19 сесія 6 скликання (16.05.2012)

Про районну програму з реалізації Конвенції ООН…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

16.05.2012

Про районну  програму  з

реалізації Конвенції ООН

про   права    дитини     на

2012 – 2016 роки

        З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

         1. Затвердити районну програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки (додається).

2. Рекомендувати селищній та сільським радам:

2.1.Затвердити відповідну програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки з урахуванням напрямків та заходів районної Програми.

2.2. При формуванні місцевих бюджетів на 2012 та наступні роки передбачати кошти на реалізацію заходів, визначених програмою.

3. Головним розпорядником коштів та виконавцем програми визначити Конотопську районну державну адміністрацію.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова  районної ради                                                       А. В. Боярчук

Прудникова 2 50 91

Надіслати: до протоколу-2, РДА- 1, фінуправлінню РДА -1, УПСЗН-1, управління юстиції-1, службі у справах дітей райдержадміністрації – 1,відділу освіти РДА-1, відділу культури та туризму РДА-1, відділу у справах молоді та спорту РДА-1, юридичному відділу РДА-1, РЦСССДМ-1, Конотопській ЦРЛ-1, центру первинної медико- санітарної допомоги в Конотопському районі-1,Конотопському міськрайонному центру зайнятості-1,головному державному інспектору праці територіальної державної інспекції з питань праці в Сумській області-1, виконкомам селищної та сільських рад-30

Додаток

до рішення районної ради

шостого скликання

від 16.05.2012 р.

Районна програми з реалізації Конвенції ООН

про права дитини на 2012-2016 роки

2012

1.Паспорт

районної програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення
Програми

Конотопська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від  05.04.2012 № 177-ОД «Про організацію розроблення проекту районної програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на  2012-2016 роки»

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Відділ освіти Конотопської райдержадміністрації,районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району

5.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Виконкоми сільських та селищної ради, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,  центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району,  відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури і туризму,  управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації, УМВС України по м. Конотоп та Конотопському району в Сумській області, територіальна державна інспекція праці у Сумській області, головне управління юстиції в Сумській області

7.

Термін реалізації Програми

2012 – 2016 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

І етап: 2012 рік

ІІ етап: 2013-2016 роки

8.

Перелік місцевих фінансів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

 Обласний бюджет,районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

у тому числі:

7500 грн.

9.1.

коштів обласного бюджету

9.2.

коштів місцевих бюджетів

9.3.

Інші джерела

7500 грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Районна програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

Станом на 1 квітня 2012 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: 50 перебувають під опікою, піклуванням, 21 проживають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Виховуються в сім’ях громадян 79% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У той же час 21% дітей не влаштовано до сімейних форм виховання.

            З метою впровадження нових форм сімейного виховання, поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення найбільш повного захисту їх інтересів в районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей та 2 будинки сімейного  типу, в яких виховується 10 дітей. Протягом 2011 року до сімейних форм виховання влаштовано 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них: 8 дітей-під опіку, піклування, 2 дитини – до дитячого будинку сімейного типу, 2 дитини повернуті на виховання матері, 4 дитини усиновлено.  На централізованому обліку з усиновлення станом на 01.04.2012 перебуває  42 дитини. Сформована база потенційних кандидатів в  опікуни, піклувальники.

               Разом з тим немає підстав стверджувати, що кожна дитина, яка проживає на території району, повною мірою захищена, що в дитячому середовищі подолані такі явища, як бездоглядність дітей з боку батьків, безпритульність, соціальне сирітство тощо.

            У 2011 році проведено 31 рейд, у результаті яких виявлено 42 дітей, 13 дітей було вилучено із сімей, де батьки не займаються вихованням.  Виявлено 3 порушення правил торгівлі спиртними напоями, у результаті попереджено 3-є посадових осіб. На 10 % збільшилась кількість дітей, вилучених із сімї під час проведення профілактичних рейдів.

Із загальної кількості дітей, виявлених під час рейдів, 10 влаштовано до притулків для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей,  
3-є дітей влаштовано до закладів охорони здоров’я.

Для підвищення ефективності дій, спрямованих на мінімізацію ризиків, негативних проявів серед дітей, акцентується увага на ранньому виявленні
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які виховуються в таких родинах. Так, протягом 2011
 року службою у справах дітей обстежено 51 сімя, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. За незадовільне виконання батьківських обов’язків попереджено 68 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 6-ть таких осіб.

            На обліку служби у справах дітей   перебуває  45 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з них – 3-є  дітей, які  зазнали  фізичного насилля, 42 дитини  проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

              Та найбільш проблемними залишаються питання працевлаштування та захист житлових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  В районі  сформовано житловий реєстр, відповідно до якого тільки 4 дитини-сироти мають житло  на праві власності.  

Службою у справах дітей  проведено моніторинг житлових будинків, що належать дітям на правах власності та користування, і встановлено, що житло в придатному стані для проживання мають лише 2-є дітей, 2-є потребують покращання житлово-побутових умов.

            Проблемним залишається питання надання дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, житла позачергово. На квартирному
обліку перебуває 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

         Недостатнє фінансування  заходів профілактичного спрямування є однією з причин не вирішення проблем, що існують у дитячому середовищі.          

           Такий стан справ викликає необхідність прийняття цієї Програми,
завданням якої є об’єднання в єдину систему зусилля виконкомів селищної  та сільських рад, всіх зацікавлених відділів та установ району щодо захисту прав дітей.

                                                3. Визначення мети Програми

           Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права
дитини, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, збереження здоров'я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми буде здійснюватись на засадах відкритості,
прозорості та дієвості.

Оптимальним шляхом вирішення зазначених  проблеми є  здійснення наступних дій на таких напрямках як:

охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей;

протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії;

оздоровлення та відпочинок;

забезпечення всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання; 

культурний і духовний розвиток дитини;

  соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;

запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей;

соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;

захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території області без
законних представників, та дітей без громадянства.

Термін дії Програми становить 2012-2016 роки. Програма реалізується у два етапи.

На першому етапі (2012 рік) передбачається відновлення роботи дитячих  закладів освіти, розвиток мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розроблення порядку виділення коштів з місцевих бюджетів з метою придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності.

На другому етапі ( 2013-2016 роки) передбачається упровадження цілісної системи захисту прав дітей в області, що полягатиме в об’єднанні зусиль
органів місцевого самоврядування в напрямку захисту прав дітей.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок інших джерел
та місцевих бюджетів. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми становить  7500  гривень, з них кошти яки залучаються з інших джерел – 7500 гривень .

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

5.Перелік завдань, заходів Програми та

результативні показники

Основними завданнями Програми є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій дітей, проведення через засоби масової інформації інформаційної кампанії, спрямованої на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків; 
збереження, розвиток та ефективне використання мережі відповідних дитячих оздоровчих закладів, оздоровлення всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, вихованців притулків для дітей; 
забезпечення всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання; 
створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери; 
підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей; 
удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах; 
запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, відмові батьків від дітей раннього віку, у тому числі дітей з вродженими вадами розвитку, 
сприяння діяльності в родопомічних закладах консультаційних пунктів соціально-психологічної допомоги, центрів матері та дитини; 
своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту; 
забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ухвалення рішень щодо збереження житлових та інших майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не пізніш як через місяць від дня надання дитині відповідного статусу.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити розвиток та доступність соціальних послуг для сімей з дітьми;
удосконалити процес реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей;
реформувати систему закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
забезпечити пріоритетність права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей); 
забезпечити випускників шкіл-інтернатів, які не мають житла, житлом із фондів соціального призначення, створити умови для їх доступу до психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг; 
створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг; 
створення умов для виховання та догляду за дитиною-інвалідом у сім'ї; 
підвищити рівень взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців, інших  громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці; 
підвищити  ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися в складних життєвих обставинах;
забезпечити дотримання прав на житло відповідно до чинного законодавства для неповнолітніх, звільнених із спеціальних виховних установ Державної пенітенціарної служби України, а також влаштування їх на роботу чи навчання. 

Завдяки дії Програми протягом 2012-2016 років планується:

досягти 100% влаштування випускників інтернатних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації;

100% забезпечення випускників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, першим робочим місцем;

збільшення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання до 80% (від кількості посиротілих дітей);

зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах до 15%;

100% охоплення оздоровленням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (осіб шкільного віку);

100% охоплення соціальним супроводом дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

зниження рівня смертності  дітей на 10%.

                          6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій та  загальний контроль за виконанням Програми здійснює служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації.

Учасники Програми забезпечують виконання завдань, визначених
Програмою, аналізують хід реалізації Програми та надають службі у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації звіт і пропозиції щодо заходів з її виконання щороку до 10 грудня. Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації щороку до 5 січня узагальнює подану інформацію, готує звіт про реалізацію Програми та подає його на розгляд голові Сумської обласної державної адміністрації та голові Сумської обласної ради та голів Конотопської районної державної адміністрації та Конотопської районної ради.

