Регуляторна діяльність

ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

Затверджую

Голова районної ради

А.БОЯРЧУК

 

План – графік

 здійснення заходів по відстеженню результативності регуляторних актів Конотопської районної ради

на 2019 рік

 

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відсте-ження

Структур-ний підрозділ, відповіда-льний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

1

2

3

4

5

6

7

1

6 скликання, 48 сесія від 21.01.2015

Рішення районної ради „Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району».

Періодичне

Постійна комісія районної ради з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики

ІV квартал

2019 року

Статистичний

 

Заступник голови районної ради               І.КЛІГУНОВА

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності

рішення Конотопської районної ради „Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населеного пункту на території Конотопського району»”

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.

            Рішення Конотопської районної ради „Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району” від 21.01.2015 48 сесія 6 скликання

 2. Назва виконавця заходів з відстеження.

            Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

 3. Цілі прийняття акта.

            – вдосконалення механізму регулювання відносин органів місцевого самоврядування з юридичними та фізичними особами, які видаляють зелені насадження;

– створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у районі та запобігання безконтрольного знесення дерев;

– визначення порядку обстеження зелених насаджень та підготовки дозвільних документів на їх видалення.

 4. Строк виконання заходів з відстеження.

            З 05 травня 2015р. по 05 червня 2015р.

 5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).

            Базове відстеження.

 6. Методи одержання результатів відстеження.

            Для проведення базового відстеження результативності регуляторного акта використовувався метод статистичного дослідження показників результативності.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося на підставі зауважень та пропозицій від зацікавлених юридичних та фізичних осіб, кількості виданих розпоряджень голови Конотопської районної державної адміністрації..

.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

У зв’язку з тим, що до Конотопської районної державної адміністрації заяв від юридичних та фізичних осіб про видалення зелених насаджень не надходило, розпорядження голови райдержадміністрації щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району не приймались.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Оскільки розпорядження голови райдержадміністрації щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району не приймались, отже оцінку результатів реалізації регуляторного акта провести немає можливості.

 

08.06.2015

 

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності

рішення Конотопської районної ради „Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населеного пункту на території Конотопського району»”

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.

            Рішення Конотопської районної ради „Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району” від 21.01.2015 48 сесія 6 скликання

 2. Назва виконавця заходів з відстеження.

            Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

 3. Цілі прийняття акта.

            – вдосконалення механізму регулювання відносин органів місцевого самоврядування з юридичними та фізичними особами, які видаляють зелені насадження;

– створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у районі та запобігання безконтрольного знесення дерев;

– визначення порядку обстеження зелених насаджень та підготовки дозвільних документів на їх видалення.

 4. Строк виконання заходів з відстеження.

            З 01 жовтня 2016р. по 01 листопада 2016р.

 5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).

            Повторне відстеження.

 6. Методи одержання результатів відстеження.

            Для проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта використовувався метод статистичного дослідження показників результативності.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося на підставі зауважень та пропозицій від зацікавлених юридичних та фізичних осіб, кількості виданих розпоряджень голови Конотопської районної державної адміністрації.

 .

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

У зв’язку з тим, що до Конотопської районної державної адміністрації заяв від юридичних та фізичних осіб про видалення зелених насаджень не надходило, розпорядження голови райдержадміністрації щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району не приймались.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Оскільки розпорядження голови райдержадміністрації щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району не приймались, отже оцінку результатів реалізації регуляторного акта провести немає можливості.

 

01.11.2016

 

 

ЗВІТ

 

 про періодичне відстеження результативності

рішення Конотопської районної ради „Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населеного пункту на території Конотопського району”

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.

            Рішення Конотопської районної ради „Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району” від 21.01.2015 48 сесія 6 скликання

 2. Назва виконавця заходів з відстеження.

            Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

 3. Цілі прийняття акта.

            – вдосконалення механізму регулювання відносин органів місцевого самоврядування з юридичними та фізичними особами, які видаляють зелені насадження;

– створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у районі та запобігання безконтрольного знесення дерев;

– визначення порядку обстеження зелених насаджень та підготовки дозвільних документів на їх видалення.

 4. Строк виконання заходів з відстеження.

            Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проведено у травні 2019 року (з 06.05. по 20.05.2019).

 5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).

            Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

 6. Методи одержання результатів відстеження.

            Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта використовувався метод статистичного дослідження показників результативності.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося на підставі зауважень та пропозицій від зацікавлених юридичних та фізичних осіб, кількості виданих розпоряджень голови Конотопської районної державної адміністрації.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району не приймались. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про рослинний світ» державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції.

Однак, на сьогодні законами України та іншими нормативно-правовими актами не передбачено повноважень органів місцевого самоврядування щодо затвердження порядків видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів та типового договору про надання послуг з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів.

Відповідно до вимог частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що даний регуляторний акт підлягає скасуванню, як такий, що не відповідає вимогам чинного законодавства України.

           

21.05.2019

 

 

 

 

 

 

Перейти до вмісту