15 сесія 6 скликання (29.02.2012)

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету…

 

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

29.02.2012 

Про затвердження звіту  про

виконання районного бюджету

за   2011 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за    2011 рік:

– по доходах у сумі 68604387,68 грн., у тому числі загальний

фонд –67306958,72 грн. та спеціальний фонд –1297428,96 грн.  (додаток 1);

– по видатках у сумі 68907640,10 грн., у тому числі загальний

фонд –65403683,65  грн., спеціальний фонд – 3503956,45 грн.  (додаток 2);

          по кредитуванню у сумі -8580 грн., у тому числі спеціальний

 фонд – -8580 грн.  (додаток 3).

Голова районної ради                                             А.В.Боярчук

К.В. Лісунова 6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації 1,  фінансовому управлінню 2

            Додаток  1        
            до рішення районної ради     
            шостого скликання  від 29.02.2012  
ДОХОДИ  КОНОТОПСЬКОГО РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ ЗА  2011 РІК
                          грн
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Затверджено Фактично надійшло Процент  виконання
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
Разом в тому числі бюджет розвитку Разом в тому числі бюджет розвитку Разом в тому числі бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 6876473.00 0.00 0.00 6876473.00 7629283.77 0.00 0.00 7629283.77 110.9     110.9
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 6876473.00 0.00 0.00 6876473.00 7629283.77 0.00 0.00 7629283.77 110.9     110.9
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 6858595.00     6858595.00 7580405.91     7580405.91 110.5     110.5
11010100 Податок на доходи найманих працівників 5688719.00     5688719.00 6017861.04     6017861.04 105.8     105.8
11010200 Податок на доходи фізичних осіб- суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності 12550.00     12550.00 13283.00     13283.00 105.8     105.8
11010300 Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті 63356.00     63356.00 178749.25     178749.25 282.1     282.1
11010400 Фіксований податок на доходи фізичних осіб  від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований  до 01.01.2011 року       0.00 1039.50     1039.50 #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!
11011100 Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності       0.00 65.76     65.76 #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!
11011200 Податок на доходи фізичних осіб від  продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду(суборенду)  житловий найм (піднайм) 1031540.00     1031540.00 1295843.03     1295843.03 125.6     125.6
11011300 Податок на доходи фізичних осіб  від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) 11026.00     11026.00 11356.86     11356.86 103.0     103.0
11011400 Податок на доходи фізичних осіб від  отриманого платником доходу внаслідок прийняття  ним у спадщину  майна, коштів, майнових чи не майнових прав 43682.00     43682.00 54479.97     54479.97 124.7     124.7
11011600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб  від зайняття підприємницькою діяльністю 7722.00     7722.00 7727.50     7727.50 100.1     100.1
11020000 Податок на прибуток підприємств 17878.00 0.00 0.00 17878.00 48877.86 0.00 0.00 48877.86 273.4     273.4
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 17878.00     17878.00 48877.86     48877.86 273.4     273.4
20000000 Неподаткові надходження 6483.00 285227.00 0.00 291710.00 6483.81 1202929.00 0.00 1209412.81 100.0 421.7   414.6
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
24000000 Інші неподаткові надходження 6483.00     6483.00 6483.81     6483.81 100.0     100.0
24060000 Інші надходження 6483.00     6483.00 6483.81     6483.81 100.0     100.0
24060300 Інші надходження 6483.00     6483.00 6483.81     6483.81 100.0     100.0
25000000 Власні надходження бюджетних установ    285227.00   285227.00   1202929.00   1202929.00 #ДЕЛ/0! 421.7   421.7
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   285227.00   285227.00   304692.67   304692.67 #ДЕЛ/0! 106.8   106.8
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю   73448.00   73448.00   61485.06   61485.06 #ДЕЛ/0! 83.7   83.7
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності   188600.00   188600.00   168920.15   168920.15 #ДЕЛ/0! 89.6   89.6
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   22219.00   22219.00   43564.46   43564.46 #ДЕЛ/0! 196.1   196.1
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   960.00   960.00   30723.00   30723.00 #ДЕЛ/0! 3200.3   3200.3
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0.00   0.00   898236.33   898236.33 #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки       0.00   898236.33   898236.33 #ДЕЛ/0!     #ДЕЛ/0!
Разом доходів 6882956.00 285227.00 0.00 7168183.00 7635767.58 1202929.00 0.00 8838696.58 110.9 421.7   123.3
40000000 Офіційні трансферти 59802211.64 573500.00 0.00 60375711.64 59671191.14 94499.96 0.00 59765691.10 99.8 16.5   99.0
41000000 Від органів державного управління 59802211.64 573500.00 0.00 60375711.64 59671191.14 94499.96 0.00 59765691.10 99.8 16.5   99.0
41010000 Кошти,що надходять з інших бюджетів 54518.00     54518.00 54518.00     54518.00 100.0     100.0
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських  (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення)бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та рійонних у містах бюджетів 54518.00     54518.00 54518.00     54518.00 100.0     100.0
41020000 Дотації 38087700.00 0.00 0.00 38087700.00 38087700.00 0.00 0.00 38087700.00 100.0     100.0
41020100 Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 36710800.00     36710800.00 36710800.00     36710800.00 100.0     100.0
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на  вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 456100.00     456100.00 456100.00     456100.00 100.0     100.0
41020900 Інші додаткові дотації 154400.00     154400.00 154400.00     154400.00 100.0     100.0
41021600 Додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов"язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на поліпшення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю 766400.00     766400.00 766400.00     766400.00 100.0     100.0
41030000 Субвенції   21659993.64 573500.00 0.00 22233493.64 21528973.14 94499.96 0.00 21623473.10 99.4 16.5   97.3
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,  малозабезпеченим сім"ям,інвалідам з дитинства, дітям- інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 16305200.00     16305200.00 16305123.01     16305123.01 100.0     100.0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання   пільг  та житлових субсидій населенню на оплату  електроенергії , природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і соруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2114000.00     2114000.00 2025632.00     2025632.00 95.8     95.8
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг , в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв"язку з відміною  податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб( крім пільг на одержання  ліків , зубопротезування , оплату електроенергії, природного і скрапленого  газу на побутові потреби, твердого та рідкого  пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот ) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  522200.00     522200.00 488766.70     488766.70 93.6     93.6
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання   пільг  та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1787011.64     1787011.64 1787011.64     1787011.64 100.0     100.0
41034200 Субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування у зв"язку із закінченням строку повноважень 74000.00     74000.00 71484.70     71484.70 96.6     96.6
41035000 Інші субвенції 0.00 573500.00   573500.00   94499.96   94499.96   16.5   16.5
41035200 Субвенція на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 140782.00     140782.00 137515.88     137515.88 97.7      
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату державної соціальної допомоги  на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 586300.00     586300.00 586292.52     586292.52 100.0     100.0
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатвів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 130500.00     130500.00 127146.69     127146.69 97.4     97.4
  ВСЬОГО ДОХОДІВ 66685167.64 858727.00 0.00 67543894.64 67306958.72 1297428.96 0.00 68604387.68 100.9 151.1   101.6
                           
Заступник голови районної ради          В.М.Малігон            
Лісунова К.В. 6 61 79                        
                Додаток  2        
                до рішення районної ради       
                шостого скликання від      
  Видатки районного бюджету    
  за   2011 рік    
  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів    
(грн.)    
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації та кредитування  місцевих бюджетів Затверджено з урахуванням змін Касові видатки Процент виконання    
Загальний                                 фонд Спеціальний фонд  Разом Загальний                                 фонд Спеціальний фонд  Разом Загальний                                 фонд Спеціальний фонд  Разом    
010000 Державне управління 1060338.00 63000.00 1123338.00 1025514.51 63000.00 1088514.51 96.7 100.0 96.9    
070000 Освіта 29471554.00 756323.00 30227877.00 28436312.37 1619628.11 30055940.48 96.5 214.1 99.4    
080000 Охорона здоров` я 6332660.00 184716.00 6517376.00 5992653.76 176392.00 6169045.76 94.6 95.5 94.7    
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 23599153.64 97808.00 23696961.64 23411707.60 116879.89 23528587.49 99.2 119.5 99.3    
110000 Культура і мистецтво 1029218.00 102235.00 1131453.00 986264.40 102035.42 1088299.82 95.8 99.8 96.2    
120000 Засоби масової інформації 15000.00   15000.00 15000.00   15000.00 100.0   100.0    
130000 Фізична культура і спорт 400090.00   400090.00 364815.62   364815.62 91.2   91.2    
150000 Будівництво   25948.00 25948.00     0.00   0.0 0.0    
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 408400.00   408400.00 375449.00   375449.00 91.9   91.9    
180000 Інші послуги , пов язані з економічною діяльністю 6000.00   6000.00 2110.00   2110.00 35.2   35.2    
240000 Цільові фонди   73500.00 73500.00     0.00     0.0    
250000 Видатки не віднесені до основних груп: 29621.00 0.00 29621.00 2960.00 0.00 2960.00 10.0   10.0    
в тому числі                      
250102 Резервний фонд 24821.00   24821.00     0.00 0.0   0.0    
250404 Інші видатки 4800.00   4800.00 2960.00   2960.00 61.7   61.7    
Разом видатків  62352034.64 1303530.00 63655564.64 60612787.26 2077935.42 62690722.68 97.2 159.4 98.5    
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 3803658.00   3803658.00 3803658.00   3803658.00 100.0   100.0    
250312 Додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов"язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю. 219767.00   219767.00 219767.00   219767.00 100.0   100.0    
250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 157000.00   157000.00 157000.00   157000.00 100.0   100.0    
250315 Інші  додаткові дотації 268730.00   268730.00 268730.00   268730.00 100.0   100.0    
250323 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування  чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 40000.00   40000.00 40000.00   40000.00 100.0   100.0    
250324 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів    620000.00 620000.00   620000.00 620000.00   100.0 100.0    
250342 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв"язку із закінченням строку повноважень  74000.00   74000.00 71484.70   71484.70 96.6   96.6    
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 58230.00 218989.00 277219.00 58010.00 218189.00 276199.00 99.6 99.6 99.6    
250352 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 45100.00   45100.00 45100.00   45100.00 100.0   100.0    
250380 Інші субвенції   1011120.00 1011120.00   587832.03 587832.03   58.1 58.1    
250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради  Автономної Республіки Крим , місцевих рад та сільських , селищних , міських голів  130500.00   130500.00 127146.69   127146.69 97.4   97.4    
РАЗОМ  67149019.64 3153639.00 70302658.64 65403683.65 3503956.45 68907640.10 97.4 111.1 98.0    
                         
Заступник  голови районної ради          В.М.Малігон        
Лісунова К.В 6 61 79                       
                         
                         
              Додаток  3      
              до рішення районної ради 
              шостого скликання від________________
                     
Повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету  за  2011 рік
 
                     
                     
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Затверджено  Касові видатки Процент  виконання
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
006 Районна державна адміністрація   0 0 0 -8580 -8580 0.0 100.0 100.0
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам   8580 8580 0 0 0 0.0 0.0 0.0
250912 Повернення коштів , наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників   -8580 -8580 0 -8580 -8580 0.0 100.0 100.0
Всього   0 0 0 -8580 -8580 0.0 100.0 100.0
                     
               
                     
Заступник голови районної ради      В.М.Малігон      
Лісунова К.В. 6 61 79                   
                   
                     

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за  2011 рік

Протягом звітного періоду в районі проводилась відповідна робота по наповненню місцевих бюджетів та фінансуванню бюджетних установ.

До загального фонду районного бюджету за 2011 рік надійшло 67307,0 тис. грн., що складає 100,9 % річного плану (додаток 1), в т.ч.:

          власні та закріплені доходи складають                –  7635,8 тис. грн. або 110,9%   

                                                                                             до  річного плану;

          дотація вирівнювання з державного бюджету      –  36710,8 тис. грн. (100,0%);

          додаткові дотації з державного бюджету              –   456,1 тис.грн. (100,0%);

          інші додаткові дотації                                              –  154,4 тис.грн. (100,0%);

          додаткова дотація на оплату праці                         – 766,4 тис.грн. (100,0%);

          отримано субвенцій з державного

     та обласного бюджетів                                             –  21529,0 тис. грн. (99,4 %);

     в т.ч. на :

          допомогу сім’ям з дітьми,

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з

дитинства та дітям-інвалідам                                  –  16305,1 тис.грн.(100,0 %);

          пільги та субсидії на оплату електроенергії,

     природного газу, послуг тепло, – водопостачання

     і водовідведення, квартплати, вивезення

     побутового сміття та рідких нечистот                    – 2025,6 тис. грн. (95,8 %);                         –    на пільги  з послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством послуг та

компенсацію за пільговий проїзд                            –  488,8 тис. грн. (93,6 %);

          на пільги та субсидії населенню

на придбання твердого палива і скрапленого газу – 1787,0тис. грн. (100,0%);

          субвенція на збереження середньої заробітної

     плати на період працевлаштування посадових

     осіб місцевого самоврядування у зв’язку

     з закінченням строку повноважень                            – 71,5 тис. грн. (96,6%);

          субвенції на проведення видатків, що враховані      

     при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів –  137,5 тис. грн. (97,7 %);

          державна соціальна допомога на дітей-сиріт та

     дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам-вихователям

і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім’ях за принципом

“гроші ходять за дитиною”                                       –  586,3 тис. грн. (100,0 %);

          субвенція з державного бюджету на проведення

виборів сільських голів Попівської та

Кузьківської сільських рад                                        – 127,2 тис.грн.; (97,4%);

–    також до бюджету зараховуються кошти, що

     передано до районного бюджету з сільських

     бюджетів (вилучення)                                                – 54,5 тис.грн. (100,0%).                                           

У порівнянні з 2010 роком надходження до загального фонду районного бюджету зросли на 5596,9 тис. грн., де в тому числі за рахунок власних та закріплених доходів 168,6 тис.грн., дотація з державного та обласного бюджетів збільшилась на 792,7 тис. грн.  Збільшились надходження субвенцій на 4581,1 тис. грн., за рахунок коштів, що передаються з сільських бюджетів додатково в поточному році надійшло  54,5 тис.грн..

За звітний період до районного бюджету надійшло:

Податку з доходів фізичних осіб 7580,4 тис. грн., що складає 110,5 % річного плану та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на  637,7 тис.грн. (ріст 9,2%).

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності –                    48,9 тис.грн., що складає 273,4 % річного плану та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 29,2 тис. грн. Платник ДАП Конотопський “Агролісгосп”.

Виконання загального фонду бюджету району по власних та закріплених доходах складає 15785,0 тис. грн., або 112,8 % до річного плану, де в т.ч. виконання районного бюджету складає 7635,8 тис.грн. – 110,9% річного плану, зведеного сільських та селищного бюджетів – 8149,2 тис. грн. – 114,6% річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2010 року спостерігається зростання надходжень по власних та закріплених доходах місцевих бюджетів району на 1912,5 тис. грн. або на 13,8%.

Планові показники виконані по всіх  місцевих бюджетах району.

Станом на 01.01.2012 загальна сума недоїмки підприємств і організацій району, за даними податкової інспекції, до місцевих бюджетів складає 52,0 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2011р. менше на 51,8 тис.грн..

Спеціальний фонд районного бюджету виконаний в сумі 1297,5 тис. грн. (додаток 1), що становить 151,1 % річного плану.

Видаткова частина районного бюджету виконана в сумі 68907,7 тис. грн., або на 98,0 % до річних призначень (додаток 2), в тому числі загальний фонд виконаний в сумі 65403,7 тис. грн., або на 97,4 %, спеціальний фонд в сумі – 3504,0 тис. грн., або на 111,1 % річного плану.

По загальному фонду профінансовані видатки в сумі 65403,7 тис.грн.:

–   державне управління                                                   –  1025,5 тис. грн. (96,7%);

            освіта                                                                           – 28436,3 тис. грн. (96,5%);

          охорона здоров’я                                                         – 5992,7 тис. грн. (94,6%);

          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                               – 23411,7 тис. грн. (99,2%);

          культура і мистецтво                                                  – 986,3 тис. грн. (95,8%);

          засоби масової інформації                                          -15,0 (100,0%);

          фізична культура і спорт                                            – 364,8 тис. грн. (91,2%);

          відшкодування витрат  по перевезенню

     пільгової  категорії населення                                    – 375,4тис. грн. (91,9%);

–    інші послуги пов`язані з економічною діяльністю  – 2,1 тис.грн .(35,2%);

–    інші  видатки                                                               –  3,0 тис.грн.(61,7%)

          дотація вирівнювання сільським

та селищному бюджетам                                           – 3803,6 тис. грн. (100,0%);

          додаткова дотація з державного бюджету

місцевим бюджетам                                                     – 219,8 тис.грн(100,0%);

–   додаткова дотація з державного бюджету

    на вирівнювання фінансової забезпеченості

    місцевих бюджетів                                                       -157,0 тис.грн.(100,0%);

–    інші додаткові дотації                                                  – 268,7 тис.грн. (100,0%);

–    субвенція на утримання об` єктів спільного

     користування чи ліквідацію негативних наслідків

    діяльності  об`єктів спільного користування              – 40,0 тис.грн.(100,0%)

          субвенція на збереження середньої заробітної плати

     на період працевлаштування посадових осіб

     місцевого самоврядування у зв’язку

     з закінченням строку повноважень                             – 71,5 тис. грн. (96,6%);

–   субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

     на виконання програм соціально-економічного        

     та культурного розвитку регіонів                                  -58,1тис.грн.(99,6%)

          субвенція на проведення видатків місцевих

     бюджетів,  що враховуються  при визначенні обсягу

     міжбюджетних   трансфертів                                         – 45,1 тис.грн.(100,0%);

–   субвенція з державного бюджету місцевим

    бюджетам на проведення виборів сільських голів       -127,1 тис.грн.(97,4%);

З резервного фонду виплати не проводились.

По спеціальному фонду профінансовані видатки в сумі 3504,0 тис.грн. а саме:

–   державне управління                                                   –  63,0 тис. грн. (100,0%);

          освіта                                                                            – 1619,6 тис. грн. (214,1%);

          охорона здоров’я                                                         – 176,4 тис. грн. (95,5%);

          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                               – 116,9 тис. грн. (119,5%);

          культура і мистецтво                                                   – 102,0 тис. грн. (99,8%).

          субвенція  іншим бюджетам на

     виконання інвестиційних проектів                             – 620,0 тис. грн. (100,0%);

–  субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

    на виконання програм соціально-економічного        

    та культурного розвитку регіонів                                -218,2 тис.грн.(99,6%);

          інші субвенції                                                               – 587,9 тис.грн.(58,1%).

Повернено кредитів за 2011 рік 8,6 тис.грн. (додаток 3).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2012  відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2012 становить 924,7 тис.грн.  Це заборгованість Державного бюджету по пільгах та субсидіях.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2012 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2012 року відсутня.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось у відповідності з плановими бюджетними призначеннями згідно розпису видатків районного бюджету на                 2011 рік, а по видатках, які фінансуються за рахунок різних видів субвенцій з Державного бюджету по мірі їх надходжень.

 

Начальник  фінансового управління                                                             К.В.Лісунова

 

                                                         

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту