22 сесія 6 скликання (26.09.2012)

Про районну програму соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

26.09.2012 

 

Про районну  програму соціального

захисту сімей, в яких виховуються

онкохворі діти, на 2013 рік

 

 

Розглянувши внесений Конотопською районною державною адміністрацією проект районної програми соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти, на 2013 рік, з метою соціальної підтримки даних сімей, покращення їх добробуту, створення сприятливих умов життєдіяльності, поліпшення їх матеріального стану, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну програму соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти,  на 2013 рік, згідно з додатком  (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів районного бюджету та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

  

Голова районної ради                                                            А.В.Боярчук

 

 

Кохан 6 62 90

Надіслати: до протоколу -2, постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту -1, управлінням РДА:  праці та соціального захисту населення – 1, фінансовому – 1, економіки -1.                                                                                                                      

              Додаток

    до рішення  районної ради

    шостого скликання від 26.09.2012

 

Паспорт районної програми

соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти,  на 2013 рік

 

1.Ініціатор розроблення програми – управління праці та соціального                                                                    захисту населення Конотопської районної державної адміністрації

2.Дата, номер і назва розпорядчого    документа  органу виконавчої   

влади про розроблення програми  – розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від  08.08.2012 № 466-ОД    «Про розроблення   програм соціального захисту населення на 2013 рік»

3.Розробник програми  – управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації

4.Співрозробники програми   –  відсутні           

5.Відповідальний виконавець програми –  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації

6.Учасники програми – управління праці та соціального захисту  Конотопської районної державної адміністрації.                                                        

7.Термін реалізації     – 2013 рік

8.Загальний обсяг фінансових    ресурсів, необхідних для

реалізації програми, всього,                                   – 1238,00 грн.

            у тому числі:                                        

коштів загального фонду районного бюджету   1238,00 грн.

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

      На даний час на території Конотопського району проживає 1 сім’я, в якій виховується онкохвора дитина. Внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості  сім’я потребує фінансової та соціальної підтримки з боку держави, зокрема в наданні пільг.

 

 

3.Визначення мети програми

            Мета програми полягає у створенні умов поліпшення життєвого рівня сімей, які виховують онкохворих дітей, покращення добробуту, створення сприятливих умов їх життєдіяльності.

 

4.Обґрунтовування шляхів і  засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

   Програма передбачає:

4.1.Відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг  (користування житлом, водопостачання, водовідведення, природній газ, електроенергія, вивезення побутових відходів) зі знижкою 50% оплати в межах норм, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1996 №879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».

 4.2. Виплату компенсації на придбання твердого  палива та скрапленого газу в сумі 1000 грн. на рік на домогосподарство.

4.3. Пільги з оплати житлово-комунальних послуг  поширюються на членів сім’ї пільговика, визначених пунктом 5 статті 51 Бюджетного Кодексу України.

 

 

з/п

Джерела фінансування

Сума, грн.

Строки та етапи

виконання програми

1

Районний  бюджет

1238,00

 

2013 рік

 

 

     

            5.Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

1.Проводити  щомісячне відшкодування витрат за надані житлово-комунальні послуги згідно наданих розрахунків підприємствами-надавачами послуг відповідно до форми 2-пільга, форми 3-пільга, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осі, які мають право на пільги».

                                                                                Управління праці та соціального захисту населення                               

                                                                        Щомісяця

2.Проводити виплату компенсації на придбання  твердого палива та

скрапленого газу через банківські установи

                                                             Управління праці та соціального захисту населення

                                                                                  1 раз на рік

 

Ресурсне забезпечення програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується  залучити

Етапи виконання  

Усього витрат

на виконання програми, грн.  

Обсяг ресурсів, усього                        

 

Протягом 2013 року 

1238,00 грн.

у тому числі:

районний бюджет

Протягом 2013 року   

1238,00 грн.

 


 

6.Напрями діяльності та заходи програми соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти, на 2013 рік

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтова-

ні обсяги фінансу-вання, грн.

Очікуваний результат

1.

Соціальна підтримка  сімей, в яких виховуються онкохворі діти

Проводити щомісячне відшкодування витрат за надані житлово-комунальні послуги  підприємствам-надавачам послуг, виплату пільг готівкою на тверде паливо та скраплений газ 1 раз на рік  в сумі 1000,00 грн.

Протягом 2013 року

Управління праці та соціального захисту населення

Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

1238,00 грн.

покращення добробуту, створення сприятливих умов життєдіяльності, поліпшення  матеріального стану

 

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань  виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації  – головний розпорядник коштів.

       Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації  що півріччя до 15 числа наступного за звітним періодом  звітує голові Конотопської районної державної адміністрації та  до 15 січня  2014 року  управлінню економіки  Конотопської районної державної адміністрації та щорічно районній раді про стан виконання даної програми.

            Координує  хід виконання даної програми заступник голови  Конотопської районної державної адміністрації Суятінов В.М.

 

 

Заступник голови районної ради                                                                                      В.М.Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту