11 сесія 6 скликання (20.09.2011)

Про районну програму соціального захисту сімей, в яких виховуються …

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

20.09.2011

Про районну  програму соціального

захисту сімей, в яких виховуються

онкохворі діти, на 2012 рік

Розглянувши внесений райдержадміністрацією проект районної програми соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти, на 2012 рік, з метою соціального захисту сімей, які виховують онкохворих дітей, покращення їх добробуту, створення сприятливих умов життєдіяльності, поліпшення їх матеріального стану, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну програму соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти,  на 2012 рік, згідно з додатком  (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування програми у 2012 році з загального фонду районного бюджету в межах кошторисних призначень.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

  

Голова районної ради                                                            А.В.Боярчук

  

Н.Г.Кохан 6 62 90

Надіслати: до протоколу -3, постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоровя та соціального захисту -1, управлінням РДА:  праці та соціального захисту населення – 1, фінансовому – 1, економіки -1.

                                                          

              Додаток

    до рішення  районної ради

    шостого скликання від 21.09.2011

Програма

соціального захисту сімей, в яких виховуються онкохворі діти,  на 2012 рік

1.Паспорт програми

1.Ініціатор розроблення програми –   управління праці та   соціального                                                                    захисту населення райдержадміністрації

2.Дата, номер і назва розпорядчого    документа  органу виконавчої   

влади про розроблення програми  розпорядження голови райдержадміністрації від 22.08.2011 № 423       Про підготовку проектів програм соціального захисту населення на 2012 рік

3.Розробник програми  управління праці та соціального захисту населення

4.Співрозробники програми                

5.Відповідальний виконавець програми   управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

6.Учасники програми      управління праці та соціального захисту  райдержадміністрації                                                           

7.Термін реалізації     2012 рік

8.Загальний обсяг фінансових    ресурсів, необхідних для

реалізації програми, всього,                                   – 6950,00 грн.

            у тому числі:                                        

коштів загального фонду районного бюджету   6950,00 грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

      На даний час на території Конотопського району проживає 3 сім”ї, в яких виховуються онкохворі діти. Діюча на сьогодні у державі система соціального захисту населення не забезпечує у необхідних обсягах соціальну підтримку верств населення, які її потребують. Недосконалою залишається система надання пільг, допомог та компенсацій, створення сприятливого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  На виконання звернення Голови Верховної Ради України Литвина В.М. до Сумської обласної адміністрації щодо листа Президента Сумського обласного благодійного фонду “Допомоги онкохворим дітям” з питання надання пільг, сім”ям які виховують онкохворих дітей, розроблета дана програма.          

3.Визначення мети програми

            Мета програми полягає у створенні умов поліпшення життєвого рівня сімей, які виховують онкохворих дітей, покращення добробуту, створення сприятливих умов їх життєдіяльності.

  

4.Обґрунтовування шляхів і  засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

                        1.Надання пільг на житлово-комунальні послуги ( за користування житлом,  водопостачанням, водовідведенням, вивезенням побутових відходів, природним газом, користуванням  електроенергією) зі знижкою 50% оплати в межах норм передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1996 №879 “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати”

                        2.Надання пільг готівкою на тверде паливо та скраплений газ зі знижкою 50% в межах норм, встановлених  законодавством на 2012 рік.

            Пільги надаються членам сім”ї пільговика відповідно до пункуту 5 статті 51 Бюджетного Кодексу України

з/п

Джерела фінансування

Сума, грн.

Строки та етапи

виконання програми

1

Районний  бюджет

6950,00

2012 рік

     

            5.Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

1.Проводити  щомісячне відшкодування витрат за надані житлово-комунальні послуги згідно наданих розрахунків підприємствами-надавачами послуг (форма 2-пільга, форма 3-пільга).

                                                                       Управління праці та соціального захисту

                                                                       населення  райдержадміністрації.

                                                                       Щомісяця

            2.Проводити виплату пільг готівкою на тверде паливо та скраплений газ відповідно до затверджених списків, наданих селищною та сільськими радами.                                                                           Управління праці та соціального захисту

                                                                       населення  райдержадміністрації.

                                                                       1 раз на рік

Ресурсне забезпечення програми 

Обсяг коштів, які пропонується  залучити

Етапи виконання  

Усього витрат

на виконання програми  

Обсяг ресурсів, усього                        

6950,00 грн.

Протягом 2012 року 

6950,00 грн.

у тому числі:

районний бюджет – 6950,00 грн.

Протягом 2012 року   

6950,00 грн.


6.Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтова-

ні обсяги фінансу-вання, грн.

Очікуваний результат

1.

Соціальна підтримка  сімей, в яких виховуються онкохворі діти

Проводити щомісячне відшкодування витрат за надані житлово-комунальні послуги  підприємствам-надавачам послуг, виплату пільг готівкою на тверде паливо та скраплений газ 1 раз на рік. Зазначену виплату проводити з 50% знижкою в межах норм.

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення

РДА

Районний бюджет

6950 грн.

покращення добробуту, створення сприятливих умов життєдіяльності, поліпшення  матеріального стану

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань  виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  – головний розпорядник коштів.

       Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  що півріччя до 15 числа наступного за звітним періодом  звітує голові райдержадміністрації та  до 15 січня  2013 року  управлінню економіки  райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

            Координує  хід виконання даної програми заступник голови райдержадміністрації Суятінов В.М.

Заступник голови районної ради                                                                                      В.М.Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту