12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про районну цільову програму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій…

Image 

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

 

18.11.2011

 

Про районну цільову програму

впровадження у навчально-виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів

інформаційно-комунікаційних технологій

«Сто відсотків» на період до 2015 року

 

Розглянувши подану  Конотопською районною державною адміністрацією районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року» та керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань молоді, освіти,  культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

 

 

 

Голова районної ради                                           А.В.Боярчук

 

 

 

Клігунова І.В. 6 64 43 

Надіслати до протоколу-2 постійній комісії районної  ради з питань молоді, освіти,  культури, охорони здоров’я та соціального захисту- 1, відділу освіти РДА – 1, фінансовому управлінню -1


 

                                                                                                                        ттттттттДодаток

до рішення районної ради

шостого скликання від 18.11.2011

 

Районна цільова програма

впровадження у навчально-виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року

 

            1.Паспорт

1.      Ініціатор розроблення програми – відділ освіти Конотопської районної державної         адміністрації.

2.Дата, номер  і  назва розпорядчого  документа  про розроблення програми:

розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 16.09.2011 № 470

3.Розробник програми – відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

4.      Відповідальний виконавець програми – відділ освіти Конотопської  районної адміністрації.

5.      Термін реалізації програми 2012- 2015 роки.

6.      Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми – районний бюджет.

7.      Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: всього – 236200 грн., у тому числі коштів районного бюджету 236200 грн.

 

      2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма спрямована на впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. Поліпшення незадовільного стану забезпечення комп'ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів. Підключення шкіл до швидкісного Інтернету. На початок 2011 року показник підключення загальноосвітніх навчальних закладів району становить 100 відсотків, проте більшість закладів підключено за технологією  комутованого з'єднання, що унеможливлює ефективне використання інформаційних ресурсів Інтернету в навчально-виховному процесі; недостатній рівень підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі; недосконалість інформаційно-технологічної, навчально-методичної та організаційної підтримки процесів розроблення, накопичення та обміну інформаційними освітніми ресурсами; відсутність мережі електронних бібліотек та цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів; відсутність системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями  та  дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, користуватися комп'ютерною технікою; відсутність служби технічної підтримки, яка забезпечувала б працездатність програмних та апаратних засобів у  загальноосвітніх навчальних закладах.

 

3.Визначення мети програм

Метою районної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для якісної підготовки учнів. Забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу. Створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів. Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами. Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета «Інформатика». Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників.

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування і строки та етапи виконання програми

Виконання районної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року здійснюється на районному рівні.

З метою виконання програми передбачається:

– оснащення навчальних закладів серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, що відповідають сучасним стандартам

– створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів;

          – забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою;

– користування широкосмуговим доступом до Інтернету;

– створення системи веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів;

– створення класів профільного навчання з природничо-математичних предметів.

– апробація освітніх ресурсів, навчальних посібників та курсів для кожного навчального предмету інваріантної частини навчальних планів;

– забезпечення доступу до електронних підручників та навчальних матеріалів;

– організація навчання з використанням дистанційних технологій;

– упровадження системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій.

Ресурси забезпечення:

Обсяг коштів що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

 

 

Усього витрат на виконання програми

(грн.)

 

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів всього

 36400

 

66500

 

    66600

     66700

236200

У тому числі районний бюджет

 36400

 

66500

 

    66600

     66700

236200


           

            Видатки на виконання заходів на виконання програми передбачатимуть при формуванні показників районного бюджету на 2012-2015 роки, виходячи з реальних можливостей.

 

            5.Перелік завдань і  заходів програми та результативні показники

Завдання районної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року:

– оснащення 21 навчального закладу освіти серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням.

– створення на базі 4 шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів;

– забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою;

– підключення опорних шкіл до  широкосмугового Інтернету;

– упровадження платформи «Шкільний портал» у 10 загальноосвітніх навчальних закладах району;

– апробація освітніх ресурсів, навчальних посібників та курсів для кожного навчального предмету інваріантної частини навчальних планів;

– забезпечення доступу до електронних підручників та навчальних матеріалів;

– організація навчання з використанням дистанційних технологій у всіх навчальних закладах району;

– упровадження сто відсоткової системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій;

– проведення уроків та занять керівників гуртків в online;

– оснащення шкільних бібліотек комп’ютерним та мультимедійним обладнанням.

 


 

6.Напрямки діяльності та заходи районної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансу-вання

(вартість

у грн.)

У тому числі за роками

 

 

 

 

 

Найме-нування показників

 

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

 

Всього

У тому числі за роками

 

 

 

2012

 

2013

 

2014      

 

2015

 

2012

2013

2014

2015

 

1

 Забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного  процесу

1.1

 Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

 

 

 

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

20000

5000

5000

    5000

5000

Кількість навчальних закладів

4

1

1

1

1

Вільний доступ до мережі Інтернет для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

 

1.2

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою

 

 

 

 

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

80000

20000

20000

20000

20000

Кількість навчальних  закладів

4

1

1

1

1

Якісна підготовка учнів відповідно до освітніх потреб

 

 

2

 2.1

Надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету

Користування широкосмуговим доступом до Інтернету

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

6400

1600

1600

1600

1600

Кількість навчальних закладів

10

2

2

3

3

Швидкісний та якісний зв'язок через мережу Інтернет

3

3.1

 Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

Організація навчання з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

90000

30000

30000

30000

Кількість дітей залучених до дистанційного навчання, відсотків

30%

10%

10

%

10

%

Якісна підготовка дітей з особливими потребами та дітей які перебувають на довготривалому лікуванні 

4

  4.1

Створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період

Упровадження системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

9800

2300

2400

2500

2600

Кількість вчителів, залучених до навчання у міжкурсовий період, відсотків

40%

10

%

10

%

10

%

10

%

Підвищення ефективності проходження курсів вчителів у між атестаційний період

 

 

 

5

5.1

 Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників

 

Упровадження системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

22000

5500

5500

5500

5500

Кількість вчителів, які володіють компетентністю в інформацій-но-

комунікацій

них технологіях, відсотків

100%

80%

10%

5%

5%

Стовідсоткове володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями

6

6.1

Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Створення системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики в міжатестаційний період з використанням дистанційних технологій

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

8000

2000

2000

2000

2000

Кількість вчителів, які пройшли навчання на тематичних курсах, відсотків

100%

25%

25%

25%

25%

Обмін досвідом через мережу Інтернет

 

Всього:

 

236200

 

36400

 

 

66500

 

  66600

     66700

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання районної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі. Координація дій між виконавцями програми та контроль за її виконанням покладається на відділ освіти районної державної адміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – на головного розпорядника коштів.

         Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звіту про виконання програми відділ освіти щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом інформує управління економіки райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

         Координує хід виконання даної програми заступник голови районної державної адміністрації Мельничук О.В.

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                     В.М.Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту