Доступ до публічної інформації

Про адміністративні послуги

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Конотоп

30.12.2011                                                                            № 50

Про адміністративні послуги, що

надаються виконавчим апаратом

Конотопської районної ради

               З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян та запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг, на виконання Указу Президента України від 03.07.2009 №508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», Постанови Кабінету Міністрів від 17.07.2009 №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» (із змінами та доповненнями), та відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 №219 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг» (із змінами та доповненнями), керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

               1. Затвердити:

               1.1.Перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчим апаратом Конотопської районної ради (додаток 1).

               1.2.Стандарти адміністративних послуг, що надаються виконавчим апаратом Конотопської районної ради (додаток 2 ).

               2.Розмістити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Конотопської районної ради.

               3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Малігон В.М.

Голова районної ради                                             А.В.Боярчук


 

Додаток 1

до розпорядження голови

районної ради від 30.12.2011 №50

Перелік

адміністративних послуг, які надаються

виконавчим апаратом Конотопської районної ради

Назва послуги

Суб’єкт надання

Статті законів України, згідно з якими

Інші нормативно-правові акти, згідно з якими

Прізвища і посади відповідальних осіб із зазначенням контактних телефонів

надається послуга

визначається її платність або безоплатність

надається послуга

визначається її платність або безоплатність

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування

Виконавчий  апарат районної ради

Розділ ІІІ Закону України  „Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

Безоплатно

_

Безоплатно

Щербина Людмила Володимирівна – керуючий справами

тел. 054(47)

6-60-14

каб.№36,

Жегет Дмитро Павлович – радник голови ради

тел. 054(47)

6-63-75

каб.№32

2

Нагородження  почесними відзнаками голови районної ради

Виконавчий  апарат районної ради

_

Безоплатно

Розпорядження голови районної ради від 02.10.2006 №77 «Про грамоту голови районної ради»

Безоплатно

Щербина Людмила Володимирівна – керуючий справами

тел. 054(47)

6-60-14

каб.№36,

Несвідоміна Тетяна Григорівна – головний спеціаліст

тел. 054(47)

2-54-98

каб.№31 

3

Сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян – надання усних консультацій і роз’ясненнь з правових питань; допомога в складанні документів правового характеру

Загальний відділ районної ради

Виконавчий  апарат районної ради

Ст. 5 Конституції України, ст. 1 Закону України „Про звернення громадян”

Ст. 21 Закону України „Про звернення громадян”

Указ Президента України від 09.06.2006 року №509/2006 „Концепція формування правової допомоги в Україні”

Безоплатно

Сахно Тетяна Петрівна – начальник загального відділу

тел. 054(47)

2-62-55

каб.№40,

Жегет Дмитро Павлович – радник голови ради

тел. 054(47)

6-63-75

каб.№32

4

Прийом, реєстрація пропозицій, заяв та скарг громадян.

Загальний відділ районної ради

Розділ ІІ Закону України „Про звернення громадян”  

Ст. 21 Закону України „Про звернення громадян”

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348

Безоплатно

Сахно Тетяна Петрівна – начальник загального відділу

тел. 054(47)

2-62-55

каб. №40

Шаповаленко Наталія Миколаївна – спеціаліст І категорії тел. 054(47)

2-62-55

5

Організація особистого прийому громадян та виїзних прийомів громадян за місцем постійного проживання керівництвом Конотоської районної ради

Загальний відділ районної ради

Стаття 22 Закону України  «Про звернення громадян»

Стаття 21 Закону України „Про звернення громадян”

Розпорядження голови районної ради від 30.12.2011 №48 «Про організацію особистого прийому

громадян керівництвом районної ради на 2012 рік»

Безоплатно

Сахно Тетяна Петрівна – начальник загального відділу

тел. 054(47)

2-62-55

каб..№40

Шаповаленко Наталія Миколаївна – спеціаліст І категорії тел. 054(47)

2-62-55

каб..№40

6

Прийом, реєстрація депутатських звернень та запитів

Загальний відділ районної ради

Ст. 13,21 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”

 

Безоплатно

Регламент роботи  Конотопської районної ради, затверджений рішенням районної ради від 01.02.2010 ,  Інструкція з діловодства у районній раді, затверджена розпорядженням голови районної ради від 30.12..2011 №49

Безоплатно

Сахно Тетяна Петрівна – начальник загального відділу

тел. 054(47)

2-62-55

каб. №40

Шаповаленко Наталія Миколаївна – спеціаліст І категорії тел. 054(47)

2-62-55

каб..№40

7

Забезпечення доступу до публічної інформації

Виконавчий  апарат районної ради

Ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указ Президента України №548/2011 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації»

Ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Розпорядження голови районної ради від  19.05.2011 №24       

«Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Конотопській районній раді»

Безоплатно

Щербина Людмила Володимирівна – керуючий справами

тел. 054(47)

6-60-14

каб.№36,

Несвідоміна Тетяна Григорівна – головний спеціаліст

тел. 054(47)

2-54-98

каб.№31

8

Виготовлення та видача посвідчень та нагрудних знаків депутатам районної ради та посвідчень помічникам-консультантам депутатів районної ради

Загальний відділ районної ради

Виконавчий  апарат районної ради

Стаття 9 та 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Безоплатно

Рішення районної ради від 01.12.2010 «Про затвердження Положення про

помічників-консультантів депутата

районної ради шостого скликання і

опису посвідчення помічника –

консультанта депутата районної ради»

Безоплатно

Сахно Тетяна Петрівна – начальник загального відділу

тел. 054(47)

2-62-55

каб..№40

Шкареда Галина Миколаївна – радник голови ради

тел. 054(47)

2-54-98

каб.№31

9

Видача довідок для призначення (перерахунку) пенсії

Головний бухгалтер районної ради

Закони України "Про звернення громадян" та "Про пенсійне забезпечення»

Безоплатно

_

Безоплатно

Берека Катерина Миколаївна – головний бухгалтер районної ради

тел. 054(47)

6-14-80

каб.№43

Керуючий справами                                                                           Л.В.Щербина

Додаток 2

до розпорядження голови

районної ради від 30.12.2011 №50

  

Стандарт

надання адміністративної послуги по прийняттю та проходженню

служби в органах місцевого самоврядування

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» статті 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20; Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджених постановою КМУ від 15.02.2002 №169; розпорядження голови районної ради від 29.09.2011 №39 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у районній раді», Закон України «Про звернення громадян»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання, на відповідній території, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

– заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;

– особова картка П-2ДС з відповідними додатками;

– копія документів про освіту;

– декларація про доходи за минулий рік;

– копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

–   подача документів для участі у конкурсі на вакантну посаду;

–   участь у конкурсі (письмовий іспит, співбесіда);

–  прийняття розпорядження голови районної ради про прийняття на відповідну вакантну посаду згідно рекомендації конкурсної комісії;

–  присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування;

– прийняття розпорядження голови районної ради про зарахування до кадрового резерву на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Подача документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади здійснюється протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в районній газеті «Сільські горизонти»

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в органі місцевого самоврядування та його виконавчому апараті особи, які :

– визнані у встановленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісним при зайнятті посади;

– які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну ;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами та свояками;

– в інших випадках, встановлених законами України.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Ознайомлення з розпорядженням голови районної ради про призначення на вакантну посаду.

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул. Соборна, 23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

 Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                                         Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Публікація оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування в районній газеті «Сільські горизонти».

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Л.В.Щербина

Стандарт

надання адміністративної послуги

         по нагородженню відзнаками голови Конотопської районної ради

№ з/п

Зміст  стандарту

Опис  стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Розпорядження голови районної ради від 02.10.2006 №77 «Про грамоту голови районної ради»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Трудові колективи всіх форм власності, громадські організації, творчі спілки, які розташовані на території району, окремі громадяни – мешканці району, депутати рад, громадяни інших районів та міст України за значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

– подання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, селищних, сільських голів, керівників районних служб, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та об’єднань на ім’я голови районної ради;

– особиста ініціатива голови райдержадміністрації або голови районної ради;

– характеристика конкретних заслуг колективу чи особи, що стали підставою для порушення клопотання

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

– подача подання з характеристикою;

– розгляд головою районної ради і накладення резолюції;

–  підготовка  розпорядження;

–  прийняття  розпорядження;

–  грамота чи пам’ятна адреса

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Подання про нагородження подається не пізніше, ніж за 10 днів до дати вручення Грамоти чи Пам’ятної адреси

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не вважаються обґрунтованими пропозиції щодо відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг та приурочені до малозначущих дат і подій. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження Грамотою.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Розпорядження голови Конотопської районної ради.

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул. Соборна, 23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                   Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Л.В. Щербина

Стандарт

надання адміністративної послуги по наданню усних консультацій і

роз’яснень з правових питань; допомоги в складанні документів

правового характеру

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг                          

Конституція України, Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 09.06.2006 року №509 «Концепція формування безоплатної правової допомоги в Україні»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Громадяни України

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4

 Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

Інформування особи про зміст її права та порядок його реалізації, забезпечення  можливостей досудового вирішення правових спорів.

Надання правової  інформації,   правових   консультацій   та   роз'яснень,
складання правових документів (звернень,  довідок,  запитів тощо), крім процесуальних.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Усна консультація чи роз’яснення, складання  документів правового характеру

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул. Соборна, 23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                   Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя  

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Фізичні особи мають право звернутись до керівника органу з відповідною скаргою.

16

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Щербина Л.В.

Стандарт

надання адміністративної послуги по прийому,

реєстрації пропозицій, заяв та скарг  

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348 , Інструкція з діловодства у районній раді, затверджена розпорядженням голови районної ради від 30.12..2011 №49, Інструкція з діловодства за зверненнями громадян у районній раді, затверджена розпорядженням голови районної ради від 11.01.2011 №5.

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Фізичні та юридичні особи

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

  

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

–  подача документу;

–  приймання документу;

– попередній розгляд документу;

–  реєстрація документу;

–  передача на розгляд голові районної ради;

–  в разі необхідності взяття документа на контроль;

–  передача виконавцю для виконання;

–   реєстрація відповіді на листи;

–  надсилання відповіді.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою „терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Отримання відповіді

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул. Соборна, 23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                                    Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя   

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Л.В.Щербина

Стандарт

надання адміністративної послуги по організації особистого прийому громадян

та виїзних прийомів громадян за місцем постійного проживання керівництвом

Конотопської районної ради

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови районної ради від 30.12.2011 №48 «Про організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради на 2012 рік»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Фізичні особи та юридичні особи

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Усне або письмове звернення

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

–  \подача документу;

–  приймання документу;

–  попередній розгляд документу;

–  реєстрація документу;

–  передача на розгляд голові районної ради;

–  в разі необхідності взяття документа на контроль;

– передача виконавцю для виконання;

–  реєстрація відповіді на листи;

– надсилання відповіді.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою „терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-не зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;                                          -не викладено суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;                                                                                                                                                            – письмове звернення не підписане заявником і не зазначено дату.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Отримання відповіді

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул. Соборна, 23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                                  Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Л.В.Щербина

Стандарт

надання адміністративної послуги по

прийому, реєстрації депутатських звернень та запитів 

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламент роботи Конотопської районної ради, затверджений рішенням районної ради від 01.02.2010, Інструкція з діловодства у районній раді, затверджена розпорядженням голови районної ради від 30.12.2011 №49, Інструкція з діловодства за зверненнями громадян у районній раді, затверджена розпорядженням голови районної ради від 11.01.2011 №5.

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Народні депутати України;

депутати місцевих рад.

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Запит, звернення народного депутата України або депутата місцевої ради

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

–             подача звернення;

–             приймання звернення;

–             попередній розгляд звернення;

–             реєстрація звернення;

–             передача на розгляд голові районної ради;

–             внесення запиту на пленарне засідання ради;

–             включення до порядку денного пленарного засідання ради;

–             орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, у встановлений радою строк надає письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради;

–             за результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

    Відповідь на депутатський запит встановлюється районною радою, але не повинна перевищувати один місяць з дня одержання запиту.                                                       Письмова відповідь про результати розгляду звернення депутата місцевої ради надається в 10-денний термін з дня надходження, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки не пізніш як у місячний строк.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені), пошкоджені документи повертаються відправнику.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідь на депутатське звернення або запит .

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул. Соборна, 23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                                  Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Л.В.Щербина

Стандарт

надання адміністративної послуги по забезпеченню доступу

до публічної інформації

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про доступ до публічної інформації», Розпорядження голови районної ради від  19.05.2011 №24    «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Конотопській районній раді»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Запит на отримання публічної інформації, який подається в усній або письмовій формі за формою, яку можна отримати у загальному відділі районної ради за адресою: 41600, м.Конотоп, вул.Соборна,23 та на веб-сайті Конотопської районної ради

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

В день надходження запит підлягає розгляду та реєстрації у загальному відділі районної ради. Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради, повертається до загального відділу, який передає запит на виконання посадовій особі, зазначеній у резолюції. Відповідь на інформаційний запит візується  безпосереднім виконавцем та підписується головою районної ради, реєструється в загальному відділі і відправляється заявникові.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня  його реєстрації.

У разі якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання.

У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів з обґрунтуванням продовження.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

– розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

– запит наданий не за затвердженою формою.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідь на запит

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул.Соборна,23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                                  Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Л.В.Щербина

Стандарт

надання адміністративної послуги по виготовленню та видачі

посвідчень та нагрудних знаків депутатам районної ради та

посвідчень помічникам-консультантам депутатів районної ради

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Рішення районної ради від 01.12.2010 «Про затвердження Положення про помічників-консультантів депутата районної ради шостого скликання і опису посвідчення помічника – консультанта депутата районної ради»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Громадяни  України  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Письмове подання депутата районної ради голові районної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові кандидата, освіта, дата народження, місце роботи, посада, домашня адреса, контактний телефон, дата зарахування.

До письмового подання додаються: заява особи, яку внесено у подання, про згоду виконувати повноваження помічника-консультанта депутата районної ради на громадських засадах, фотокартка 3х4 см, копія документа про освіту.

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

          на розгляд голові районної ради;

          виконавцю для виконання.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Згідно чинного законодавства

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

          на посаді помічника-консультанта;

          невірно вказані відомості.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видача посвідчення, нагрудного знака

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація. 

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул.Соборна,23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                                  Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

 Керуючий справами                                               Л.В.Щербина

Стандарт

надання адміністративної послуги по видачі довідок для

призначення (перерахунку) пенсії

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закони України «Про звернення громадян», «Про пенсійне забезпечення»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Громадяни  України, посадові особи органів місцевого самоврядування, учасники виборів  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Лист на голову районної ради

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

–             подача листа;

–             приймання листа;

–             попередній розгляд листа;

–             реєстрація листа;

–             передача на розгляд голові районної ради;

–             передача виконавцю для виконання;

–             робота з архівними документами;

–             реєстрація відповіді на лист;

    –        надсилання відповіді.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою „терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видача довідки

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація. 

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Конотоп, вул. Соборна, 23

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.                                  Обідня перерва з 12.00 до 13.00.    

Вихідні дні – субота та неділя 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Керуючий справами                                    Л.В.Щербина

Перейти до вмісту