19 сесія 6 скликання (16.05.2012)

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету…

  Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

16.05.2012

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за І квартал  2012 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року:

– по доходах у сумі 18833167,72 грн., у тому числі загальний фонд –18303588,29 грн. та спеціальний фонд –529579,43 грн.  (додаток 1);

– по видатках у сумі 19417759,08 грн., у тому числі загальний фонд –19043464,19  грн., спеціальний фонд – 374294,89 грн.  (додаток 2).

Голова районної ради                                  А.В.Боярчук

Передера В.Б.  2-53-16

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації 1,  фінансовому управлінню 2

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за І квартал  2012 року

Протягом звітного періоду в районі проводилась відповідна робота по наповненню місцевих бюджетів та фінансуванню бюджетних установ.

До загального фонду районного бюджету за І квартал 2012 року надійшло 18303,6 тис. грн., що складає 24,4 % річного плану (додаток 1), в т.ч.:

          власні та закріплені доходи складають                –  1629,4 тис. грн. або 21,1%                    

                                                                                             до  річного плану;

          дотація вирівнювання з державного бюджету      –  9803,7 тис. грн. (23,4%);

          отримано субвенцій з державного

     та обласного бюджетів                                             –  6849,9 тис. грн. (27,2 %);

     в т.ч. на :

          допомогу сім’ям з дітьми,

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з

дитинства та дітям-інвалідам                                  –  4505,0 тис.грн.(25,3 %);

          пільги та субсидії на оплату електроенергії,

     природного газу, послуг тепло, – водопостачання

     і водовідведення, квартплати, вивезення

     побутового сміття та рідких нечистот                    – 1951,0 тис. грн. (74,0 %);                                                                     –    на пільги  з послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством послуг та

компенсацію за пільговий проїзд                            –  145,0 тис. грн. (17,1 %);

          на пільги та субсидії населенню

на придбання твердого палива і скрапленого газу – 16,1тис. грн. (0,8%);

          субвенції на проведення видатків, що враховані      

     при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів –  29,4 тис. грн. (21,1 %);

          державна соціальна допомога на дітей-сиріт та

     дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам-вихователям

і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім’ях за принципом

“гроші ходять за дитиною”                                       –  178,6 тис. грн. (22,8 %);

          субвенція з державного бюджету місцевим

     бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

     економічного розвитку окремих територій            –  20,0 тис. грн. (2,0%);

          Субвенція на проведення видатків місцевих

     бюджетів, що не враховуються при визначенні

     обсягу міжбюджетних трансфертів                         –  4,8 тис. грн. (100,0 %);

–    кошти, що передано до районного бюджету

     з сільських бюджетів (вилучення)                            – 20,6 тис.грн. (14,7%).                                           

У порівнянні з І кварталом 2012 року надходження до загального фонду районного бюджету зросли на 2944,2 тис. грн., де в тому числі за рахунок власних та закріплених доходів 399,9 тис.грн., дотація з державного та обласного бюджетів збільшилась на 589,5 тис. грн.  Збільшились надходження субвенцій на 1946,5 тис. грн., за рахунок коштів, що передаються з сільських бюджетів додатково в І кварталі 2012 року надійшло  8,3 тис.грн..

За звітний період до районного бюджету надійшло:

Податку з доходів фізичних осіб 1618,4 тис. грн., що складає 21,4 % річного плану та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на  409,5 тис.грн. (ріст 33,9%).

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності –                    2,1 тис.грн., що складає 5,1 % річного плану та менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,6 тис. грн. Платник ДАП Конотопський “Агролісгосп”.

Виконання загального фонду бюджету району по власних та закріплених доходах складає 3978,1тис. грн., або 25,1 % до річного плану, де в т.ч. виконання районного бюджету складає 1629,4 тис.грн. – 21,1% річного плану, зведеного сільських та селищного бюджетів – 2348,7 тис. грн. – 28,9% річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року спостерігається зростання надходжень по власних та закріплених доходах місцевих бюджетів району на 1100,2 тис. грн. або на 38,2%.

Планові показники виконані по 26  місцевих бюджетах району.

Станом на 01.04.2012 загальна сума недоїмки підприємств і організацій району, за даними податкової інспекції, до місцевих бюджетів складає 51,2 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2012р. менше на 0,8 тис.грн..

Спеціальний фонд районного бюджету виконаний в сумі 529,6 тис. грн. (додаток 1), що становить 37,6 % річного плану.

Видаткова частина районного бюджету виконана в сумі 19417,8 тис. грн., або на 25,2 % до річних призначень (додаток 2), в тому числі загальний фонд виконаний в сумі 19043,5 тис. грн., або на 25,3 %, спеціальний фонд в сумі – 374,3 тис. грн., або на 20,0 % річного плану.

По загальному фонду профінансовані видатки в сумі 19043,5 тис.грн.:

–   державне управління                                                   –  213,4 тис. грн. (22,2%);

            освіта                                                                           – 8566,9 тис. грн. (25,8%);

          охорона здоров’я                                                         – 1506,7 тис. грн. (21,2%);

          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                               – 7238,6 тис. грн. (27,6%);

          культура і мистецтво                                                  – 264,5 тис. грн. (20,5%);

          фізична культура і спорт                                            – 65,6 тис. грн. (14,9%);

          відшкодування витрат  по перевезенню

     пільгової  категорії населення                                    – 122,5тис. грн. (17,5%);

          дотація вирівнювання сільським

та селищному бюджетам                                           – 1045,2 тис. грн. (25,0%);

–    субвенція на утримання об` єктів спільного

     користування чи ліквідацію негативних наслідків

    діяльності  об`єктів спільного користування              – 7,5 тис.грн.(25,0%)

          субвенція на проведення видатків місцевих

     бюджетів,  що враховуються  при визначенні обсягу

     міжбюджетних   трансфертів                                         – 12,6 тис.грн.(24,9%).

З резервного фонду виплати не проводились.

По спеціальному фонду профінансовані видатки в сумі 374,3тис.грн. а саме:

          освіта                                                                            – 247,3 тис. грн. (39,1%);

          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                               – 12,5 тис. грн. (8,7%);

          культура і мистецтво                                                   – 3,5 тис. грн. (11,8%).

          субвенція  з державного бюджету місцевим

      бюджетам на будівництво , реконструкцію ,

       ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної

      власності у населених пунктах            –         111,0 тис.грн.(22,1%).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2012р. становить 8,9 тис.грн. Це заборгованість надавачів послуг перед Державним бюджетом по пільгах і субсидіях.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2012р. становить 303,7 тис.грн. З них :

          302,1 тис.грн. заборгованість Державного бюджету по пільгах і субсидіях;

          1,6 тис.грн. заборгованість по районному бюджету, що виникла в звязку з не проходженням платежів через органи держказначейства. Дана заборгованість погашена 02.04.2012 року.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2012 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2012 року відсутня.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось у відповідності з плановими бюджетними призначеннями згідно розпису видатків районного бюджету на                  1 квартал 2012року, а по видатках, які фінансуються за рахунок різних видів субвенцій з Державного бюджету по мірі їх надходжень.

В.о. начальника  фінансового управління                                    В.Б. Передера

                      Додаток 1    
                      до рішення  районної   ради
                      шостого скликання     
                      від  16.05.2012
  ДОХОДИ  КОНОТОПСЬКОГО РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2012 РОКУ
                          (грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено  Фактично надійшло Процент виконання
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку Разом у т.ч. бюджет розвитку Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4) 3 4 5 6=(гр.3+гр.4) 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження  7601012.00 0.00 0.00 7601012.00 1620479.65 0.00 0.00 1620479.65 21.32     21.32
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  7601012.00     7601012.00 1620479.65     1620479.65 21.32     21.32
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 7561012.00     7561012.00 1618425.65     1618425.65 21.40     21.40
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6429146.00     6429146.00 1421692.96     1421692.96 22.11     22.11
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1765.00     1765.00 18421.47     18421.47 1043.71     1043.71
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1130101.00     1130101.00 178311.22     178311.22 15.78     15.78
11020000 Податок на прибуток підприємств  40000.00     40000.00 2054.00     2054.00 5.14     5.14
11020200 Податок на прибуток підприємствта фінансових установ комунальної власності 40000.00     40000.00 2054.00     2054.00 5.14     5.14
20000000 Неподаткові надходження  110331.00 355525.00   465856.00 8909.50 274169.78   283079.28 8.08 77.12   60.77
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  82331.00     82331.00 0.00     0.00 0.00     0.00
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 82331.00     82331.00 0.00     0.00 0.00     0.00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу  7000.00     7000.00 3138.20     3138.20 44.83     44.83
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 7000.00     7000.00 3138.20     3138.20 44.83     44.83
22010300  Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 7000.00     7000.00 3138.20     3138.20 44.83     44.83
24000000 Інші неподаткові надходження                                                  21000.00 0.00   21000.00 5771.30 0.00   5771.30 27.48     27.48
24060000 Інші надходження 21000.00 0.00   21000.00 5771.30 0.00   5771.30 27.48     27.48
24060300 Інші надходження 21000.00     21000.00 5771.30     5771.30 27.48     27.48
25000000 Власні надходження бюджетних установ   355525.00   355525.00   274169.78   274169.78   77.12   77.12
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами   355525.00   355525.00   63152.82   63152.82   17.76   17.76
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   76332.00   76332.00   14534.70   14534.70   19.04   19.04
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності   238902.00   238902.00   37748.03   37748.03   15.80   15.80
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   39251.00   39251.00   10419.89   10419.89   26.55   26.55
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   1040.00   1040.00   450.20   450.20   43.29   43.29
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ       0.00   211016.96   211016.96        
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки       0.00   211016.96   211016.96        
30000000 Доходи від операцій з капіталом 3200.00     3200.00 0.00     0.00 0.00     0.00
31000000 Надходження від  продажу основного капіталу 3200.00     3200.00 0.00     0.00 0.00     0.00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна , знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти власники яких невідомі 3200.00     3200.00 0.00     0.00 0.00     0.00
  Разом доходів 7714543.00 355525.00 0.00 8070068.00 1629389.15 274169.78 0.00 1903558.93 21.12 77.12   23.59
40000000 Офіційні трансферти  67393982.60 1051609.65 0.00 68445592.25 16674199.14 255409.65 0.00 16929608.79 24.74 24.29   24.73
41000000 Від органів державного управління  67393982.60 1051609.65 0.00 68445592.25 16674199.14 255409.65 0.00 16929608.79 24.74 24.29   24.73
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 139605.00     139605.00 20519.92     20519.92 14.70     14.70
41010600 Кошти, що надходять до районних  та міських  (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських(міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 139605.00     139605.00 20519.92     20519.92 14.70     14.70
41020000 Дотації 42109300.00 0.00 0.00 42109300.00 9803735.20 0.00 0.00 9803735.20 23.28     23.28
41020100 Дотації вирівнювання  з державного бюджету місцевим бюджетам 41888800.00     41888800.00 9803735.20     9803735.20 23.40     23.40
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на  вирівнювання фінансової забезпеченості  місцевих бюджетів 220500.00     220500.00 0.00     0.00 0.00     0.00
41030000 Субвенції 25145077.60 1051609.65 0.00 26196687.25 6849944.02 255409.65 0.00 7105353.67 27.24 24.29   27.12
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 17796600.00     17796600.00 4505005.43     4505005.43 25.31     25.31
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2638300.00     2638300.00 1951018.00     1951018.00 73.95     73.95
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку , інших передбачених законодавством пільг(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального  і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 849100.00     849100.00 144976.00     144976.00 17.07 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 17.07
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій  населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива  і скрапленого газу 1933000.00     1933000.00 16102.61     16102.61 0.83     0.83
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   501700.00   501700.00   111000.00   111000.00   22.12   22.12
41034500 Субвенція з держівного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій 1000000.00     1000000.00 20000.00     20000.00 2.00     2.00
41035000 Інші субвенції    549909.65   549909.65   144409.65   144409.65   26.26   26.26
41035200 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсяу міжбюджетних трансфертів 139800.00     139800.00 29423.10     29423.10 21.05     21.05
41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що не враховуються при визначенні обсяу міжбюджетних трансфертів 4827.60     4827.60 4827.60     4827.60 100.00     100.00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпеченя батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ям за принципом "гроші ходять за дитиною" 783450.00     783450.00 178591.28     178591.28 22.80     22.80
Всього доходів 75108525.60 1407134.65 0.00 76515660.25 18303588.29 529579.43 0.00 18833167.72 24.37 37.64   24.61
                           
Заступник голови районної ради     В.М. Малігон              
                           
Передера В.Б. 2-53-16                        
                Додаток  2    
                до рішення районної ради   
                шостого скликання   
                від 16.05.2012  
  Видатки районного бюджету
  за І квартал   2012 року
  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації та кредитування  місцевих бюджетів Затверджено з урахуванням змін Касові видатки Процент виконання
Загальний                                 фонд Спеціальний фонд  Разом Загальний                                 фонд Спеціальний фонд  Разом Загальний                                 фонд Спеціальний фонд  Разом
010000 Державне управління 962019.00 10000.00 972019.00 213430.67   213430.67 22.2 0.0 22.0
070000 Освіта 33187458.00 631877.00 33819335.00 8566870.84 247346.65 8814217.49 25.8 39.1 26.1
080000 Охорона здоров` я 7101400.00 2316.00 7103716.00 1506717.84   1506717.84 21.2 0.0 21.2
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 26204076.60 143732.00 26347808.60 7238563.21 12448.58 7251011.79 27.6 8.7 27.5
110000 Культура і мистецтво 1292000.00 29600.00 1321600.00 264496.21 3499.66 267995.87 20.5 11.8 20.3
120000 Засоби масової інформації 10000.00   10000.00     0.00 0.0   0.0
130000 Фізична культура і спорт 440089.00   440089.00 65564.42   65564.42 14.9   14.9
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 1000.00   1000.00     0.00 0.0   0.0
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 699900.00   699900.00 122476.00   122476.00 17.5   17.5
180000 Інші послуги , пов язані з економічною діяльністю 5000.00   5000.00     0.00 0.0   0.0
250000 Видатки не віднесені до основних груп: 34380.00 0.00 34380.00 0.00 0.00 0.00 0.0   0.0
в тому числі                  
250102 Резервний фонд 10000.00   10000.00     0.00 0.0   0.0
250404 Інші видатки 24380.00   24380.00     0.00 0.0   0.0
Разом видатків  69937322.60 817525.00 70754847.60 17978119.19 263294.89 18241414.08 25.7 32.2 25.8
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 4180990.00   4180990.00 1045245.00   1045245.00 25.0   25.0
250323 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування  чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 30000.00   30000.00 7500.00   7500.00 25.0   25.0
250352 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 50600.00   50600.00 12600.00   12600.00 24.9   24.9
250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах   501700.00 501700.00   111000.00 111000.00   22.1 22.1
250366 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій 1000000.00   1000000.00     0.00 0.0   0.0
250380 Інші субвенції   549909.65 549909.65     0.00   0.0 0.0
РАЗОМ  75198912.60 1869134.65 77068047.25 19043464.19 374294.89 19417759.08 25.3 20.0 25.2
                     
Заступник  голови районної ради          В.М. Малігон    

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту