22 сесія 6 скликання (26.09.2012)

Про районну програму соціального захисту окремих категорій населення на 2013 рік

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

26.09.2012 

Про районну програму соціального

захисту окремих категорій

населення на 2013 рік

 Розглянувши внесений Конотопською районною державною адміністрацією проект районної програми соціального захисту окремих категорій населення на 2013 рік, з метою забезпечення соціального захисту  громадян, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримки життєвого рівня інвалідів-чорнобильців, найбільш вражених від Чорнобильської катастрофи, покращення умов для лікування інвалідів шляхом гемодіалізу керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Затвердити  районну програму соціального захисту окремих категорій населення на 2013 рік, згідно з додатком (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів районного бюджету та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

3.Контроль на виконання даного рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

          

Голова районної ради                                                  А.В.Боярчук

 Кохан 6 62 90

Надіслано: до протоколу – 2, постійній  комісії  з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я  та соціального захисту – 1, РДА – 1, управлінням РДА: фінансовому – 1,  праці та соціального захисту населення -1, економіки – 1, селищній та сільським радам – 30.                                                                           

                                  Додаток

                                                               до рішення районної ради

                                                                            шостого скликання від 26.09.2012

 

 

 

Паспорт районної програми

соціального захисту окремих категорій населення на 2013 рік

 

1.Ініціатор розроблення програми    –  управління праці та  соціального

захисту населення Конотопської районної державної адміністрації  

            2.Дата, номер і назва розпорядчого   документа органу виконавчої влади про розроблення програми – розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 08.08.2012 № 466-ОД «Про розроблення   програм соціального захисту населення  на 2013 рік»

           3.Розробник програми  – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення Конотопської районної державної адміністрації

            4.Співрозробники програми     відсутні

            5.Відповідальний виконавець  програми –  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації

            6.Учасники програми – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення Конотопської районної державної адміністрації

            7.Термін реалізації  програми  – 2013 рік    

          8.Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми,   всього,                    – 65280,00 грн.

            у тому числі:

коштів загального фонду

районного бюджету   –   65280,00 грн.

 

            2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Програма соціального захисту окремих категорій населення на 2013 рік (далі Програма), спрямована на забезпечення соціального захисту: інвалідів, які опинились  у скрутному матеріальному становищі, пов’язаному з витратами на проїзд для забезпечення постійного щотижневого лікування в Сумській обласній клінічній лікарні, у зв’язку з тяжкою хронічною хворобою нирок;  громадян, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують матеріальної допомоги; інвалідів-чорнобильців, які втратили здоров’я внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

           

3.Визначення мети  Програми

Основною  метою Програми є соціальний захист осіб, тяжко хворих на хронічну ниркову недостатність, покращення умов для здійснення життєво необхідного щотижневого лікування, забезпечення соціального захисту окремих категорій населення району, які опинились в скрутному матеріальному становищі, підтримка життєвого рівня інвалідів-чорнобильців, найбільш вражених від Чорнобильської катастрофи.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

4.1.Дана Програма забезпечить виплати:

– матеріальної допомоги малозабезпеченим та вразливим категоріям громадян, які опинилися в скрутному становищі, граничний обсяг якої не перевищує 2000 грн.;

– за проїзд інвалідам загального захворювання, тяжко хворим на хронічну ниркову недостатність, які потребують постійного щотижневого лікування шляхом гемодіалізу в Сумській обласній клінічній лікарні, оплату проводити  виходячи із фактичної вартості проїзних документів від м.Конотопа до м.Суми та в зворотному напрямку;

– разової матеріальної допомоги інвалідам – чорнобильцям до 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи в розмірі 300 грн. кожному;

        

п/п

Джерела фінансування

Сума, грн.

Строки та етапи

виконання програми

1

Районний  бюджет

65280,00

2013 рік

 

Всього:

65280,00

 

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Найменування заходу

Показники

Строки та етапи виконання програми

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, грн.

Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим та вразливим категоріям громадян

Орієнтована кількість звернень – 37 чол.

2013

Районний бюджет

30000,00

Відшкодування за проїзд інвалідам загального захворювання

2 чол.;

орієнтована вартість квитка від м.Конотопа до м.Суми і назад -55 грн.;

кількість поїздок на місяць -48, кількість місяців -12

(55*48*12)

2013

Районний бюджет

31680,00

Виплата разової матеріальної допомоги інвалідам – чорнобильцям до 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи

12 чол.

по 300,00 грн.

2013

Районний бюджет

3600,00

ВСЬОГО:

 

 

 

65280,00

 

5.1.Виплата особам, які звернулись за матеріальною допомогою проводиться     на підставі документів:

-клопотання селищної або сільської ради;

-довідки про склад сім»ї;

-акту обстеження матеріально-побутових умов проживання;

-довідки про доходи всіх зареєстрованих членів сім»ї за шість місяців, що передують місяцю звернення;

-довідки від лікаря (якщо потребує допомоги на лікування);

-паспорта (свідоцтва про народження дітей);

-рахунку з банківської установи;

-довідку від селищної або сільської ради про отримання (неотримання) матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2.Відшкодування витрат на проїзд особам, які потребують лікування шляхом гемодіалізу в Сумській обласній клінічній лікарні проводити по фактичній вартості пред’явлених проїзних білетів. Проїзні документи надаються щомісяця  до 5 числа наступного за звітним періодом.

5.3.Матеріальна допомога, відшкодування витрат на проїзд проводиться особам, зареєстрованим на території Конотопського району через банківські установи.

5.4.В разі смерті або вибуття за межі Конотопського району виплата припиняється.

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується

залучати на виконання програми  

Етапи виконання

Усього витрат на виконання програми, грн.

Обсяг ресурсів, усього

 

Протягом 2013 року

     65280,00

у тому числі:

районний бюджет

 

Протягом 2013  року

     65280,00

 

6.Напрями діяльності та заходи Програми «Соціальний захист окремих категорій населення»

 

 п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, грн.

Очікуваний результат

1.

Соціальний захист малозабезпечених та вразливих категорій громадян, які опинилися в скрутному становищі

 

Виплата  разової матеріальної допомоги

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення

Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

30000,00

матеріальна підтримка громадян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах і потребують підтримки

2.

Соціальний захист інвалідів тяжко хворих на хронічну ниркову недостатність

Відшкодування за проїзд від м. Конотопа до м. Суми і назад

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення

Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

31680,00

Покращення умов для здійснення життєво необхідного щотижневого лікування

3.

Соціальний захист інвалідів – чорнобильців

Виплата разової матеріальної допомоги інвалідам – чорнобильцям до 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи

Квітень 2013

Управління праці та соціального захисту населення

Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

3600,00

Підтримка життєвого рівня інвалідів-чорнобильців, найбільш вражених від Чорнобильської катастрофи

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

65280,00

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань  виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації – головний розпорядник коштів.

            Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації що півріччя до 15 числа наступного за звітним періодом  звітує голові Конотопської районної державної адміністрації та  до 15 січня  2014 року  управлінню економіки  Конотопської районної державної адміністрації  та щорічно районній раді про стан виконання даної програми.

            Координує  хід виконання даної програми заступник голови Конотопської районної державної адміністрації  Суятінов В.М.

 

Заступник голови районної ради                                              В.М.Малігон                                                                                  

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту