22 сесія 6 скликання (26.09.2012)

Про викладення в новій редакції районної програми поводження…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

26.09.2012 

Про викладення в новій редакції

районної програми поводження з 

твердими побутовими  відходами в

населених  пунктах  Конотопського

району на 2012- 2015 роки

 

            Розглянувши подану відділом містобудування, архітектури  та  житлово-комунального  господарства  Конотопської районної державної адміністрації районну  програму  поводження  з  твердими   побутовими відходами   в населених  пунктах  Конотопського району  на 2012-2015 роки в новій  редакції з урахуванням внесених змін, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Затвердити в новій редакції районну програму  поводження  з  твердими   побутовими відходами   в населених  пунктах  Конотопського району  на 2012-2015 роки  (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів  та відповідальним виконавцем – Конотопську  районну  державну адміністрацію.

3.Рішення районної ради від 15.08.2012 «Про районну програму  поводження  з  твердими   побутовими відходами   в населених  пунктах  Конотопського району  на 2012-2015 роки», визнати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та  зв’язку, а організацію виконання на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального  господарства Конотопської районної державної адміністрації.

 

Голова  районної ради                                А.В.Боярчук

 

Зерниченко 6 72 12

Надіслати: до протоколу – 2, постійній комісії районної ради з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку – 1, РДА – 1,  управлінню економіки РДА – 1, відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА – 1, фінансовому управлінню РДА – 1, селищній та сільським радам – 30.

ПРОГРАМА

 

поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах Конотопського району

на 2012 – 2015 роки

I. Паспорт програми

1.  

Ініціатор розроблення програми

Конотопська районна державна адміністрація,

 

2.

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації №    від           2012 року «Про організацію розроблення проекту програми поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах Конотопського району на 2012- 2015 роки»

 

3.

 

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Селищна та сільські ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської  районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Сумська обласна державна адміністрація

Конотопська районна державна адміністрація

Селищна і сільські ради

7.

Термін реалізації Програми

2012 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний, районний, селищний, сільські.

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

  1 463 303   грн.

9.1.

коштів обласного бюджету

    400 000   грн.

9.2.

коштів районного бюджету

    125 303   грн.

9.3.

коштів сільських, селищного бюджетів

    238 000   грн.

9.4.

коштів інших джерел

    700 000    грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

            Сьогодні діяльність житлово-комунального господарства району у сфері поводження з твердими побутовими відходами характеризується збільшенням рівня забруднення навколишнього природного середовища.

            Проблема екологічної небезпеки через накопичення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) гостро стоїть перед Конотопським районом. Це стосується усіх стадій поводженням з ТПВ, починаючи з їх збирання і транспортування і закінчуючи ліквідацією або захороненням.

            Площа району – 1,8 тис. км2. Адміністративно-територіальний устрій – 29 сільських та 1 селищна рада. Загальна чисельність населення району –  31,3      тис. чол. Переважна забудова – одноповерхові індивідуальні будинки. На території району розташовано 5 промислових підприємств. Проте з них працюють лише 3 підприємства: приватне підприємство «Хлібзавод «Дубов’язівський», державне підприємство «Конотопське лісове господарство», ТОВ «Агробудмат».

            На території Вирівської сільської ради розташований полігон утилізації  твердих побутових відходів, який експлуатується ТОВ КП «Флора» (м. Конотоп); площа полігону – 4,0 га, паспортизація полігону проведена у 2003 році. На даний час наповненість полігону – 75%.

            Охоплення населення приватного сектору договорами на вивезення ТПВ знаходиться в стадії розроблення. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів в приватному секторі, а також відсутність схем санітарного очищення населених пунктів призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг, в лісосмугах, на подвір’ях покинутих домогосподарств тощо.

            Збиранням та вивезенням ТПВ на території конотопського району займається спеціалізоване підприємство – ТОВ КП «Флора» (м. Конотоп), але в зв’язку з тим, що дане підприємство працює також і на території міста, потужностей підприємства та існуючого полігону для утилізації ТПВ недостатньо для забезпечення своєчасного  збирання та вивезення побутових відходів з території району. Ситуація також ускладнюється відсутністю спеціалізованих контейнерів для складування ТПВ, наявність яких могла б частково вирішити питання складування ТПВ та наступного їх вивезення.

            На сьогодні в Конотопському районі також існує проблема визначення схем збору, транспортування та утилізації твердих побутових відходів.

            Зазначені проблеми можна вирішити через реалізацію Програми, яка спрямована на їх розв’язання і поліпшення стану довкілля.

            Програма розроблена відповідно до чинного природоохоронного законодавства України: Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про державні цільові програми», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. №880-р «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року» та інших нормативно-правових документів.

 

 

3. Визначення мети Програми

Метою програми є подальший розвиток системи санітарного очищення території Конотопського району, забезпечення збору, транспортування та утилізації твердих побутових відходів, а також створення полігону утилізації твердих побутових відходів на території Конотопського району (Дубов’язівська селищна рада – за межами населеного пункту).

           

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

             Розв’язання  проблеми збору, транспортування та утилізації твердих побутових відходів буде забезпечуватись шляхом об’єднання та координації зусиль органів місцевої влади і місцевого самоврядування, природоохоронних організацій, підприємств та установ, засобів масової інформації, населення, мобілізації наявних ресурсів для реалізації спільно запланованих заходів, підвищення рівня обізнаності населення.

            Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми – 1 488 000 грн.

            Джерела фінансування – обласний бюджет (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища в Сумській області); районний бюджет; кошти місцевих бюджетів селищної та сільських рад; кошти інших джерел.

            Строк виконання програми – 4 роки (2012-2015 роки).

 

Ресурсне забезпечення Програми поводження з твердими побутовими відходами в Конотопському районі на 2012-2015 роки

гривень

Обсяг коштів, що планується залучити на виконання Програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання Програми

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів усього, у тому числі

96303

518 000

798 000

51 000

1 463 303

обласний бюджет

200 000

200 000

400 000

районний бюджет

 70303

55 000

125303

місцеві бюджети (сільські, селищний)

26 000

63 000

98 000

51 000

238 000

кошти інших джерел

200 000

500 000

700 000

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Програму планується реалізовувати за основним напрямом – «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів» (4 заходи).

Крім того, в рамках Програми заплановано:

– розробити і затвердити схеми санітарної очистки населених пунктів (відповідальний виконавець – селищна та сільські ради, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації);

– забезпечити 75-ти відсоткове охоплення житлових будинків централізованим вивезенням сміттям (відповідальний виконавець – селищна та сільські ради);

– створити реєстр появи несанкціонованих сміттєзвалищ (відповідальний виконавець – селищна та сільські ради, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації);

– ліквідовувати всі несанкціоновані сміттєзвалища у разі їх появи (відповідальний виконавець – селищна та сільські ради);

– заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення обізнаності населення щодо екологічних проблем району, зокрема, проблеми поводження з ТПВ. В рамках проведення даних заходів заплановано:

– публікації відповідної тематики в районній газеті «Сільські горизонти» (відповідальний виконавець – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації);

– проведення зборів громадян з питань охорони довкілля (відповідальний виконавець – селищна та сільські ради).

 

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

            Основні напрями діяльності  та заходи  Програми наведені в додатку 1.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

            Селищна та сільські ради  до 15 липня та до 15 січня щороку інформують про хід виконання Програми та надають до Конотопської районної державної адміністрації пропозиції стосовно уточнення переліку заходів, обсягів і джерел їх фінансування на наступний фінансовий рік.

            Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації узагальнює отриману інформацію та щороку до 1 лютого надає її голові Конотопської районної державної адміністрації і звітує перед постійною комісією районної ради з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку про хід виконання заходів Програми.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту