38 сесія 5 скликання (27.11.2009)

Про внесення змін до статуту Соснівського НВК ,,ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ“…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

П'ЯТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

27.11.2009

Про  внесення змін до статуту  

Соснівського   НВК  „ЗОШ  

І-ІІІ  ступенів – ДНЗ”   Конотопської

районної ради Сумської області

 

Розглянувши клопотання відділу освіти райдержадміністрації від 11.11.2009 №1287/1-11, висновок постійної комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись Законами України ,,Про загальну середню освіту“, ,,Про дошкільну освіту“, частиною 3 статті 8 ,,Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“, частиною 2 статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“,

районна рада вирішила:

1.Внести зміни, шляхом викладення їх окремим додатком, до статуту Соснівського  НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” Конотопської районної ради Сумської області, затвердженого рішенням районної ради від 26.09.2007 року, та викласти підпункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, розділу 1 “Загальні положення”, підпункт 6.2 розділу 6 “Фінансово-господарська діяльність”,  підпункт 9.2 розділу 9 “Реорганізація або ліквідація навчального закладу” в наступній редакції:

«1.1.Соснівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Конотопської районної ради Сумської області (скорочене найменування Соснівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ”) – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, знаходиться у спільній комунальній власності територіальних громад Конотопського району і є правонаступником Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Конотопської районної ради Сумської області.

Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного і може мати спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу тощо).

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, пришкільний інтернат.

Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюються засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх заміняють, та санітарно-гігієнічних норм.

Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування. До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років.

1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: Україна, 41662, Сумська область, Конотопський район, село Соснівка, вулиця Шкільна, будинок 12.

1.3.Соснівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” (далі – навчальний заклад, НВК) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати рахунок у банку або органах Державного казначейства, інші атрибути юридичної особи, при укладанні договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування являється неприбутковою організацією. Діяльність навчального закладу не спрямована на отримання прибутку.

1.4.Засновником навчального закладу є: Конотопська районна рада, ідентифікаційний номер 23825594, юридична адреса: Україна, 41607, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Соборна, будинок 23 (далі – районна рада).

6.Фінансово-господарська діяльність

6.2.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

– кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

– благодійні (добровільні) внески і пожертви юридичних та фізичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг:

1.У сфері освітньої діяльності:

1) довузівська підготовка;

2) лекторії (з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства тощо);

3) платні курси водіїв, курси, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, образотворчого мистецтва, стенографії та машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень;

4) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

5) консультації для учнів понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами, фізичних осіб з питань організації виробництва, проведення туристичних походів, подорожей, екскурсій, змагань;

6) підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7) проведення за бажанням учнів додаткових індивідуальних занять з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку творчих здібностей;

8) організація та проведення семінарів, конференцій та виставок у разі, коли це не передбачено навчальними планами;

9) видання та розповсюдження газет, журналів, наукових, науково-технічних, науково-методичних; науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних та інших видань.

2.У сфері міжнародного співробітництва:

1) організація на компенсаційних засадах літніх мовних курсів, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок, спортивних і туристських змагань та подорожей;

2) надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг.

3.У сфері виховання, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення:

1) надання послуг з відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчих таборах.

4.У сфері фізичної культури і спорту:

1) групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортзалах понад норми, встановлені навчальними планами, за винятком занять, що проводяться з учнями навчальних закладів спортивного профілю (зазначені послуги можуть надаватися також особам, що не перебувають з навчальним закладом у трудових відносинах і не навчаються в ньому);

2) організація «груп здоров'я», спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;

3) прокат спортивного інвентарю, за винятком послуг, що надаються учням закладів спортивного профілю;

4) організація та надання послуг, пов'язаних з проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, з використанням катків, спортивних, тренажерних та гімнастичних залів, лижних спусків, коли це не передбачено навчальними планами;

5) надання послуг тренерами, методистами, інструкторами та медичними працівниками, коли це не передбачено навчальними планами.

5.У сфері туризму та екскурсій:

1) організація тематичних екскурсій;

2) відвідування музеїв, ботанічних садів, заповідників, коли це не передбачено навчальними планами;

3) індивідуальне обслуговування відвідувачів та екскурсійних груп у приміщеннях та на територіях музеїв, ботанічних садів, заповідників тощо.

6.У сфері побутових послуг:

1) будівництво, ремонт та обладнання (благоустрій) житла, надвірних будов, гаражів, сховищ для зберігання овочів та фруктів, складських приміщень тощо;

2) виготовлення і ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю;

3) фото -, кіно -, аудіо -, і відео послуги.

7.У сфері транспортних послуг:

1) надання транспортних засобів для перевезення населення, у тому числі туристсько-екскурсійних груп.

8.У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання у міжсезонний період (канікули, відпустки) дитячо-юнацьких таборів та інших закладів освіти для тимчасового проживання та харчування як окремих громадян, так і студентських (учнівських) екскурсійних та туристичних груп.

9.Інші послуги:

1) виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку (в теплицях, майстернях, лабораторіях загальноосвітнього навчального закладу);

2) здавання в оренду будівель, споруд та іншого нерухомого майна, обладнання, не пов'язаних з навчально-виховною, навчально-виробничою, науковою діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу та учнівської молоді;

3) поліграфічні послуги та видавнича діяльність;

4) забезпечення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, пошукових систем, користування корпоративною електронною поштою;

5) видання та реалізація навчальних, методичних, інформаційних, рекламних посібників (довідників, рекомендацій тощо) державними навчальними закладами за напрямками діяльності;

6) надання послуг у сфері громадського харчування (виробництво, реалізація та організація споживання кулінарної продукції);

7) проведення ярмарків, аукціонів, провадження виставкової та концертної діяльності;

8) вирощування і реалізація сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва (у сільських середніх навчальних закладах).

9.Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

В разі ліквідації все майно передається до іншої неприбуткової організації або в доход держави.»

            2.Доручити керівнику загальноосвітнього навчального закладу провести державну реєстрацію змін до установчих документів.

 

 

Голова районної ради                                  В.М.Малігон

Перейти до вмісту