Районна рада щороку заслуховує звіт про хід виконання програми. Координує хід виконання програми заступник голови районної державної адміністрації Мельничук О.В.

Заступник голови

районної ради                                                     В.М. Малігон


 

Додаток 1

до Програми

                               Ресурсне забезпечення Програми

гривень

Обсяг коштів,
що пропонується залучити на
виконання

Програми

Етапи виконання Програми

Усього
витрат на виконання Програми

І

ІІ

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

1500

1500-

1500-

1500

1500

7500

Районний бюджет  

Обласний бюджет

кошти небюджетних джерел

1500

1500-

1500

1500

1500

7500

Заступник голови

районної ради                                                        В.М.Малігон

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи районної програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки

з/п

Назва

напрямку

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік

заходів Програми

Строк

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієн-товний обсяг

фінансу-вання,

гривень

у тому числі за етапами та роками,

гривень:

етапи

Очікувані

результати

І

ІІ

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Охорона здоров’я та
формування здорового способу життя дітей

1.1. Сприяння створенню та функціонуванню кабінетів охорони зору дітей у  Конотопській, ЦРЛ,   для запобігання виникненню у дітей дошкільного та шкільного віку порушень зору

2012-2016 роки

Конотопська ЦРЛ

Виявлення захворювання органу зору на ранніх стадіях та проведення лікування відповідно до сучасних вимог

1.2. Забезпечення діяльності «Клініки, дружньої до молоді» та сприяння розширенню мережі центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та молоді.

2012-2016 роки

Конотопська ЦРЛ

Профілактика здорового способу життя, запобігання ВІЛ-інфікуванню у дітей та підлітків

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

1.3. Сприяння реалізації в закладах освіти проекту «Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей» за підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД

2012-2016 роки

Відділ освіти Конотопської районної дер-жавної

адміністрації

Формування в учнівської молоді  позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

1.4. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької  кампанії, спрямованої на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

2012-2016 роки

 Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Підвищення рівня обізнаності населення щодо питань ВІЛ\СНІДу

1.5. Організація проведення заходів до Всесвітнього Дня пам’яті померлих від СНІДу, Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом

2012-2016 роки

Відділ у справах  молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації

Поширення засад і принципів здорового й безпечного способу життя, соціальна адаптація хворих на СНІД

Оздоровлення та відпочинок

1.6. Забезпечення надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям пільгових категорій, організація і направлення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення, відпочинку області та України.  Приймати участь у обласних  пересувних таборах наметового типу

2012-2016 роки

Відділи у справах молоді та спорту, освіти  Конотопської, районної державної адміністрації

Збільшення кількості дітей пільгових категорій, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочинку

1.7. Оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на цукровий діабет, на базі обласного дитячого санаторію «Лебедин»  протягом
однієї літньої зміни

2012-2016 роки

 Конотопська ЦРЛ, центр первинної медико – санітарної допомоги в Конотопському районі

Обласний бюджет

Оздоровлення дітей-інвалідів

2.

Освіта

2.1. Продовження роботи  з упровадження інклюзивного навчання  на базі Дубов’язівського НВК спеціалізована загальноосвітня школа ДНЗ

2012-2016 роки

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації,

Забезпечення якості та доступності освіти для кожної дитини, включаючи дітей з особливими освітніми потребами

2.2. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які тривалий час не навчалися або не навчалися взагалі

2012-2016 роки

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

Здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти

2.3. Забезпечення охоплення позашкільною освітою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучення до занять у гуртках, секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей

2012-2016 роки

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

100% охоплення гуртковою роботою дітей  з малозабезпе-чених і неблагополучних сімей

3.

Культурний

і духовний розвиток дитини

3.1. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів культурної сфери

2012-2016 роки

Відділ культури та ту-ризму Конотопської районної державної адміністрації,

Забезпечення  широкої участі дітей у житті суспільства

3.2. Сприяння поповненню фондів публічних бібліотек, зокрема в сільській місцевості

2012-2016 роки

Відділ культури та ту-ризму Конотопської районної державні адміністрації,

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до культурної спадщини

3.3. Організація проведення конкурсів, фестивалів дитячо-юнацької творчості

2012-2016 роки

Відділ культури та туризму Конотопської районної державної адміністрації

Розвиток творчого потенціалу дітей

4.

Захист прав дітей різних категорій.

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

4.1. Забезпечення надання соціальних послуг вагітним жінкам та  породіллям щодо формування основ відповідального батьківства в рамках роботи консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологових будинках (відділеннях) та жіночих консультаціях

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Зменшення кількості відмов від новонароджених дітей

4.2. Організація  Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада),

2012-2016 роки

Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації

Кошти небюджетних джерел

2500

500

500

500

500

500

Популяризація сімейних форм виховання дітей, пропаганда родинного виховання

4.3. Організація проведення заходів до Дня матері, Дня батька, Дня сім’ї

2012-2016 роки

Відділ у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації,

районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Популяризація соціального статусу та ролі батьків на всіх етапах життя кожної людини, привернення уваги молоді до національних родинних свят

4.4. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді, спрямованої на її підготовку до сімейного життя та відповідального батьківства, популяризації сімейних цінностей

2012-2016 роки

Відділ у справах молоді    та спорту Конотопської районної державної адміністрації

Відродження та популяризація культурних і моральних цінностей сім’ї

4.5. Сприяння розвитку мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, зокрема упровадження у селах і селищах області посади соціального працівника

2012 рік

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районна державна адміністрація

Забезпечення  доступу цільових груп до соціальних послуг безпосередньо у територіальній громаді

5

Соціальний захист дітей різних категорій та профілактика бездоглядності та безпритульності

5.1. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку, проведення соціального інспектування та супроводу сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної допомоги

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми селищної та сільських рад

Забезпечення соціальної підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

5.2. Забезпечення виконання вимог законодавства щодо  бронювання робочих місць для працевлаштування випускників освітніх закладів з числа дітей-сиріт

2012-2016 роки

Конотопський міськрайоннийцентр зайнятості

100% працевлаштування випускників інтернатних закладів

5.3. Здійснення відповідно до чинного законодавства

контролю за дотриманням культурно-розважальними

закладами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, наркоманії

2012-2016 роки

Селищна та сільські ради, Конотопський УМВС України в Сумській області, служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації

Своєчасне виявлення дітей, які опинилися поза межами сім’ї, закладів освіти та потребують соціального захисту, та вжиття вичерпних заходів щодо упередження порушення їх прав

5.4. Створення житлового фонду соціального призначення для забезпечення реалізації житлових прав осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2012-2016 роки

Виконавчі комітети  селищної та сільських рад

Збереження нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.5. Вжиття заходів щодо  питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які його не мають або втратили з незалежних від них причин

2012-2016 роки

виконавчі комітети  селищної та сільських рад

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.6. Залучення в установленому законодавством порядку до вирішення житлових проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  громадськості та благодійних організацій, фондів, меценатів

2012-2016 роки

 виконавчі комітети селищної та сільських рад

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.7. Розроблення механізму  виділення коштів з місцевих бюджетів з метою придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку

2012 рік

Виконавчі комітети селищної та сільських рад

5.8. Проведення профілактичних рейдів з метою виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,надання гуманітарної допомоги, забезпечення притягнення до відповідальності осіб, які залучають дітей до бродяжництва, жебракування, пияцтва, злочинної діяльності

2012-2016 роки

Служба у справах дітей Конотопської

районної державні адміністрації, КонотопськийУМВС України в Сумській області,  виконавчі комітети селищної та сільських а рад

Кошти

небюджетних джерел

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей шляхом удосконалення механізму виявлення дітей зазначених категорій

5.9 Забезпечення широкої інформаційної підтримки з  реалізації програм, акцій щодо соціального захисту  сімей з дітьми шляхом виготовлення та розповсюдження поліграфічної продукції відповідної тематики

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Привернення уваги громадськості до проблем соціально незахищених категорій дітей

5.10. Організація проведення соціальної рекламної та роз’яснювальної роботи з метою формування в населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Формування громадської думки щодо важливості та пріоритетності сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.11. Забезпечення залучення школярів до дитячих спортивних об'єднань, гурткової роботи, особливо зосередження уваги на підлітках, схильних до девіантної поведінки. Організація змістовного дозвілля учнівської молоді у вільний від навчання час, проведення спортивних змагань, туристичних подорожей, екскурсій

2012-2016 роки

Відділ освіти

райдержадміністрації

Розвиток творчого потенціалу дітей, естетичне, патріотичне виховання молоді

5.12. Забезпечення роботи Мобільного консультативного пункту з метою надання соціальних послуг сімям, які опинилися в складних життєвих обставинах

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Максимальне охоплення отримувачів послуг за місцем їх проживання або перебування, забезпечення  доступу цільових груп до соціальних послуг безпосередньо територіальній громаді

6.

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6.1. Забезпечення ведення Єдиної інформаційно-ана-літичної системи «Діти»

2012-2016 роки

Служба у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації

Створення регіонального банку даних дітей соціально уразливих категорій

6.2. Забезпечення адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів, до самостійного життя

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

100% охоплення соціальними послугами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів

6.3. Розвиток сімейних форм виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

2012-2016 роки

Служба у справах дітей Конотопської районної дер-жавної адміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад

Зменшення кількості   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах

6.4. Здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу на постійній основі

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Забезпечення якісного функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

6.5. Ужиття заходів щодо збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особливо в сільській місцевості, під час їх перебування в закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

2012-2016 роки

Виконкоми селищної та сільських рад

Захист житлових та майнових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

6.6. Надання правової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, через центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги  управління юстиції по м. Конотоп та конотопському району

2014-2016 роки

Конотопське міськрайонне управління юстиції,  юридичний відділ райдержадміністрації

Створення системи надання дітям  юридичних, інформаційних послуг незалежно від місця проживання

 

7.

Захист дітей –

інвалідів

7.1. Надання правової допомоги дітям-інвалідам через центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги управління юстиції по м. Конотоп та Конотопському

Району

2014-2016 роки

Конотопське міськрайонне управління юстиції юридичний відділ рай адміністрації

Створення системи надання дітям  юридичних, інформаційних послуг незалежно від місця проживання

 

7.2. Забезпечення консультативно-правої допомоги громадській організації району, які опікуються проблемами дітей-інвалідів

2012-2016 роки

управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації

100% надання послуг усім дітям - інвалідам відповідно від потреби

 

7.3. Забезпечення виконання організаційних заходів щодо направлення дітей – інвалідів  у центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів

управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації

   

Створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів

 

7.4 Забезпечення здійснення соціального супроводу, надання комплексу соціальних послуг сім’ям з дітьми-інвалідами, які опинилися в складних життєвих обставинах

2012-2016 роки

районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

Своєчасне надання батькам психологічної та соціальної допомоги, зменшення кількості сімей зазначеної категорії

 

8.

Захист дітей-біженців, ді-тей, які перебувають на території області без законних представників

8.1. Забезпечення доступу дітей шкільного віку, які перебувають на території  району без законних представників, та дітей-біженців до навчання в школі або за індивідуальною програмою

2012-2016 роки

Відділ освіти

Конотопської райдержадміністрації

Забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих, та дітей з родин біженців

 

9.

Боротьба з використанням дитячої праці

9.1. Проведення спільної перевірки щодо дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

2012-2016 роки

Територіальна державна інспекція праці у Сумській області, служба у справах дітей  Конотопської райдержадміністрації, районні

Своєчасне виявлення порушень законодавства про  запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація     шляхом запровадження ефективного економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей

 

10.

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

10.1. Організація проведення для батьків та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах бесід, лекцій, семінарів, тренінгів,засідань «круглих столів» з питань запобігання жорстокому поводженню з дітьми та в дитячому середовищі

2012-2016 роки

Відділ освіти, служба у справах дітей  Конотопської районної державної адміністрації, Конотопський  УМВС України в Сумській області

Посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

 

10.2. Забезпечення здійснення просвітницько-профілактичної роботи із запобігання насильства в сім’ї в рамках реалізації  комплексу заходів до Всесвітньої акції «16 днів проти насильства»

2012-2016 роки

відділ у справах молоді  та спорту  райдержадміністрації

Досягнення рівності жінок і чоловіків у суспільстві,  подолання всіх форм насильства в сім’ї, дискримінації за ознакою статі

 

11.

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

11.1.Забезпечити проведення виховних заходів і тижнів правових знань у закладах освіти

2012-2016 роки

Відділ освіти,  міськрайонне управління юстиції

Зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми

 

11.2. Забезпечення надання соціальних послуг неповнолітнім, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі, а також з їх сім’ям (проведення засідань «круглих столів», супервізій)

2012-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Попередження девіантної поведінки, профілактика рецидиву скоєння злочинів

 

12.

Участь дітей у житті суспільства

12.1.Сприяння створенню та  організації діяльності осередків Всеукраїнської ради старшокласників – лідерів учнівського самоврядування «Лідер»

2012-2016 роки

Відділ освіти

райдержадміністрації

Формування в учнів громадської позиції, залучення лідерів учнівського самоврядування до державно-громадського управління освітою

 

Усього

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

 

районний

бюджет

 

 

Кошти не бюджетних джерел

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 
                               

Заступник голови районної ради                                                                          В. М. Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту