9 сесія 8 скликання (24.09.2021)

Про районну програму для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

24.09.2021

Про районну програму для забезпечення

виконання управлінням соціального захисту

населення Конотопської районної державної

адміністрації рішень суду та пов’язаних

із ними стягнень на 2021 – 2023 роки

         З метою недопущення настання негативних наслідків, пов’язаних із неможливістю реалізації управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації власних та делегованих повноважень у зв’язку із стягненнями, що є наслідком неможливості виконання судових рішень, а також беручи до уваги відсутність передумов щодо ймовірних невідкладних законодавчих рішень по врегулюванню питання виділення коштів із Державного бюджету України для виконання рішень судів, керуючись статтями 20, 22 Бюджетного кодексу України, пунктом 25 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 45), пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

         районна рада вирішила:

  1. Затвердити районну програму для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021 – 2023 роки (далі-Програма), що додається.

2. Визначити головним розпорядником  коштів районного бюджету та відповідальтним виконавцем програми управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Голова                                                                                             Віктор БИК

Ірина Заїка 6 62 90

Надіслано: до протоколу – 1,  постійній  комісії  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення – 1, райдержадміністрації – 1, управлінням РДА: фінансовому – 1, управлінню соціального захисту населення -1/

Додаток

                            до рішення районної ради

                            восьмого скликання

                            від 24.09.2021

Районна програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021 – 2023 роки

(далі-Програма)

1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розробки ПрограмиУправління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку ПрограмиРозпорядження голови Конотопської районної державної адміністраціївід 17.08.2021 № 178-ОД «Про розроблення проєкту районної програми для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021 – 2023 роки»
3. Розробник Програмиуправління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації
4. Співрозробники Програми  
5. Відповідальний виконавець Програмиуправління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації
6. Учасники Програми
7. Терміни реалізації Програми2021-2023 роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:15000 гривень
9.1. коштів районного бюджету15000 гривень
  • Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Беручи до уваги постійне недофінансування державою різних соціальних гарантій, які виплачуються/реалізуються управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації, з метою недопущення настання негативних наслідків для управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації в частині блокування рахунків, та недопущення неможливості виконання завдань останнім щодо забезпечення надання встановлених державою соціальних гарантій, і є необхідність у прийнятті окремої бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду та пов’язаних із ними стягнень.

Обгрунтуванням вищезазначеного є те, що Рішенням Конституційного суду України від 27.02.2020 № 3-р/2020 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Враховуючи зазначене, рішенням Касаційного адміністративного суду від 29.09.2020 у зразковій справі № 440/2722/20, залишеного без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 13.01.2021, встановлено протиправність виплати разової грошової допомоги до 5 травня у розмірі меншому за розмір, встановлений у Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Вищевказане рішення суду прийнято у вигляді зобов’язання немайнового характеру, тому подібні рішення неможливо буде виконати у спосіб, що передбачений Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», в свою чергу такі рішення можуть виконуватися відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Виконання судових рішень є найвагомішим показником реального та належного захисту порушених прав, свобод та інтересів особи та невід’ємною складовою права на справедливий суд.

Згідно статті 1291 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.

Відповідно до частин другої та четвертої статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Частиною другою статті 27 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за примусове виконання рішення немайнового характеру з боржника – юридичної особи стягується виконавчий збір в розмірі чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати.

Статтею 75 Закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника – юридичну особу – 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин, виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, статтею 42 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено можливість стягнення коштів витрат виконавчого провадження з боржника у розмірах і видах, що встановлюються Міністерством юстиції України (розмір по кожному виконавчому провадженню встановлюється державним виконавцем індивідуально).

В свою чергу, згідно з частиною п’ятою статті 48 Бюджетного кодексу України визначено, що зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за зобов’язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стягуються з осіб, винних у взятті таких зобов’язань, у судовому порядку.

При цьому, існують реальні передумови щодо неможливості виконання управлінням соціального захисту населення Конотопської районної ради рішень судів у частині нарахування та виплати грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни, у зв’язку з чим після здійснення державним виконавцем визначених у законодавстві заходів, для управління соціального захисту населення настануть негативні наслідки у вигляді блокування рахунків та дезорганізації роботи по забезпеченню мешканців Конотопського району в отриманні соціальних послуг, адже будуть стягуватись кошти, які передбачені для організації роботи установи.

Разом з цим, механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судами, а також іншими органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення, визначено Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 45)                    (далі – Порядок).

Положеннями Порядку визначено можливість прийняття окремої бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду.

Зокрема, пунктом 25 Порядку визначено, що безспірне списання коштів з рахунка боржника здійснюється в першочерговому порядку. Проведення платежів з рахунка боржника здійснюється після безспірного списання у разі наявності коштів на рахунку. У разі наявності у боржника або головного розпорядника бюджетних коштів окремої бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду, безспірне списання коштів здійснюється лише за цією бюджетною програмою.

  • Визначення мети Програми

Метою даної Програми є недопущення настання негативних наслідків для управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації в частині блокування рахунків, та недопущення настання негативних наслідків, пов’язаних із неможливістю реалізації управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації власних та делегованих повноважень у зв’язку із стягненнями, що є наслідком наявності відповідних рішень судів та неможливості виконання судових рішень, які приймаються на підставі рішення Верховного суду України від 29.09.2020 у зразковій адміністративній справі                      № 440/2722/20.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

         Реалізація Програми надасть можливість зменшити негативні наслідки, пов’язані із зобов’язаннями управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації щодо нарахування та виплати ветеранам війни недоплаченої щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, а також створить правові механізми щодо забезпечення цільового використання коштів, що виділяються управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації для реалізації відповідних соціальних гарантій.

Ресурсне забезпечення Програми

  гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання ПрограмиПеріоди виконання ПрограмиУсього витрат на виконання Програми
202120222023 
Обсяг ресурсів усього, у тому числі50005000500015000
Бюджет Конотопського району50005000500015000

Перелік бюджетних програм

Код ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС
Назва головного розпорядника бюджетних коштів Найменування бюджетної програми  
0810180управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації Інша діяльність у сфері державного управління

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Найменування завданьНайменування показниківОдиниці виміруЗначення показників
план 2021 рікпрогноз 2022 рікпрогноз 2023 рік
Виконання за стягненнями, що є результатом судових рішень, в тому числі штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого зборуКількість виконаних стягнень, що є результатом судових рішень, в тому числі штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого зборуРозмір коштів, грн.  5000            5000            5000
  • Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 1

  • Координація та контроль за ходом виконання Програми

     Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації.

         Управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації щороку до 15 січня звітує голові Конотопської районної державної адміністрації та постійній  комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, відділу фінансів Конотопської районної державної адміністрації про стан виконання даної Програми.

            Координує хід виконання даної Програми заступник голови Конотопської районної державної адміністрації   Зерниченко Л.В.

Заступник голови                                                                 Олексій БОЙЧЕНКО

Додаток 1

До Програми

Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи

Програми для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації рішень суду

та пов’язаних із ними стягнень на 2021 – 2023 роки

Пріоритетні завданняЗаходиСтрок виконання заходуВиконавціДжерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. у тому числі:Очікуваний результат
2021 рік2022 рік2023 рік
123456789
Виконання за стягненнями, що є результатом судових рішень, в тому числі штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору, витрат на професійну  правничу допомогуВиконання рішень судів, оплата штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору, витрат на професійну  правничу допомогу за примусове виконання рішень суду2021 – 2023 рр.  Управління соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністраціїБюджет Конотопського району500050005000Забезпечення оплати стягнень за рішенням суду, в тому числі  штрафів, витрат виконавчого провадження та виконавчого збору,
Перейти до вмісту