15 сесія 6 скликання (29.02.2012)

Про районну комплексну програму профілактики правопорушень…


 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

29.02.2012 

Про районну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Конотопського району на 2012-2015 роки

З метою запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконалення методів роботи з їх профілактики та забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини, відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Затвердити районну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Конотопського району на 2012-2015 роки (додається).

2.Конотопській районній державній адміністрації забезпечити організацію роботи щодо виконання заходів районної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Конотопського району на  2012-2015 роки.

3. Рекомендувати селищній та сільським радам затвердити відповідні місцеві програми  профілактики   правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2012-2015 роки  з урахуванням напрямків та заходів районної комплексної програми.

4.Рішення районної  ради  від  22.10.2008 «Про районну комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Конотопського району на 2008-2011 роки» визнати  таким, що  втратило  чинність.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Конотопської районної ради з питань регламенту, депутатської  діяльності та етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та контролю за приватизацією комунальної власності.

Голова районної ради                                 А.В. Боярчук

Нестеренко 2 31 24

Суятінов 2 35 75                                           

Надіслати до протоколу – 1; згідно  списку (додається).

  Додаток до рішення районної                                                                                                    ради шостого  скликання

                      від 29.02.2012

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ НА ТЕРИТОРІЇ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2012-2015  РОКИ    

ЗМІСТ

з/п

Назва розділу програми

Стор.

1.

Паспорт комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Конотопського району на 2012-2015 роки

3

2.

Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

4

3.

Мета програми

4

4.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

4-5

5.

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.

5-6

6.

Координація та контроль за ходом виконання програми.

6

7

Напрями діяльності та заходи Програми

7-12

ПАСПОРТ

комплексної програми

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Конотопського району на 2012-2015 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Конотопська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації № 18 від 16 січня 2012 року «Про підготовку  проектів програм  «Про районну  комплексну програму профілактики правопорушень  та  боротьби зі  злочинністю на території  Конотопського району на 2012- 2015 роки» та «Почесний  громадянин  Конотопського  району на  2012 -2017 роки»

3.

Розробник програми

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Конотопської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Конотопській МВ  (з обслуговування м. Конотоп та Конотопського району) України в Сумській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Конотопської районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Конотопській МВ (з обслуговування м. Конотоп та Конотопського району) УМВС України в Сумській області, Конотопська міжрайонна прокуратура, Конотопській МВ УСБУ в Сумській області, відділ: освіти,  культури і туризму, у справах молоді та спорту Конотопської районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку  Конотопської районної державної адміністрації, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Конотопської районної державної адміністрації Конотопській центр зайнятості населення

7.

Термін реалізації програми

2012 – 2015 роки

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

Конотопською районною державною адміністрацією у взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами району на постійній основі вживаються заходи з протидії злочинам та правопорушенням, забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, гарантованих Конституцією України прав громадян.

Поширення дитячої бездоглядності та безпритульності, що відбувається, зокрема, через зменшення кількості позашкільних гуртків і секцій, призводить до збільшення кількості злочинів, скоєних неповнолітніми та за їх участі, випадків втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Недосконалість системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування осіб, хворих на алкоголізм, спричиняє збільшення кількості злочинів, вчинених повторно, у громадських місцях, у тому числі у стані алкогольного сп’яніння.

 Потребує активізації організація роботи щодо документування злочинів у сферах господарської та службової діяльності, пов’язаних з використанням бюджетних коштів.

Існує проблема незаконного обігу наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі в розважальних закладах, місцях проведення дозвілля молоді.

3. Мета програми

Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступовому нарощуванні зусиль правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування і громадськості щодо забезпечення сталого правопорядку в районі.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Оптимальним шляхом вирішення зазначених проблем є здійснення наступальних дій на таких пріоритетних напрямках як:

захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;

протидія організованій злочинності і корупції;

зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище;

запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;

протидія рецидивній злочинності;

охорона громадського порядку;

широке залучення громадськості, громадських формувань до забезпечення охорони правопорядку у територіальних громадах.

Засобами розв’язання проблем є суттєве покращання матеріально-технічного стану оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, удосконалення системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі тощо.

Виконання Програми розраховано на 2012–2015 роки.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

            поліпшення криміногенної ситуації на території Конотопського району, створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

            підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;

            розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та реалізація їх на практиці;

            посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності, набуттям та реалізацією майнових прав;

усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

            удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

            забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

            здійснення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів з профілактики правопорушень;

            удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності.

обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів, пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх протиправних явищ;

недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх.

Виконання Програми дасть змогу:

запобігти корупційним  діям державних  службовців та посадових осіб;

            покращити роботу з виявлення порушень, пов’язаних з розкраданням або нецільовим використанням коштів державного та місцевих бюджетів;

            підвищити ефективність заходів щодо виявлення і знешкодження  злочинних угруповань, зокрема тих, які діють у сфері незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, торгівлі людьми, а також пов’язаних з нелегальною міграцією;

            удосконалити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, а також іншими антисоціальними явищами;

            забезпечити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях;

            підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики правопорушень, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм, спецкурсів, підготовки і видання матеріалів з питань профілактики правопорушень.

           

6. Напрямки діяльності та заходи програми.

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку  до неї.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Координацію та контроль виконання  Програми здійснюють Конотопський МВ (з обслуговування м. Конотоп та Конотопського району) УМВС України в Сумській області та головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Конотопської районної державної адміністрації.

Результати реалізації Програми визначаються шляхом проведення моніторингу криміногенного стану в районі.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми. Моніторинг проводиться на підставі даних правоохоронних та контролюючих органів.

Учасники Програми аналізують хід реалізації Програми та надають  Конотопській  районній  державній адміністрації інформації  і пропозиції щодо заходів з її виконання щороку до 1 січня та 1 липня.

Звіт  про  реалізацію  Програми  заслуховується  на  пленарному  засіданні  районної  ради.

Заступник голови  ради                                  В.М.Малігон

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту