3 сесія 8 скликання (24.12.2020)

Про районний бюджет Конотопського району на 2021 рік

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

24.12.2020

Про районний бюджет

Конотопського району

на 2021 рік

18305200000

(код бюджету)

Розглянувши поданий Конотопською районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2021 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конотопська районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи районного бюджету у сумі 113 340,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 113 340,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 113 340,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 113 340,00 гривень;

– оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Надати право Конотопській районній державній адміністрації у 2021 році за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики у період між сесіями Конотопської районної ради розподіляти та перерозподіляти обсяг трансфертів з державного бюджету відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік:

до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу України.

5. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальникові фінансового управління Конотопської районної державної адміністрації Сумської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

8. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

9. Додатки 1 – 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Конотопській районній раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Сільські горизонти».

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

Голова                                                               Віктор БИК

Надія Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу – 3, постійній комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, Конотопській районній державній адміністрації – 1, фінансовому управлінню – 2.

Пояснювальна записка до проєкту рішення районної ради

«Про районний бюджет Конотопського району на 2021 рік»

Проєкт районного бюджету Конотопського району на 2021 рік сформовано виходячи із вимог Податкового і Бюджетного кодексів України, Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та інших законодавчих актів з урахуванням суттєвих змін в частині механізму зарахування податків до районного бюджету, проведення адміністративно-територіальної реформи в оновлених районах.

Інформація про соціально-економічний стан розвитку району

в 2020 році та прогноз на 2021 рік

Діяльність районної влади, установ, підприємств та організацій району всіх сфер діяльності протягом 2020 року була спрямована на виконання пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів з підвищення рівня життя населення, а особливо під час поширення COVID-19 та продовження дії карантинних заходів для стримування пандемії.

Основні соціально-економічні показники Конотопського району у 2020 році характеризуються наступним чином:

Промисловість. Основне промислове підприємство району – ДП «Попівський експериментальний завод».

За даними підприємства обсяг реалізованої промислової продукції за січень-листопад 2020 року склав 67507 тис.гривень, що становить 87,7% до показника 2019 року.

Обсяг виробленої продукції на підприємстві за звітний період поточного року складає 72855,9 тис.гривень, що становить 78,8% порівняно з січнем-листопадом минулого року.

Агропромисловий комплекс Конотопщини відноситься до провідних галузей економіки району, стан справ в якій впливає на рівень і якість життя населення, стабільну роботу галузей, що споживають сільськогосподарську продукцію та формування експортного потенціалу регіону.

Валовий збір зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах району за січень-вересень 2020 року за статистичними даними становив 87,763 тис.тон, що склало 84,3 % до відповідного рівня 2019 року. Урожайність склала 59,4 ц/га.

Станом на 01.10.2020 поголів’я великої рогатої худоби в порівнянні з відповідною датою минулого року скоротилося на 2,3 % і становить 6814 голів, у тому числі поголів’я корів – 9,1 % і становить – 2574 голови.

Обсяги виробництва молока в районі за січень-вересень 2020 року зросли на 1,9 % проти відповідного періоду минулого року.

Виробництво м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій вазі) у сільськогосподарських підприємствах району зменшилося на 23,1 % і складає 656 тон.

Інвестиції. Основним джерелом інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств. За січень – листопад 2020 року сільськогосподарські підприємства інвестували в основну діяльність 209220,0 тис.гривень власних коштів, у тому числі, ПВКП «СТС» – 205000,0 тис.гривень на будівництво елеваторного комплексу ємністю 100000 тон, на території В`язівської сільської ради, Конотопського району та ФГ «Дейнека» – 4220,0 тис.гривень на будівництво зернотоку (зерноочисного комплексу та 3 ангарів).

Відповідно до програми Президента України «Велике будівництво» та згідно з переліком інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на території району реалізується проект будівництво спортивного майданчику з футбольним полем із штучним покриттям на території Попівського навчально-виховного комплексу. Загальна проєктна вартість об’єкту в цілому складає 8960,1 тис.гривень.

У районі проводиться робота щодо реалізації державних програм, спрямованих на соціальну підтримку населення та в галузях освіти, культури, охорони здоров’я.

Інформація про хід виконання районного бюджету в поточному році та прогнозування його на 2021 рік.

За оперативними даними очікуване виконання Конотопського районного бюджету за 2020 рік складе 106320,9 тис.гривень, тобто 99,1 % до затверджених показників з урахуванням змін, в тому числі: доходів загального фонду – 104852,1 тис.гривень, (98,6 %) де з них офіційні трансферти складають 62898,3 тис.гривень (99,4%), доходів спеціального фонду – 1468,8 тис.гривень (156,9%), де з них офіційні трансферти складають 292,4 тис.гривень (99,5 %).

За попередніми розрахунками очікувані надходження власних доходів загального фонду районного бюджету за підсумками року складуть 41953,7 тис.гривень, або 97,4 % до затверджених з урахуванням змін обсягів. Зокрема недовиконання очікується по податку на доходи, що отримуються у вигляді заробітної плати, основною причиною якого є негативні чинники, обумовлені карантинними заходами, загальне погіршення макроекономічної ситуації, зниження рівня зайнятості, суттєве уповільнення росту заробітних плат та зменшення чисельності працюючих, припинення діяльності на території району та сплати податку на доходи Державною установою «Конотопський виправний центр (КВЦ-130)». Втрати бюджету лише по даному платнику за червень- листопад склали 745,6 тис.грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування з яких 37% зараховується до районних бюджетів очікуються у сумі 332,0 тис.гривень на рівні показника затвердженого з урахуванням змін.

Адміністративних зборів та платежів очікувано надійде до районного бюджету у сумі 680,6 тис.гривень, або 106,5% до затвердженого показника.

Інші надходження складуть 141,7 тис.гривень на рівні затвердженого обсягу за рахунок повернутих бюджетними установами видатків минулих років, коштів, що надійшли з виборчих фондів та адміністративних штрафів.

В цілому очікуване зростання власних доходів загального фонду порівняно з 2019 роком складе 105,6%, або близько 2200,0 тис.гривень але до затверджених показників на поточний рік очікується невиконання на 1127,7 тис.гривень.

Власних доходів спеціального фонду бюджету до кінця року прогнозується отримати в сумі 1176,4 тис.гривень, що на 534,4 тис.гривень, або на 83,2 % більше затвердженого плану, в тому числі :

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 41,1 тис.гривень;

власних надходжень бюджетних установ у сумі 1135,3 тис.гривень.

Прогнозування розрахункових показників районного бюджету на 2021 рік здійснено з урахуванням реформи місцевого самоврядування та змін в адміністративно-територіальному устрої в частині укрупнення районів, формування взаємовідносин між державним і місцевими бюджетами та розмежування складу дохідних і видаткових повноважень органів місцевого самоврядування відповідних рівнів.

Доходи районного бюджету

Формування загального фонду районних бюджетів здійснюється за рахунок доходів передбачених статтею 641 Бюджетного кодексу України.

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету Конотопського району обраховано за відповідними можливими джерелами надходжень з урахуванням наявного фінансового ресурсу в загальній сумі 113,340 тис.гривень.

Основним і на даний час єдиним джерелом дохідної частини районного бюджету Конотопського району на 2021 рік є адміністративний збір за надання послуг, зокрема за надання відомостей з Державного земельного кадастру центром надання адміністративних послуг Конотопської районної державної адміністрації. За інформацією Кролевецького, Буринського, Путивльського фінорганів та Головного управління ДПС у Сумські області будь – які інші надходження відсутні, що фактично позбавляє районний бюджет реальних можливостей для виконання видаткових повноважень, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.

Видатки районного бюджету

Видатки районного бюджету на 2021 рік передбачені лише по головному розпоряднику коштів – Конотопській районній раді і спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями у відповідній сумі 113,340 тис.гривень, що складає лише 1,4 відсотки від загальної суми потреби витрат, обрахованої головним розпорядником коштів у сумі 8097,0 тис.гривень, в тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями складають у сумі 7107,8 тис.гривень або 87,8 відсотків від загальної суми потреби видатків, де з них обов`язкові види оплати праці складають у сумі 3904,9 тис.гривень, або 54,9 відсотки від загальної суми потреби у видатках на оплату праці, в тому числі для забезпечення необхідних виплат згідно законодавства (заробітної плати на термін попередження, компенсації за невикористані відпустки та вихідної допомоги при звільненні) працівникам районних рад, райони яких ліквідовуються у сумі 930,0 тис.гривень.

Даний обсяг бюджетних призначень не дає можливості забезпечити виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами і провести інші вкрай необхідні видатки та передбачає його корегування шляхом внесення змін до районного бюджету, в тому числі за рахунок спрямування вільного залишку коштів, який утвориться на початок бюджетного періоду, забезпеченням заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник фінансового управління

Конотопської районної державної адміністрації Надія КРИВЧЕНКО

Додаток 1
до рішення районної ради
восьмого скликання
“Про районний бюджет Конотопського району на 2021 рік
від 24.12. 2020
Доходи районного бюджету Конотопського районуна 2021 рік
18305200000
(код бюджету)
( грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
20000000 Неподаткові надходження 113 340,00 113 340,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 113 340,00 113 340,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 113 340,00 113 340,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 113 340,00 113 340,00
х Разом доходів 113 340,00 113 340,00 0,00 0,00
Заступник голови Олексій БОЙЧЕНКО
Додаток 2
до рішення районної ради
восьмого скликання
“Про районний бюджет Конотопського району на 2021 рік”
від 00.12.2020
Розподіл видатків районного бюджету Конотопського району на 2021 рік
18305200000
(код бюджету)
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів районного бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно зТиповою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку Усього видатки споживання з них видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0100000 Конотопська районна рада 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00
0110000 Конотопська районна рада 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласноїради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 113340,00 0,00 0,00 0,00 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00
Всього видатків 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00 113340,00 92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113340,00
Заступник голови Олексій БОЙЧЕНКО
Перейти до вмісту