2 сесія 8 скликання (16.12.2020)

Про Регламент роботи Конотопської районної ради

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

 16.12.2020

Про Регламент роботи

Конотопської районної ради

 

            Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 районна рада вирішила:

            1.Затвердити регламент Конотопської районної ради восьмого скликання

(додається).

            2.Ввести в дію регламент Конотопської районної ради восьмого скликання з дня підписання даного рішення.

 

Голова                                                                    Віктор БИК

 

Олексій Бойченко

Надіслати: до протоколу – 1, депутатам районної ради – 42.

                                                         

Додаток

до рішення районної ради

восьмого скликання від 16.12.2020

 

РЕГЛАМЕНТ

Конотопської районної ради восьмого скликання

 

Розділ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Правові засади роботи Конотопської районної ради

1.1.Порядок роботи Конотопської районної ради (далі районної ради), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій і груп встановлюються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», положенням про президію Конотопської районної ради, положенням про постійні комісії Конотопської районної ради, положенням про помічника-консультанта депутата Конотопської районної ради та цим Регламентом.

1.2.Регламент Конотопської районної ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності депутатів, органів та посадових осіб районної ради, визначає процедуру підготовки і проведення сесій районної ради, її засідань.

1.3.Загальний (кількісний) склад ради визначений п.3 ст.197 Виборчого кодексу України та становить 42 депутати.

1.4.Строк повноважень районної ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Повноваження районної ради починаються з моменту офіційного оголошення Конотопською районною виборчою комісією Сумської області на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

            1.5.Районна рада складається з депутатів, які обираються жителями Конотопського району на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування на строк, відповідно до чинного законодавства.

.2.Місце проведення та мова ведення засідань районної ради

2.1.Районна рада проводить засідання у великій залі будинку Конотопської районної державної адміністрації (Сумська область, м. Конотоп, вул. Соборна, 23).

2.2.Засідання районної ради ведуться державною мовою.

2.3.У разі необхідності районна рада може проводити виїзні засідання на території селищної та сільських рад Конотопського району.

3.Відкритість і гласність роботи районної ради

3.1.Засідання районної ради є відкритими і гласними, крім випадків, установлених чинним законодавством та цим Регламентом.

3.2.Відкритість засідань районної ради забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку представників засобів масової інформації.

 

3.3.Гласність засідань районної ради забезпечується шляхом їх трансляції по місцевому телебаченню і радіо, публікаціями матеріалів засідання  в місцевій пресі, а також шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Конотопської районної ради.

3.4.Районна рада надає інформацію за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються виконавчим апаратом районної ради.

   3.5.Післі відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі присутні в залі встають.

   3.6.Після вичерпання питань, внесених до порядку денного сесії, заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів головуючий оголошує сесію ради закритою. Після чого виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі присутні в залі встають.

4.Закриті пленарні засідання районної ради

4.1.Закриті пленарні засідання районної ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням районної ради, прийнятим після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

4.2.На закритому пленарному засіданні районної ради мають право бути присутніми: голова районної державної адміністрації, голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради або уповноважена ним особа, депутати обласної ради, народні депутати України, а також інші особи, присутність яких визнана районною радою необхідною. Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам районної ради про запрошених на це засідання осіб.

4.3.Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні районної ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4.4.Наприкінці закритого пленарного засідання районна  рада після скороченого обговорення приймає рішення щодо необхідності публікації результатів голосування, прийнятого рішення та інших відомостей щодо цього засідання.

4.5.Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання районної ради здійснюються виконавчим апаратом районної ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

5.Розміщення депутатів районної ради і запрошених осіб у залі засідань районної ради

5.1.Депутати районної ради на пленарних засіданнях районної ради розміщуються в залі засідань районної ради на перших рядах, напроти трибуни для виступу (ліва сторона залу, біля вікон).

5.2.Особи, запрошені на пленарне засідання районної ради, розміщуються в залі засідань районної ради на перших рядах з правої сторони.

6.Запрошення  на пленарне засідання районної ради

6.1.На пленарному засіданні районної ради без запрошення мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради або уповноважений ним на це працівник обласної ради,  депутати обласної ради, народні депутати України, громадяни України.

6.2.На пленарне засідання районної ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатами районної ради.

6.3.За процедурним рішення районної ради, прийнятим не менш як третиною голосів депутатів районної ради від загального складу ради, районна рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи.

6.4.Постійні комісії районної ради, тимчасові контрольні комісії районної ради, мають право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні районної ради під час розгляду питань, підготовка яких здійснюється відповідно цією комісією, тимчасовою контрольною комісією.

6.5.На відкриті пленарні засідання районної ради можуть запрошуватись керівники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади району, керівники підприємств, установ і організацій району, керівники місцевих осередків політичних партій і рухів,  представники засобів масової інформації.

6.6.Головуючий на пленарному засіданні районної ради повідомляє депутатам районної ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні районної ради.

7.Забезпечення діяльності районної ради

7.1.Організаційне, правове, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів районної ради, депутатських фракцій і груп здійснює виконавчий апарат районної ради.

7.2.Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою.

7.3.Кошторис витрат, пов’язаних із діяльністю районної ради на наступний рік, затверджується районною радою.

Розділ 2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ

8.Форми роботи районної ради

8.1.Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії складаються з пленарних засідань районної ради, а також із засідань постійних комісій районної ради.  

8.2.Відкриття сесії районної ради оголошується головуючим на початку її першого пленарного засідання, закриття по завершенні останнього пленарного засідання.

8.3.Питання, які вносяться на розгляд сесії районної ради в обов’язковому порядку розглядаються на засіданнях відповідних постійних комісій та президії районної ради.

8.4.Рада проводить свою роботу за планом, який складається на рік та затверджується на її пленарному засіданні.

8.5.Пропозиції до плану роботи районної ради можуть вносити: голова ради, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, фракції, голова райдержадміністрації.

8.6.Звіт про виконання плану роботи ради заслуховується на її пленарному засіданні та при необхідності корегується.

8.7.Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії, що визначаються окремим пунктом у прийнятих рішеннях. Організаційну та методичну роботу щодо здійснення контролю за виконанням рішень ради постійними комісіями забезпечує заступник голови ради.

8.8.Заступник голови:

1) організовує надання постійним комісіям інформації про стан виконання рішень ради;

2) організовує за пропозиціями постійних комісій підготовку проектів рішень до розгляду радою про зняття рішень з контролю.

9.Сесія районної ради

9.1.Сесія районної ради скликається головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал (крім першої, яка скликається районною виборчою комісією), а з питань надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

9.2.Інформація про дату і час скликання чергової сесії районної ради, а також про місце проведення, пропозиції до порядку денного сесії доводиться виконавчим апаратом районної ради до відома депутатів районної ради не пізніш як за десять днів до початку роботи чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до дня проведення сесії.

9.3.Районна рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені до її відання Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

9.4.У сесійній залі районної ради на час пленарних засідань встановлюється Державний прапор України.

9.5.Сесія районної ради також може бути скликана і за пропозицією голови районної державної адміністрації або за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради.

9.6.Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

9.7.Сесія районної ради може бути також скликана за обставин і в спосіб, викладений в статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

9.8.Про скликання сесії ради видається відповідне розпорядження із зазначенням місця проведення, часу скликання і питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

9.9.Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник, а у випадках, обумовлених в статті 46 Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», – депутат районної ради, обраний головуючим більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

9.10.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

9.11.Реєстрацію депутатів та запрошених на сесію здійснюють працівники виконавчого апарату ради.

9.12.Пленарні засідання районної ради розпочинаються о 10-й годині і закінчуються не пізніше 18-ї години, якщо не буде прийняте інше рішення.

9.13.Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14 до 15 години.

9.14.Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

9.15.Тривалість і регламент роботи сесії встановлюється районною радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

9.16.На час проведення засідання кожної сесії районної ради утворюється секретаріат, який обирається відкритим голосуванням з числа депутатів.

Секретаріат організовує ведення протоколу засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, організовує роботу зі зверненнями громадян, які надійшли на адресу сесії, інформує головуючого на сесії, а також виконує обов’язки лічильної та редакційної комісій.

9.17.За вимогою не менше однієї третини від загальної кількості обраних депутатів ради на сесії проводиться таємне голосування.

9.18.Для проведення таємного голосування та визначення його результатів районна рада відкритим голосуванням обирає із числа депутатів районної ради лічильну комісію в кількості 7 чоловік, висунутих депутатами. До лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті для обрання на посаду голови районної ради або заступника голови районної ради.

9.19.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.

9.20.По доповіді лічильної комісії районною радою, приймається відповідне рішення без голосування.

9.21.Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів.

9.22.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім  на них, крім випадків, передбачених законодавством.

Вхід на сесію здійснюється по запрошеннях.

За розпорядженням голови ради запрошення здійснює виконавчий апарат ради. В окремих випадках питання присутності на сесії вирішується сесією шляхом голосування.

Присутні на сесії не повинні здійснювати тиск на депутатів оплесками, вигуками та іншими діями.

9.23.Головуючий на засіданні районної ради забезпечує виконання положень цього регламенту стосовно порядку проведення сесій.

9.24.Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням районної ради. Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, які записалися для виступу і виступили. За бажанням депутатів, які записались, але не виступили у зв'язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів можуть додаватись до протоколу сесії. Після закінчення обговорення доповідачі мають право виступити з заключним словом.

При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів районної ради з короткими заявами та повідомленнями.

9.25.Зауваження та доповнення депутатів щодо формування остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються секретаріату в письмовій формі.

9.26.Проекти рішень для попереднього розгляду та оприлюднення підготовлені і оформлені належним чином у друкованому та електронному вигляді не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття подаються до виконавчого апарату районної ради.

Голова ради розглядає подані пропозиції, з урахуванням думки профільної постійної комісії приймає рішення про прийняття пропозиції або її відхилення, інформує депутатів районної ради на засіданні ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесії районної ради, та прийняті ним рішення.

9.27.Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні районної ради.

Процедурним вважається питання регулювання роботи на пленарному засіданні, з якого рада не приймає окремого рішення як документа.

9.28.Доповіді, інформації, довідкові матеріали та проекти рішень з питань, які вносяться на розгляд районної ради, готуються постійними комісіями в межах їх компетенції, депутатами або комісіями по підготовці питань, які затверджуються рішенням районної ради.

9.29.При підготовці питань, які вносяться на сесію районної ради, враховуються думки та пропозиції виборців.

9.30.Проекти рішень районної ради з основних питань та Програми, які виносяться на розгляд сесії районної ради попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

9.31.За рішенням районної ради текст проекту рішення на засіданні може не оголошуватися, якщо текст проекту розданий депутатам.

9.32.Протокол та рішення районної ради підписуються головою районної ради, в разі його відсутності – заступником голови районної ради, а в разі відсутності голови районної ради і його заступника – головуючим на сесії.

Рішення районної ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям, установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття.

9.33.Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії районної ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії через секретаріат, розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов'язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

9.34.Листи громадян, які надійшли на адресу сесії районної ради, розглядаються районною радою в порядку, передбаченому законодавством.

9.35.До протоколу сесії додаються рішення та інші акти, прийняті районною радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

9.36.У зв’язку із карантинними заходами пленарні засідання районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

9.37.Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати: можливість реалізації прав депутатів районної ради; ідентифікацію особи, яка бере участь у пленарному засіданні; встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання.

9.38.До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

9.39.Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання районної ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на електронну адресу кожного депутата районної ради.

9.40.Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

 

Розділ 3.ПЕРША СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

10.Формування та організація роботи Підготовчої депутатської групи.

10.1.Для підготовки пропозицій щодо організації та проведення першої сесії районної ради нового скликання, підготовки проектів відповідних актів районної ради, голова районної ради попереднього скликання, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради організовує формування Підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів районної ради.

10.2.Районні осередки політичних партій (виборчі блоки політичних партій), які за результатами виборів депутатів районної ради взяли участь у розподілі депутатських мандатів, делегують до складу Підготовчої депутатської групи районної ради по одному представнику від кожної політичної партії (блоку).

10.3.Підготовча депутатська група обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря групи та здійснює роботу на засадах, обумовлених даним Регламентом. Підготовча депутатська група припиняє свою діяльність після обрання постійних комісій районної ради.

11.Відкриття першої сесії новообраної районної ради

11.1.Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів. Першу сесію відкриває і веде до обрання голови районної ради нового скликання голова районної територіальної виборчої комісії.

11.2.З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

11.3.Районна рада нового скликання збирається на першу сесію у великій залі будинку районної державної адміністрації після офіційного оголошення про обрання не менш як двох третин депутатів районної ради.

11.4.Виконавчий апарат районної ради забезпечує реєстрацію депутатів районної ради, які прибули на першу сесію новообраної районної ради.

12.Послідовність розгляду питань на першій сесії  новообраної районної ради

12.1.На пленарному засіданні першої сесії новообраної районної ради питання розглядаються в такій послідовності:

1)   про результати виборів депутатів районної ради;

2)   про обрання тимчасової президії районної ради;

3)   про обрання лічильної комісії;

4)   про обрання голови районної ради;

5)   про обрання заступника голови районної ради.

12.2.Після повідомлення результатів виборів депутатів районної ради, голова районної  виборчої комісії урочисто вручає тимчасові посвідчення депутатам районної ради нового скликання. Тимчасове посвідчення підписує голова районної виборчої комісії та скріпляє підпис печаткою цієї комісії.

12.3.Посвідчення депутатам районної ради урочисто вручаються головою районної ради, після їх виготовлення, але не пізніше двох місяців після визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання. Посвідчення підписується головою районної ради та скріпляється печаткою районної ради.

Розділ 4. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НА СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

13.Порядок денний сесії районної ради.

13.1.Порядок денний сесії районної ради затверджується районною радою на кожне пленарне засідання сесії.

14.Формування порядку денного сесії районної ради.

14.1.Пропозиції щодо проекту порядку денного  пленарних засідань сесій районної ради вносяться головою ради, постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами, депутатами, головою районної державної адміністрації.

14.2.Проект порядку денного сесії районної ради надається депутатам районної ради  не пізніше, як за 3 дні до проведення сесії, а в окремих випадках під час їх реєстрації на початку пленарного засідання сесії.

15.Затвердження проекту порядку денного сесії районної ради

15.1.Схвалений президією районної ради проект порядку денного сесії районної ради затверджується депутатами на пленарному засіданні районної ради.

15.2.Пропозиція до порядку денного сесії районної ради, яка за результатами голосування районної ради не отримала необхідної кількості голосів депутатів, зазначеної у частині третій цієї статті, вважається відхиленою.

15.3.Затвердження проекту порядку денного сесії районної ради приймається в цілому більшістю голосів  депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

16.Внесення змін до порядку денного сесії районної ради

16.1.До затвердженого порядку денного сесії районної ради можуть включатися додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного сесії, можуть переноситися, змінюватися чи виключатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.

16.2.Рішення про включення, виключення чи перенесення розгляду питань приймається більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні сесії.

Розділ 5.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

17.Реєстрація учасників та  ведення пленарних засідань районної ради

17.1.Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів районної ради особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата районної ради.

17.2.Підставою для відсутності депутата районної ради на пленарних засіданнях ради є виконання депутатом у цей час доручень районної ради та інші поважні причини: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв’язку з одруженням, відпустка у зв’язку із смертю рідних, документально підтверджені транспортні перешкоди. Поважними причинами вiдсутностi депутата на пленарному засіданні районної ради є й iншi обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка.

17.3.Пленарні засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради, а в разі його відсутності заступник голови районної ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

18.Обов’язки головуючого на пленарному засіданні районної ради

18.1.Головуючий на пленарному засіданні районної ради:

а) дотримується норм Конституції України, чинних законів України та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

б) керує засіданнями районної ради, слідкує за дотриманням правомочності сесії та прийнятого депутатами порядку її роботи, повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні з поважних причин;

в) відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

г) попереджає присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритого пленарного засідання;

д) оголошує списки осіб, які записалися на виступ, та надає слово для виступу;

е) надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця, за згодою сесії надає слово для виступів у дебатах з обговорюваного районною радою питання особам, запрошеним на сесію;

є) створює рівні можливості депутатам, депутатським групам і фракціям для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

ж) утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення норм депутатської етики;

з) вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

и) організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

і) оголошує результати голосування та про прийняте рішення;

ї) оголошує повідомлення та запити депутатів районної ради;

к) має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для  виступу;

л) оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

м) проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень районної ради та оголошує його результати;

н) на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

о) якщо промовець виступає не з обговореного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова;

п) при грубому порушенні порядку засідання має право випровадити порушника, який не є депутатом районної ради, із залу;

р) дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії районної ради, постійним комісіям та депутатам, а також секретаріату сесії районної ради;

с) здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Регламенту.

18.2.На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на пленарному засіданні, розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також розгляду питання персонально щодо головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання доручається заступнику голови районної ради.

19.Права головуючого на пленарному засіданні районної  ради

19.1.Головуючий на пленарному засіданні районної ради має право:

а) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

б) об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання районної ради. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається районною радою без обговорення;

в) підсумовувати обговорення питань;

г) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо  фактичних помилок, допущених у його виступі;

д) зачитувати або доручати заступнику голови районної ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

е) оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного пленарного засідання районної ради, а в термінових випадках – у ході пленарного засідання, але не перериваючи виступ промовця або процедуру голосування;

є) продовжувати засідання на 15 хвилин понад визначений час;

ж) давати доручення виконавчому апарату районної ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання районної ради.

20.Відповідальність головуючого на пленарному засіданні районної ради

20.1.У разі порушення головуючим на пленарному засіданні вимог цього Регламенту депутат районної ради має право невідкладно або після закінчення розгляду питання порядку

денного пленарного засідання районної ради звернутися до головуючого на пленарному засіданні із зауваженням про допущені ним порушення для негайного їх усунення.

Розділ 6.ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ РАЙОННОЇ РАДИ

21.Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні районної ради

21.1.Процедура повного обговорення питань (далі – повне обговорення) на пленарному засіданні включає:

а) доповідь депутата районної ради – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта, який готовив питання на розгляд сесії, запитання доповідачу і відповіді на них;

б) співдоповідь голови відповідної постійної комісій або її заступника чи інших членів постійної комісії, на засіданні якої попередньо розглядалось питання, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

в) виступи представників депутатських фракцій, груп, депутатів районної ради;

г) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;

д) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

е) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

22.Скорочена процедура обговорення питань на пленарному засіданні районної ради

22.1.Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення (далі скорочена процедура) здійснюється за рішенням районної ради.

22.2.Скорочена процедура обговорення  включає:

а) виступ депутата районної ради – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта, який готовив питання на розгляд сесії;

б) виступ голови постійної комісії або представника від постійної комісії у разі розгляду питання на засіданні постійної комісії;

в) виступи депутатів районної ради на підтримку кожної пропозиції або не на підтримку пропозиції;

г) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування.

Розділ 7.ПОРЯДОК ВИСТУПІВ І НАДАННЯ СЛОВА  НА  ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ РАЙОННОЇ РАДИ

23.Тривалість часу виступів на пленарному засіданні районної ради

23.1.На пленарному засіданні районної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні. Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповiдi, спiвдоповiдi, виступiв, заключного слова, заяв, резолюцiї, пояснень, зауважень, запитань, повiдомлень та довiдок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

23.2.Час для доповіді, співдоповіді та заключного слова встановлюється сесією за домовленістю з доповідачем та співдоповідачем, але не більше 40 хвилин для доповіді та 10 хвилин для співдоповіді.

Виступаючим в обговоренні надається до 5 хвилин, для повторного виступу по одному питанню в дебатах, виступів при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідання, по мотивах голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень та довідок – до З хвилин.

У необхідних випадках головуючий має право за згодою більшості від присутніх на сесії продовжити час для виступу.

23.3.Загальна тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання районною радою пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком розгляду питань.

24.Порядок запису на виступ на пленарному засіданні районної ради

24.1.Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного  пленарного засідання районної ради здійснюється в день розгляду відповідного питання порядку денного після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується за допомогою надходження прохання на виступ через секретаріат сесії.

24.2.Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат районної ради або представник іншого суб’єкта, який готовив питання на розгляд сесії.

25.Черговість надання слова на пленарному засіданні

25.1.Головуючий на пленарному засіданні надає слово для виступу депутатам районної ради із дотриманням черговості, визначеної при записі на виступ.

25.2.Депутат районної ради, записаний на виступ, у будь-який час може відмовитися від свого права на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату районної ради.

25.3.Якщо депутат районної ради у момент надання йому слова для виступу відсутній у залі засідань і не передав своє право на виступ іншому депутатові районної ради, вважається, що він відмовився від виступу.

25.4.За зверненням депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виступити у зв’язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів повинні бути включені до матеріалів сесії.

26.Вимоги до виступів на пленарному засіданні районної ради

26.1.Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

26.2.Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування "за", "проти", "утримався".

26.3.Депутат районної ради може виступити на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів.

Про відступ від встановленого правила  районна рада без обговорення приймає процедурне рішення.

26.4.Запитання доповідачам i спiвдоповiдачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко i чітко. Депутат районної ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Вiдповiдь на запитання повинна бути точною i лаконічною. Депутатам, якi виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засiданнi.

26.5.Доповідь, співдоповідь, виступ при повному обговоренні питання, заява, звернення, повідомлення, інформація на вимогу районної ради, обґрунтування відповіді на депутатський запит виголошуються з трибуни.

Розділ 8.ОРГАНIЗАЦIЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ РАЙОННОЇ РАДИ

27.Види та способи голосування

27.1.Рішення районної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

27.2.Відкрите голосування здійснюється:

а) шляхом підняття руки;

б) шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку, встановленому районною радою.

27.3.Таємне голосування здійснюється депутатом районної ради особисто шляхом подачі бюлетенів.

27.4.Районна рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

28.Бюлетень, час і місце для таємного голосування

28.1.Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів районної ради, виготовляються Лічильною комісією за затвердженою на засіданні Лічильної комісії формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування та у відповідному місці підписи голови та секретаря Лічильної комісії.

28.2.До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включаються всі кандидатури на посади, які були висунуті у порядку, встановленому цим Регламентом чи законом, і які дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається районною радою без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, відкликання, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно від її згоди на це.

28.3.Час, місце і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів районної ради на пленарному засіданні районної ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів районної ради виникає заперечення, зміни до рішення Лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів районної ради від загального складу.

28.4.Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного, особистого волевиявлення депутатами районної ради.

29.Організація таємного голосування та встановлення його результатів

29.1.Кожному депутату районної ради лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та поставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході в приміщення для таємного голосування.

29.2.Місце для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході  для голосування були розміщені столи для реєстрації депутатів  районної ради та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – кабіна та прозора скринька для таємного голосування. При цьому до місця для голосування одночасно може ввійти така кількість депутатів районної ради, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Наступний депутат районної ради може одержати бюлетень для таємного голосування і ввійти до кабіни для таємного голосування тільки після того, як вона звільниться. Депутат районної ради не має права двічі входити  для таємного голосування при проведенні одного голосування.

29.3.Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування шляхом поставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата районної ради, в квадраті напроти підтримки, чи не підтримки того, чи іншого питання, чи кандидата на виборну посаду. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку, що знаходиться біля кабіни для таємного голосування. Голосування закінчується в час, визначений Лічильною комісією.

29.4.Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує, або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає комісія.

Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси

29.5.Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата районної ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

29.6.Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів районної ради від загального складу районної ради, якщо інше не установлено Конституцією України та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

29.7.Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами районної ради одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або якщо більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради не прийнято іншого рішення.

30. Повторне голосування

30.1.Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди на призначення на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів депутатів районної ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів районної ради при першому голосуванні.

30.2.Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на посаду, повторне голосування проводиться щодо нього.

30.3.Якщо за результатами таємного голосування рішення про надання згоди на звільнення з посади, відкликання, припинення повноважень або висловлення недовіри не

прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає, крім випадків виникнення нових підстав або з’ясування обставин, які не були відомі районній раді при розгляді відповідної кандидатури.

30.4.Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний розгляд цього питання порядку денного з новим висуненням кандидатів на слідуючому пленарному засіданні, якщо інше не встановлено законом.

31.Інформування про результати таємного голосування

31.1.Голова Лічильної комісії або визначений нею доповідач – член Лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні районної ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів районної ради.

31.2.Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Лічильної комісії і оголошується на пленарному засіданні районної ради.

31.3.Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на пленарному засіданні на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує таке рішення, яке оформляється в матеріалах сесії.

32.Час голосування при прийнятті рішень районної ради

32.1.Голосування при прийнятті рішень районної ради з будь-якого питання проводиться на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення, крім випадку, коли неможливо провести голосування.

33.Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні районної ради

33.1.Пропозиції і поправки, що будуть ставитися на голосування, оголошуються головуючим на пленарному засіданні, при цьому називається ініціатор їх внесення. Якщо  текст був наданий депутатам районної ради і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий на пленарному засіданні може замість зачитування тексту називати назву пропозиції, поправок до проекту рішення районної ради, які ставляться на голосування, якщо такий порядок дає можливість депутатам районної ради однозначно зрозуміти, за що вони голосують. За будь-яких умов із записів секретаріату засідання також повинно бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст і з якого документа ставився на голосування.

33.2.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозиції,  поправки на вимогу ініціатора їх внесення, йому надається слово.

33.3.Перед голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

33.4.На голосування ставляться окремо всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані.

33.5.Прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставляться.

33.6.Якщо пропозиція чи поправка, що має ставитися на голосування, містить кілька положень, стосується кількох взаємопов’язаних положень або містить кілька частин, кожна з яких має власне нормативне значення, то за процедурним рішенням може проводитися голосування її частин із наступним голосуванням у цілому.

33.7.У разі якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

33.8.Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів  депутатів районної ради на підтримку, вважаються відхиленими.

Розділ 9.РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

34.Види рішень районної ради

34.1.Рішеннями районної ради є акти районної ради, а також процедурні та інші рішення, які заносяться до протоколу пленарних засідань районної ради.

35.Прийняття рішень районною радою

35.1.Відповідно до статті 144 Конституції України та статей 43, 46, частинами 1, 2, 3, 5 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів депутатів районної ради від загального складу районної ради, крім випадків, передбачених Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

35.2.Рішення районної ради приймаються шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом, коли проводяться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів.

35.3.Голосування здійснюється депутатами районної ради особисто в залі засідань районної ради або у визначеному для таємного голосування місці.

35.4.При встановленні результатів голосування до загального складу ради  включається голова районної ради, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його  голос. 

36.Скасування рішень районної ради

Рішення районної ради можуть бути скасовані районною радою:

36.1.До підписання відповідного акта головою районної ради.

36.2.У разі порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проекту акта районної ради.

36.3.Головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень цього Регламенту, а у разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням районної ради повторне голосування без обговорення.

36.4.У разі якщо в результаті вжитих головуючим на пленарному засіданні заходів не забезпечено припинення порушення цього Регламенту та не усунуто наслідків цього порушення при голосуванні за акт районної ради у цілому або якщо головуючий на пленарному засіданні залишив заяву без розгляду, депутат районної ради може у дводенний строк звернутися до голови районної ради з відповідною письмовою заявою.

36.5.Постійна комісія, до предмета відання якої належать питання регламенту, попередньо розглядає на своєму засіданні письмові заяви, які надійшли до голови районної ради з питань порушення цього Регламенту, готує висновки з даного питання чи приймає відповідні рішення та при необхідності виносить дане питання на розгляд чергової сесії районної ради.

36.6.Рішення про скасування результатів голосування за рішення районної ради в цілому приймається більшістю голосів депутатів районної ради від загального складу районної ради.

37.Рішення районної ради з процедурних  питань

37.1.Районна рада може прийняти рішення з процедурних питань (далі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті без підготовки та включення до порядку денного. Такі рішення приймаються відразу після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

37.2.Процедурне рішення приймається відкритим голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання районної ради.

Розділ 10.ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМ  ЕТИКИ  ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЇ РАДИ

38.Дотримання дисципліни та норм етики депутатами районної ради на пленарному засіданні

38.1.Депутатам районної ради забороняється вносити до зали засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення роботи щодо розгляду порядку денного та прийняття рішень районною радою.

38.2.На пленарному засіданні депутат районної ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

38.3.Якщо депутат районної ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на пленарному засіданні надає депутату районної ради слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів районної ради про надходження такого звернення від депутата районної ради і визначає час, коли йому буде надано слово.

38.4.Якщо депутат районної ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата районної ради або депутатської фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата районної ради про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат районної ради або представник депутатської групи, фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки  депутату районної ради або представнику депутатської фракції відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

38.5.Якщо депутат районної ради, депутатська група, фракція, на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами районної ради не досягнуто, то вони письмово звертаються до постійної комісії, до предмета відання якої належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні та приймає відповідний висновок, який доводиться до відома депутатів районної ради на пленарному засіданні сесії районної ради.

38.6.Якщо під час пленарного засідання  депутат районної ради вчинив дії, що містять ознаки злочину, обговорення питань зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє районну раду про факт, що відбувся, і оголошує перерву в пленарному засіданні або закриває його і звертається до постійної комісії, до предмета відання якого належать питання регламенту, з пропозицією розглянути це питання і внести пропозиції щодо вжиття відповідних заходів. Якщо зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час

його перерви чи після закриття, головуючий на пленарному засіданні повідомляє районну раду про них після перерви або після відкриття найближчого пленарного засідання.

38.7.Якщо під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання районної ради виникає ситуація щодо різного розуміння депутатами районної ради застосування тієї чи іншої норми цього Регламенту, що загрожує зривом пленарного засідання, на письмове звернення двох депутатських фракцій (груп) про порушення норм цього Регламенту головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву.

 

 

39.Дотримання дисципліни та норм етики промовцями на пленарному засіданні  районної ради

39.1.На пленарному засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем такої вимоги  головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, а в разі повторного порушення позбавляє права виступу на даному пленарному засіданні.

39.2.Якщо головуючий на пленарному засіданні звертається до промовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на пленарному засіданні припиняє його виступ.

39.3.Головуючий на пленарному засіданні надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано, за винятком випадків застосування до промовця заходів впливу, встановлених цим Регламентом.

39.4.Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту – позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання районної ради.

40.Дотримання дисципліни особами, присутніми на пленарних засіданнях районної ради

40.1.Особам, присутнім на пленарному засіданні районної ради, забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання. Такі особи повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

40.2.За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата районної ради, підтриманою більшістю голосів депутатів районної ради від загального складу районної ради, особи, які порушили вимоги частини першої цієї статті, зобов’язані покинути пленарне засідання.

41.Дотримання норм етики депутатами районної ради при виконанні депутатських повноважень

41.1.Депутат   районної   ради   як   представник  інтересів територіальної  громади,  виборців  свого виборчого округу та член ради,  здійснюючи депутатські повноваження,  повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

а) керуватися  загальнодержавними  інтересами  та  інтересами територіальної громади чи виборців;

б) не   використовувати  депутатський мандат  в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

в) керуватися  у  своїй  діяльності  та  поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

г) не розголошувати відомостей,  що становлять  державну  або іншу  таємницю,  яка  охороняється  Законом,  інших  відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях

ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата районної ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

д) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних   виступах   недостовірні   або  неперевірені  відомості стосовно    органів    державної    влади,    органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,  підприємств,  установ  і організацій, 

їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

е)не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

            41.2.На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені  чинним законодавством України. 
            41.3.Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію  про  майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. 

Розділ 11.ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАЙОННОЇ РАДИ

42.Протокол пленарного засідання районної ради

42.1.Пленарне засідання районної ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання районної ради забезпечує секретаріат обраний на пленарному засіданні районної ради та виконавчий апарат районної ради. Протокол пленарного засідання підписує головуючий на пленарному засіданні.

Протоколи сесії ради є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

42.2.У протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані:

найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

порядок денний сесії, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню;                        

прізвища депутатів, виступаючих в дебатах, їх виступи, а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів;

перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти та тих, хто утримались.

42.3.До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, список відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

42.4.Виступи на пленарних засіданнях районної ради фіксуються технічними засобами запису, строк зберігання записів – до наступної сесії.

43.Порядок надання протоколу районної ради

43.1.Протокол пленарного засідання районної ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень районною радою.  Вони  надаються депутатам районної ради для ознайомлення за їх письмовим зверненням до голови районної ради.

Розділ 12.ФОРМУВАННЯ  ОРГАНІВ РАЙОННОЇ РАДИ. ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ. ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ДЕПУТАТСЬКИХ ГРУП У РАЙОННІЙ РАДІ

44.Депутатські групи

44.1.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчому окрузі депутати  районної  ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

44.2.Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

44.3.Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України  „Про статус депутатів місцевих рад”.

44.4.Членство депутата районної ради в  депутатській  групі  не звільняє  його  від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень.

45.Порядок утворення депутатських груп

45.1.Депутатська група  може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  ради  даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів районної ради. 

45.2.Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

 45.3.Депутатська  група реєструється відповідною районною радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу,  до якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про  сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

45.4.Депутатські групи можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

45.5.Організація   діяльності  депутатських  груп  визначається районною радою.

45.6. Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих  нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

46. Депутатські фракції

46.1.Депутати районної ради  на  основі  єдності  поглядів  або партійній основі  можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів у районній раді. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні  депутати районної ради,  які підтримують політичну спрямованість фракцій.

            46.2.Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів про реєстрацію депутатської фракції, її кількісний склад. 

46.3.Порядок вступу до фракції та виходу  з  неї  визначається самою фракцією.

46.4.Організація діяльності депутатських  фракцій  покладається на голову районної ради.

47.Засідання депутатської групи, депутатської фракції

47.1.Депутатські групи, депутатські фракції проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи, депутатської фракції може бути проведено закрите засідання. За результатами засідання групи, фракції складається протокол.

47.2.Про зміни назви, керівництва, та складу депутатських груп, депутатських фракцій керівник (уповноважений представник) повідомляє письмово голову районної ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник (уповноважений представник) групи, фракції, якщо депутата районної ради виключено з неї. Головуючий на сесії районної ради інформує депутатів про розпуск (саморозпуск), зміну назви, керівництва та складу депутатських груп, депутатських фракцій. 

48.Права депутатських груп, фракцій

48.1.Депутатські групи, фракції мають право:

а) на  пропорційне  представництво  в постійних та тимчасових комісіях ради;

б) попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада;

в) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

г) об'єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в раді чи опозиції;

д) за дорученням ради депутатська група, депутатська фракція може здійснювати контроль за ходом виконання рішень районної ради;

е) уповноважувати своїх членів виступати від імені депутатських груп, депутатських фракцій на сесіях районної ради з обговорюваних питань з пропозиціями, зауваженнями чи заявами;

є) ініціювати розгляд на сесії районної ради будь-яких питань, віднесених до компетенції районної ради. Внесення до порядку денного пленарного засідання районної ради ініційованого депутатською групою, депутатською фракцією питання здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту;

ж) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

 

49.Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій

49.1.Депутатська група, депутатська фракція утворюється на зборах депутатів, які виявили бажання об'єднатися у групу, фракцію.

49.2.На перших зборах обирається керівник, заступник керівника та секретар депутатської групи, депутатської фракції. Керівник групи, фракції організовує її роботу та представляє групу у відносинах з керівництвом районної ради, іншими групами, фракціями  та виконавчим апаратом ради.

49.3.Утворення депутатської групи, депутатської фракції, зміни в їх складах оформляються протоколом. Протокол про створення депутатської групи, депутатської фракції і список депутатів, які входять до складу групи, фракції підписуються керівником групи, фракції та передаються до виконавчого апарату районної ради.

49.4.Депутатська група і депутатська фракція реєструються районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, депутатську фракцію, для цього через секретаріат сесії на пленарному засіданні голова районної ради інформує раду про створення депутатської групи, депутатської фракції і її персональний склад.

Інформація про створення депутатської групи, депутатської фракції заноситься до протоколу сесії районної ради, що є фактом реєстрації відповідної групи. 

Обговорення та голосування з питань утворення депутатської групи і об’єднання депутатів в депутатську фракцію не проводиться, ніякі рішення з цих питань радою не приймаються.

49.5.Діяльність депутатської групи, депутатської фракції припиняється:    

а) у разі вибуття з їх складу окремих депутатів районної ради на підставі особистої письмової заяви і чисельність групи, фракції стає меншою, ніж встановлено пунктом 47.1 частини 47, пунктом 48.1 частини 48 цього Регламенту;

б) у разі прийняття депутатами районної ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

в) після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в   депутатську групу, депутатську фракцію або строку повноважень районної ради відповідного скликання.

50.Обмеження діяльності депутатських груп, депутатських фракцій

50.1.Депутатська група не є органом районної ради та не може самостійно представляти раду у взаємовідносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Розділ 13.ГОЛОВА  РАЙОННОЇ РАДИ,  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

51.Голова районної ради

51.1.Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

51.2.Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою  статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

51.3.Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший   представницький   мандат,  суміщати  свою  службову діяльність з іншою роботою,  у тому числі на  громадських  засадах, займатись іншою оплачуваною (крім  викладацької,  наукової  і  творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою  діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

51.4.У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

51.5.Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

51.6.Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

52.Обрання голови районної ради

52.1.Кандидатури на посаду голови районної ради пропонуються на пленарному засіданні депутатами районної ради. Депутат районної ради може запропонувати для обрання свою кандидатуру. Після завершення внесення пропозицій щодо кандидатур на посаду голови районної ради приймається рішення про перехід до обговорення цих кандидатур.

52.2.Кандидати на посаду голови районної ради виступають на пленарному засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності – до 20 хвилин.

52.3.Після заслуховування доповідей кандидатів на посаду голови районної ради проводиться обговорення цих кандидатур. Загальний час для обговорення кандидатур визначається районною радою.

52.4.У своїх виступах депутати районної ради мають право ставити запитання кандидатам на посаду голови районної ради, висловлювати думку щодо їх програм, політичних, ділових та особистих якостей, агітувати «за» або «проти» кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні з дотриманням черговості запису на виступ надає рівні можливості промовцям для виступу на підтримку того чи іншого кандидата на посаду голови районної ради.

52.5.Кожний кандидат на посаду голови районної ради в будь-який час може заявити про самовідвід. Для цього головуючий на пленарному засіданні надає йому слово позачергово.

52.6.Рішення щодо кандидатур на посаду голови районної ради приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

52.7.Обраним головою районної ради вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів депутатів районної ради від загального складу районної ради.

52.8.Якщо жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості (50% плюс 1 голос від загального складу ради), проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

При не набранні жодним з кандидатів необхідної кількості голосів при повторному голосуванні проводиться повторна процедура висунення кандидатів та голосування на слідуючому пленарному засіданні. При цьому кандидати, щодо яких вже проводилось голосування, мають право бути висунутими на посаду голови ради.

52.9.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

52.10.Про обрання голови районної ради оформляється відповідне рішення, яке підписує голова районної  ради.

52.11.Повноваження голови районної ради починаються відразу після  його обрання.

52.12.Новообраний голова районної ради складає Присягу на сесії районної ради, зразу після обрання.

53.Дострокове припинення повноважень та звільнення голови районної ради з посади

53.1.Повноваження  голови районної ради  вважаються достроково припиненими у разі:

а) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови районної ради;

б) припинення його громадянства;

в) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

г) порушення  ним  вимог  щодо обмеження  сумісності  його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

д) визнання його судом недієздатним,  безвісно відсутнім  або оголошення таким, що помер;

е) його смерті.

53.2.Звільнення голови районної ради відбувається відповідно до вимог частин 4, 5 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

53.3.При розгляді питання про звільнення голови районної ради  пленарне засідання веде заступник голови районної ради або обраний депутатами районної ради головуючий на пленарне засідання з числа депутатів районної ради. Питання про обрання головуючого на пленарному засіданні не включається до порядку денного пленарного засідання, а вирішується районною радою без попередньої підготовки обговорення за скороченою процедурою.

53.4.Рішення про включення до порядку денного сесії районної ради питання про звільнення з посади голови районної ради приймається на пленарному засіданні.

53.5.Питання про звільнення голови районної ради з посади не потребує  попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій.

54.Розгляд питання про звільнення голови районної ради з посади

54.1.Розгляд питання про звільнення голови районної ради включається до порядку денного чергової чи позачергової сесії районної ради у визначений нею день.

54.2.Загальний час щодо обговорення питання про зняття голови районної ради з посади визначається депутатами районної ради в регламенті сесії.

54.3.Районна рада заслуховує доповідь представника депутатів районної ради, які ініціювали зняття з посади голови районної ради, і відповіді доповідача на запитання. Депутати районної ради мають право ставити запитання і брати участь у обговоренні питання. Головуючий на пленарному засіданні з урахуванням черговості запису на виступ надає рівні можливості для промовців, які виступають як «за», так і «проти» особи, яка є головою районної ради.

54.4.Рішення районної ради про звільнення з посади голови районної ради приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

55.Повноваження голови районної ради

55.1.Голова районної ради:

а) скликає сесії  ради,  повідомляє  депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

б) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її  розгляд,  доведення  рішень  ради  до  виконавців,   організує контроль за їх виконанням;

в) представляє  раді  кандидатури  для  обрання   на   посаду заступника  голови  ради;  вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

г) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

д) координує  діяльність  постійних  комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

е) організовує подання депутатам  допомоги  у  здійсненні  ними своїх повноважень;

є) організовує   відповідно   до   законодавства проведення референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

ж) організовує  роботу  президії  районної ради;

з) призначає  і  звільняє  керівників  та  інших  працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

и) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

і) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

ї) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

к) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

л) забезпечує  роботу  по  розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації;  веде особистий прийом громадян;

м) забезпечує   гласність  у  роботі  ради  та  її  органів, обговорення громадянами  проектів  рішень  ради,  важливих  питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

н) представляє  раду  у  відносинах  з  державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією   підприємств,  установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

о) за  рішенням  ради  звертається  до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у  сфері  їх  спільних  інтересів, а також повноваження районних рад та їх органів;

п) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;

р) вирішує інші питання, доручені йому радою.

56.Заступник голови районної ради

56.1.Заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

56.2.Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

56.3.Заступник  голови районної  ради працює у раді на постійній основі. На  нього  поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” для голови районної ради.

56.4.Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення  його повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

56.5.Процедура голосування про обрання і звільнення заступника голови районної ради подібна до обумовленої в цьому Регламенті процедури голосування про обрання і звільнення голови районної ради.

56.6.Повноваження заступника голови районної ради можуть бути також достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради,

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

56.7.У випадках, передбачених частиною третьою та четвертою статті 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

Розділ 14.СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ, ТИМЧАСОВИХ КОНТРОЛЬНИХ КОМІСІЙ ТА ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

57.Створення постійних комісій

57.1.Постійні комісії районної ради є органами, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

57.2.Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, заступник голови ради.

57.3.Пропозиції щодо утворення постійних комісій ради, обрання їх голів вносить голова районної ради.

57.4.Районна рада утворює постійні комісії:

а) з питань розвитку місцевого самоврядування, територіального устрою, депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків з громадськістю, інформаційної та антикорупційної політики;

б) з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, інвестиційної діяльності, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, природних ресурсів та екології;

в) з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики;

г) з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

57.5.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина загального складу комісії. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

57.6.У зв’язку із карантинними заходами постійні комісії можуть проводити свої засідання в режимі он-лайн трансляцій.

57.7.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.

57.8.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

57.9.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

57.10.Робота постійних комісій районної ради забезпечується виконавчим апаратом ради. 

58.Створення тимчасових контрольних комісій

58.1.Тимчасові  контрольні  комісії районної ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю  з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.

58.2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії районної ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим, якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

58.3.Засідання тимчасових контрольних комісій районної ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

58.4.Повноваження   тимчасової   контрольної   комісії  районної  ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

58.5.Робота тимчасових контрольних комісій районної ради забезпечується виконавчим апаратом ради.

59.Створення президії районної ради.

59.1.Президія районної ради є дорадчим органом ради, який розглядає та попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з усіх питань, які відносяться до компетенції ради.

59.2.До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

59.3.Президія діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

Розділ 15.ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ІНШИХ АКТІВ РАЙОННОЇ РАДИ

60.Порядок прийняття рішень та інших актів районної ради

60.1.Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

60.2.Рішення та інші акти (декларації, звернення, заяви) районної ради, районна рада приймає більшістю голосів депутатів районної ради від її загального складу, за винятком випадків обумовлених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом.

60.3.Рішення ради приймається відкритим або таємним голосуванням.

60.4.Акти районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо районною радою чи головою районної ради не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

60.5.Акти районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів районної ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

60.6.В актах та проектах актів районної ради не може бути обмежено доступ до інформації.

60.7.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

61.Конфлікт інтересів

61.1.Голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

61.2.Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої пункту 63, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.

Розділ 16.ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ

62.Депутат районної ради

62.1.Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів  і  закінчуються  в  день  першої  сесії   ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

62.2.Депутат районної ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має  всю  повноту  прав,  що  забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів,  несе обов'язки  перед виборцями,  радою та її органами,  виконує їх доручення.  Депутат районної ради,  повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

62.3.На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших,  передбачених законом випадках,  депутат районної ради звільняється  від  виконання  виробничих  або службових обов'язків.

62.4.Депутат зобов'язаний брати участь  у  роботі  сесій  ради, засідань  постійної  та  інших  комісій ради,  до складу яких його обрано.

62.5.У разі пропуску депутатом районної ради протягом  року  більше  половини пленарних   засідань   ради   або   засідань   постійної  комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради  та  її органів  районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

62.6.Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються  на сесіях ради,  а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

62.7.Депутат районної ради має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

62.8.Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

62.9.Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами районної ради на сесії ради,  або  передані  в  письмовій  формі  головуючому  на  сесії, розглядаються районною радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та  посадовим  особам,  які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у  строки,  встановлені  радою,  і  про  вжиті  заходи повідомити депутатові та раді.

62.10.Депутат районної ради має право ознайомитися з будь-якими офіційними документами,  які зберігаються  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування району, та робити виписки, копіювання цих документів.

62.11.Депутат районної ради зобов’язаний підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями,  які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради.

62.12..Не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу районної ради (виконання планів, програм, місцевого бюджету, рішень).

62.13.Брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради, доручень виборців, у масових заходах, які проводяться органами місцевого самоврядування на території виборчого округу.

62.14.Депутат повинен вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та брати безпосередньо участь у їх вирішенні.

62.15.Визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян. Вести не рідше одного разу на місяць прийом, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги та вживати заходів щодо їх оперативного вирішення.

62.16.Депутат місцевої ради, який не виправдав довіри виборців, може бути в будь який час відкликаний ними у встановленому законодавством порядку.

62.17.Повноваження депутатів районної ради, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Законом України "Про  статус  депутатів місцевих рад”.

62.18.Дострокове припинення повноважень депутата районної ради відбувається відповідно до статті 5 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”.

62.19.Відкликання депутатів районної ради за народною ініціативою відбувається відповідно до вимог розділу V Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”.

62.20.Заміщення депутатів районної ради, які припинили свої повноваження відбувається у відповідності до Виборчого кодексу України.

62.21.Депутат районної  ради відповідно  до Конституції України і Закону України  „Про місцеві вибори” обирається на основі рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Розділ 15.ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

63.Депутатський запит і депутатське запитання

63.1.Депутатський  запит  – це підтримана районною радою вимога депутата  районної ради до посадових осіб ради  і  її  органів,  сільського, селищного голови,  керівників підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані на території району та до голови районної державної адміністрації,  його заступників,  керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

63.2. Депутатське  запитання    це  засіб  одержання  депутатом районної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату  районної  ради  в індивідуальному порядку.  Запитання не включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.

64.Порядок розгляду депутатського запиту

64.1.Депутатський запит може бути внесений  депутатом  районної ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні районної ради у письмовій чи усній  формі.  Запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.

64.2.Депутатський  запит  обговорюється  у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

64.3.Районна рада  може  зобов'язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата районної ради.

64.4.Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов'язані  у  встановлений районною радою строк дати  офіційну письмову відповідь на нього районній раді і  депутату  районної ради.  Якщо  запит  з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити  раді та депутатові районної ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні районної ради.

64.5.Депутат районної ради має право дати оцінку  відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше  1/4  присутніх  на  засіданні  депутатів  районної  ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та  час  обговорення  відповіді  на  запит радою. Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради.

64.6.За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

            Розділ 16.ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

65.Виконавчий апарат районної ради

65.1.Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення повноважень ради і діє на підставі регламенту роботи виконавчого апарату, який затверджується головою районної ради.

65.2.Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.

65.3.Структура і чисельність, витрати на утримання виконавчого апарату ради встановлюються радою за поданням її голови.

65.4.Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

65.5.Керівника та працівників виконавчого апарату ради на конкурсній основі призначає і звільняє голова районної ради.

65.6.Прийняття, звільнення та служба в органах місцевого самоврядування відбувається відповідно до норм трудового законодавства України, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та Колективного договору районної ради. 

Розділ 17.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

66.Контроль за дотриманням норм Регламенту

66.1.Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування, територіального устрою, депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків з громадськістю, інформаційної та антикорупційної політики.

67.Внесення змін і доповнень до Регламенту.

67.1.Зміни і доповнення до Регламенту вносяться радою.

 

 

Заступник голови                                                        Олексій БОЙЧЕНКО

 

Перейти до вмісту