілактичних занять фізкультурно-спортивної спрямованості у виробничій сфері

2012

Відділ у справах молоді та спорту

Покращення здоров’я працюючого  населення

 

Сприяти введенню до штатних розписів підприємств усіх форм власності посад  інструкторів з фізичної культури та забезпечення належних умов для  виконання  ними службових обов’язків

2012

Відділ у справах молоді та спорту,  ФСТ “Колос”

Покращення організації занять оздоровчою фізкультурою та спортом

 

5

Фізкультурно-оздоровча та реабілітацій-на робота серед інвалідів

Надавати спортивні споруди для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед  інвалідів, забезпечувати  обладнання цих споруд спецінвентарем та  доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями

2012

Відділи : у справах молоді та спорту, освіти, ФСТ “Колос”

Залучення інвалідів  до занять  оздоровчою фізкультурою і спортом

 

Щороку проводити  змагання з шашок, шахів, настільного тенісу серед інвалідів району

2012

Відділ у справах молоді та спорту освіти, ФСТ “Колос”

районний бюджет

Популяризація ігрових видів спорту  серед інвалідів, збільшення кількості учасників змагань

 

6

Розвиток олімпійсько-го, параолім-

пійського, дефлімпійсь

кого  та неолімпійсь

кого спорту

Запровадити  нормативно-правові та  організаційно-управлінські механізми охоплення дітей системою короткочасного навчання основним елементам  пріоритетних видів спорту (футбол і волейбол). Продовжити створювати експерименттальні  майданчики для впровадження інноваційних форм  співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з ДЮСШ для проведення  зазначеного навчання та  відбору найбільш  обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту

2012

Відділи: у справах молоді та спорту,

освіти ,  селищна та сільські ради

Удосконалення навчально-тренувального процесу вихованців ДЮСШ, більш якісного проведення уроків з фізичного виховання

 

Продовжити роботу по розширенню мережі дитячо-юнацької спортивної школи для забезпечення охоплення 14 відсотків школярів від  загальної кількості школярів району заняттями в спортивній школі

2012

Відділ у справах молоді та спорту, ДЮСШ

Охоплення більшої кількості учнівської молоді занят-тями в ДЮСШ, покращення результатів роботи

 

Активізувати співпрацю спортивної школи зі спеціалізованими навчальними закладами спортивного профілю та спортивними  клубами стосовно підготовки та передачі кращих спортсменів

2012

Відділ у справах молоді та спорту, ДЮСШ

Вступ тала-новитих спортсменів до  спеціальних навчальних закладів  спортивного профілю

 

 

Посилити контроль  адміністрації школи за діяльністю ДЮСШ, вжити заходів щодо  покращення ефективності навчально-тренувального процесу шляхом підвищення кваліфікації тренерів, викладачів, участі в обласних курсах, співпраці з міською та обласною ДЮСШ

2012

Відділ освіти, ДЮСШ

Поліпшення результатів роботи ДЮСШ

 

Забезпечувати участь збірних команд району в обласних спортивних іграх школярів, змаганнях з видів спорту серед учнів ДЮСШ області та інших спортивно-масових заходів серед учнівської молоді

2012

Відділ у справах молоді та спорту

<!–[if !vml]–><!–[endif]–> 

 

відділ освіти  (ДЮСШ)

районний

бюджет

12 000

Підвищення рівня майстерності,покращення спортивних результатів учнів ДЮСШ, делегованих  до збірних команд області

 

7

Спорт ветеранів

Щорічно проводити змагання серед ветеранів з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, гирьового спорту, амреслінгу

2012

Відділ у справах молоді та спорту, ФСТ ”Колос”

Популяри-зація спорту серед різних верств населення, збільшення кількості ветеранських команд

 

Сприяти  підготовці та забезпечити участь  збірних команд району в обласних змаганнях з волейболу і міні-футболу

2012

Відділ у справах молоді та спорту; ФСТ “Колос”

районний бюджет

Виконання спортивних розрядів з волейболу і міні-футболу

 

8

Мате-

ріально-технічне забезпечення

Здійснювати заходи щодо  облаштування сучасних спортивних  майданчиків за місцем проживання, у місцях  масового  відпочинку населення за рахунок кооперації коштів місцевих бюджетів та інших джерел

2012

Відділ у справах молоді та спорту, ФСТ ”Колос”, селищна та сільські ради

Зміцнення матеріальної бази з фізичної культури і спорту

 

Визначити перелік спортивних споруд, що є базовими для проведення фінальних районних змагань та підготовки збірних команд району до обласних змагань

2012

Відділ у справах молоді та спорту, ФСТ ”Колос”, селищна та сільські ради

Спортивний зал аграрного ліцею, Дубов’я-зівської ЗОШ  1-Ш ст., спорт-комплекс ліцею та спортивний майданчик Вирівської сільської ради

 

9

Фінансове забезпе­чення

Сприяти поступовому наближенню обсягів видатків на програми та заходи з фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів до рівня середніх державних показників та  здійснювати заходи щодо залучення в межах чинного законодавства позабюджетних коштів на вказану мету. Виділяти кошти  на проведення районних  змагань  і участь в обласних змаганнях

2012

Фінансове управління РДА

<!–[if !vml]–><!–[endif]–> 

 

 відділ у справах молоді та спорту

<!–[if !vml]–><!–[endif]–> 

освіти  управ-

ління АПР,  селищна та сільські ради

районний бюджет

8 000,00

Збільшення обсягів позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури та спорту

 

10

Інформаційно-пропаган

дистське забезпечення

Удосконалювати систему інформування населення через  газету “Сільські горизонти”, місцеве радіо і телебачення про  позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як важливого  чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно- оздоровчих занять

2012

Відділи: з питань внутрішньої політики, у справах молоді та спорту , редакція газети ”Сільські горизонти”, РТВ Центру “Вежа”

Підвищення рівня охоплення громадян  фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою на 30 відсотків загальної кількості населення району

 

Постійно  висвітлювати у засобах масової інформації найбільш визначні спортивні події районного та обласного рівня, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху в населених пунктах району

2012

Відділ у справах молоді та спорту, редакція газети “Сільські горизонти”, РТВ Центру “Вежа”

Популяризація спортивних досягнень та зростання масовості у заняттях  фізичною культурою і спортом

 

УСЬОГО

80 000,00

 

           


 

6.Координація та контроль  за ходом виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі.

            Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відділ у справах молоді та спорту  райдержадміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

            Згідно з наказом Міністерства економіки України  від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” для узагальнення звіту про виконання програми  відділ у справах молоді та спорту  щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом інформує управління економіки про стан виконання даної програми.

            Координує та контролює  хід виконання даної програми заступник голови районної державної адміністрації  Мельничук О.В.

Заступник голови  районної ради                                                              В.М.Малігон

Довідка

про хід виконання “Програми розвитку фізичної

             культури і спорту на 2007-2011 роки”

Метою реалізації програми є  підвищення значимості фізкультури і спорту як важливої складової у формуванні здорового способу життя, профілактики  захворювання, організації змістовного  дозвілля молоді, створення умов для забезпечення престижності  футболу та підвищення майстерності футбольних команд району, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи на базі існуючих та новозбудованих, відповідно обладнаних спортивних споруд.

У районі діють 30 площинних спортивних споруд (спортивних майданчиків), 12 спортивних залів, 20 приміщення для  проведення фізкультурно-спортивних занять, 29 футбольних полів.

Визначені базові спортивні споруди району для проведення фінальних районних змагань та підготовка збірних команд району до обласних змагань. Це – спортивні зали Конотопського аграрного ліцею, Дубов’язівської спеціалізованої школи І-Ш ступенів, В.Самбірського, Шевченківського та  Козацького  навчально-виховних комплексів, футбольні поля сіл Попівка, М.Самбір, Жовтневе, Карабутове.

При будівництві та реконструкції спортивних споруд  і надалі враховуються потреби людей з обмеженими  фізичними можливостями.  У 12 спортивних залах обладнані  куточки  для занять інвалідів, зроблені входи в спортивні зали та майданчики. Найбільш поширеним видом спорту для цієї категорії людей є настільний теніс, шахи, шашки, більярд.

Програмою будівництва, реконструкції, ремонту та оснащення спортивних споруд на період до 2011 року передбачено також  будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за рахунок коштів підприємств та коштів державного бюджету на території Дубов’язівської селищної ради. На даний час  виконана  розмітка місця  під будівництво та розроблена проектно-кошторисна документація  на загальну суму 2115 грн. (знаходиться в  селищній раді).  Зроблена розмітка на гімнастичний спортивний майданчик з тренажерним  обладнанням на території Великосамбірської сільської ради.

Кожного року дошкільні навчальні заклади приймають участь у огляді-конкурсі на кращий  стан фізичного виховання в навчальних закладах. У 2009 році 1 місце в районі зайняв Вирівський дитячий навчальний заклад «Берізка».

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах  здійснюють 33 вчителів, які викладають фізичну культуру, з них 23 вчителя мають відповідну фахову підготовку (вищу освіту), 10 вчителів викладають фізичну культуру без спеціальної освіти. Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу спортивні зали є у 12 загальноосвітніх навчальних закладів, В.Самбірському НВК, Гружчанському НВК, Дептівському НВК, Дубов'язівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Жовтневському НВК, Козацькому НВК, Кошарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Салтиківському НВК, Сім'янівському НВК, Соснівському НВК, Тулущанському НВК, Шевченківському НВК, Мельнянської ЗОШ І-ІІ ст.).

Спортивні кімнати є у 14 загальноосвітніх навчальних закладів , відсутні  у 4 загальноосвітніх навчальних закладах, Духанівському НВК,   Чорноплатівської НВК., Бондарської ЗОШ І-ІІ ст., Пекарівському НВК.

Біля шкіл розташовано 12 футбольних полів, 30-волейбольних майданчиків, 24-баскетбольних, міні-футбол – 28, 30- майданчиків з нестандартним гімнастичним обладнанням.

Однією з важливих складових фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з підростаючим поколінням є діяльність ДЮСШ.

У районі працює ДЮСШ яка має 3 секції: футбол, легка атлетика, волейбол.    

В спортивній школі працює 7 тренерів – викладачів ДЮСШ  (4 – штатних, 3 – сумісники) та займається  248 учнів.

Власної спортивної бази школа не має. Спортивні зали та стадіони орендує в загальноосвітніх навчальних закладах району.

Учні школи  приймають участь у районних змаганнях у складі збірних шкіл, в обласних змаганнях у складі збірної району, а також першостях області серед команд ДЮСШ.

При ЗОШ району створені та діють 26 спортивних клубів  (не зареєстровані), 49 гуртків з наступних видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи, шашки.

Відділ у справах молоді та спорту тісно співпрацює з фізкультурно-спортивним товариством "Колос", федерацією футболу району по розвитку масового спорту серед сільського населення. Для проведення фізкультурно-оздоровчої спортивної роботи серед молоді у 22 сільських радах на громадських засадах створені спортивні клуби "Колос".

Відділом у справах молоді та спорту, районною ДЮСШ та ВФСТ «Колос» спільно, проведені та планується провести наступні основні заходи серед всіх верств населення: – першість району з міні-футболу серед ветеранів «45+» (листопад), районні спортивні ігри школярів (січень-травень, взяло участь – 26 команд навчальних закладів району, переможець – серед ЗОШ І-ІІ ст. – с.Мельня, серед ЗОШ І-ІІІ ст. – Шпотівка), першість району з міні-футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (вересень, жовтень), районний етап Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців (червень), кубок голови РДА з міні-футболу серед учнів шкіл району (січень, взяло участь –  12 команд, переможець – команда смт. Дубов’язівка), турнір з міні-футболу на кубок Героя Радянського союзу М. Гуденка (травень, взяло участь – 3 команди (Старшої групи), переможець – команда с. Кошари, 3 – комади (молодшої групи), переможець с.Тулушка), турнір з міні-футболу серед ветеранів та дорослих, присвячений Герою Радянського Союзу П.Лусті, (травень, взяло участь – 5 команд, переможець – команда с. М.Самбір), турніри з міні-футболу пам’яті воїнів інтернаціоналістів В.Кичі, В.Гаркуші (травень, взяло участь – 9 команд, переможеці – команда с. Кошари, с.Бочки), першість району з міні-футболу серед дівочих команд (березень, взяло участь – 8 команд, переможець – команда смт. Дубов’язівка), розіграш Кубку району з міні-футболу до Дня Перемоги серед юнацьких команд(взяло участь – 10 команда, переможець – команда с.Гути).

Кубки району з футболу серед різних верств населення(протягом року), турнір з міні-футболу пам’яті воїна інтернаціоналіста В.Назаренка (вересень, взяло участь – 6 команд, переможець – команда с.Бочечки), змагання з волейболу серед різних верств населення(протягом року), першість району з волейболу серед учнів ДЮСШ (грудень), спортивні змагання до Дня фізкультури і спорту (вересень, взяло участь – 6 команд, переможець – команда с. Шпотівка), районний етап Всеукраїнського фестивалю «Нащадки козацької слави» та «Козацький гарт»(жовтень – листопад), спортивні змагання до Дня Молоді (червень) та до державних свят України (День Конституції та День незалежності України).

Також в квітні поточного року проводено районні змагання серед команд державних службовців Конотопського району. З переможців сформована команда, яка в червні місяці  представляла Конотопський район в обласному етапі змагань в м. Суми.

Найпопулярнішим видом спорту в районі є футбол. У чемпіонаті району з футболу беруть  участь 23 дорослих і 24 юнацькі команди. На території району діють дві футбольні команди, що беруть участь в обласних чемпіонатах: „Мрія” (Жовтневе ), яка в 2011 році зайняла 6 місце у Чемпіонаті з футболу обласної ВФСТ „Колос” та збірна району – “Харчовик”, яка в 2011 році зайняла ІІ місце області серед команд ІІ групи.

Регулярно відбуваються огляди – конкурси на кращу постановку роботи по розвитку футболу в колективах фізкультури населених пунктів району, навчальних закладів. Продовжується робота на громадських засадах районної дитячо – юнацької футбольної ліги.

  Мешканці населених пунктів усіх сільських рад щороку беруть участь у змаганнях “Найспортивніше село”. Програма змагань складається так, щоб до участі у них залучити всі вікові категорії жителів населених пунктів, а умови змагань і конкурсів були однаково цікавими для чоловіків, жінок і дітей.

Спортивні змагання, в тому числі футбольні, як районного, так і участь на обласному рівні   висвітлюються  на сторінках районної газети “Сільські горизонти” та ТРК центр „Вежа”.

Начальник відділу у

справах молоді та спорту                                         Т.В.Рябко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту