22 сесія 6 скликання (26.09.2012)

Про внесення змін до рішення районної ради від 18.11.2011 «Про районну…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

26.09.2012 

Про внесення змін до рішення районної

ради від 18.11.2011 «Про  районну цільову

програму впровадження у навчально –

виховний процес загальноосвітніх

навчальних закладів інформаційно –

комунікаційних технологій «Сто відсотків»

на період до 2015 року»

            Розглянувши подану відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації «Районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Внести зміни до пункту 7 розділу 1 «Паспорт», розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми», пункту 1 та підсумковий рядок «Всього» розділу 6 «Напрямки діяльності та заходи районної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», розділу 8 «Координація та контроль за ходом виконання програми» рішення районної ради від 18.11.2011 «Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» і викласти у новій редакції:

1.1 Пункт 7 розділу 1 «Паспорт»

            7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: всього – 242200 грн., у тому числі коштів районного бюджету 242200 грн.

            1.2 Розділ 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми»

Виконання районної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року здійснюється на районному рівні.

З метою виконання програми передбачається:

– оснащення навчальних закладів серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, що відповідають сучасним стандартам

– створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів;

          – забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою;

– користування широкосмуговим доступом до Інтернету;

– створення системи веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів;

– створення класів профільного навчання з природничо-математичних предметів.

– апробація освітніх ресурсів, навчальних посібників та курсів для кожного навчального предмету інваріантної частини навчальних планів;

– забезпечення доступу до електронних підручників та навчальних матеріалів;

– організація навчання з використанням дистанційних технологій;

– упровадження системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій.

Ресурси забезпечення:

Обсяг коштів що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

Усього витрат на виконання програми

(грн.)

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів всього

 42400

66500

    66600

     66700

242200

У тому числі районний бюджет

 42400

66500

    66600

     66700

242200


 

1.3 Розділ 6 «Напрямки діяльності та заходи районної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»

№ з/п

Назва напряму діяльності

пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансу-вання

(вартість

у грн.)

У тому числі за роками

Найме-нування показників

Очікуваний результат

 

Всього

У тому числі за роками

 

2012

2013

2014      

2015

 

2012

2013

2014

2015

 

1

 Забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного  процесу

1.1

 Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

20000

5000

5000

    5000

5000

Кількість навчальних закладів

4

1

1

1

1

Вільний доступ до мережі Інтернет для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

 

1.2

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою

 

2012-2015

Відділ освіти

Районний бюджет

86000

26000

20000

20000

20000

Кількість навчальних  закладів

4

1

1

1

1

Якісна підготовка учнів відповідно до освітніх потреб

 

Всього:

242200

42400

66500

  66600

     66700

 


 

 1.4   Розділ 8 «Координація та контроль за ходом виконання програми»

Виконання районної цільової програми впровадження у навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі. Координація дій між виконавцями програми та контроль за її виконанням покладається на відділ освіти районної державної адміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – на головного розпорядника коштів.

            Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звіту про виконання програми відділ освіти щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом інформує управління економіки райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

            Координує хід виконання даної програми заступник голови районної державної адміністрації Клігунова І.В.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань молоді, освіти,  культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

 Голова районної ради                                А.В.Боярчук

 Прасол  6 64 43 

Надіслати: до протоколу -2, постійній комісії з питань молоді, освіти,культури, охорони здоров'я та соціального захисту-1, фінуправліню РДА-І, відділу освіти РДА -1.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту