42 сесія 7 скликання (04.12.2020)

Про внесення змін до Програми сталого розвитку туризму …

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

 04.12.2020

Про внесення змін до Програми

сталого розвитку туризму в

Конотопському районі на 2018-

2020 роки

 

У зв’язку з тимчасовим обмеженням проведення масових заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020р. №1100 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від           22 липня 2020р. №641», керуючись статтею 43 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1. Унести зміни до Програми   сталого розвитку туризму в Конотопському районі на 2018-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Конотопської районної ради від 19.10.2018 (зі змінами від 24.04.2020), а саме:

            Викласти у новій редакції:

1.1. Пункт 2 розділу 1 «Паспорт Програми»:

2.

Дата, номер і назва      розпорядчого документа

органу виконавчої влади про розроблення        Програми

Розпорядження голови Конотопської           районної державної адміністрації від 10.10.2018 № 298-ОД «Про розроблення  проєкту Програми сталого розвитку туризму в Конотопському  районі  на 2018 – 2022 роки», від ______2020 року №______ «Про схвалення проєкту змін до Програми сталого розвитку туризму в Конотопському районі на 2018-2020 роки»

 

1.2. Пункт 9, підпункт 9.1 розділу 1 Програми «Паспорт Програми сталого розвитку туризму в Конотопському районі на 2018-2020 роки»:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

1002000

9.1.

Кошти районного  бюджету

2000

 

            1.3. Абзац 4 розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми»:

            «Заходи Програми передбачено реалізувати за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 2000 грн. та сільського бюджету у розмірі 1000000 грн.».

 

            1.4. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми».

 

            1.5. Пункт 2.1 «Формування реєстру туристичних ресурсів Конотопського району та визначення територій пріоритетного туристичного розвитку»,        п.2.2 «Розробка макету туристичної карти району», рядок «Усього за напрямком 2 Програми», п.3.1 «Проведення рекламної кампанії з популяризації активного відпочинку (активного туризму), дитячого та молодіжного туризму, забезпечення рекламно-інформаційними матеріалами», рядок «Усього за напрямком 3 Програми», підсумовуючий рядок «Загальна сума по заходах Програми» розділу 6 Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми», що додається.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Заступник голови                                                                       І.КЛІГУНОВА

 

 

 

 

Юлія Гриценко 2 33 13

Надіслано: до протоколу – 1, постійній комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту -1, фінансовому управлінню Конотопської районної державної адміністрації – 1, відділу культури Конотопської районної державної адміністрації – 1, відділу освіти  Конотопської районної державної адміністрації – 1, сільським радам – 20.

Додаток 1

до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми           

Обсяг коштів,

що пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрати на виконання програми

(грн.)

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів усього

у тому числі:

1000000

2000

1002000

районний  бюджет

 

2000

2000

сільський бюджет, усього:

у тому числі за рахунок отриманої іншої субвенції з районного бюджету

 

1000000

 

 

 

 

    400000

        

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   1000000

 

 

 

 

400000

інші джерела

 

Заступник голови                                                                       І.КЛІГУНОВА

 

 


                                                                    Додаток 2

                                                                    до Програми

 

Пункти 2.1, 2.2., 3.1 розділу 6 Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми»

№ з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік

заходів програми

 

Строк 

виконання

заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування

 

Всього

Орієнтовані обсяги

фінансування (вартість)

гривень, у тому числі

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Розвиток туристичної інфраструктури

2.1. Формування реєстру туристичних ресурсів Конотопського району  та визначення територій пріоритетного туристичного розвитку

2018-

2020 роки

Відділ культури Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

1000

1000

Створення актуального реєстру туристичних ресурсів, його постійне оновлення та поповнення. Збільшення уваги до туристичних продуктів.

Створення сприятливих умов розбудови туристичної  інфраструктури

 

 

2.2. Розробка макету туристичної карти району

2019-

2020 роки

Відділ культури Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

500

500

Формування умов для комфортного переміщення по дорогам до туристичних об’єктів та оптимізація витрат часу подорожей туристів

 

 

Усього за напрямком 2 Програми

 

 

 

Усього:

у тому числі:

 

1001500

1000000

1500

 

районний бюджет

1500

1500

 

сільський бюджет,

усього:

у тому числі за рахунок отриманої іншої субвенції з районного бюджету

 

 

1000000

 

 

 

400000

 

1000000

 

 

 

400000

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетингова політика розвитку туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Проведення рекламної кампанії з популяризації активного відпочинку (активного туризму), дитячого та молодіжного туризму, забезпечення рекламно-інформаційними матеріалами

2019 –

2020 роки

Відділ культури Конотопської районної державної адміністрації, відділ освіти

Конотопської районної державної адміністрації, сільські ради району

 

Районний бюджет

500

500

Підтримка розвитку активного туризму, дитячого та молодіжного туризму  як пріоритетного напрямку

 

Усього на напрямком 3 Програми

Районний бюджет

500

500

 

 

 

 

Загальна сума по заходах Програми

Усього

у тому числі:

1002000

 

1000000

 

2000

 

сільський бюджет, усього:

у тому числі за

 рахунок отриманої  іншої субвенції з районного бюджету 

 

 

1000000

 

 

 

 

400000

 

 

1000000 

 

 

 

 

400000

 

 

 

районний бюджет

2000

2000

 

 

Заступник голови                                                                                                                                І.КЛІГУНОВА

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту