19 сесія 6 скликання (16.05.2012)

Про викладення програми освітлення населених пунктів…

  Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

16.05.2012

 

16.05.2012

Про викладення програми

освітлення населених пунктів

Конотопського району на

2012- 2015 роки в новій редакції

            Розглянувши пропозиції надані  Конотопською районною державною адміністрацією щодо  необхідності   викладення в  новій  редакції  програми освітлення населених пунктів Конотопського району на 2012- 2015 роки, у зв’язку із  зміною обсягів  фінансування, на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

            районна рада вирішила:

            1.Затвердити програму освітлення населених пунктів Конотопського району на 2012- 2015 роки в  новій  редакції (додається).

            2.Визначити відповідальним виконавцем програми відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

            3.Фінансовому управлінню Конотопської районної державної адміністрації забезпечити фінансування програми в частині субвенції з державного бюджету в межах кошторисних призначень на 2012 рік у відповідності до розпису районного бюджету.

            4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради: з землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку та з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики; організацію виконання – на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

            5.У зв’язку із  прийняттям даного рішення, вважати  таким, що  втратило чинність  рішення  районної  ради  від 29.02.2012 «Про  програму освітлення  населених  пунктів  Конотопського  району  на  2012 – 2015 роки».

Голова районної ради                                                                                         А.В. Боярчук

Зерниченко 6 72 12

Надіслати до протоколу – 1; постійній комісії районної ради з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку – 1; постійній комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1; відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства – 1; управлінню економіки РДА – 1; фінансовому управлінню РДА – 1; селищній та  сільським радам – 30.

   Додаток

   до рішення районної ради шостого

   скликання від 16.05.2012

ПРОГРАМА

освітлення населених пунктів Конотопського району

на 2012 – 2015 роки

(нова редакція)

I. Паспорт програми

1.  

Ініціатор розроблення програми

Конотопська районна державна адміністрація,

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації № 27 від 20 січня 2012 року «Про організацію розроблення проекту програми освітлення населених пунктів Конотопського району на 2012- 2015 роки»

3.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Селищна та сільські ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської  районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Сумська обласна державна адміністрація

Конотопська районна державна адміністрація

Селищна і сільські ради

7.

Термін реалізації Програми

2012 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний, селищний, сільські.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

    1088795 грн.

9.1.

коштів обласного бюджету

    149000  грн.

9.2.

коштів сільських, селищного бюджетів

    924795 грн.

9.3.

коштів інших джерел

    15000  грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

            Згідно з даними щорічної звітності про вуличне освітлення населених пунктів загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення Конотопського району становить 374 кілометри, у тому числі кабельні мережі 12 кілометрів, повітряні мережі – 362 кілометри.

            Освітлення вулиць та доріг здійснюється за допомогою 885 одиниць джерел світла, з них у 2010 році змонтовано: 374 одиниці, у 2011 році – 511 одиниць. Кількість приладів обліку електричної енергії – 92 одиниці.

            Сучасний стан об’єктів зовнішнього освітлення не відповідає вимогам часу та потребам мешканців населених пунктів, де освітлюється до 12% загальної кількості вулиць, що пов’язано з недостатнім фінансуванням на утримання та ремонт зовнішнього освітлення. Крім того, незадовільне освітлення вулиць та доріг не забезпечує умови для безпечного дорожнього руху, що може спричинити аварійні ситуації.

            У системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, що призводить до значних втрат електричної енергії. Назріла нагальна потреба у встановленні сучасних світильників та електроламп, заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального (багато тарифного) обліку.  

3. Визначення мети програми

            Основною метою Програми є відновлення, реконструкція та побудова установок зовнішнього електричного освітлення, приведення електромереж освітлення до норм та стандартів, забезпечення якісних показників освітлювальних установок та раціональне використання електроенергії.

           

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів, аварійно-небезпечних ділянок доріг, пішохідних переходів та територій об’єктів установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність населення.

Засоби розв’язання проблеми:

утворення координаційної ради як консультативно-дорадчого органу з числа представників учасників Програми;

об’єднання на договірних умовах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на території Конотопського району, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання об’єктів зовнішнього освітлення.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, становить 1088,8 тис. гривень, у тому числі кошти обласного бюджету – 149,0 тис. гривень, кошти місцевих бюджетів – 924,8 тис. гривень, кошти інших джерел – 15,0 тис. гривень.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок:

коштів місцевих бюджетів;

коштів державного бюджету у вигляді субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів цієї Програми на умовах спів фінансування в розмірі 20% від загальної кошторисної вартості робіт;

інших джерел, не заборонених законодавством (коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також коштів населення).

Виконання Програми розраховано на 2012-2012 роки.

Ресурсне забезпечення програми освітлення населених пунктів Конотопського району на 2012-2015 роки

гривень

Обсяг коштів, що планується залучити на виконання Програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання Програми

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів усього, у тому числі

1088795

1088795

обласний бюджет

149000

149000

місцеві бюджети (сільські, селищний)

924795

924795

кошти інших джерел

15000

15000

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

забезпечення в нічний час безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами населених пунктів Конотопського району;

створення ефективної системи обліку та регулювання спожитої електричної енергії для освітлення населених пунктів району;

впровадження системи економічних установок для раціонального використання електроенергії та зменшення витрат коштів на споживання електроенергії;

забезпечення безпечного утримання об’єктів зовнішнього освітлення згідно з технічними умовами та нормами.

Результативні показники виконання Програми:

скорочення до 50% витрат електроенергії за рахунок впровадження новітніх технічних рішень шляхом застосування сучасних систем автоматизованого управління зовнішнього освітлення, установлення світильників з енергозберігаючими джерелами світла;

забезпечення безпечного утримання об’єктів зовнішнього освітлення згідно з технічними умовами та нормами;

підвищення енергоефективності освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів району.

6. Напрямки діяльності та заходи програми

            Основні напрями діяльності та заходи Програми наведені в додатках 1та 2 (додаються).

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

            Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

            Селищна та сільські ради  до 15 липня та до 15 січня щороку інформують про хід виконання Програми та надають до Конотопської районної державної адміністрації пропозиції стосовно уточнення переліку заходів, обсягів і джерел їх фінансування на наступний фінансовий рік.

            Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації узагальнює отриману інформацію та щороку до 1 лютого надає її голові Конотопської районної державної адміністрації і звітує перед постійною комісією районної ради з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку про хід виконання заходів Програми.

Заступник голови районної ради                                                   В.М.Малігон

Додаток 1

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, гривень

Очікуваний результат

усього

у тому числі

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Організація ефективного управління об’єктами зовнішнього освітлення

Проведення інвентаризації мереж та технологічного обладнання об’єктів зовнішнього освітлення

2012

Селищна, сільські ради

ДБ

Встановлення фактичного стану і наявності об’єктів зовнішнього освітлення

ОБ

МБ

інші

Розроблення проектно-кошторисної документації та отримання технічних умов на підключення вуличного освітлення до електропостачання та виготовлення проектно-кошторисної документації

2012

Селищна, сільські ради

ДБ

Забезпечення безпечного утримання об’єктів зовнішнього освітлення згідно з технічними умовами та нормами

ОБ

МБ

2140

2140

інші

Укладання договорів на експлуатаційне обслуговування мереж вуличного освітлення та постачання електроенергії для потреб зовнішнього освітлення

Селищна, сільські ради

ДБ

Створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електроенергії

ОБ

МБ

інші

2

Забезпечення освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів відповідно до норм та стандартів

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в населених пунктах району

2012-2015

Селищна, сільські ради

ДБ

Підвищення ефективності освітлення вулично-шляхової мережі

ОБ

103000

103000

МБ

698625

698625

інші

Реконструкція мереж вуличного освітлення в населених пунктах району

2012-2015

Селищна, сільські ради

ДБ

Підвищення ефективності освітлення вулично-шляхової мережі

ОБ

46000

46000

МБ

192030

192030

інші

Придбання приладів обліку електроенергії

2012-2015

Селищна, сільські ради

ДБ

Забезпечення економії електроенергії та бюджетних коштів

ОБ

МБ

32000

32000

інші

Забезпечення освітлення прилеглої території підприємств різних форм власності

ДБ

Підвищення ефективності освітлення територій установ та організацій

ОБ

МБ

інші

15000

15000

Усього, у тому числі:

1088795

1088795

державний бюджет

обласний бюджет

149000

149000

місцеві бюджети

924795

924795

інші джерела

15000

15000

Заступник голови районної ради                                                                                                  В.М. Малігон

Додаток №2 до Програми

№ з/п Селищна/сільські ради кошти місцевих бюджетів Всього  Додатково за рахунок інших джерел  Всього за рахунок місцевих бюджетів
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличного освітлення Капітальний ремонт вуличного освітлення Придбання приладів обліку електроенергії Реконструкція вуличного освітлення
1 смт. Дубов'язівка       77 040 77 040   77 040
2 с. Бочечки     32 000 11 770 43 770   43 770
3 с. В.Самбір   50 945     50 945   50 945
4 с. Вировка         0   0
5 с. В'язове   20 133     20 133   20 133
6 с. Грузьке   77 411     77 411   77 411
7 с. Дептівка       28 910 28 910   28 910
8 с. Духанівка   4 280   8 790 13 070 5 720 18 790
9 с. Жовтневе   12 100     12 100 4 900 17 000
10 с. Землянка   11 140     11 140   11 140
11 с. Карабутове 2 140       2 140 13 000 15 140
12 с. Козацьке   61 030     61 030 18 970 80 000
13 с. Кошари       50 600 50 600   50 600
14 с. Красне         0   0
15 с. Кузьки   104 596   8 500 113 096   113 096
16 с. М.Самбір   37 402     37 402   37 402
17 с. Мельня   2 140     2 140   2 140
18 с. М.Ганнівка   2 140     2 140   2 140
19 с. Пекарі         0   0
20 с. Попівка   162 950     162 950   162 950
21 с. Присеймів'я   15 740     15 740   15 740
22 с. Салтикове   12 628     12 628   12 628
23 с. Сахни       6 420 6 420   6 420
24 с. Соснівка         0   0
25 с. Тернівка   69 630     69 630   69 630
26 с. Хижки         0   0
27 с. Шаповалівка         0   0
28 с. Шевченкове         0   0
29 с. Шпотівка   7 490     7 490   7 490
30 с. Юрівка   4 280     4 280   4 280
  Всього по с/радам: 2 140 656 035 32 000 192 030 882 205 42 590 924 795

Заступник голови районної ради                                                                                                  В.М. Малігон

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту