11 сесія 6 скликання (20.09.2011)

Про районну програму надання щомісячної матеріальної допомоги батькам…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

20.09.2011

Про районну  програму надання

щомісячної матеріальної допомоги

батькам, діти яких загинули при

виконанні обов’язків військової

служби на території

республіки Афганістан

Розглянувши внесений райдержадміністрацією проект програми надання щомісячної матеріальної допомоги батькам, діти яких загинули при виконанні обов’язків військової служби на території республіки Афганістан, з метою   соціальної підтримки, турботи та  посилення уваги до даних сімей, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні ”,

районна рада вирішила:

1.Затвердити  районну програму надання щомісячної матеріальної допомоги батькам, діти яких загинули при виконанні обов’язків військової служби на території республіки Афганістан  згідно з додатком  (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування програми у 2012 році з загального фонду районного бюджету  в межах кошторисних призначень.    

4.Контроль на виконання даного рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення і управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. 

          

Голова районної ради                                      А.В.Боярчук

Н.Г.Кохан 6 62 90

Надіслати: до протоколу – 3, постійній  комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту – 1,  РДА – 1, управлінням РДА : фінансовому – 1, економіки -1,  праці та соціального захисту населення  -1, селищній та сільським радам – 30.

        

    Додаток

    до рішення  районної ради

              шостого скликання від 21.09.2011

Районна програма

надання щомісячної матеріальної допомоги батькам, діти яких загинули при виконанні обов’язків військової  служби на території республіки Афганістан

1.Паспорт програми

1.Ініціатор розроблення програми      управління праці та  соціального

захисту населення райдержадміністрації  

            2.Дата, номер і назва розпорядчого   документа органу виконавчої влади про розроблення програми   розпорядження голови райдержадміністрації від 22.08.2011    423     Про підготовку проектів програм соціального захисту населення на 2012 рік

           3.Розробник програми  – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення  райдержадміністрації

            4.Співрозробники програми             

            5.Відповідальний виконавець  програми –  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

            6.Учасники програми – управління праці та соціального захисту                                                                                                    населення райдержадміністрації

            7.Термін реалізації  програми  – 2012 рік    

          8.Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми,   всього – 8532,00 грн.

            у тому числі:

коштів районного бюджету -8532,00 грн.    

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

            На території Конотопського району проживає 6 сімей(7 батьків), діти яких загинули при виконанні військової служби на території республіки Афганістан. За  дорученням Сумської обласної державної адміністрації щодо встановлення доплати до пенсії батькам, діти яких загинули при виконанні військової служби на території республіки Афганістан, була розроблена дана програма.

3.Визначення мети програми

Метою програми  є  посилення турботи та уваги до батьків, діти яких загинули при виконанні обов’язків військової  служби на території республіки Афганістан, їх   соціальна підтримка.

4.Обґрунтовування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

     Програма передбачає виплату щомісячної матеріальної допомоги кожному з батьків  в розмірі 100 грн.

           

п/п

Джерела фінансування

Сума, грн.

Строки та етапи

виконання програми

1

Районний  бюджет

8532,00

2012 рік

Всього:

8532,00

5.Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

           

            1.Проводити  виплату  щомісячної матеріальної допомоги  кожному з батьків, діти яких загинули при виконанні обов’язків військової  служби на території республіки Афганістан

                                                 Управління праці та соціального захисту

                                                 населення  райдержадміністрації

                                                 Протягом 2012 року

            2.В разі смерті або вибуття  одержувача з Конотопського району, виплата відповідної допомоги припиняється.

        Управління праці та соціального захисту

                                                 населення  райдержадміністрації

                                                 Протягом 2012 року

            3. Здійснення виплати  щомісячної матеріальної допомоги  проводити через поштові відділення Конотопського району.

                                                                                 

        Управління праці та соціального захисту

                                                 населення  райдержадміністрації

                                                 Протягом 2012 року

Ресурсне забезпечення програми 

Обсяг коштів, які пропонується        Етапи виконання            Усього витрат

залучити на виконання програми                                               на виконання

                                                                                                        програми

Обсяг ресурсів, усього                    Протягом 2012 року             8532,00 грн.

8532,00 грн.

у тому числі:

районний бюджет –

8532,00грн.                                       Протягом 2012 року            8532,00 грн.


               6.Напрями діяльності та заходи програми

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансу-вання, грн.

Очікуваний результат

1

Соціальна підтримка батьків, діти яких загинули при виконанні військової служби на території республіки Афганістан

Проведення  щомісячної матеріальної допомоги  через поштові відділення зв’язку

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення

РДА

Районний бюджет

8532,00

Кошти будуть спрямовані на соціальну підтримку батьків, діти яких загинули при виконанні військової служби на території республіки Афганістан

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань  виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  – головний розпорядник коштів.

         Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання ”  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  що півріччя до 15 числа наступного за звітним періодом  звітує голові райдержадміністрації та  до 15 січня  2013 року  управлінню економіки  райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

            Координує  хід виконання даної програми заступник голови райдержадміністрації Суятінов В.М.

Заступник голови районної ради                            В.М.Малігон

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту