15 сесія 6 скликання (29.02.2012)

Про районну програму зайнятості населення району…

 

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

29.02.2012 

Про районну програму 

зайнятості населення району на

2013-2014 роки

З метою забезпечення соціальних гарантій громадян, які втратили роботу і тих, що шукають її вперше, запобігання масового безробіття, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 № 383 "Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки", Закону України "Про зайнятість населення",  керуючись ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та рішення Сумської обласної ради шостого скликання тринадцятої сесії від 27.12.2011 року « Про обласну програму зайнятості населення на 2012-2014 роки»,

 районна рада вирішила:

1.Викласти районну програму зайнятості населення району на 2012-2014 роки  в новій редакції (додається).

2.Рекомендувати селищній і сільським радам, райдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності здійснити організаційно-практичні заходи щодо забезпечення виконання показників і завдань програми зайнятості населення району на 2012-2014 роки.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і управління праці та соціального захисту населення Конотопської райдержадміністрації.

            4.У зв’язку з прийняттям вищезазначеної програми  визнати такою, що втратила чинність рішення районної ради від 29.12.2011 „Про програму зайнятості населення району на 2012-2013 роки”.

                                                         

Голова районної ради                                                         А.В.Боярчук

Кохан 6 62 90

Пилипенко 6 55 77

Надіслати: до протоколу – 2, постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров'я  та соціального захисту – 1, селищній та сільським радам – 30, міськрайцентру зайнятості –1, управлінню праці та соціального захисту населення РДА-1, управлінню економіки РДА-1, фінуправління РДА -1.


 

Додаток

до рішення районної ради

шостого скликання від 29.02.2012

Програма

зайнятості населення району на 2012-2014 роки

1.Паспорт

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 № 383„Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки”, розпорядження голови Сумської облдержадміністрації від 24.10.2011 № 690 „Про розроблення та узгодження проектів обласної та місцевих програм зайнятості населення на 2012-2013 роки”, розпорядження голови  Конотопської райдержадміністрації від 03.11.2011 № 556 „Про розробку проекту програми зайнятості населення району на 2012-2013 роки” та рішення Сумської обласної ради шостого скликання тринадцятої сесії від 27.12.2011 року « Про обласну програму зайнятості населення на 2012-2014 роки»

3.

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Співрозробник програми

Міськрайонний центр зайнятості

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Управління праці та соціального захисту населення, управління економіки , відділ у справах молоді та спорту Конотопської  райдержадміністрації, міськрайонний центр зайнятості, редакція районної газети „Сільські горизонти”

7.

Термін реалізації

2012 – 2014 роки

2.Загальні положення

Програма зайнятості населення району на 2012-2014 роки (далі – Програма) розроблена з метою виконання завдань, визначених Указом Президента України від 11 липня 2005 року № 1073 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2011 №2 383 „Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки”, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” та статті 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та рішення Сумської обласної ради шостого скликання тринадцятої сесії від 27.12.2011 року « Про обласну проограму зайнятості населення на 2012-2014 роки».

3.Мета програми

Забезпечення зайнятості населення Конотопського району та раціональне використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності.

4.Основні завдання програми:

-розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

-переорієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців;

-підвищення якості робочої сили;

-посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація трудових відносин;

-сприяння в працевлаштуванні незайнятого населення, забезпечення соціального захисту безробітних, підвищення мінімальних розмірів допомоги по безробіттю.

Завдання програми будуть реалізовані за рахунок організаційних та економічних механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості населення.

В основу програми покладені статистичні матеріали, надані  управлінням статистики в районі, структурними підрозділами Конотопської райдержадміністрації, районними організаціями та установами, районними організаціями профспілок, щодо підвищення рівня продуктивної зайнятості населення та зниження безробіття, створення нових робочих місць, програми зайнятості населення району на 2012-2014 роки.

Програма враховує основні положення Стратегії соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015 року, Регіональної угоди між Конотопською районною державною адміністрацією та галузевими профспілками району на 2011-2012 роки.

Програма містить комплекс заходів, спрямованих на підвищення трудової активності населення, якості та конкурентоспроможності робочої сили, збереження і ефективне використання наявних та створення нових робочих місць, підтримку розвитку малого та середнього бізнесу, самозайнятості населення та забезпечення соціального захисту безробітних. В основу прогнозу зайнятості та безробіття на 2012-2013 роки закладені тенденції економічного розвитку району, перспективи щодо пожвавлення підприємницької та інвестиційної діяльності, удосконалення системи підготовки кадрів тощо.

              

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку  та

розвитку ринку праці району

Програмою економічного і соціального розвитку району на 2012 рік  передбачено в промисловості:

                                                                                            ( 2012 рік  у  % до 2011 року)

1. Обсяг продукції промисловості у порівняних

цінах на 01.01.2011 року                                                 – 35,0 млн. грн.    129,6 %

Збільшення виробництва товарної продукції в 2012 році за намірами підприємств району очікується на рівні 7 відсотків проти 2011 року.

У сільському господарстві на 2012 рік планується:

          

1.      Валова продукція сільського господарства по всіх

категоріях господарства (порівнянні ціни 2005 р.)     -347,6 млн. грн.   103 %

   

Із загального обсягу валової продукції

    сільського господарства  :

    – рослинництво                                                            -242,8 млн. грн.      103 %

    – тваринництво                                                           -104,8 млн. грн.       104 %

2.      Валова продукція сільського господарства по

сільськогосподарських підприємствах усіх

форм власності  (порівнянні ціни 2005р.)                   -169,5 млн. грн.       107 %

    Із загального обсягу валової продукції

   

сільського господарства :

    – рослинництво                                                           – 128,4 млн. грн.      105  %

    – тваринництво                                                           – 41,1  млн. грн.       112%

3.      Виробництво   основних   видів сільськогоспо-

дарської  продукції у всіх категоріях господарства :

– зернові культури (тис.тонн)                                        – 179,6                   105%

– цукрові буряки (тис.тонн)                                            – 31,5                      76% 

– соняшник (тис.тонн)                                                     – 13,4                      92 %

– картопля (тис.тонн)                                                                   – 117,8                   100%

– овочі (тис.тонн)                                                                        – 13,4                     100%

– худоба та птиця (в живій вазі) тис. тонн                      – 6,0                       104%

– молоко    (тис.тонн)                                                      -45,7                     107%

– яйця ( млн. шт.)                                                            -28,1                      134%/

Протягом 2012 року  в районі планується :

1.будівництво другої черги елеватора ТОВ „Вітчизна” в с. Питомник   на 15 тис. тонн зерна.

2. будівництво картоплесховища на 1 тис. тонн в ФГ „Міщенко”в ІУ квартал 2012- 2013 роки

Протягом 2012 року в Конотопський міськрайцентр зайнятості звернеться за сприянням у працевлаштуванні 1130 осіб. Всього протягом року послугами служби зайнятості скористається 1740 осіб.

З метою пом’якшення та регулювання  ситуації на ринку праці в районі впроваджуватимуться активні заходи сприяння зайнятості.

Протягом 2012 року в різні галузі економіки району передбачається працевлаштувати 730 осіб.

Для соціального  захисту громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці,  буде заброньовано 5  робочих місць.

З метою підвищення  конкурентоспроможності безробітних на ринку праці будуть надані профінформаційні послуги – 1610 особам , направлено на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 260 осіб.

До виконання громадських робіт передбачається залучити 335 осіб незайнятого населення. Центром зайнятості  з  селищною та 25 сільськими радами та з сільськогосподарськими підприємствами району, а саме: ТОВ «Ранок-Гамаліївка», ТОВ АФ «Козацька», ПРАТ «Мрія», ТОВ АФ «Конотопська», ПП «Злато-Агро», ПСП « Агросвіт», ТОВ « Колос-Агро-Трейд», ТОВ «Весна-Агро», ТОВ «Юрівка», ПСП АФ « Обрій-Сад» заключені договори  про залучення  у громадських роботах

Планується протягом року працевлаштувати на додаткові робочі  місця створені за рахунок дотацій роботодавцям  15 осіб.

Таким чином,  у 2012 році заходами активної політики зайнятості передбачається охопити  1325 осіб  або 75,8 % .

У 2013 році заходами активної політики зайнятості передбачається охопити  1295 осіб  або  75,3 % .

      ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку

Конотопського району

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

 

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

 

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

На  рівні  району   не обраховується

 

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

На  рівні  району   не обраховується

 

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

х

86

х

147

107

105

104

 

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

440,9

1600,6

470,0

1647,6

1709,7

1770,5

1890,0

 

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

102,7

115,4

106,6

102,9

103,7

103,5

106,7

 

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу,  дол. США

 

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

13

х

13

14

15

17

 

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

32,0

х

31,5

31,0

30,5

30,0

 

9. Наявний  дохід у розрахунку на одну особу,грн

На рівні районів не обраховується

                           

IV. Основні показники ринку праці

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

2014 рік

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

(прогнозні дані)

(прогнозні дані)

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період),         тис. осіб – усього

        

з неї зайнятого населення  працездатного віку

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

віком  15 – 70 років

      

працездатного віку

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

з неї безробітного населення  працездатного віку

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у  % до чисельності економічно активного населення:

віком  15 – 70 років

      

працездатного віку

                 

V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

х

1

х

1

1

1

1

у тому числі:

– вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації

х

 –

х

– вищих навчальних закладів  І – ІІ рівнів акредитації

х

х

–  професійно-технічних навчальних  закладів

х

1

х

1

1

1

1

2. Кількість випускників навчальних закладів,           осіб – усього

х

164

х

129

133

142

180

у тому числі:

– випускників вищих навчальних закладів  ІІІ −             ІV рівнів акредитації

х

х

– випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації

х

х

– випускників професійно технічних навчальних  закладів

х

164

х

129

133

142

180

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), осіб

5311

4916

4930

4950

4970

5010

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,           осіб

14

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

0,3

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), осіб

220

204

200

180

160

150

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

4,1

4,1

4,1

3,6

3,1

3,0

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію,  осіб

х

170

х

170

175

180

190

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

3,3

х

3,5

3,5

3,6

3,8

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, осіб

х

26

х

27

28

29

30

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

0,5

х

0,6

0,6

0,6

0,6

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах,  осіб

х

532

х

538

540

545

560

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

946,85

х

1050

1140

1200

1400

VI. Розширення сфери застосування праці шляхом

 створення робочих місць

(кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. №512 „Деякі питання моніторингу створення робочих місць”)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

2014 рік

 

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

(прогнозні дані)

(прогнозні дані)

 

Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць у цілому в регіоні

1.    Створено робочих місць, осіб – усього

378

491

431

570

645

655

655

 

з них:

– юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання): осіб

289

330

323

395

450

460

460

 

у % до загальної кількості створених робочих місць

76,5

67,2

74,9

69.3

69,8

70.2

70.2

 

– фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників): осіб

89

161

108

175

195

195

195

 

у % до загальної кількості створених робочих місць

23,5

32,8

25,1

30.7

30.2

29.8

29.8

 

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:

378

491

431

570

645

655

655

 

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

251

278

211

255

285

290

290

 

переробна промисловість

41

62

30

57

122

85

85

 

будівництво

4

8

2

2

2

2

2

 

торгівля;ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

48

108

82

128

145

150

150

 

діяльність готелів та ресторанів

5

6

1

2

3

3

3

 

діяльність транспорту та зв’язку 

5

11

12

13

15

15

15

 

операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

1

1

1

1

1

1

 

державне управління

0

0

0

0

0

0

0

 

освіта

0

2

0

0

0

0

0

 

охорона здоровя та соціальна допомога

1

1

75

89

0

0

0

 

колективні, громадські та особисті послуги

23

14

17

23

72

109

109

 

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:

378

491

431

570

645

655

655

 

Дубов’язівська селищна рада

30

41

11

31

47

49

49

 

Бочечківська сільська рада

39

60

130

138

42

43

43

 

Великосамбірська сільська рада

19

19

20

23

54

55

55

 

Вирівська сільська рада

12

12

8

10

23

23

23

 

В’язівська сільська рада

4

4

3

5

12

12

12

 

Гружчанська сільська рада

0

5

12

15

15

15

15

 

Дептівська сільська рада

0

3

4

9

20

20

20

 

Духанівська сільська рада

22

22

1

1

8

8

8

 

Землянська сільська рада

0

2

6

9

10

12

12

 

Жовтневська сільська рада

36

41

19

37

49

50

50

 

Карабутівська сільська рада

0

5

0

0

5

5

5

 

Козацька сільська рада

60

60

153

175

99

99

99

 

Кошарівська сільська рада

0

9

0

1

8

8

8

 

Красненська сільська рада

55

56

40

45

35

37

37

 

Кузьківська сільська рада

1

1

1

12

12

12

12

 

Малосамбірська сільська рада

1

1

2

12

15

15

15

 

Мельнянська сільська рада

0

1

1

1

13

13

13

 

М.Ганнівська сільська рада

0

0

3

3

5

5

5

 

Пекарівська сільська рада

0

3

1

2

3

3

3

 

Попівська сільська рада

45

45

14

22

75

76

76

 

Присейміська сільська рада

0

3

0

0

5

5

5

 

Салтиківська сільська рада

24

24

3

3

17

17

17

 

Сахнівська сільська рада

0

5

0

0

4

4

4

 

Соснівська сільська рада

13

13

2

5

17

17

17

 

Тернівська сільська рада

0

4

0

0

5

5

5

 

Хижківська сільська рада

0

5

0

0

5

5

5

 

Шаповалівська сільська рада

17

17

7

10

25

25

25

 

Шевченківська сільська рада

0

17

0

0

10

10

10

 

Шпотівська сільська рада

0

7

1

1

2

2

2

 

Юрівська сільська рада

0

6

0

0

5

5

5

 

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р.  №512.

                             

I. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

                 ( осіб)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогноз

ні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Чисельність  незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості  протягом звітного періоду

1009

1643

1264

1727

1740

1710

1705

з рядка 1:

1.1. На початок періоду

648

648

677

677

610

670

720

1.2. Звернеться протягом період

361

995

587

1050

1130

1040

985

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду 

382

578

510

775

730

715

710

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

189

276

63

120

260

255

250

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

174

255

318

436

335

325

315

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

887

1488

1193

1600

1610

1590

1580

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

429

677

569

610

670

720

710

VІІI. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

(очікувані дані)

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів *

648

637

630

639

659

2. Кількість створених робочих місць   за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

2

5

6

7

8

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

4.2. За направленням державної служби зайнятості

2

1

1

1

1

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

________

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).              

ІХ. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

на 2012 – 2014 роки

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою формування позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді.

Міськрайцентр зайнятості

Постійно відповідно до планів  заходів

2. Проводити профорієнтаційну роботу в школах району  щодо популяризації робітничих професій.

Відділ освіти Конотопської райдержадміністрації,

міськрайцентр зайнятості

Постійно відповідно до планів  заходів

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

3. З метою формування професійної орієнтації молоді та  підтримки розвитку малого підприємництва, залучати до навчання основам підприємницької діяльності незайняте населення.

Міськрайцентр зайнятості, управління економіки Конотопської районної державної адміністрації

Постійно

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

4. Проводити семінари з питань законодавства про працю та зайнятість з керівниками відділів кадрів підприємств та приватними підприємцями району.

Управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації,управління економіки Конотопської районної державної адміністрації, міськрайцентр зайнятості

2012-2014 роки

5. На засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населенняз запрошувати керівників управління ПФУ в м. Конотопі та Конотопському районі , МДПІ, державного інспектора праці для спільного вирішення проблем щодо забезпечення легалізації виплати заробітної платита зайнятості населення

Робоча група з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення Конотопської районної державної адміністрації

Постійно

6. Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства щодо умов праці, атестації робочих місць , соціального захисту працівників зайнятих на роботах із несприятливими умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах району.

Управління праці та соціального захисту населення  Конотопської районної державної адміністрації

Підвищення  професійної  якості працівників

7. Забезпечити підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян шляхом збільшення обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації, організації стажування безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях району.

Міськрайцентр зайнятості, управління економіки, підприємства і організації району

2012-2014 роки

8. Організовувати роботу щодо професійної орієнтації молоді з метою формування професійних намірів і побудови професійної кар'єри. Організація для учнів загальноосвітніх навчальних закладів профінформаційних консультацій, профорієнтаційних семінарів, Днів відкритих дверей центру зайнятості.

Відділ освіти , відділ у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації, міськрайцентр зайнятості

2012-2014 роки

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

9.Забронювати на підприємствах, установах та організаціях району  якісні робочі місця  для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Міськрайцентр зайнятості, Конотопська  районна державна адміністрація підприємства та організації району

2012-2014 роки

10.Забезпечити працевлаштування шляхом надання дотації роботодавцям, у першу чергу осіб, які недостатньо конкурентоспроможні в умовах сучасного ринку праці.

Міськрайцентр зайнятості, підприємства та організації району

2012-2014 роки

11.Сприяти зайнятості інвалідів шляхом створення банку вільних робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями, організації ярмарків вакансій та круглих столів із залученням соціальних партнерів. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з роботодавцями  щодо працевлаштування людей з інвалідністю.

Міськрайцентр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації

2012-2014 роки

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам

та профілактика настання безробіття

12. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з роботодавцями щодо збереження кадрового персоналу, профілактики настання страхових випадків та подання в повному обсязі інформації про наявність вільних робочих місць. Забезпечити постійне інформування роботодавців стосовно професійно-кваліфікаційного складу безробітних громадян і їх професійного рівня.

Міськрайцентр зайнятості

2012-2014 роки

13. Сприяти підвищенню рівня зайнятості населення району шляхом працевлаштування незайнятих громадян, які звернулися до центру зайнятості, на вільні та новостворені робочі місця, підвищення рівня використання вакансій.

Міськрайцентр зайнятості

2012-2014 роки

14.Забезпечити підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян шляхом збільшення обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації під конкретні замовлення роботодавців.

Міськрайонний центр зайнятості

2012-2014 роки

15.Сприяти забезпеченню безробітних громадян  тимчасовою роботою.

Міськрайонний центр зайнятості, підприємства та організації району

2012-2014 роки

16. Визначити обсяги залучення безробітних громадян для організації оплачуваних громадських робіт та укласти договори на їх проведення за рахунок усіх джерел фінансування.

Міськрайонний центр зайнятості, підприємства, організації району

2012-2014 роки

17.Забезпечити проведення системної профорієнтаційної роботи з населенням району, передусім молоддю, спрямованої на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці.

Міськрайонний центр зайнятості

2012-2014 роки

18. Забезпечити роботу виїзного мобільного центру зайнятості з метою якісного професійного інформування населення про реальний стан ринку праці, можливості професійного навчання та надання різноманітних соціальних послуг роботодавцям у забезпеченні кадрової потреби.

Міськрайонний центр зайнятості

Протягом

2012-2014 років

       

X.Координація та контроль за виконанням програми зайнятості населення району на 2012-2014 роки

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься управлінням праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації, міськрайонним центром зайнятості шляхом моніторингу: щомісяця – виконання основних завдань щодо створення нових робочих місць у розрізі селищної і сільських рад, щокварталу – з виконання основних показників, один раз на півріччя – заходів Програми до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Про стан виконання Програми інформація надається: за підсумками 1 півріччя та року – головам  Конотопської районної державної адміністрації, Конотопської  районної ради.

Розгляд найбільш проблемних питань передбачається здійснювати на засіданнях постійної комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, колегіях Конотопської райдержадміністрації.

Координує та контролює хід виконання даної програми заступник голови Конотопської райдержадміністрації Суятінов В.М.

Заступник голови районної ради                                                   В.М.Малігон

Інформація

 про хід виконання рішення районної ради від 24.06.2010 «Про районну програму зайнятості населення району на 2010-2011 роки»

В районі протягом 9 місяців 2011 року здійснювалася реалізація програми економічного і соціального розвитку  району та інших галузевих програм.

На території району розташовано 5 промислових підприємств. Проте з них працюють лише 3 підприємства: приватне підприємство ”Хлібзавод “Дубов’язівський”, державне підприємство “Конотопське лісове господарство”, ТОВ “Агробудмат”.

За січень – вересень 2011 року промисловими підприємствами району вироблено продукції в порівняних цінах на суму 17 млн.  683,7 тис. грн., що на 58,1 відсотки менше відповідного минулорічного показника. В натуральному виразі вироблено 3653,6 тонн хліба та хлібобулочних виробів, 463 тис. штук цегли. Темп росту виробництва промислової продукції склав 41,9 відсоток.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень – серпень  2011 року зменшився на 54,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 19336,6 тис. гривень. У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової продукції склав 608,1 гривні.

Значне зниження виробництва та реалізації продукції відбулося через зупинку роботи Попівського експериментального заводу та у зв’язку з реорганізацією Дубов’язівського спиртового заводу. Названі підприємства становлять більшу частину у виробництві промислової продукції району. 

Агропромисловий комплекс Конотопського району налічує 37 сільськогосподарських підприємств та 56 фермерських господарств. Площа ріллі в обробітку  – 75,9 тис. га, посівна площа  – 72,3 тис. га. Підприємства району успішно завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 1 жовтня 2011 року за оперативними даними  зернові та зернобобові зібрані на площі  35,2 тис. гектарів, валовий збір склав 92,3 тис. тонн, урожайність становить 26,2 центнерів з гектара, в тому числі пшениці – 30,8 ц/га, жита – 23,8 ц/га,  ячменю – 20,5 ц/га, вівса – 19,5 ц/га, проса –   20,9 ц/га, гречки – 15,2 ц/га.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за січень – вересень 2011 року склала 1662  гривні, що на  20 % більше проти відповідного періоду минулого року.

За оперативними даними середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень – вересень 2011 року склала 1725 гривень, що на 20% більше відповідного періоду минулого року.

За оперативними даними протягом січня – вересня 2011 року обсяг капітальних інвестицій  підприємств та організацій району за рахунок усіх джерел фінансування склав 40,7 млн. грн.. Найвагомішу частку з них,  становлять інвестиції в основний капітал  (у капітальне будівництво і придбання машин та обладнання). Підприємствами та організаціями всіх форм власності за січень – вересень 2011 року освоєно 36,9 млн. гривень інвестицій в основний капітал.

         Характерними рисами ринку праці Конотопського району в 2011 році стала тенденція збільшення кількості вакансій наданих роботодавцями. Зростання кількості звернень незайнятих громадян до служби зайнятості відбулося у квітні-травні 2011 року. Програмою зайнятості планувалось, що протягом 2011 року послугами центру зайнятості скористається 2110 осіб незайнятого населення. Протягом  9 місяців 2011 року послугами центру зайнятості скористалися 1461 особа (разом з перехідним  контингентом 2010 року) незайнятого населення. В порівнянні з відповідним періодом  2010 року число незайнятого населення, яке відвідало центр зайнятості збільшилась на 25,8%. Станом на 01.10.2011 на обліку в Конотопському центрі зайнятості перебувало 474 особи, що на 23,8 % більше, ніж на відповідну дату минулого року. Збільшення реєстрації незайнятих громадян в основному відбулося за рахунок звільнень працівників сільськогосподарських підприємств. Серед незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрі зайнятості протягом 2011 року 46,1 % становили жінки, 43,6 % –молодь у віці до 35 років.

            Центром зайнятості з початку року  працевлаштовані 685 осіб, тобто 46,9 % до чисельності незайнятого населення. За цей період центром зайнятості працевлаштовані 219 жінок, або 31,9 % , молодь у віці до 35 років  295 осіб, або  43,1%.

          У 2011 році на ринку праці проводилися заходи, спрямовані на збереження кадрового потенціалу підприємств, недопущення зростання рівня безробіття, формування активної поведінки громадян на ринку праці та забезпечення соціальних гарантій безробітним громадянам. Пріоритетним напрямком залишалася профінформаційна та профорієнтаційна робота. Проводились семінари для молоді з орієнтації на актуальні на ринку праці професії, особливостями працевлаштування в сучасних умовах, ознайомлення з регіональним ринком праці. Проведено 36 уроків та зустрічей  з учнями, охоплено 590 осіб.

            За 9 місяців 2011 року році  професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 116 осіб. З них 27 жінок (23,3%), 52 особи – молодь у віці до 35 років (44,8%).

          Програмою зайнятості передбачалось, що з метою забезпечення тимчасовою роботою незайнятого населення і стабілізації ситуації на ринку праці в 2011 році візьме участь у громадських роботах 305 осіб. Протягом 2011 року цей показник виконано на 140 % (фактично з початку року в громадських роботах взяли участь 427 осіб). Роботи проводилися на ТОВ "Ранок – Гамаліївка" – 14, ТОВ "АФ "Козацька" – 62 особи,  АФ "Мрія" – 9 осіб, ТОВ АФ "Конотопська" – 9, ПП "Злато-Агро" -19 особи, ПСП "Агросвіт" -2 , ТОВ "Колос-Агро Трейд" – 6, ТОВ "Весна-Агро" – 35осіб, ТОВ "Юрівка" -2, ПСП АФ "Обрій – Сад" -9, ТОВ "Бочечківське" – 1 особа та інш. Всього в них прийняло участь  220 осіб. Кількість безробітних, які прийняли участь у громадських  роботах за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття по сільським радам –  206 осіб, в Дубов'язівській селищній раді одна особа відпрацювала за рахунок місцевого бюджету.

Продовжується спільна діяльність центру зайнятості і роботодавців у сприянні працевлаштуванню безробітних за рахунок надання дотації. З підприємствами, організаціями та установами району укладені 14 договорів. На дотаційні робочі місця за рахунок Фонду  на випадок безробіття працевлаштовані 14 осіб. Дотаційні робочі місця створювались на  ПСП АФ “Обрій-Сад”, ПП Зінченко О.В., ДП "Конотопський лісгосп",  ТОВ “Агропродукт”, ТОВ "Юрівка", ПП "Хлібзавод Дубов'язівський",  ПП "Злато-Агро"   та інш.

З безробітними  проводиться робота по залученню їх до підприємницької діяльності шляхом надання їм одноразової виплати допомоги по безробіттю.В 2011 році таку допомогу  планувалось надати 5 особам. Фактично  одноразову виплату допомоги  і отримали 5 осіб, що на 60,6% більше ніж в минулому році.

За звітами підприємств, установ, організацій та підприємців до центру зайнятості кількість вільних робочих місць і вакантних посад, запропонованих роботодавцями, становила 303 одиниці, що на 19,8% більше показника минулого року. Із зазначеної кількості вільних робочих місць: 42,8 % передбачалося для робітників, 28,5 % – для службовців, 28,7 % – для осіб, які не мали професії.

Для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не спроможні на рівних конкурувати на ринку праці були заброньовані 5 робочих місць, працевлаштовані на заброньовані робочі місця 4 особи.

         Протягом 2011 року списки на вивільнення з підприємств і організацій надійшли на 6 осіб , фактично вивільнені 6 осіб.

У 2011 році робота міськрайонного центру зайнятості була спрямована на надання незайнятому населенню допомоги у працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця, професійній підготовці та перепідготовці, залученню до участі у громадських роботах. Протягом 9 місяців 2011 року активними формами зайнятості охоплено 1228 осіб, або 84,1 % від чисельності незайнятого населення, яке скористалось послугами центру зайнятості.

Начальник управління праці та соціального

захисту населення райдержадміністрації                                          Н.Г.Кохан

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту