Звіт про виконання

за 2 півріччя 2017 року

 

Звіт

про виконання плану роботи районної ради за 2 півріччя 2017 року,

затвердженого рішенням районної ради від 02.08.2016

 

У другому півріччі 2017 року робота районної ради проводилась відповідно до чинного законодавства та плану роботи, затвердженого рішенням районної ради  від  02.08.2017.

Всі питання, затверджені планом роботи на 2 півріччя 2017 року, які передбачалось розглянути на пленарних засіданнях районної ради, розглянуті.

 В той же час за пропозицією постійних комісій районної ради, відділів, управлінь райдержадміністрації в другому півріччі 2017 року на пленарних засіданнях ради розглянуто ще 138 інших питань, з яких прийняті відповідні рішення.

Постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики згідно з затвердженим планом роботи районної ради та планом роботи постійної комісії у співпраці з управліннями та відділами райдержадміністрації підготовлені та розглянуті всі питання, заплановані на 2 півріччя 2017 року.

За звітний період підготовлено та  проведено 21 засідання комісії, де були затверджені звіти за півріччя та 9 місяців 2017 року про виконання програми економічного і соціального розвитку Конотопського району та виконання районного бюджету.  Також постійно розглядаються і вносяться на розгляд районної ради зміни до районного бюджету та до програми економічного і соціального розвитку Конотопського району, подання з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів.

 В межах своїх повноважень, постійна комісія при розподілі бюджетних коштів вирішувала найбільш важливі питання, враховуючи можливості районного бюджету. Основними принципами, якими керується комісія при розподілі бюджетних коштів, є поліпшення соціально-економічного становища та розвитку Конотопського району, розвиток сфери охорони здоров`я, соціального захисту населення, освіти та культури, тощо.

На постійному контролі комісії знаходиться рішення районної ради від 30.03.2016 «Про використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району». 

            Члени комісії виважено підходять до визначення пріоритетних напрямків фінансування, як  програм соціального та економічного розвитку, так і щодо окремих позицій бюджетних видатків. Це дозволяє ефективніше вирішувати питання поповнення дохідної частини районного бюджету, так як головне завдання в роботі комісії – це бюджет. Рішення про районний бюджет на наступний рік та звіти про його виконання публікуються у районній газеті «Сільські горизонти».

Співпраця депутатів постійної комісії будується на засадах рівноправності, взаємної поваги і націлена, насамперед, на забезпечення зростання рівня економічного розвитку району.

З усіх питань постійною комісією та по відповідних питаннях районною радою прийняті рішення.

Постійною комісією районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту проведено 5 засідань на яких опрацьовано 91 питання, що стосуються освітянсько-культурної та медико-соціальної сфери життя району.

Депутати розглянули проекти рішень і районні програми: «Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2017 рік»; надання пільг на послуги зв’язку окремим категоріям громадян Конотопського району в 2018 році; встановлення та виплати у 2018 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідам війни і учасникам бойових бій, яким виповнилось 90 і більше років; соціального захисту окремих категорій населення на 2018 рік; соціального захисту сімей, де виховуються онкохворі діти на 2018 рік; призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2018 рік.

В засіданнях комісії розглядались питання, пов’язані з комунальною власністю. У звітному періоді стосовно використання майна спільної власності за рекомендаціями комісії було прийнято рішення районної ради про надання згоди  на передачу споруди Присеймівського фельдшерського пункту на баланс Присеймівської сільської ради. Також, надано згоду на оренду будівлі, яка знаходиться на балансі ТОВ «Весна-Агро», для розміщення відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району в с.Красне Конотопського району Сумської області для надання соціальних послуг жителям, які проживають на території Красненської сільської ради.

Для забезпечення потреб жителів Конотопського району депутати погодили прийняття і передачу міжбюджетних трансфертів на 2017 рік, що стосуються освітянської, медичної галузі та соціальної сфери.

В новій редакції викладено наступні районні програми: «Освіта Конотопщини у 2016-2018 роках»; «Створення належних умов для забезпечення надання якісних медичних послуг в лікувально-профілактичних підрозділах Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району на 2017 рік»; здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2017 рік; надання пільг на послуги зв’язку окремим категоріям громадян Конотопського району в 2017 році; соціального захисту окремих категорій населення на 2017 рік; «Зміцнення матеріально-технічної бази та розширення мережі відділень в складі територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району, які надають соціальні послуги незахищеним верствам населення на 2017 рік»; оздоровлення та відпочинку дітей на 2017 рік; розвитку фізичної культури і спорту в Конотопському районі на 2017-2020 роки.

Рекомендовано внести на розгляд районної ради рішення з питань щодо створення опорних навчальних закладів та філій, а також перейменування, затвердження статутів і положень закладів освіти.

Погоджено внесення змін до структури та чисельності Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району.

Погоджено клопотання на придбання Центру первинної медико-санітарної допомоги: сучасного професійного багатоцільового ультразвукового сканеру преміум класу або експертного класу з повним комплектом датчиків через систему «ProZorro»; коагулятора лазерного універсального «Ліка-хірург» для подальшої його передачі на вторинний рівень медичного обслуговування населення  у порядку згідно законодавства.

Також, згідно з планом роботи на засіданнях було заслухано хід виконання раніше прийнятих рішень районної ради.

З усіх питань постійною комісією та по відповідних питаннях районною радою прийняті рішення.

В другому півріччі 2017 року постійною комісією районної ради мандатною, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та антикорупційної політики проведено 5 засідань, на яких розглянуті питання, які передбачені планом роботи та в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Належна увага приділялась здійсненню контролю  за  виконанням  рішень ради. Так, в порядку контролю було заслухано хід виконання раніше прийнятих рішень районної  ради, а  саме:

– рішення районної ради від 27.11.2015 «Про організацію прийому громадян району депутатами районної ради сьомого скликання».

– рішення районної ради від 30.03.2016 «Про реформування друкованого засобу масової інформації Конотопської газети «Сільські горизонти» та Конотопської редакції газети «Сільські горизонти», співвласником якої є Конотопська районна рада».

  рішення районної ради від 29.02.2012 «Про районну Програму «Почесний громадянин Конотопського району» на 2012-2017 роки».

          – рішення районної ради від 17.05.2017 «Про районну комплексну програму  "Правопорядок  на 2016-2020 роки" в новій редакції».

            За  пропозицією постійної  комісії  5  питань  було  внесено  на  розгляд  районної ради,  прийняті  відповідні   рішення.

Постійна комісія з питань землекористування, агропромислового комплексу, малого підприємництва, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку  провела 5 засідань.

В порядку контролю депутати заслухали хід виконання  рішення районної ради  від  30.11.2016 «Про  Програму   розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  в  Конотопському  районі  на 2017- 2018  роки» та, у зв’язку  із  втратою  актуальності заходів даної  Програми, рекомендовано визнати  таким,  що  втратило  чинність.

За пропозицією Конотопської державної адміністрації депутати  розглянули  та  підтримали  запропонований  проект  районної  програми розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  в  Конотопському  районі  на 2017- 2020  роки.

На постійній комісії заслухано інформацію відділу містобудування,  архітектури  та  житлово-комунального господарства Конотопської районної  державної  адміністрації  щодо  виконання  районних  програм. Начальник  цього відділу інформувала про виконання районних програм, затверджених  рішеннями районної ради від 29.12.2006 «Про хід виконання районної  програми   забезпечення  населення якісною  питною  водою  в  достатній  кількості на 2006-2020  роки», від 30.03.2016 «Про  районну цільову програму з розроблення схеми планування території Конотопського району на 2016-2017 роки».

Депутати  відмітили,  що довгострокова  програма  по  забезпеченню  населення питною водою протягом цих років діє за підтримки та залучення  коштів населення, місцевого бюджету, обласного бюджету,  коштів державного фонду регіонального розвитку та  коштів  проекту DESPRO.

 В  2017  році  розпочато  будівництво  водопровідних  мереж в с.Сахни, буде  збудовано 8,5  км  мереж  вартістю 1275,9  тис.грн, в т.ч.кошти  ДФРР – 800.0  тис.грн., кошти  районного та  місцевого  бюджетів – 331,6  тис. грн.,  кошти  населення – 144, 3 тис. грн.. Також, планується  завершити  будівництво  водопровідних  мереж  в  с.Попівка.

            За всі роки, протягом яких діє державна програма «Питна  вода  України» кошти   державного  бюджету  на  реалізацію  заходів  програми не  виділялись.

Районна цільова програма з розроблення схеми планування території Конотопського району, яка затверджена  рішенням Конотопської районної ради від 30.03.2016 розроблена з метою організаційного та фінансового забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Конотопського району та діє протягом всього 2017 року. Сума коштів, передбачена програмою складає 630,0 тис. грн., в тому числі на 2016 рік – 260,0 тис..грн., на 2017 рік – 370,0 тис.грн.

ТОВ «Картографія» виконані роботи зі створення актуалізованої топографічної основи масштабу 1:25000 для розробки схеми планування Конотопського району, на що використано 253,0 тис грн. районного бюджету.

На сьогодні  проводиться  робота  по  розробленню  схеми  планування  території Конотопського району, на що використано 175,428 тис грн. коштів районного бюджету.

За звітний період депутати розглянули колективне звернення,  яке  надійшло  від  жителів територіальних громад  району, мисливців, депутатів місцевих рад щодо формування земель, які планується надати в постійне користування комунальному закладу Сумської обласної ради «Регіональний ландшафтний парк «Сеймський».

За рекомендацією постійної  комісії  депутати  районної  ради підтримали  запропоноване постійною комісією звернення щодо функціонування комунального  закладу Сумської  обласної  ради  «Регіональний  ландшафтний  парк  «Сеймський»  на   території  Конотопського  району, яке  направлене   для  розгляду до голови  Сумської  обласної  ради  Токаря  В.М. та голови  Сумської  обласної   державної  адміністрації  Клочка  М.О.

В межах  повноважень постійної  комісії  розглянуто та погоджено на затвердження технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок, які  надані   в оренду як окремим  фізичним  особам, так  і  юридичним,  які  знаходяться  за  межами  населених  пунктів (всього – 4 ).

            З усіх розглянутих питань постійною комісією та по відповідних питаннях районною радою прийняті рішення.

 

Перейти до вмісту