Доступ до публічної інформації

Порядок надходження та опрацювання запитів на публічну інформацію

Доступ до публічної інформації

         Голова районної ради на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» впроваджує стандарти відкритості і прозорості роботи Конотопської районної ради.

            Відповідно до розпорядження голови Конотопської районної ради надання публічної інформації районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання районною радою повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.

            Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1)      ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2)      опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3)      підпис і дату.

          Запити щодо надання публічної інформації у Конотопську районну раду приймаються у робочі дні (понеділок – четвер  з 8.00 до 17.15; у п'ятницю з 8.00     до 16.00) кабінет №40.

1.Усно: телефон (05447) 2 62 55

2.Письмово: 41607, Сумська обл., м.Конотоп, вул. Соборна,23, Конотопська районна рада (на конверті вказати «Публічна інформація»);

Факс: (05447) 2 62 55;

Форми для надання інформаційного запиту у письмовій формі розміщені на сайті районної ради.

3.Електронна пошта: con_r_rada@ukrpost.ua  

            Сайт районної ради забезпечує доступ до публічної інформації.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Конотопської

районної ради

А.В.Боярчук

19.05.2011

Порядок

надходження та опрацювання запитів на публічну інформацію

в Конотопській районній раді

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Цей порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запити щодо надання публічної інформації приймаються у Конотопській районній раді у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00).

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися на вибір запитувача: в усній, письмовій чи іншій формі.

Запити можуть подаватися:

усно (безпосередньо у приміщенні Конотопської районної ради,  каб.  № 40)

телефоном за №  2-62-55

факсом за № 2-62-55

електронною поштою за спеціальною адресою: con_r_rada@ukrpost.ua

письмово за адресою: вул. Соборна, 23 , м. Конотоп, Сумська обл., 41607. 

При необхідності головний спеціаліст районної ради надає консультації в частині оформлення запиту.

На запити, викладені за телефоном, головний спеціаліст на підставі дзвінка заповнює форму запиту щодо надання публічної інформації. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту, поданий в усній формі.

У разі якщо особа, яка звернулася безпосередньо у приміщенні Конотопської районної ради, не зможе подати письмовий запит (обмежені фізичні можливості) його оформляє головний спеціаліст обов’язково зазначивши своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Усі запити на публічну інформацію, що надходять до Конотопської районної ради (надані особисто, у тому числі усно, передані електронною поштою, факсом, за телефоном), невідкладно реєструються та обліковуються головним спеціалістом районної ради.

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

На кожний окремий запит оформляється відповідна реєстраційна картка, в якій, крім необхідних даних, обов’язково фіксується час реєстрації та термін виконання.

При реєстрації запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

статусом запитувача (фізична, юридична особа, об'єднання громадян): тематикою запиту;

способом надання запиту: письмово, електронною поштою, за телефоном, факсом, подано особисто, записано за вимогою запитувача.

Відповідь  запитувачу готують працівники районної ради (її апарат), визначені головою ради.

Відповідь запитувачу надається на пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на почтову або електронну адресу, факсом або телефоном).

Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи,  стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

Датою та часом фактичного виконання запиту вважається дата та час реєстрації відповіді на запит у загальному відділі районної ради.

Головний спеціаліст районної ради готує звіт щодо задоволення запитів на інформацію та щоденно подає раднику голови Береці А.М. для оприлюднення на офіційному сайті Конотопської районної ради у розділ «Доступ до публічної інформації».

Керуючий справами

районної ради                                   Л.В.Щербина

Перейти до вмісту