Державна податкова служба інформує
Новини

Головне управління ДПС у Сумській області інформу

«МИ СТОЇМО НА ЗАХИСТІ  ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ РІВНИМИ У ПРАВАХ З РОБОТОДАВЦЯМИ, ТОМУ ЗАРПЛАТІ У КОНВЕРТІ» – НІ!

Антикорупційний номер цілодобової телефонної лінії сервісу «Пульс»

Державної податкової служби України: 0800-501-007

Інформація щодо надходжень до бюджетів усіх рівнів у січні – червні 2024року

Головним управлінням ДПС у Сумській області у січні – червні 2024року забезпечено збір до зведеного бюджету України в сумі  11 852,3 млн. грн., що на 1 381,2 млн. грн., або на 13,2 відс. більше минулорічного показника.

До Державного бюджету сума збору склала  7 626,9 млн. грн., забезпечено приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2 050,7 млн. грн., або 36,8 відсотки. У розрізі основних бюджетоформуючих податків та зборів до Державного бюджету забезпечено надходження: податку на доходи фізичних осіб (з урахуванням військового збору) – 3 015,1 млн. грн., що на 1 709,2 млн. грн., або в 2,3 рази більше минулорічного показника; рентної плати за користування надрами – 2 238,3 млн. грн.; податку на прибуток – 544,5 млн. грн., що на 155,5 млн. грн., або на 40,0 відс. більше минулорічного збору; податку на додану вартість – 1 481,3 млн. грн., що на 435,0 млн. грн., або на 41,6 відс. більше минулорічного збору; частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету – 195,3 млн. грн., що на 133,0 млн. грн., або в 3,1 рази більше минулорічного показника; інші надходження – 53,5 млн. грн., що на 19,5 млн. грн., або на 57,5 відс. більше минулорічного показника; акцизного податку – 35,3 млн. грн., що на 12,1 млн. грн., або на 51,9 відс. більше минулорічного показника.

У структурі податкових надходжень Державного бюджету за січень – червень 2024 року основну частку займає податок на доходи фізичних осіб (з урахуванням військового збору) – 39,5 відс., рентна плата за користування надрами – 29,3 відс., податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 19,4 відсотків. 

 До місцевих бюджетів у січні – червні 2024року мобілізовано 4 225,4 млн. грн. податків та зборів.  В розрізі податків та зборів забезпечено надходження: податку на доходи фізичних осіб – 2 787,3 млн. грн.; акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 71,3 млн. грн., що більше минулорічного показника на 9,0 млн. грн. або на 14,5 відс.; податку на майно в частині плати за землю – 435,9 млн. грн.;  єдиного податку –  655,9 млн. грн., що на 172,1 млн. грн. або 35,6 відс. більше надходжень за відповідний період минулого року. З них сплачено: юридичними особами (III група) – 56,9 млн.грн.; фізичними особами – 480,5 млн.грн.; юридичними особами (ІV група – с/г виробниками) – 118,5 млн.грн.; податку на прибуток – 41,0 млн. грн., що на 0,8 млн. грн., або на 1,9 відс. більше минулорічного показника;  рентної плати за користування надрами – 123,6 млн. грн.У структурі надходжень місцевих бюджетів за січень- червень 2024 року найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб – 66,0  відсотків.

У січні – червні 2024року надходження єдиного соціального внеску склали 5 157,0 млн. грн., що більше минулорічних на  664,2 млн. грн., або на 14,8 відсотка.

Щодо відповідальності   за порушення правил сплати податків

Головне управління ДПС у Сумській області нагадує, відповідно до  ст. 109 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) порушення податкового законодавства та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену ПКУ та іншими законами України.

Так, згідно з п. 124.1 ст. 124 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім грошового зобов’язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до нього на підставі ПКУ чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, а також пені, застосованої до нього на підставі ПКУ чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи) протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 5 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Якщо зарахування коштів з електронного рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в оплату узгодженої суми грошового зобов’язання, визначеного в уточнюючому розрахунку до податкової декларації, здійснюється на наступний операційний день, штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Опис майна – наслідок податкового боргу

Головне управління ДПС у Сумській області нагадує, відповідно до  п. 89.1 ст. 89 Податкового кодексу України  (далі – ПКУ) право податкової застави виникає:  у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (пп. 89.1.1  п. 89.1 ст. 89 ПКУ); у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу (пп. 89.1.2 п. 89.1 ст. 89 ПКУ); у випадку, визначеному в п. 100.11 ст. 100 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Згідно з п.89.3 ст. 89 ПКУ майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису. До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу. Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг. Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим. 

Звертаємо увагу, відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно.

Щодо порядку обліку платежів, внесених на єдиний рахунок

Головне управління ДПС у Сумській області інформує, порядок ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок визначений наказом Міністерства фінансів України  від 06 травня 2024 року № 226. 

Так, якщо платник своєчасно не уточнив реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції, то після настання зазначеного терміну таке уточнення неможливе. У такому разі інформація з платіжної інструкції вважається інформацією без визначення належності платежу відповідному отримувачу і суми такого платежу включаються ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35¹.6 статті 35¹, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 Податкового кодексу України.

Поряд з цим, платник може уточнити реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції лише один раз не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за такими документами. 

Строки сплати податку на нерухомість

Головне управління ДПС у Сумській області нагадує, відповідно до п.п. 266.10.1. п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки, сплачується: 
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Перейти до вмісту