41 сесія 7 скликання (21.10.2020)

Про районну комплексну програму «Освіта Конотопщини у 2019-2021 роках»…

  Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

21.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Про районну комплексну

програму «Освіта Конотопщини  у

2019-2021 роках» у новій редакції

 

                  З метою створення нового освітнього простору, забезпечення права кожного на отримання якісних освітніх послуг, розглянувши пропозиції Конотопської районної державної адміністрації, керуючись Законом України «Про освіту», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

            1.Затвердити районну комплексну програму «Освіта Конотопщини у 2019-2021 роках» у новій редакції (додається).

            2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем  програми відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

            3.Рішення районної ради від 10.09.2020 «Про районну комплексну програму  «Освіта Конотопщини  у 2019-2021 роках» у новій редакції»» визнати таким, що втратило чинність.

            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, а організацію виконання на відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

 

Голова                                                     А.БОЯРЧУК              

 

 

Микола Вербняк 6 64 43   

Надіслано: до протоколу -1, постійній комісії з питань молоді, освіти,культури, охорони здоров'я та соціального захисту-1, РДА-1, фінуправлінню РДА-І, відділу культури РДА-1, відділу освіти РДА -1


                                                                 Додаток

                                           до рішення районної ради

                                        сьомого скликання від 21.10.2020

                                                              

Паспорт

Районної комплексної програми

"Освіта Конотопщини у 2019-2021 роках у новій редакції»

(далі – Програма)

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

2

 

 

 

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Конотопської районної  державної адміністрації від                13.12.2018 № 385-ОД «Про розроблення проекту районної комплексної Програми «Освіта Конотопщини у 2019-2021 роках», від 16.10.2020 №286-ОД « Про схвалення проекту районної комплексної   Програми   «Освіта Конотопщини у  2019-2021 роках у новій редакції»

3

Розробник Програми

Відділ освіти  Конотопської районної  державної  адміністрації

4

Співрозробники Програми

Заклади освіти району та сільські ради

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

6

Учасники Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації, заклади освіти району та сільські ради

7

Термін реалізації Програми

2019 – 2021 роки

8

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, районний та сільські

9

Загальний обсяг фінансових   ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,в тому числі

 20445647,63 гривень

 

9.1.

Кошти районного бюджету, всього, в тому числі за рахунок:

20445647,63 гривень

 

залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився на початок 2019 року

83000,00 гривень

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

948734,00 гривень

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

616000,00 гривень

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1156333,00 гривень

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2237518,00 гривень

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету        

65523,00 гривень

залишку іншої субвенції з сільської ради, який утворився на початок 2019 року

300000,00 гривень

залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який утворився на початок 2020 року

321206,63

 

додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

743660,00 гривень

коштів іншої субвенції з сільських рад

2767888,00 гривень

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

1.Вступ

Найвагомішою складовою розвитку суспільства є освітня галузь. Сучасні вектори соціуму вимагають якісно нового рівня знань, інформаційних компетентностей, практичних умінь, а отже, і оновленої освіти. Освітній простір Конотопського району вдосконалюється відповідно до викликів часу, є ефективною системою новітніх інформаційно-методологічних способів організації освітнього процесу, що забезпечує реалізацію права кожного на отримання якісної освіти. Складові освітньої галузі Конотопського району сприяють втіленню основних принципів освітньої діяльності. Створено сприятливі умови для успішного впровадження інноваційних процесів у всіх ланках галузі «Освіта».

У зв’язку із ґрунтовними реформами галузі на державному рівні розроблено нові підходи до регіональної освітньої політики, що успішно реалізовуються через програму розвитку освіти. Зазначена програма враховує особливості району в економічному, соціокультурному, територіально- адміністративному аспектах та перспективи розвитку.

В основі забезпечення якісної освіти для кожної дитини є насамперед досягнення високого рівня освітніх послуг у закладах освіти району.

У районі активно підтримуються ініціативи щодо створення нового       освітнього простору та впровадження нових вимог і стандартів. Упровадження Концепції «Нова українська школа» потребує створення новітнього освітнього середовища в початковій ланці закладів загальної середньої освіти. В умовах децентралізації існує потреба у створенні опорних закладів із сучасною навчально-матеріальною базою та висококваліфікованими кадрами, організації профільного та допрофільного навчання. Сучасне інформаційне суспільство       вимагає якісної природничо-математичної освіти, яка є одним із пріоритетів на всіх освітніх рівнях.

Пріоритетним напрямком роботи закладів освіти району є збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Із цією метою необхідно вжити комплекс заходів щодо забезпечення збалансованого харчування в закладах освіти, модернізації та переоснащення харчоблоків та медичних кабінетів, підвезення учнів закладів освіти району, які проживають в сільській місцевості  до місця навчання та у зворотньому напрямку, придбання шкільного автобуса, у тому числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами на умовах співфінансування, виплати заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивних класів.

Одним із ключових завдань упровадження освітніх реформ є підтримка талановитої, творчо обдарованої учнівської молоді, здатної до критичного мислення, з активною особистою та громадянською позицією.

Актуальним освітнім викликом є забезпечення виховання дитини з особливими освітніми потребами в родині, навчання її за місцем проживання, адаптація освітніх програм та середовища відповідно до потреб та можливостей кожної дитини, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

Першочерговим завданням для освіти району є забезпечення інтелектуального та духовного розвитку завдяки формуванню єдиної виховної системи на засадах національних цінностей. Тому важливим є максимальне охоплення різними формами позашкільної освіти дітей та учнівської молоді району.

Існує нагальна потреба в психологізації освітнього процесу шляхом підвищення психологічної компетентності адміністрації, педагогів та батьків.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у закладах освіти набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання.

У районі проводяться заходи щодо заміни віконних та дверних блоків на енергозберігаючі (40% від потреби), утеплення та оздоблення фасадів та дахів, заміни ламп розжарювання на ІЛЮ-лампи.

Зміцнення та осучаснення потребує матеріально-технічна база закладів освіти району.

Ключовою особистістю в процесі впровадження освітніх реформ є педагог. У забезпеченні нової якості педагогічних кадрів, у тому числі керівних, здатних ефективно здійснювати професійну діяльність завдяки неперервному

особистісному й фаховому розвитку протягом усього життя, значну роль відіграє післядипломна педагогічна освіта. Інноваційні перетворення в суспільстві вимагають від неї нових підходів до здійснення підвищення кваліфікації та підготовки вчителів.

З огляду на вищезазначене та у зв’язку із завершенням терміну дії районної комплексної Програми «Освіта Конотопщини у 2016-2018 роках» виникла необхідність розроблення нової програми розвитку освіти району.

Районну комплексну Програму «Освіта Конотопщини у 2019-2021 роках» (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства; розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», інших нормативно-правових   актів органів вищого рівня, рішення Конотопської районної ради від 20.12.2019 "Про встановлення вартості харчування дітей дошкільного віку та учнів закладів загальної середньої освіти Конотопського району за одне відвідування". 

 

2. Визначення проблем,

на розв’язання яких спрямована Програма

Освіта Конотопщини – це інноваційне середовище, що сприяє розвитку та успішному функціонуванню всіх складових освітньої галузі.

Дошкільна освіта

Право на здобуття дошкільної освіти забезпечують 17 закладів дошкільної освіти, що входять до складу об’єднань із закладами загальної середньої освіти, та 1 самостійний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Вирівської сільської ради. Дошкільною освітою охоплено 444 вихованці. Стовідсотково охоплено підготовкою до школи діти п’ятирічного  віку.

  У районі всіх дітей дошкільного віку, які відвідують заклади освіти, охоплено гарячим харчуванням. Середня вартість харчування однієї дитини в день  становить  18 гривень, що становить 81%.

Необхідно вжити заходів для забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування вихованців у закладах освіти відповідно до чинного законодавства. Потребує поліпшення стан забезпеченості закладів дошкільної освіти сучасними дитячими меблями та комп’ютерною технікою.

Загальна середня освіта

   Для забезпечення права дітей на освіту в районі сформовано мережу закладів загальної середньої освіти. Функціонує 12 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 5 закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів. Загальну середню освіту здобувають 987 учнів.

Практичним забезпеченням права на рівний доступ до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами є організація індивідуальної форми навчання. Індивідуальне навчання організовано для 16 учнів.

Рішеннями Конотопської районної ради від 22.12.2017 «Про безоплатну  передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району до комунальної власності Бочечківської сільської ради» та «Про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району до комунальної власності Дубов’язівської селищної ради» у власність об’єднаних територіальних громад з 01.01.2018 передано 10 закладів освіти району, що знаходяться на їх території.

Створено опорний заклад освіти – Соснівський освітній комплекс «ліцей – заклад дошкільної освіти» імені Анатолія Шульги  Конотопської районної ради Сумської області (рішення сесії Конотопської районної ради від 08.08.2018 року).

Реформування освіти вимагає нових підходів до організації освітнього процесу.

З 1 вересня 2018 року стартував новий формат  навчання  в початковій  ланці  для 127 першокласників – «Нова українська школа».

Протягом 2018 року проведено роботу щодо створення нового освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти для впровадження компетентнісного навчання.

У 17 закладах освіти закуплене необхідне комп’ютерне обладнання: інтерактивні дошки (14 шт.), з них – 9 з короткофокусним проектором, нетбуки (79 шт.), з них – 59 планшетів-трансформерів, ноутбуки для вчителя (17 шт.), шафи для підзарядки (10 шт.), вайфайроутери (9шт.), програмне забезпечення (17 шт.), багатофункціональний пристрій (17 шт.). На придбання вищезазначеного обладнання використано 1958215 грн. із районного бюджету, субвенція із обласного бюджету – 186830 грн., субвенція із сільських бюджетів-145000 грн.

Для всіх учнів 1 класу закуплено комплекти меблів з одномісними антисколіозними партами, які регулюються по висоті, 14 м’яких куточків та 64 пуфики, 13 столів кутових для вчителя, 10 шаф для вчителя,3 кутові полиці, 2 лави для роздягання.

Придбано дидактичний  матеріал  за кошти державного бюджету в сумі 208652 грн.  Кожний першокласник отримав по1 індивідуальному набору конструктора «ЛЕГО» із 6-ти цеглинок  та бокс для команди.

Всього виділено і освоєно коштів на реалізацію  реформи в початковій школі – 2897012 грн.

  Забезпеченість закладів загальної середньої освіти району комп’ютерною технікою становить 80%. До інформаційної мережі Інтернет мають доступ 18 закладів загальної середньої освіти. При цьому існує проблема щодо швидкісного доступу до мережі Інтернет.

Перевезення здобувачів освіти та педагогів здійснюється 11 шкільними автобусами, підвозом охоплено 227 дітей, та 48 педагогічних працівників,що задовольняє на 100 % потреби району. Загальний парк «шкільних автобусів» налічує 11 одиниць транспорту, які знаходяться на балансі відділу освіти.

У 2017 році придбано 3 шкільні автобуси для закладів загальної середньої освіти на умовах співфінансування – 1.

Учні закладів освіти Конотопщини – активні учасники та переможці  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. У ІІ  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад узяли  участь   455  учнів 6-11 класів.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади переможцями визнано усього 131 учень,  що становить 29%, з них:  І місце посіли   25 учнів ,  ІІ місце –  42 учні ,  ІІІ місце – 64 учні; ІІІ етап представляли 20 учнів закладів загальної середньої освіти району, маємо 5 перемог, що складає 25% від кількості учасників. Майже щорічно учні нашого району стають учасниками IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Цього року учениця Тулущанського НВК Москаленко Дар’я взяла участь  в олімпіаді з географії на всеукраїнському рівні, що відбувався у           м. Тернополі. У 2018 році оздоровлено  безкоштовно (за рахунок коштів районного бюджету) 5 дітей з числа обдарованої молоді у дитячому оздоровчому закладі «Зірка» (с. Новомутин).

Гарячим харчуванням охоплено 946  учнів, що становить 97%, де з них; 457 учнів 1-4 класів (100%), 417 учнів 5-9 класів (95%), 72 учні 10-11класів (94%). З них – дітей пільгових категорій  – 78: діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування -17 дітей (100%), діти з малозабезпечених сімей – 61 дитина (100%).

Показник виконання норм харчування дітей у закладах загальної середньої освіти у 2018 році в середньому по  району – 86%.

Потребують оновлення та модернізації харчоблоки шкільних їдалень та медичні кабінети закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорні.

Потребує подальшого вдосконалення система роботи з талановитою учнівською молоддю, зокрема щодо підвищення рівня її інтелектуального розвитку.

Відпрацьовано систему підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів.

У закладах освіти працює 502 працівники, з них 295 педагогічних. Серед педагогів району – 1 має звання «Вчитель-методист»,  13 вчителів мають звання «Старший вчитель», спеціалістів вищої категорії – 32, спеціалістів I категорії – 91, спеціалістів ІІ категорії – 48.

Програмою передбачена реалізація питання соціального захисту працівників галузі освіти. Середня заробітна плата педагогічних працівників та молодшого технічного персоналу у 2018 році зросла в порівнянні з 2017 роком на 25 %. Вирішується питання проходження курсової підготовки, безкоштовного проведення медичного огляду.

 

Інклюзивна освіта та соціальний захист

Інтегрування дітей із порушеннями психофізичного розвитку в освітній процес є одним з напрямів гуманізації всієї системи освіти та відповідає пріоритетам державної політики, що окреслені в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», державній цільовій програмі

 «Національний план дій з реалізації конвенції про права людей з інвалідністю до 2020 року» та інших державних документах.

Нині діти з особливими освітніми потребами району можуть здобувати освіту в закладах освіти району. У районі створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» (рішення сесії Конотопської районної ради від 08.08.2018 р.).

Опікою новоствореного Центру охоплено 45 дітей: 16 дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, 10 дітей, які навчаються за програмою закладів освіти, 19 дітей відвідують дошкільні навчальні заклади.

Разом з тим існує потреба в подальшій розбудові інклюзивного середовища в закладах освіти області, системному кваліфікованому психолого- педагогічному супроводі дітей з особливими освітніми потребами, облаштування ресурсних кімнат  шляхом придбання засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами для рівних можливостей набувати якісну освіту та успішно інтегруватися в суспільство.

 

Позашкільна освіта

Позашкільну освіту забезпечують: Конотопський районний центр позашкільної роботи та Конотопська районна дитячо-юнацька спортивна школа.

Позашкільною освітою охоплено 896 учнів. Загалом мережа закладів освіти задовольняє потреби жителів району, але процес реорганізації і закриття малокомплектних освітніх закладів є незворотним. Тому приведення освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей Конотопського району повинно розглядатись як необхідна умова підвищення якості освіти та раціонального використання коштів.

На базі  Центру позашкільної роботи працюють 45 гуртків (1050 вихованців). Діяльність закладу забезпечують 14 основних працівників та 12 сумісників. Одним  з пріоритетних напрямків діяльності Центру позашкільної роботи є робота з обдарованими дітьми. Щороку поновлюється банк «Обдарованість», куди занесено  58 вихованців – переможців районних та обласних заходів. Неодноразові переможці обласних конкурсів отримують стипендію голови райдержадміністрації та Сумської обласної державної адміністрації.

Працівники Центру позашкільної роботи працюють над  розробкою нових та вдосконалення наявних освітніх програм та проектів.

Потребує зміцнення матеріально-технічна  база  гуртків художньо-естетичного, туристично-краєзнавчого напрямків та спортивних секцій ДЮСШ.

 

 

Психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж освітнього процесу

У районі функціонує психологічна служба. До її складу входять  11 спеціалістів:  7 практичних психологів (58%) та 4 соціальних педагогів (36.5%). 

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист

психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, педагогічних працівників та батьків.

Проблемою залишається створення належних умов праці практичних психологів та соціальних педагогів.

 

Енергозбереження

У закладах освіти необхідно продовжити роботу з енергозбереження. Покращення теплових характеристик приміщень закладів освіти і зменшення втрати тепла планується досягти за рахунок утеплення фасадів, переобладнання вентиляційних систем та систем опалення. Загальна втрата тепла через вікна становить до 20%, тому одним із кардинальних заходів є заміна вікон на багатокамерні склопакети. Як результат термомодернізації будівель, заклади освіти отримають не тільки більш комфортні умови для навчання, а й зниження плати за комунальні послуги, продовження терміну експлуатації приміщень.

 

3. Мета  Програми

 Метою Програми є інноваційний розвиток системи освіти регіону в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі, забезпечення якісного рівня надання освітніх послуг, виховання та всебічний розвиток конкурентноспроможної особистості з активною життєвою та громадською позицією.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми,

 обсягів та джерел фінансування,

строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується в один етап – із 2019 до 2021 року.

Виконання завдань Програми передбачається шляхом:

здійснення системи заходів цієї Програми та відповідних  сільських програм розвитку освіти, а також, за потреби, розробки інших регіональних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти в усіх ланках системи освіти Конотопського району;

подальшої модернізації та оптимізації мережі закладів освіти з одночасним розвитком ресурсного забезпечення для створення в них умов доступності здобуття якісної освіти, створення нового освітнього середовища, у тому числі інклюзивного;

управлінського і науково-методичного забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;

пошуку і реалізації сучасних ефективних структур виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні та її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;

упровадження інноваційних форм управління освітніми системами;

планування проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень та прибудов, реконструкція частин приміщень закладів освіти;

будівництво футбольних полів, спортивних майданчиків з футбольними полями на умовах співфінансування з районного бюджету з метою створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, заняття спортом учнів та молоді, проведення змагань, турнірів, спартакіад;

підвезення учнів закладів освіти району, які проживають в сільській місцевості  до місця навчання та у зворотньому напрямку, придбання шкільного автобуса, у тому числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами на умовах співфінансування, виплати заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивних класів;

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, дітей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), які брали безпосередню участь у забезпеченні її проведення, та учнів 1-4 класів закладів освіти району.

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватись за рахунок коштів державного, обласного, районного та сільських бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

 

 

 

Ресурсне забезпечення  Програми

                                                                                                        гривень

Обсяг коштів,

що пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрати на виконання Програми

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів усього

у тому числі:

13517989,00

4507475,63

2420183,00

20445647,63

1.Районний  бюджет

13517989,00

4507475,63

2420183,00

20445647,63

1.1. в.т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився  на початок 2019 року

83000,00

 

 

83000,00

1.2. в.т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

948734,00

 

 

948734,00

1.3. в.т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

616000,00

 

 

616000,00


 

1

2

3

4

5

1.4. в.т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюд- жету на забезпечення якіс- ної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

576423,00

579910,0

 

1156333,00

 

1.5. в. т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

219403,00

960864,00

1057251,00

2237518,00

1.6. в. т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки осо- бам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету        

1923,00

63600,00

 

65523,00

1.7. в. т. ч. за рахунок залишку іншої субвенції з сільської ради, який утворився на початок 2019 року

300000,00

 

 

300000,00

1.8. в. т. ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який утворився на початок 2020 року

 

321206,63

 

321206,63


 

1

2

3

4

5

1.9. додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

743660,00

 

 

743660,00

1.10. в. т. ч. за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад

2138351,00

629537,0

 

2767888

                         

5. Перелік завдань, заходів  Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

розвантаження груп у закладах дошкільної освіти та зменшення кількості дітей на 100 місцях відповідно до норми;

зміцнення і модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;

оснащення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

створення опорних шкіл, забезпечення їх висококваліфікованими педагогічними кадрами, сучасним матеріально-технічним та навчально- методичним обладнанням, підручниками;

розширення мережі інклюзивних груп та класів у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;

створення безбар’єрного освітнього середовища в закладах освіти;                       забезпечення якісного надання психолого-педагогічних і корекційно- розвиткових послуг, наближених до дітей за місцем їх проживання;

забезпечення системної підготовки педагогічних працівників, залучених до навчання дітей з особливими освітніми потребами;

виплата заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивних класів;

облаштування ресурсних кімнат та медіатек у інклюзивно-ресурсному центрі  та закладах освіти, у першу чергу, в опорних школах, з найбільшою кількістю дітей з особливими освітніми потребами;

приведення у відповідність з норма штату закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти ставок практичних психологів та соціальних педагогів;

забезпечення належних умов праці фахівцям служби;

створення умов для забезпечення рівного доступу учнів закладів загальної середньої освіти, що знаходяться в об’єднаних територіальних громадах, до здобуття позашкільної освіти;

посилення уваги до роботи з талановитою та творчо обдарованою молоддю, національно-патріотичного виховання, удосконалення роботи зі збереження здоров’я дітей, дотримання норм харчування, безпечності та якості сировини та харчових продуктів, організації спортивно-масової, фізкультурно- оздоровчої роботи, профілактики негативних проявів серед дітей та учнівської молоді;

сприяння вдосконаленню професійної та фахової майстерності педагогічних працівників закладів освіти;

скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів у закладах освіти району;

проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень та прибудов, реконструкції частин приміщень закладів освіти;

будівництво футбольних полів, спортивних майданчиків з футбольними полями на умовах співфінансування з районного бюджету з метою створення сприятливих умов для пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку особистості, заняття спортом учнів та молоді, проведення змагань, турнірів, спартакіад;

підвезення учнів закладів освіти району, які проживають в сільській місцевості  до місця навчання та у зворотньому напрямку, придбання шкільного автобуса, обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами на умовах співфінансування;

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, дітей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), які брали безпосередню участь у забезпеченні її проведення, та учнів 1-4 класів закладів освіти району.

 

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення до завершення 2021 року таких показників:

 

№ з/п

Найменування показника

Роки

 

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

 

1

Забезпечення сучасними дитячими меблями закладів дошкільної освіти, у % від потреби

80

85

90

2

Забезпечення початкових класів закладів загальної середньої освіти комп’ютерним обладнанням, дидактичними матеріалами, сучасними меблями, у % від потреби

100

100

100

3

Створення опорних закладів, кількість закладів

1

0

1

1

2

3

4

5

 4

Оснащення кабінетів закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних, засобами навчання та комп’ютерним і мультимедійним обладнанням з предметів природничо-математичного циклу, у % від потреби

85

90

95

5

Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою, у % від потреби

85

90

95

6

Створення в опорних закладах загальної середньої освіти медіатек, одиниць

17

7

Підключення закладів загальної середньої освіти до високошвидкісного Інтернету, у % від потреби

10

70

100

8

Підвезення учнів сільських шкіл, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами, у % від потреби

100

100

100

9

Оновлення та переоснащення харчоблоків опорних закладів загальної середньої освіти сучасним технологічним та холодильним обладнанням, кількість закладів

1

1

1

10

Оснащення медичних кабінетів опорних закладів загальної середньої освіти сучасним медичним обладнанням, кількість закладів

17

17

17

11

Розширення мережі «Шкіл сприяння здоров’ю» та закладів, де впроваджуються здоров’я  зберігаючі технології, кількість закладів

17

17

17

12

Моніторингові лабораторні дослідження (води, готових страв, змивів) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, у % від потреби

100

100

100

13

Забезпечення закладів освіти: практичними психологами, соціальними педагогами, у % від потреби

50

50

55

60

60

65

14

Забезпечення окремими кабінетами спеціалістів психологічної служби, у %

50

60

65

15

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням:

у закладах дошкільної освіти,

у закладах загальної середньої освіти, осіб

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

1

2

3

4

5

16

Кількість педагогічних працівників початкової школи, які підвищили кваліфікацію для роботи в умовах Нової української школи, осіб/% від потреби

 

 

15/100

 

 

17/100

 

 

17/100

17

Економія енергоресурсів за рахунок упро -вадження заходів з енергозбереження, у %

 

10

 

15

 

25

18

Будівництво футбольних полів, спортивних майданчиків з футбольними полями

1

1

1

           

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми  з обсягами фінансування, строки їх виконання та очікуваний результат наведено в додатку до Програми, що додається.

7. Координація та контроль за ходом реалізації  Програми

Управління виконанням Програми та контроль за ходом її виконання буде здійснюватися скоординованими діями Конотопської районної ради, Конотопської районної державної адміністрації, відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації у межах їх повноважень.

 Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, що передбачає організацію, планування, керівництво, координацію людських і матеріальних ресурсів протягом усього періоду дії Програми, систематичне оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті, окремих її складових.

 Щороку, до 1 лютого, Конотопська районна державна адміністрація буде забезпечувати інформування Конотопської районної  ради про хід виконання Програми.

                Поточний контроль за ходом реалізації програми покладається на постійну комісію Конотопської районної  ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту.

                Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації програми на засіданні сесії Конотопської районної ради, через засоби масової інформації, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

 

Заступник голови                                            І.КЛІГУНОВА

 

6. Напрями діяльності та заходи програми
№ з/п   Перелік заходів програми (пріорітетні завдання) Строк виконан-  ня заходу  Виконавці Джерела фінансування  Орієнтовниі обсяги фінансування
( гривень)
Очікувані результати 
Усього Роки 
2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Створення комфортних умов для навчання здобувачів освіти
1. Забезпечення відповідності інфраструктури закладів дошкільної освіти потребам і запитам населення 1.1.Проведення оснащення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти (придбання предметів, матеріалів, обладнання, спотривного інвентаря, тощо), проведення поточних ремонтів будівель закладів дошкільної освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації      Районний бюджет 351000,00 351000,00     Покращення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, створення умов  для надання якісної дошкільної освіти
в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад 213000,00 213000,00    
1.2.Забезпечення закладів дошкільної освіти дитячими меблями 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної  державної адміністрації   0,00      
1.3.Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної  державної адміністрації   0,00      
Усього за напрямом 1. Усього 351000,00 351000,00      
Районний бюджет 351000,00 351000,00    
в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад 213000,00 213000,00    
2. Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти 2.1.Організація та проведення конкурсу на кращий сайт закладу дошкільної освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної  державної адміністрації           Розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного Інтернет-середовища системи дошкільної освіти
Усього за напрямом 2. Усього 0,00        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Реалізація коцепції "Нова українська школа" 3.1.Забезпечення початкових класів, що навчаються за новими методиками, закладів загальної середньої освіти відповідним  комп'ютерним та мультимедійним контентом, дидактичними матеріалами, музичними інструментами, сучасними меблями,засобами навчання та обладнання,навчальними комп"ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання. 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації      Районний бюджет  4123247,88 3038674,00 1084573,88   Створення сучасного освітнього середовища для учнів початкових класів в умовах упровадження реформи Нової української школи
в т.ч. за  рахунок коштів субвенціїї з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1156333,00 576423,00 579910,00  
в т.ч. за  рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 532055,00 532055,00    
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 263894,00 137204,00 126690,00  
 в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який утворився на початок 2020 року 246654,88   246654,88  
3.2.Проведення конкурсу "Найкращий кабінет початкових класів" 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації                 
Усього за напрямом 3. Усього 4123247,88 3038674,00 1084573,88    
Районний бюджет  4123247,88 3038674,00 1084573,88  
в т.ч. за рахунок коштів субвенціїї з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1156333,00 576423,00 579910,00  
в т.ч. за  рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 532055,00 532055,00    
 в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який утворився на початок 2020 року 246654,88   246654,88  
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 263894,00 137204,00 126690,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Забезпечення відповідності інфраструктури закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних, потребам і запитам населення 4.1.Оснащення кабінетів закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних, засобами навчання, дидактичними матеріалами, комп'ютерним і мультимедійним обладнанням з предметів природничо-математичного циклу 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації      Районний бюджет 169543,00 169543,00     Модернізація навчальної бази закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних
 в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 169543,00 169543,00    
4.2.Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації      Районний бюджет 24000,00   24000,00  
4.3. Створення медіатек у закладах загальної середньої освіти, у першу чергу , опорних 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації               
4.4. Оснащення спортивних залів  та майданчиків сучасними тренажерами, ігровим та спортивним обладнанням, проведення поточних ремонтів спортивних залів 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації      Районний бюджет  370850,00 290800,00 80050,00  
в т.ч. за  рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 199660,00 199660,00    
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 66200,00 26200,00 40000,00  
4.5.Підключення закладів загальної  середньої освіти до високошвидкісного інтпернету,придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти району 2019 рік Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації      Районний бюджет  506000,00 506000,00    
   в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 506000,00 506000,00    
4.6.Придбання  запчастин та дизпалива для шкільних автобусів, капітальні ремонти шкільних автобусів 2019-2021 роки  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 233205,00 224200,00 9005   Збільшення відсотка учнів закладів освіти , які підвозяться шкільними автобусами до місця навчання та у зворотньому напрямку
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 9005,00   9005  
4.7. Придбання шкільного автобуса, у тому числі  обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами на умовах співфінансування 2019 рік  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 860000,00 860000,00    
4.8.Послуги по складанню проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 2019-2021 роки  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 22513,00 22513,00     Модернізація навчальної бази закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 6513,00 6513,00    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Забезпечення відповідності інфраструктури закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних, потребам і запитам населення 4.9.Проведення оснащення матеріальної бази закладів освіти (придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо) 2019-2021 роки  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 89590,00 49540,00 40050   Модернізація навчальної бази закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних
в т.ч. за  рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 11945,00 11945,00    
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 58945,00 18895,00 40050  
4.10.Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В'язівського НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопської районної ради  Сумської області у с. В'язове по вул. Клубній,71, Конотопського району, Сумської області на умовах співфінансування 2019-2021 роки  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 804855,00 804855,00    
   в т.ч. за рахунок залишку іншої субвенції з сільської ради, який утворився на початок 2019 року 300000,00 300000,00    
4.11.Послуги по виконанню інженерно-геодезичних робіт  та топографічної зйомки по об' єкту "Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на території В' язівського НВК "Ззгальноосвітня школа I-III с ступенів-дошкільний навчальний заклад " Конотопської районної ради Сумської області у с.В язове по вул. Клубній,71 Конотопського району Сумської області 2019 рік  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 33145,00 33145,00    
4.12. Послуги по виконанню інструментального обстеження прибудови Попівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопської районної ради Сумської області, по вул. Братів Ковтунів,3, в с. Попівка Конотопського району Сумської області 2019-2021 роки  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 38952,00 38952,00    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    4.13. Послуги по засипці ємкості для каналізаційних стоків, яка не експлуатується у Попівського навчально-виховнеого комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопської райщнної ради Сумської області по вул. Братів Ковтунів,3 в с. Попівка Конотопського району Сумської області 2019 рік  Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації  Районний бюджет 124988,00 124988,00     Модернізація навчальної бази закладів загальної середньої освіти, у першу чергу, опорних
    4.14.Капітальний ремонт санвузлу Соснівського освітнього комплексу "ліцей-заклад дошкільної освіти" імені Анатолія Шульги, Конотопської районної ради Сумської області по вул.Шкільна, 1 в с. Соснівка, Конотопського району Сумської області, технічне обстеження, оцінка технічного стану 2020 рік Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 186079,00   186079,00  
Усього за напрямом 4. Усього 3463720,00 3124536,00 339184,00    
Районний бюджет 3463720,00 3124536,00 339184,00  
   в т.ч. за рахунок залишку іншої субвенції з сільської ради, який утворився на початок 2019 року 300000,00 300000,00    
   в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 506000,00 506000    
в т.ч. за  рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 211605,00 211605,00    
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 310206,00 221151,00 89055,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти 5.1.Придбання комп'ютерної  та мультимедійної техніки, обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет  366413,00 350663,00 15750   Підвищення якості надання освітніх послуг
   в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 112600,00 112600,00    
   в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 110000,00 110000,00    
   в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 81750,00 66000,00 15750  
5.2. Придбання комплекту меблів для закладів освіти району 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет  409300,00 409300,00    
   в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився на початок 2019 року 83000,00 83000,00    
   в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 326300,00 326300,00    
Усього за напрямом 5. Усього 775713,00 759963,00 15750,00    
Районний бюджет 775713,00 759963,00 15750,00  
  в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився на початок 2019 року 83000,00 83000,00    
  в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 438900,00 438900,00    
   в т.ч. за рахунок  субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 110000,00 110000,00    
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 81750,00 66000,00 15750,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. Упровадження заходів з енергозбереження 6.1.Капітальний ремонт та термомодернізація закладів освіти (утеплення стін та фасадів, заміна покрівлі, віконних і дверних блоків, ремонт ганків тощо) 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00       Зменшення обсягів споживання природного газу, економія бюджетних коштів; створення сприятливих умов для надання якісних освітніх послуг у закладах освіти
6.2. Поточні ремонти приміщень, прибудов, туалетів, систем опалення, по заміні вікон та дверей на металопластикові в закладах освіти району, придбання матеріалів та обладнання  довгострокового користування для проведення поточного ремонту 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 1533685,00 973718,00 559967,00  
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад 424853,00 102100,00 322753,00  
6.3. Оплата на видачу сертифікату по об'єкту "Реконструкція частини приміщення Тулущанського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопського району Сумської області по вул. Молодіжна,5 в с. Тулушка Конотопського р-ну Сумської обл. 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 8837,00 8837,00    
6.4.Капітальний ремонт частини приміщення прибудови Попівського навчально-виховного комплексу"Загальноосвітня школа i-iii ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопської районної ради Сумської області по вул. Братів Ковтунів,3 в с. Попівка Конотопського району Сумської області 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 1135722,00 1135722,00    
6.5.Капітальний ремонт підлоги харчоблоку прибудови Попівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопської районної ради Сумської області по вул. Братів Ковтун,3 в с. Попівка Конотопського району Сумської області 2019 рік Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 230000,00 230000,00    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Упровадження заходів з енергозбереження 6.6.Реконструкція даху будівлі дошкільної групи Шаповалівської філії Соснівського освітнього комплексу "ліцей -заклад дошкільної освіти" імені Анатолія Шульги Конотопської районної ради Сумської області по вул. Козацької слави,26 в с. Шаповалівка Конотопського району Сумської області 2019 рык Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 1333000,00 1333000,00     Зменшення обсягів споживання природного газу, економія бюджетних коштів; створення сприятливих умов для надання якісних освітніх послуг у закладах освіти
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад 1333000,00 1333000,00    
6.7. Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали Соснівського освітнього комплексу "ліцей-заклад дошкільної освіти" імені Анатолія Шульги Конотопськогої районної ради Сумської області по вул. Шкільна,1 в с. Соснівка Конотопського району , Сумської області 2019 рік Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 50000,00 50000,00    
6.8.Реконструкція фундаментів, стін, переуриття та даху їдальні та харчоблоку прибудови Попівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопськог районної ради Сумської області по вул. Братів Ковтун,3 в с. Попівка Конотопського району, Сумської області 2019 рік Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 204400,00 204400,00    
6.9. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень учбового корпусу Вирівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-II ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопської районної ради Сумської області по вул. Центральна,29 в с. Вирівка Конотопського району Сумської області 2019 рік Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 501834,00 501834,00    
  в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 501834,00 501834,00    
6.10 Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції внутрішньо-будинкової системи газопостачання Попівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" Конотопськог районної ради Сумської області с. Попівка Конотопський р-н вул.Братів Ковтун,3 2020 Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 19400,00   19400,00  
6.11 Реконструкція внутрішньо-будинкової системи газопостачання за адресою: нежитлове приміщення по вул. Братів Ковтун,3 с,Попівка Конотопський р-н,Сумська обл. 2021 Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 240087,00   240087,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього за напрямом 6 Усього 5256965,00 4437511,00 819454,00    
Районний бюджет 5256965,00 4437511,00 819454,00  
  в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 501834,00 501834,00    
 в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад 1757853,00 1435100,00 322753,00  
II. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти
1 Створення сприятливих умов для навчання та розвитку талановитої та творчо обдарованої учнівської молоді 1.1.Надання адресної підтримки обдарованій молоді 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 72000,00 24000,00 24000,00 24000,00 Створення механізму підтримки та розвитку творчого портенціалу обдарованої молоді
1.2.Забезпечення участі в обласних олімпіадах, науково-методичних заходах, турнірах 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
Разом за напрямом  1 Усього 72000,00 24000,00 24000,00 24000,00  
Районний бюджет 72000,00 24000,00 24000,00 24000,00
2 Упровадження психологічного патронтажу освітнього процесу 2.1.Уведення посад практичних психологів відповідно до нормативів 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00       Підвищення рівня забезпеченості закладів освіти практичними психологами та соціальними педагогами
2.2.Уведення посад соціальних педагогів відповідно до нормативів 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
2.3.Оснащення психологічнихї кабінетів відповідно до Положення про психологічний кабінет 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00       Підвищення показника забезпеченості належних умов праці
Разом за напрямом  2 Усього 0,00        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Реалізація та поширення моделі інклюзивного навчання в закладах освіти  3.1. Розширення мережі інклюзивних класів у закладах освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 1368739,00 139021,00 598986,00 630732,00 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми портребами
  в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  1368739,00 139021,00 598986,00 630732,00
3.2.Відкриття на базі закладів освіти спеціальних класів для дітей різних нозологій 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
3.3.Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти  ( видатки розвитку) 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 68580,00   68580,00  
  в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету          18600,00   18600,00  
3.4.Створення бар'єрного освітнього середовища в закладах освіти (облаштування пандусами, поручнями, пристосованими кімнатами гігієни тощо) 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
3.5.Кадрове забезпечення закладів освіти корекційними педагогами, асистентами вчителів, у тому числі на оплату за проведення додаткових занять ( послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 915702,00 82305,00 406878,00 426519,00
 в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  868779,00 80382,00 361878,00 426519,00
 в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету          46923,00 1923,00 45000,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Разом за напрямом  3. Всього 2353021,00 221326,00 1074444,00 1057251,00  
Районний бюджет 2353021,00 221326,00 1074444,00 1057251,00
  в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету          65523,00 1923,00 63600,00  
 в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  2237518,00 219403,00 960864,00 1057251,00
4. Забезпечення конституційного права дітей та учнівської молоді на позашкільну освіту 4.1.Збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, приведення її у відповідність до соціально-освітніх потреб і запитів місцевих громад 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00       Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти
4.2. Забезпечення розширення мережі гуртків та інших творчих об'єднань у закладах позашкільної освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
4.3.Забезпечення роботи закладів позашкільної освіти за педагогічними технологіями пересувного закладу позашкільної освіти, освітньою програмою "Дні сільського школяра" 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
4.4.Забезпечення проведення модернізації навчальної, інформаційно-методичної, матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, оснащення їх сучасним обладнанням, навчальними та наочними посібниками для організації освітнього процесу 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 18860,00 18860     Покращення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, розроблення сучасних інформаційно-методичних, психолого-педагогічних, дидактичних матеріалів
Разом за напрямом 4 Усього 18860,00 18860,00      
Районний бюджет 18860,00 18860,00    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Формування ключових компетентностей дітей та учнівської молоді, створення умов для підтримки творчо, інтелектуально обдарованих дітей та учнівської молоді 5.1. Створення лабораторій робототехніки та розширення мережі гуртків технічного профілю в закладах позашкільної освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00       Утворення сучасних освітніх технологій, формування ключових компетентностей особистості в контексті завдань Нової української школи
5.2. Створення STEM-лабораторій у закладах позашкільної освіти 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
5.3.Розроблення та реалізація соціально-освітніх проектів національно-патріотичного, природоохоронного, краєзнавчого, художньо-естетичного спрямування 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00       Формування в дітей та учнівської молоді активної громадської позиції, лідерських якостей, залучення їх до вирішення актуальних питань життєдіяльності місцевих громад
5. Формування ключових компетентностей дітей та учнівської молоді, створення умов для підтримки творчо, інтелектуально обдарованих дітей та учнівської молоді 5.4. Організація проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу -захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00       Підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації, професійного самовизначення
5.5. Проведення обласних масових заходів для дітей та учнівської молоді за напрямами позашкільної освіти, забезпечення участі переможців у заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00      
5.6.Забезпечення проведення районних, підготовка та  участь в обласних, міжнародних, всеукраїнськиї заходах серед учнів та учнівської молоді 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 126090,00 35000,00 44369,00 46721,00 Збільшення на 20% учнів та студентів, які беруть участь у спортивно-масових заходах
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 8596,00 8596,00    
5.7. Проведення польових практик, експедицій, зборів, профільних оздоровчих таборів 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації   0,00        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Разом за напрямом 5 Усього 126090,00 35000,00 44369,00 46721,00  
Районний бюджет  126090,00 35000,00 44369,00 46721,00
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 8596,00 8596,00    
III. Безпечне та якісне харчування в закладах освіти
1 Забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти. Лабораторне  підтвердження безпечності та якості сировини і харчових продуктів, що використовуються для харчування дітей. Дотримання норм харчування та калорійності готових страв 1.1.Забезпечення безкоштовним  харчуванням дітей пільгових категорій, дітей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), які брали безпосередню участь у забезпеченні її проведення, та учнів 1-4 класів закладів освіти району 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 2950121,00 849050,00 842030,00 1259041,00 Збільшення дітей пільгових категорій,охоплених харчуванням
1.2.Проведення лабораторних випробувань, вимірювання, дослідження для потреб державного нагляду ( дослідження води, готових страв, змивів, об' єктів навколишнього середовища та обладнання), послуги з розробки і впровадження системи управління безпечності харчових продуктів у закладах освіти району 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 186448,00 104118,00 82330   Посилення контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування і сировини. Запобігання гострих кишкових інфекцій у їдальнях закладів освіти
Разом за напрямом 1 Усього 3136569,00 953168,00 924360,00 1259041,00  
Районний бюджет 3136569,00 953168,00 924360,00 1259041,00
2 Створення в закладах загальної середньої освіти сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров'я учнів 2.1.Оновлення та переоснащення харчоблоків закладів загальної середньої освіти сучасним технологічним та холодильним  обладнанням 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет  46364,00 34364,00 12000   Модернізація та покращення матеріально-технічної бази харчоблоків шкільних їдалень та медичних кабінетів закладів освіти
  в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 8000,00 8000,00    
  в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 13500,00 1500,00 12000,00  
2.2.Оснащення медичних кабінетів закладів загальної середньої освіти  сучасним медичним обладнанням, придбання медичних препаратів 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет  1289,00   1289,00  
 в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 1289,00   1289,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Створення в закладах загальної середньої освіти сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров'я учнів 2.3.Придбання нових меблів для їдалень закладів освіти 2019-021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 77050,00 59100,00 17950   Модернізація та покращення матеріально-технічної бази харчоблоків шкільних їдалень та медичних кабінетів закладів освіти
 в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 73750,00 55800,00 17950  
2.4. Проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень харчоблоків, їдалень закладів освіти, впровадження заходів з пожежної безпеки будівель закладів освіти району 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 529088,75 410487,00 118601,75  
 в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який утворився на початок 2020 року 74551,75   74551,75  
 в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 44050,00   44050  
Разом за напрямом 2 Усього  653791,75 503951,00 149840,75 0,00
Районний бюджет  653791,75 503951,00 149840,75 0,00
 в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 8000,00 8000,00    
 в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який утворився на початок 2020 року 74551,12   74551,12  
 в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції із сільських рад 132589,00 57300,00 75289,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Стистемна робота організації післядипломної педагогічної освіти 3.1. Проведення конкурсу професійної майстарності педагогічних працівників "Учитель року" 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 0,00       Стимулювання вчителів до підвищення фахового рівня
3.2. Установлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань 2019-2021 роки Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації Районний бюджет 114670,00 50000,00 31500,00 33170,00
Разом за напрямом 3 Усього 114670,00 50000,00 31500,00 33170,00  
Районний бюджет 114670,00 50000,00 31500,00 33170,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього за програмою Усього 20445647,63 13517989,00 4507475,63 2420183,00  
Районний бюджет 20445647,63 13517989,00 4507475,63 2420183,00
 в т.ч. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився на початок 2019 року 83000,00 83000,00    
 в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який утворився на початок 2020 року 321206,63   321206,63  
 в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 948734,00 948734,00    
 в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 616000,00 616000,00    
  в т.ч. за рахунок субвенціїї з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1156333,00 576423,00 579910,00  
 в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2237518,00 219403,00 960864,00 1057251,00
 в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету          65523,00 1923,00 63600,00  
 в т.ч. за рахунок залишку іншої субвенції з сільської ради, який утворився на початок 2019 року 300000,00 300000,00    
в т.ч. за  рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 743660,00 743660,00    
 в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад 2767888,00 2138351,00 629537,00  
                     
    Голова                                                     А.БОЯРЧУК
             

Перейти до вмісту