12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про викладення програми соціального захисту окремих категорій…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011

Про викладення програми соціального

захисту окремих категорій населення

району на 2011 рік в новій редакції

У зв’язку зі збільшенням кількості осіб, які звертаються за наданням матеріальної допомоги, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою соціального захисту сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх підтримки та створення сприятливих умов для забезпечення життєвих потреб проживання і лікування,

районна рада вирішила:

1. Програму соціального захисту окремих категорій населення району на 2011 рік викласти в новій редакції згідно з додатком (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

3. Рішення районної ради від 24.09.2010 „Про програму соціального захисту окремих категорій населення району на 2011 рік” визнати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям даного рішення.

4.Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. 

Голова районної ради                                                                        А.В.Боярчук

Н.Г.Кохан 6 62 90

Надіслано: до протоколу – 3,  постійній  комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення – 1, РДА – 1, управлінням РДА – 1,  праці та соціального захисту населення  -1,   економіки  – 1, селищній та сільським  радам – 30.                                                                                 

Додаток

до  рішення    районної ради 

шостого скликання  від  18.11.2011 

Програма

соціального захисту окремих категорій населення  району на 2011 рік

1.Паспорт програми

1.Ініціатор розроблення програми    –  управління праці та  соціального

захисту населення райдержадміністрації  

            2.Дата, номер і назва розпорядчого   документа органу виконавчої влади про розроблення програми   – розпорядження голови райдержадміністрації від 13.09.2010 р. №399  Про підготовку проектів програм соціального захисту населення на 2011 рік

          3.Розробник програми  – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення  райдержадміністрації

            4.Співрозробники програми     –

            5.Відповідальний виконавець  програми –  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

            6.Учасники програми – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення райдержадміністрації, селищна та сільські ради

            7.Термін реалізації  програми  – 2011 рік    

          8.Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми,   всього,                    – 30000,00 грн.

            у тому числі:

коштів загального фонду

районного бюджету              – 30000,00 грн.    

            2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

           З метою розв’язання конкретних проблем соціального захисту окремих категорій населення району, які  опинились в скрутному матеріальному становищі та проаналізувавши звернення громадян за 2010 рік та за дев’ять місяців 2011 року,  які  звернулися за наданням матеріальної допомоги виникла необхідність  в розробці даної  програми.

3.Визначення мети програми

            Метою програми є соціальний захист осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих  обставинах,  їх підтримка та створення сприятливих умов для забезпечення життєвих потреб проживання та лікування.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв’язання конкретних проблем соціального захисту окремих верств населення вирішуватимуться через надання матеріальної  допомоги  

      

№ з\п

Джерела фінансування

Сума, грн.

Строки та етапи

виконання програми

1

Районний бюджет

30000,00

2011 рік

Всього:

30000,00

При цьому граничний обсяг надання матеріальної допомоги не може перевищувати 2,0 тис. грн.

5. Перелік завдань , заходів програми та результативні показники

1.Забезпечити  обстеження умов проживання осіб, які звертаються за наданням матеріальної  допомоги

                                            Селищна та сільські ради                                                 

                                             Протягом 2011 року

   2. Документи, що надаються заявником для отримання  матеріальної допомоги:

          акт обстеження матеріально-побутових умов проживання;

          клопотання селищної та сільських рад;

          довідка про склад сім’ї;

          доходи за шість попередніх місяців членів сім’ї;

          довідка від лікаря (якщо потребує допомоги на лікування);

          ксерокопія паспорта (свідоцтва про народження дітей),  ідентифікаційного коду, рахунку в банку. 

                                      

3.Проводити  виплату матеріальної  допомоги через банківські установи.                           

                                                  Управління праці та соціального захисту

населення райдержадміністрації

                                                     Протягом 2011 року

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

Усього витрат на виконання  програми

Обсяг ресурсів, усього,                              

30000,00 грн.                                                 

Протягом 2011 року

30000,00 грн. 

у тому числі:

районний  бюджет  – 30000,00 грн.

Протягом 2011 року                     

30000,00 грн. 

6.Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконан-

ня заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані

обсяги фінан-сування,

грн.

Очікуваний

результат

1.

Соціальний захист окремих категорій громадян, які потребують грошової допомоги

Обстеження сімей які звернулися за призначенням матеріальної допомоги

Протягом 2011 року

Управління праці та соціального захисту населення РДА, селищна та сільські ради

Надання матеріальної допомоги особам, які мешкають в районі та перебувають в тяжких життєвих обставинах

2.

Соціальний захист окремих категорій громадян, які потребують грошової допомоги

Проводити  виплату матеріальної  допомоги через

банківські установи

Протягом 2011 року

Управління праці та соціального захисту населення РДА

Районний бюджет

30000,00

Всі кошти будуть спрямовані на надання матеріальної допомоги через банківські установи

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань  виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – головний розпорядник коштів.

            Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  щопівріччя до 15 числа наступного за звітним періодом  звітує голові райдержадміністрації та  до 15 січня  2012 року  управлінню економіки  райдержадміністрації про стан виконання даної програми

            Координує  хід виконання даної програми заступник голови райдержадміністрації Суятінов В.М.

Заступник голови районної ради                                                                             В.М.Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту