11 сесія 6 скликання (20.09.2011)

Про внесення змін до рішення районної ради від 30.12.2010 „Про районний бюджет…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

20.09.2011

Про внесення змін до рішення

 районної ради від 30.12.2010

 „Про районний бюджет на 2011 рік”

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації, відповідно до  Бюджетного кодексу України , керуючись пунктом 17 частини 1  статті  43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

районна рада вирішила: 

1. Внести до рішення районної ради шостого скликання від 30.12.2010 Про районний бюджет на 2011 рік”( з урахуванням змін від 16.02.2011 , 30.03.2011, 20.04.2011,10.06.2011, 29.06.2011 )  наступні зміни :

 1.1. Пункт  1, 2, 3, 4, 6,9,12 викласти в наступній редакції, а саме:

„1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік

у сумі 64591,3 тис. гривень, у тому числі коштів, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів в сумі  54,5 тис. гривень, дотацій з державного бюджету в сумі  36766,9 тис. гривень, дотацій з обласного бюджету в сумі   154,4 тис. гривень,  додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов`язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки  та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю в сумі 766,4 тис.гривень, субвенцій з державного бюджету в сумі 

18965,4 тис. гривень, субвенцій з обласного бюджету в сумі  642,0 тис. гривень, субвенцій з інших  місцевих бюджетів в сумі 73,5 тис.гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі

63732,6 тис. гривень , спеціального фонду бюджету в сумі  858,7 тис. гривень (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік в сумі 66909,2 тис.гривень (дотацій з районного бюджету в сумі                           3993,9 тис. гривень,  дотацій з державного бюджету в сумі 219,8 тис.гривень , субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам в сумі

1012,3 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету в сумі 145,6 тис. гривень , субвенцій з обласного бюджету в сумі 500,0 тис.гривень,субвенції з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 277,2 тис.гривень.), у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 64189,3 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 2719,9 тис.гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі

456,7 тис. гривень, джерелами покриття якого визначити  :

– спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень  в сумі 2317,9 тис.грн.

  передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  в сумі 1861,2тис.грн.(додаток № 5).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 1861,2 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 5).

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2011 рік:

дотації вирівнювання, що передається з районного бюджету у сумі     3803,7 тис. гривень;

            додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов"язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю у сумі

219,8тис.гривень;

          іншої додаткової дотації місцевим бюджетам району у сумі

190,2 тис. гривень;

          субвенції на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування у сумі

40,0 тис.гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень у сумі

74,0 тис. гривень;

          субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі

277,2 тис.гривень;

          субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим , місцевих рад та сільських , селищних , міських голів  у сумі 71,6 тис.гривень;

субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 45,1 тис. гривень;

іншої субвенції з районного бюджету іншим бюджетам  у сумі

807,2 тис.гривень;

          субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

 у сумі  620,0 тис.гривень.

9. Затвердити перелік об‘єктів (додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

          12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму

4005,5 тис. гривень (додаток № 7).

         1.2. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова районної  ради                                 А.В.Боярчук

Лісунова  К.В.  6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації -1,  фінансовому управлінню-2    

 

Пояснювальна записка

до рішення районної ради від  –.–.2011 «Про внесення змін до рішення районної ради від 30.12.2010 «Про районний бюджет на 2011 рік»».

Відповідно до п.17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 19.08.2011 року , розпоряджень голови районної державної адміністрації „Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік” № 365 від 22.07.2011, №389 від 04.08.2011, № 393 від 09.08.2011, враховуючи внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» , а також на виконання районних програм та вирішення нагальних потреб району пропонується внесення наступних змін до районного бюджету, а саме:

Збільшено дохідну частину районного бюджету по загальному фонду на суму 71,7 тис.грн.(додаток 1) де в т.ч.:

 

 

 

Таким чином дохідна частина районного бюджету з урахуванням змін складає 64591,3 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 63732,6 тис.грн., спеціальний  фонд –  858,7 тис. грн.


По видатковій частині районного бюджету вносяться наступні зміни (додатки 2,3,4,5,6):

Збільшено планові призначення вцілому по бюджету на суму 71,7 тис.грн. де в т.ч. по загальному фонду  збільшено планові призначення на 168,4 тис.грн., по спеціальному фонду (в т.ч. по бюджету розвитку) зменшено планові призначення  на 96,7 тис.грн. де в т.ч.:

 

Зміни по видатковій частині районного бюджету в розрізі головних розпорядників коштів (додаток 3) слідуючі:

 

 

перерозподілено видатки загального фонду в зв’язку з нагальними потребами установи:

 

– збільшено бюджетні призначення по КТКВ 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)» в сумі 26,2 тис.грн.(заробітна плата з нарахуваннями );

-По управлінню праці та соціального захисту населення Конотопської райдержадміністрації – збільшуються видатки  по загальному фонду вцілому на суму 71,7 тис грн., де в тому числі за рахунок  субвенцій з державного бюджету збільшуються видатки  на суму 67,3 тис.грн.( КТКВ 070303 « Дитячі будинки ( в тому числі сімейного типу , прийомні сім»ї) »  на 46,7 тис.грн., КТКВ  170102 « Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним  транспортом окремим категоріям громадян  » на 20,6 тис.грн. ) , за рахунок субвенцій з обласного бюджету збільшуються видатки  на суму 4,4 тис.грн.( збільшено КТКВ 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» на 5,7 тис.грн., зменшено КТКВ 091303 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування» на суму 0,5 тис.грн., зменшено КТКВ 091304 «Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп» на суму 0,8 тис.грн.).

 Також  здійснено  на запит головного розпорядника коштів уточнення видатків за рахунок перерозподілу між кодами тимчасової функціональної та економічної класифікації видатків виходячи з фактичних нарахувань пільг та субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім `ям та з новим призначенням допомоги при усиновленні дитини  в межах затверджених планових призначень на рік. 

По відділу культури і туризму Конотопської районної державної адміністрації- перерозподілено видатки загального та спеціального фондів в зв’язку з нагальними потребами установи, а саме :

 – зменшено бюджетні призначення по загальному фонду по КТКВ 110103  «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» в сумі 8,8 тис.грн,

– збільшено бюджетні призначення по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» в сумі 8,8 тис.грн. , в тому числі  збільшено видатки  по загальному фонду  в сумі 3,5 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 5,3 тис.грн.( за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

По фінансовому управлінню Конотопської райдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів) в зв` язку з внесенням доповнень до бюджетної класифікації , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами здійснено уточнення , а саме :

   зменшено планові призначення по  КТКВ 250315 «Інші додаткові дотації  » в сумі 219,8 тис.грн.;

-збільшено  планові призначення по  КТКВ 250312„Додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам, пов”язаних із підвищенням рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю” в сумі 219,8 тис.грн.

       У додатку 7 «Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2011 році» в зв язку з внесенням змін до районних програм «Шкільний автобус», «Освіта Конотопщини на 2008-2011 роки », «Вчитель на 2007 -2012 роки» по головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації здійснено уточнення  затверджених призначень по вищезазначених програмах в межах   відповідних бюджетних призначень у додатку 2,3.

          Таким чином видатки  районного бюджету з урахуванням внесених змін склали в загальній сумі 66909,2 тис.грн., в т.ч. по загального фонду в сумі               64189,3 тис.грн., по спеціального фонду в сумі  2719,9 тис.грн.

  

Начальник фінансового управління                                              К.В. Лісунова

 

  –Додаток 1

  –Додаток 2 

  –Додаток 3  

  –Додаток 4   

  –Додаток 5    

  –Додаток 6     

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту