11 сесія 6 скликання (20.09.2011)

Про програму про призначення і виплати компенсації фізичним…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

20.09.2011

Про програму про призначення

і виплати  компенсації фізичним

особам, які надають соціальні

послуги у 2012 році

            Розглянувши внесений районною державною адміністрацією проект програми про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги у 2012 році, з метою забезпечення виплати грошової компенсації  непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які  потребують постійної сторонньої допомоги, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні “,

           районна рада вирішила:

1.Затвердити програму про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги у 2012 році, згідно з додатком (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

            3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування програми у 2012 році з загального фонду районного бюджету в межах кошторисних призначень.

4.Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну  комісію районної ради  з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення і управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

          

 Голова районної ради                                                       А.В.Боярчук

 

                                                                                

Н.Г.Кохан  6 62 90

Надіслати: до протоколу – 3, постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту –1, управлінням РДА: праці та соціального захисту населення – 1, фінансовому – 1, економіки –1, селищній та сільським радам – 30

                                                                                        Додаток

                                                                                        до  рішення   районної

                                                                                        ради  шостого   скликання 

                                                                                        від 21.09.2011

Програма

про  призначення  і  виплати компенсації фізичним особам,

 які надають соціальні послуги у 2012 році

І. Паспорт програми     

Ініціатор розроблення програми                
управління праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення       програми    

розпорядження голови
райдержадміністрації від 22.08.2011р.
№ 423
Розробник програми                                             
управління праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Співрозробники програми
                                 
Відповідальний виконавець програми             

управління праці та соціального 

захисту  населення

райдержадміністрації

 

Учасники програми                                               

управління праці та соціального

захисту населення

райдержадміністрації,

селищна та сільські ради

Термін реалізації програми                      
         

2012 рік

Загальний обсяг фінансових ресурсів,              

необхідних для реалізації програми,

всього,                                

95000 грн.       

у тому числі:

коштів районного бюджету                                

95000 грн. 

  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма розроблена на виконання Постанови Кабінету  Міністрів України від 29 квітня 2004 року  № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”.  Дана програма забезпечить виплату щомісячної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвадідам, дітям-інвалідам, громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району). 

    

3. Визначення мети програми

   Метою програми є вирішення питання щодо поліпшення життєдіяльності осіб не здатних до самообслуговування, які потребують стороннього доглягу. 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв'язання конкретних проблем вирішуватимуться через виплату щомісячної грошової компенсації фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2004 року №558.        

№ з\п

Джерела фінансування

Сума, грн.

Строки та етапи виконання програми

1

Районний бюджет

95000

2012 рік

Всього:

 95000 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

1.Виявлення осіб, які потребують надання соціальних послуг і потребують постійного стороннього догляду (інваліди І-ІІІ групи, діти-інваліди, громадяни похилого віку, які не здатні до самообслуговування)

Управління праці та соціального захисту населення, селищна та сільські ради

                                                             Протягом  2012 року

2. Забезпечити  обстеження умов проживання осіб, які звертаються за призначенням  соціальних послуг.

Селищна та сільські ради

Протягом  2012 року                     

      3. Проводити грошову виплату компенсації через банківські установи.

Управління праці та соціального   захисту населення  райдержадміністрації                           

Протягом  2012 року                     

Ресурсне забезпечення  програми  про призначення і виплати компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги у 2012 році

Обсяг коштів, які пропонується           Етапи виконання        Усього витрат              

залучити на виконання програми                                               на виконання

                                                                                                        програми   

Обсяг ресурсів, усього,                              

95000 грн.                                                 2012 рік                        95000 грн.

у тому числі:

районний  бюджет  – 95000 грн.             2012 рік                        95000 грн.        

6. Напрями діяльності та заходи  програми про призначення і виплати компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги у 2012 році

№з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані

Обсяги фінанс.

грн.

Очікуваний

результат

1.

Виплата щомісячної грошової компенсації  непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

Виявлення осіб,  які потребують надання соціальних послуг, обстеження  матеріально – побутових умов їх проживання 

2012 рік

Управління праці та соціального захисту населення,   селищна та сільські ради

Районний бюджет

95000

Поліпшення життєдіяльності осіб,  які не здатні до обслуговування шляхом надання соціальних послуг.

Виплата компенсації фізичним особам, які  надають зазначені послуги

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконання заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Згідно з наказом Міністерства економіки України  від 04.12.2006 №367 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу  та звітності  про їх виконання “ управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації що півріччя  до 15 числа  наступного за звітним  періодом  звітує голові  райдержадміністрації  та до 15 січня 2013 року управлінню економіки  райдержадміністрації  про стан виконання  даної програми.  

Координує  хід виконання даної програми заступник голови районної державної адміністрації Суятінов В.М.

Заступник голови районної ради                                       В.М.Малігон

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту