12 сесія 6 скликання (18.11.2011)

Про внесення змін до рішення районної ради від 19.08.2009 „Про районну програму…


 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.11.2011 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 19.08.2009 „Про

районну програму реформування  системи

закладів для дітей – сиріт та  дітей,

позбавлених батьківського піклування ”

 

 

З метою активізації роботи соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобіганню влаштування дітей до інтернатних закладів, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Внести зміни до  пункту 9 розділу 1 «Паспорт програми»  районної програми реформування  системи  закладів для дітей – сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розділ 1 «Паспорт програми»

 Пункт 9"Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

 

(грн.)

 

всього

В тому числі:

2009 рік

2010рік

2011 рік

2012 рік

всього

95700

30000

30000

30000

5700

у тому числі:

 

 

 

 

 

Кошти районного

бюджету

95700

30000

30000

30000

5700

 

 

2.Викласти  в новій  редакції: розділ 4  «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи  виконання програми»,    розділ 5 «Напрямки діяльності та заходи програми»:

Розділ 4.  «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи  виконання програми» 

Основними принципами реалізації програмних заходів є:

забезпечення дотримання   принципу  родинного  походження  при влаштуванні дітей у сім'ї громадян і до закладів;
забезпечення пріоритетності влаштування дитини в сім'ю громадян;
влаштовування дитини  перших  років  життя до закладу  лише у випадках, коли з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в  сім'ю громадян. 
 
Ресурси забезпечення районної програми реформування системи закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 
Обсяг коштів, які пропонуються залучати на виконання програми
Строки та етапи виконання програми (2009-2017 роки)
 
Усього витрат на виконання програми
2009
2010
2011
2012
2013-2017
Обсяг ресурсів, усього: 
30000,0
30000,0
30000,0
5700
-
95700
у тому числі:коштів районного бюджету
30000,0
30000,0
30000,0
5700
-
95700
 
               В 2012 році планується використати кошти для проведення широкоформатних інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання для дітей соціально незахищених категорій та надання адресної допомоги дітям, позбавленим батьківського піклування.
 
Розділ 5. «Напрями діяльності та заходи районної програми реформування  системи закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»( додаток 1 )
 
 

Голова  районної ради                                                      А.В. Боярчук

 

  

Прудникова  2-50-91      

Надіслати:  до протоколу – 2; постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту РДА-1; фінуправлінню РДА –1; відділу у справах молоді та спорту РДА – 1; службі у справах дітей РДА -1; відділу освіти РДА-1; відділу охорони   здоров’я РДА -1; РЦСССДМ-1, селищній та сільським радам – 30


 

                                                                                                                                                                  Додаток до рішення районної ради  
                                                                                                                                                шостого скликання  від 18.11.2011
Розділ 5. «Напрями діяльності та заходи районної програми реформування  системи закладів для дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування»
 

з/п

  Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

    Перелік заходів програми

 Термін

  вико-

  нання

  (роки)

   Виконавці

 Джерела

 фінансу-

 вання

Орієнтовані обсяги фінансування, 

(вартість)  . грн.

 

   2009

2010

2011

2012

2013

2017

Очікувані

результати

1.

  Запровадження  

  ефективної

  методики, 

  спрямованої на

  збереження виховної

  функції  сім’ї з метою

  профілактики 

  запобігання

  негативних  проявів  у  

  родинах

Забезпечення проведення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

2009-

2010

  РЦСССДМ,

 відділ

 освіти РДА

  Запровадження 

  ефективної  

  методики,

  спрямованої на

  збереження

  виховної

  функції сім’ї з  

  метою

  профілактики

  запобігання  

   негативних

  проявів  у родинах

2.

  Зменшення кількості    

  дітей, вилучених  з

  сімейного

  середовища

Забезпечення ведення банку даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та їх соціального супроводу

2009-

2017

  РЦСССДМ

  Зменшення  

  кількості

  дітей,   вилучених з

  сімейного  

  середовища

3.

Соціальне супроводження батьків, яких поновлено  в батьківських правах

Надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах

 

2009-

2017

  РЦСССДМ

 

  Соціальне 

  супроводження

  батьків,  яких

  поновлено

  у батьківських                    правах

4.

  Облік дітей та осіб, які

  бажають узяти   їх на   

  виховання; облік  

  дітей, які

  опинилися в   складних

  життєвих обставинах

Забезпечення ведення електронного обліку дітей та осіб, які бажають узяти їх на виховання та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2009-

2017

  Служба у

  справах      

  дітей

  РДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Покращення якості

  підбору дітей,

  збільшення   

   кількості

  дітей, усиновлених

  громадянами

  України

5.

  Запровадження

   програми

  формування

  “відповідального

   батьківства”

Функціонування кабінету планування сім’ї відповідно до заходів програми “Репродуктивне здоров’я на період до 2015 року”. Проведення спільної роботи із відділом молоді та спорту, районним  центром соціальних служб для дітей сім’ї та молоді із питань планування сім’ї, пропаганди здорового способу життя та профілактики розладів репродуктивного здоров’я з залученням фахівців відповідно до заходів соціальної програми реформування системи закладів

2009-

2017

  Відділ

  охорони

  здоровя,

  молоді та 

  спорту        

   РДА,

  РЦСССДМ

 

 

 

 

  Зменшення  

  кількості

  дітей,  які    

  потребують

  вилучення

  їх з біологічних   

  сімей

 

 

 

 

 

 

6.

Збільшення кількості дітей, які будуть влаштовані до біологічних родин та в сім’ї громадян

Проведення широкоформатних інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання для дітей соціально незахищених категорій, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. всього:

у тому числі:

проведення круглого столу «Стан та перспективи розвитку сімейних форм  виховання»

правовий  брейн – ринг

 

Проведення роботи з повернення дітей із закладів, які перебувають під опікою або піклуванням окремих громадян, з урахуванням інтересів кожної дитини. Активізація роботи з усиновлення дітей, забезпечення своєчасного встановлення дітям статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування:

 

 

 

 

2009-

2017

 

 

 

Служба у справах дітей РДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

 

 

350

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Забезпечення    

   реалізації

   права дітей на

   виховання

   в  сім’ях громадян   

   за місцем 

   походження

   дитини

7.

Надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної допомоги

Тісна співпраця з обласним   центром соціально-психологічної реабілітації дітей та Конотопським притулком для дітей

2009-2017

  Служба у

  справах    

  дітей

  РДА

 

  Надання дітям, які

  опинилися в    

  складних

  життєвих   

  обставинах,

  комплексної    

  соціальної

  допомоги

8.

Адресна допомога сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштування дітей до інтернатних закладів

Вивчення умов проживання та потреб сімей та своєчасне надання  допомоги сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштування дітей до інтернатних закладів

 

2009-2017

  Служба у

  справах 

  дітей РДА,

  РЦСССДМ,

 селищна   

 та

 сільські   

 ради

 

 

  Зменшення   

  кількості 

  дітей,  які

  потребуватимуть

  влаштування до

  державних закладів

9.

Виконання регіональних заходів влаштування дітей у сім’ї громадян

Розроблення районних заходів щодо влаштування дітей у сім’ї громадян усього:

 

Проведення свята до дня усиновлювачів

 

Проведення  акції «Даруймо дітям радість».

Акція « Діти дітям».

Пос-тійно

  Служба у

  справах    

  дітей

  РДА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5050

 

2500

 

1700

 

850

 

 

 

 

 

 

 

  Зменшення       кількості 

  дітей, які

  потребуватимуть

  влаштування

  до державних    

  закладів

Забезпечення організації навчання  кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, формування банку даних кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі

2009-2017

РЦСССДМ,

  служба у

  справах

  дітей  РДА

 

 

 

 

 

 

 

10.

Збільшення сімей, які перебувають у складних обставинах і за результатами соціального супроводження розв’язали життєві проблеми

Покращення якості соціальних послуг сім’ям з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах

 

2009-2010

   РЦСССДМ

 

  Збільшення сімей,

  які отримали 

  соціальний   

   супровід

11.

Влаштування дітей з особливими потребами до сімейних форм виховання

Надання соціальних послуг сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами. Удосконалення системи надання медичних послуг сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами, дітям-вихованцям, прийомним дітям першочергове забезпечення санаторно-курортними путівками для оздоровлення в профільні санаторії області;  оздоровлення дітей у дитячих стаціонарах у літній період

2009-2017

РЦСССДМ,

відділ охорони здоров’я РДА

 

Збільшення чисельності

дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт, влаштованих у сімейні

форми виховання

12.

Створення умов для забезпечення доступу дітей до утримання відповідного освітнього рівня

Розроблення плану спільних заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Забезпечення доступу до якісної освіти дітям-інвалідам, у тому числі тим, які навчаються за індивідуальною формою

2012-2014

Відділ освіти

РДА

 

Забезпечення ефективного та

якісного надання  освітніх та

соціальних послуг в цих закладах

 

13.

  Забезпечення дітей

  соціальним житлом

  Забезпечення дітей житлом за місцем 

  походження

2009-2017

  Селищна

  та   сільські

  ради

 

  Забезпечення дітей 

  соціальним

   житлом

14.

Підготовка випускників закладів до самостійного життя

Забезпечення виконання заходів щодо соціальної адаптації випускників закладів

2009-2012

  Відділ

   освіти

   РДА

 

Підготовка  дітей до

самостійного  життя

 

15.

Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Облаштування дитячого будинку сімейного типу

2009-

2011

 

 

 

 

Служба у справах дітей  РДА

Кошти районного  бюджету (по факту створення   ДБСТ

ня

           30000,0

           30000,0

           3000,00

 

Створення умов

утримання дітей-сиріт та  дітей, позбавлених

батьківського піклування наближених до домашніх

 

 

Голова районної ради                                                                               А.В. Боярчук

 

 

 

 

І.В.Прудникова  2-50-91

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту