22 сесія 6 скликання (26.09.2012)

Про районну програму встановлення та виплати у 2013 році щомісячної стипендії…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

26.09.2012 

Про районну  програму встановлення та

виплати у 2013 році щомісячної стипендії

особам, яким виповнилось 100 і більше років,

інвалідам війни і  учасникам бойових дій,

яким виповнилось 90 і більше років

 

Розглянувши внесений Конотопською районною державною адміністрацією проект районної програми встановлення та виплати у 2013 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідам війни і  учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років, з метою забезпечення соціального захисту осіб похилого віку, посилення уваги до старшого покоління, турботи та задоволення їх життєвих потреб, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Затвердити  районну програму встановлення та виплати у 2013 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідам війни і  учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років, згідно з додатком    (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів районного бюджету та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

3.Контроль на виконання даного рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

         

Голова районної ради                                                  А.В.Боярчук

       

 

 

Кохан 6 62 90

Надіслати: до протоколу – 2,  постійній  комісії  з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я  та соціального захисту  – 1, РДА – 1, управлінням РДА: фінансовому – 1,  праці та соціального захисту населення -1, економіки – 1, селищній та сільським радам – 30.                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток

            до рішення  районної ради

шостого  скликання

від 26.09.2012

 

 

Паспорт районної програми

 встановлення та виплати у 2013 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідам війни і  учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років

 

1.Ініціатор розроблення програми    –  управління праці та  соціального

захисту населення Конотопської районної державної адміністрації  

            2.Дата, номер і назва розпорядчого   документа органу виконавчої влади – розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 08.08.2012 № 466-ОД «Про розроблення програм соціального захисту населення на 2013 рік»

           3.Розробник програми  – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення  Конотопської районної державної адміністрації  

            4.Співрозробники програми   –  відсутні

            5.Відповідальний виконавець  програми –  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації  

            6.Учасники програми – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення Конотопської районної державної адміністрації  

            7.Термін реалізації  програми  – 2013 рік    

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми,     всього – 17239,00 грн.

            у тому числі:

коштів загального фонду

районного бюджету              – 17239,00 грн. 

  

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В основу Програми встановлення та виплати у 2013 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років,  інвалідам війни і учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років (далі Програма) покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в державі, спрямовану на підтримку осіб похилого віку, ветеранів війни та праці.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

 

 

            3.Визначення мети Програми

Метою Програми є необхідність посилення уваги суспільства до потреб осіб похилого віку, поліпшення їх соціального захисту та надання матеріальної підтримки найбільш незахищеним верствам населення.

 

4.Обґрунтовування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

            Програма передбачає виплату щомісячної стипендії особам,  яким виповнилося 100 і більше років, інвалідам війни і  учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років.

Розмір щомісячної стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років, становить 100 грн.

Розмір щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років, становить 50 грн.

           

        5.Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

          1. Виплату  щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 років та  інвалідам війни і учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 років проводити  з дня досягнення відповідного  віку.

Управління праці та соціального                               захисту  населення

                                                                        Протягом 2013 року

 

2. Особам, які прибули з іншого місця проживання,  стипендія виплачується з   наступного місяця після дати реєстрації.

 .

                                       Управління праці та соціального                              захисту населення                                                                                   Протягом 2013 року

 

            3. В разі смерті або вибуття  одержувача стипендії з Конотопського району, виплата  припиняється.

Управління праці та соціального захисту населення                                                 

                                                                        Протягом 2013 року

 

            4. Виплату  щомісячної стипендії проводити особам, зареєстрованим на території Конотопського району через поштові відділення.

                                                                                 

Управління праці та соціального  захисту  населення

                                                                         Протягом 2013 року

           

 

5. Не отримана сума стипендії в разі смерті її отримувача членам сім»ї не виплачуються.

Управління праці та соціального захисту населення

                                                                         Протягом 2013 року

                                                                                   

 

Найменування заходу

Показники

Строки та етапи виконання програми

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

Виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років

5 чол.

по 100,00 грн.

2013 р.

Районний бюджет

4947,00 грн.

в т.ч.

76,00 грн. поштовий збір

 

Виплата стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років

25 чол.

по 50,00 грн.

2013 р.

Районний бюджет

12292,00 грн.

в т.ч.

189,00 грн. поштовий збір

  

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується

залучати на виконання програми  

Етапи виконання

Усього витрат на виконання програми. Грн.

Обсяг ресурсів, усього

 

Протягом 2013 року

17239,00

у тому числі:

районний бюджет

Протягом 2013  року

17239,00


 

 

6.Напрями діяльності та заходи Програми встановлення  та виплати у 2013 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідам війни і учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років

 

 п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, грн.

Очікуваний результат

1.

Соціальний захист осіб, яким виповнилось 100 і більше років, інвалідів війни та учасників бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років

Проводити виплату щомісячної стипендії  через поштові відділення

зв’язку

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення

Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

17239,00

Покращення матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни та осіб похилого війни

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань  виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації – головний розпорядник коштів.

            Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації що півріччя до 15 числа наступного за звітним періодом  звітує голові Конотопської районної державної адміністрації та  до 15 січня  2014 року  управлінню економіки  Конотопської районної державної адміністрації    та щорічно районній ради про стан виконання даної програми.

            Координує  хід виконання даної програми заступник голови Конотопської районної державної адміністрації Суятінов В.М.

  

Заступник голови районної ради                                       В.М.Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту