15 сесія 6 скликання (29.02.2012)

Про районну комплексну програму„Освіта Конотопщини…

 

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

29.02.2012 

Про районну комплексну програму

Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки”

Розглянувши подану відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації районну комплексну програму «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки», з метою створення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, умов для поетапного переходу до нового рівня освіти, відповідно до обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2012-2015 роках», затвердженої рішенням обласної ради шостого скликання від 18.11.2012 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну комплексну  програму «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки» (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем  програми відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

3.Рішення районної ради від 30.12.2010 «Про викладення районної програми «Освіта Конотопщини.  2008-2011 роки» в новій редакції» визнати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань молоді, освіти,  культури, охорони здоров’я та соціального захисту і відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

 

Голова районної ради                                 А.В.Боярчук

Клігунова І.В. 6 64 43 

Надіслано: до протоколу -2, постійній комісії з питань молоді, освіти,культури, охорони здоров'я та соціального захисту-1, фінуправліню РДА-І, відділу освіти РДА -1.

Додаток

до рішення районної ради

шостого скликання

від 29.02.2012

 

Районна комплексна програма

 «Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки»

 

  1. Паспорт

Районної комплексної програми  

«Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки»

 (далі – Програма)

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної  державної адміністрації від 02.02.2012 № 49 «Про розроблення проекту районної  комплексної програми «Освіта Конотопщини на  2012-2015 роки»

3

Розробник Програми

 Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

4

Співрозробники Програми

Загальноосвітні, позашкільні, дошкільні навчальні заклади та навчально-виховні комплекси «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад»

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

6

Учасники Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації, Конотопська районна державна адміністрація та  навчальні заклади району

7

Термін реалізації Програми

2012-2015 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

 Районний

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі

 1763500 гривень

9.1.

Кошти районного бюджету

 1665500 гривень

9.2.

Кошти інших джерел

   98000 гривень

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

            Головне завдання сучасної освіти в районі – це створення в кожному навчальному закладі сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів, формування здорової  особистості.

            Відділом  освіти Конотопської районної державної адміністрації, навчальними закладами проводиться робота із залучення якомога більшої кількості учнів до харчування. Гарячим харчуванням учні 1-4 класів охоплені 100%. У порівнянні з минулим роком  зросли показники охоплення гарячим харчуванням учнів  5-11 класів на 18%  (з 70% до 88%).

Уживаються заходи щодо оновлення та переоснащення харчоблоків сучасним холодильним і технологічним обладнанням. Проте через недостатнє фінансування освітньої галузі  технологічне обладнання  застаріле не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  Модернізація харчоблоків, їдалень дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів здійснюється, в основному, за рахунок спонсорських коштів, власних коштів.

            Крім цього, виконання норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району  становить в середньому 70%.

            Гострою залишається проблема забезпечення медичних кабінетів загальноосвітніх шкіл медичним обладнанням.

            Забезпечення якісною і доступною дошкільною освітою, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Конотопщини. В районі  функціонують 4 дошкільних навчальних закладів та 26 дошкільних навчальних закладів в складі навчально-виховних комплексів.

            Усього різними формами дошкільної освіти  у 2011 році в районі охоплено 75% дітей від їх загальної кількості, у тому числі 100% дітей п’ятирічного віку.

                        Мережа груп  компенсуючого типу, у яких організовано навчально-виховний процес у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувальною роботою, задовольняє освітні потреби дошкільників з вадами здоров’я тільки на 4,3%.      Крім того, потребує покращання навчально-методична та матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів.

            У 2011 році у 30 загальноосвітніх навчальних закладах району  навчаються 2098 учнів.

                        Зменшення кількості учнів призводить до зменшення класів або відсутності учнів в окремих із них.  23 школи є малокомплектними. У цих навчальних закладах вартість утримання одного умовного учня в рік перевищує нормативні показники в 1,5 рази.

            З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді в районі створено 10 освітніх округів. Визначені опорні школи, що в першу чергу забезпечуються навчальним обладнанням, літературою, кваліфікаційними педагогічними кадрами.

            Організація ефективної роботи шкільних округів неможлива без  реалізації програми «Шкільний автобус». В районі  організованим підвезенням до місця навчання та у зворотному напрямі охоплено 520 дітей (100%).У зв’язку з нарахуванням зносу автобусів, необхідно замінити 4шкільні автобуси.

            Важливим інструментом розширення доступу до якісної освіти є впровадження в освітню систему інформаційно-комунікаційних технологій. Неодмінна умова набуття таких знань – оснащення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою (навчальними комп’ютерними комплексами).

            Усі загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів району забезпечені сучасною комп’ютерною технікою. Проте показник забезпеченості загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів навчальними комп’ютерними комплексами становить 60% від потреби.

                        У 2004-2011 роках за рахунок державного, обласного, місцевих бюджетів, залучених коштів для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів придбано навчальне обладнання на загальну суму 320875500 гривень.

            Середній показник забезпечення загальноосвітніх шкіл навчальним обладнанням зріс і становить 60% від потреби, але є недостатнім, особливо в умовах запровадження допрофільного та профільного навчання.

В районному  міжвідомчому банку даних «Обдарованість» зареєстровано 140 юних обдарувань. Серед них переможці обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,  Всеукраїнських, обласних спортивних змагань, слухачі Сумського територіального відділення Малої академії наук України, вихованці гуртків та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів.

З метою виявлення інтелектуально обдарованої молоді в районі  щороку проводяться І-ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, І-ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, турніри юних економістів, журналістів тощо.

Створено та функціонує  наукове товариство учнів на базі загальноосвітніх  навчальних закладів.

Разом з тим актуальними залишаються питання нормативно-правового, науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення програмно-методичних комплексів для навчання цих учнів, підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо роботи з обдарованими учнями.

За даними моніторингу кадрового забезпечення закладів освіти практичними психологами, соціальними педагогами в районі щороку збільшується чисельність працівників психологічної служби.

У дошкільних, загальноосвітніх та інших типах навчальних закладів працює 15 спеціалістів (9 практичних психологів та 6 соціальних педагогів), що становить 96,9 % від потреби.

Необхідною умовою ефективної роботи спеціаліста психологічної служби є наявність окремого кабінету, без якого більшість видів робіт утрачають будь-який сенс. Керівниками навчальних закладів проводиться робота із забезпечення ефективного функціонування психологічних кабінетів. Станом на 30.01.2012 тільки в одному навчальному закладі   психологічний кабінет забезпечений відповідно Положення про психологічний кабінет.

За останні роки поліпшився якісний склад педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів. Базову вищу освіту мають 137 педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, повну вищу освіту – 52  педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Станом на 30.01.2012 в освітній галузі району вже діють наступні програми: районна  програма «Вчитель», регіональна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, регіональна цільова програма «Дитячі меблі» на період до 2015 року, районна цільова соціальна програма  підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період 2012-2015 роки, районна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій « Сто відсотків» на період до 2015 року, які забезпечують розвиток освітньої галузі за всіма напрямками.

Разом з тим, ураховуючи реформування освітньої галузі, упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних, інноваційних технологій, потребує модернізації система підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є запровадження у навчальних закладах технологій, що забезпечують здоров’я учнів, розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, створення умов для переходу до нового рівня освіти.

 

4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Забезпечення інноваційного розвитку освіти, переходу на новий рівень надання освітніх послуг можливо за рахунок:

формування в дітей, учнівської молоді навичок здорового способу життя;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямками діяльності;

упровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп’ютеризації з підключенням до Інтернету;

застосування підходу до навчально-виховного процесу, що передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та конструктивне входження в сучасні суспільні процеси і досягнення високого рівня самореалізації;

упровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для ефективного доступу до освітніх ресурсів;

створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довгостроковому лікуванні;

забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей, учнівської молоді;

підвищення ефективності роботи з обдарованою молоддю;

запровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу в усіх ланках освітньої галузі;

удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить  1763500 гривень, у тому числі: районний                     бюджет  –   1665500  гривень, інших джерел фінансування –  98000 гривень. Видатки на фінансування Програми здійснюються  в межах коштів, передбачених на утримання галузі освіти області.

Термін дії Програми  складає 2012-2015 роки.

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом усього періоду перебування в закладах освіти;

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних дисциплін;

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення ефективного функціонування освітніх округів;

створення умов для реалізації освітніх потреб  обдарованої молоді;

забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

упровадження нових форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

Результативні показники виконання Районної комплексної програми  

«Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки»

 

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

2012

2013

2014

2015

1

Охоплення дітей дошкільною освітою

 

%

80

81

82

83

2

Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами

 

%

10

25

50

80

3

Підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет

 

%

50

60

80

100

 

Ресурсне забезпечення Районної комплексної програми  

«Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      гривень

Обсяг коштів,

що пропонується залучити на виконання Програми

 

Роки

Усього витрати на виконання програми

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів усього

у тому числі:

 

333500

478000

476000

476000

1763500

Районний  бюджет

 

312500

455000

449000

449000

1665500

інші джерела

 

21000

23000

27000

27000

98000

6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та очікуваний результат наведено в додатку 1.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

            Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює  відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації надає інформацію про виконання  Програми щороку до 5 січня Конотопській районній державній адміністрації та         управлінню освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

  Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звіту про виконання програми відділ освіти щорічно до 10 січня наступного за звітним періодом інформує управління економіки райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

Координує хід виконання даної програми заступник голови районної державної адміністрації Мельничук О.В.

  

  Заступник   голови районної ради                                В.М.Малігон

Додаток 1

до Програми

 Напрями діяльності та заходи районної комплексної  програми "Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки"

№ з/п Назва напряму діяльності  Перелік заходів програми  Строк виконання заходу  Виконавці Джерела фінансу-вання  Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. гривень)
Очікувані результати 
Усього Роки 
2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 Упроваджен-ня у навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров"я учнів   Оновлення технологічного обладнання та поточний ремонт на харчоблоках їдалень  навчально-виховних закладів та ДНЗ району  2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,        керівники навчальних закладів Районний бюджет 80000.0 20000 20000.0 20000 20000 Створення сприятливих умов для забезпечення якісного харчування учнів
1.2 Поповнення медичних кабінетів опорних шкіл медичним обладнанням 2012-2013 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,керівники навчальних закладів Районний бюджет 4000.0 2000 2000.0     Надання якісної медичної допомоги учням під час навчально-виховного процесу
1.3. Забезпечення стовідсоткового проходження  профілактичних медичних оглядів учнями загальноосвітніх навчальних закладів 2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,        керівники навчальних закладів             Вчасне виявлення захворювань та збереження здоров’я дітей
1.4   Забезпечення в повному обсязі харчування  учнів початкових класів відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих  закладах» 2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,        керівники навчальних закладів             Забезпечення учнів якісним повноцінним харчуванням
1.5 Залучення учнівської молоді до участі в акціях «Здоров’я – запорука успіху», «Ми за здоровий спосіб життя», «Стоп наркотики!» 2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,        керівники навчальних закладів             Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя 
1.6 Проведення щорічних обласних, міських, районних конкурсів «Школа сприяння здоров’ю», «Керуй своїм життям», захисту сучасної моделі навчального закладу 2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,       керівники навчальних закладів             Збільшення мережі шкіл сприяння здоров’ю, забезпечення освіти учнів на основі життєвих навичок
  Разом за напрямом 1       Усього 84000 22000 22000 20000 20000  
Районний бюджет   84000 22000 22000 20000 20000  
2.1 Забезпечення конституцій-них прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку  Розширення мережі дошкільних груп шляхом їх  відкриття  при навчально-виховних комплексах 2012-2015 роки               Збільшення кількості дошкільних груп, рівня охоплення дітей дошкільною освітою
Районний бюджет  200000 50000 50000 50000 50000
Інші джерела 52000 10000 12000 15000 15000
2.2 Створення центрів розвитку дитини 2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,       керівники навчальних закладів Районний бюджет 38000 8000 10000 10000 10000 Забезпечення гармонійного розвитку дітей дошкільного віку
Інші джерела 10000 2000 2000 3000 3000
2.3 Відкриття груп компенсуючого типу 2012-2013 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,       керівники навчальних закладів Районний бюджет 10600 4600 6000 0 0 Забезпечення гармонійного розвитку дітей дошкільного віку        Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів
2.4 Проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних груп (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, проведення поточних ремонтів) 2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,       керівники навчальних закладів Районний бюджет 60000 15000 15000 15000 15000
Інші джерела  20000 5000 5000 5000 5000
2.5.   Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами 2012-2015 роки Відділ освіти   районної державної адміністрації,      керівники навчальних закладів Районний бюджет 20000 5000 5000 5000 5000 Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності дошкільних навчальних закладів
2.6 Забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 48000 12000 12000 12000 12000
2.7 Забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 1200 300 300 300 300
2.8 Забезпечення проведення семінарів-практикумів з питань  дошкільної освіти щодо комплексного підходу в освітньому процесі 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 800 200 200 200 200 Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів
2.9   Проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку "Гармонія руху" 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 1200 300 300 300 300 Підвищення якості фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах
  Разом за
напрямом 2
      Усього 461800.0 112400.0 117800.0 115800.0 115800.0  
Районний бюджет 379800.0 95400.0 98800.0 92800.0 92800.0  
Інші джерела 82000 17000 19000 23000 23000  
3.1   Створення умов для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, що відповідає сучасним стандартам 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів             Поліпшення якості шкільної освіти, створення механізму її стійкого інноваційного розвитку
  Разом за
напрямом 3
      Усього            
Районний бюджет            
4.1 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів сільських шкіл до місця навчання та у зворотньому напрямку 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 1140000 180000 320000 320000 320000 Збільшення відсотка учнів сільських шкіл, які підвозяться шкільними автобусами до місця навчання та у зворотньому напрямку
4.2   Розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів для підвезення учнів та педагогічних працівників з урахуванням режиму роботи загальноосвітніх навчальних закладів, що обслуговуються 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів             Підвищення якості та безпеки перевезення учнів
4.3 Забезпечення підготовки місць постійної стоянки автобусів, організація випуску їх на маршрути 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів            
4.4 Налагодження постійного контролю за дотриманням безпеки перевезення дітей 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів            
4.5   Функціонування інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів             Створення умов для  задоволення освітніх потреб учнів, які потребують додаткової уваги
4.6 Створення спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на базі загальноосвітніх навчальних закладів 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів            
  Разом за напрямом 4
 
      Усього 1140000.0 180000.0 320000.0 320000.0 320000.0  
Районний бюджет 1140000.0 180000.0 320000.0 320000.0 320000.0  
5.1 Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю Створення банку даних авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих учнів 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 7200 1200 2000 2000 2000 Підвищення якості надання освітніх послуг здібним та обдарованим учням
5.2   Упровадження роботи районної школи  передового педагогічного досвіду, майстер-класів, творчих груп з питань виявлення, навчання, виховання і розвитку обдарованої молоді 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів              
5.3 Створення каталогу нормативно-правових документів, методичної літератури з питань роботи з обдарованою молоддю 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет          
5.4 Організація проведення науково-практичних конференцій (on-lіne конференцій) з питань роботи з обдарованою молоддю 2014-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет          
5.5 Організація щорічного проведення урочистого вшанування учнів-переможців олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 28000 6000 6000 8000 8000 Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді
5.6   Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати  стипендій 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 24000 6000 6000 6000 6000  
5.7   Координація діяльності  обласних і місцевих органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів щодо їх співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку  та підтримки обдарованої молоді 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет            
5.8   Установлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців міжнародних, Всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет           Підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають високі  досягнення в роботі з учнівською молоддю
  Разом за напрямком 5       Усього 59200.0 13200 14000.0 16000.0 16000.0  
Районний бюджет 59200.0 13200 14000.0 16000.0 16000.0  
6.1 упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу Модернізація матеріально-технічної та методичної бази спеціалістів: 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет           Покращання умов праці фахівців психологічної служби, підвищення ефективності їх роботи
оснащення психологічних кабінетів відповідно до сучасних вимог            
комп’ютерізація робочого місця практичного психолога, соціального педагога Інші джерела 16000.0 4000 4000 4000 4000
6.2 Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 800.0 200 200.0 200.0 200.0 Удосконалення фахового рівня практичних психологів та соціальних педагогів
  Разом за напрямом 6       Усього 16800 4200 4200 4200 4200  
районний бюджет 800.0 200 200.0 200.0 200.0  
Інші джерела 16000 4000 4000 4000 4000  
7.1 Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
 
Створення освітнього порталу для педагогічних працівників, забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів             Підвищення рівня інформаційної мобільності педагогічних працівників
7.2 Удосконалення навчальних планів і програм підвищення кваліфікації педагогіч-них працівників фахового та психолого- педагогічного напряму 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів             Удосконалення науково-методичного забезпечення процесу підвищення кваліфікації учителів 
7.3 Удосконалення системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів (дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
 
2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів             Удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за напрямом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес
7.4   Уведення спецкурсу в програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань роботи з обдарованими учнями 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів             Підвищення ефективності роботи з обдарованою молоддю
  Разом за напрямом 7       Усього            
8.1 Перепідго-товка, підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників Удосконалення процесу перепідготовки за спеціальностями: адміністративний менеджмент;
управління навчальним закладом;
педагогіка вищої школи;
практична психологія
2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет           Модернізація системи перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників
 
    Здобуття другої вищої освіти вчителя-дефектолога 2012-2015 роки Відділ освіти   РДА, керівники навчальних закладів Районний бюджет 1700 1700 0 0 0  
  Разом за напрямом8       Усього 1700.0 1700.0 0.0 0.0 0.0  
          Районний бюджет 1700.0 1700.0 0.0 0.0 0.0  
  Усього за Програмою       Усього 1763500.0 333500.0 478000.0 476000.0 476000.0  
Районний бюджет 1665500.0 312500.0 455000.0 449000.0 449000.0  
Інші джерела 98000.0 21000.0 23000.0 27000.0 27000.0  
                       
Заступник голови районної ради                     В.М. Малігон             

 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту