9 сесія 8 скликання (24.09.2021)

Про затвердження прогнозу районного бюджету Конотопського району Сумської області на 2022-2024 роки

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

24.09.2021

Про затвердження прогнозу районного

бюджету       Конотопського       району

Сумської   області  на  2022-2024  роки

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  районна  рада вирішила:

          Затвердити прогноз районного бюджету Конотопського району Сумської області на 2022 – 2024 роки згідно з додатками 1 та 2.

 

Голова                                                                          Віктор БИК

Марина Панченко 6 22 89

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Конотопської районної ради від 24.09.2021

«Про затвердження прогнозу районного бюджету Конотопського району

 Сумської області на 2022-2024 роки»

Фінансово-економічне обгрунтування до прогнозу районного бюджету Конотопського району на 2022-2024 роки

Прогноз районного бюджету Конотопського району на 2022-2024 роки     розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.  Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», а також розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на 2022-2024 роки, врахованих у граничних показниках видатків та надання кредитів державного бюджету до Бюджетної декларації.                                                                                                                    

Доходи районного бюджету

Формування загального фонду районних бюджетів здійснюється за рахунок доходів передбачених статтею 641 Бюджетного кодексу України.       

Основним і на даний час єдиним джерелом дохідної частини районного бюджету Конотопського району на 2022-2024 роки є адміністративний збір за надання послуг. Інші надходження відсутні, що фактично позбавляє районний бюджет реальних можливостей для виконання видаткових повноважень, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету Конотопського району обраховано за відповідними можливими джерелами надходжень з урахуванням наявного фінансового ресурсу і наведений в додатку 2 «Показники доходів бюджету».                                                                                                         

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть міжбюджетні трансферти –  94 %, адміністративний збір – 6 %.

Видатки районного бюджету

Видатки районного бюджету Конотопського району на 2022-2024 роки наведені в додатку 1 «Загальні показники бюджету». 

Даний обсяг бюджетних призначень не дає можливості забезпечити виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами і провести інші вкрай необхідні видатки.

Інші показники прогнозу бюджету

У прогнозі районного бюджету Конотопського району на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатка 3 «Показники фінансування бюджету», додатка 4 «Показники місцевого боргу», додатка 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій», додатка 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів», додатка 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету», додатка 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету», додатка 9 «Показники бюджету розвитку», додатка 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів», додатка 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» та додатка 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Конкретні показники обсягів районного бюджету Конотопського району на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Начальник відділу фінансів

Конотопської районної державної

адміністрації Сумської області                                          Марина ПАНЧЕНКО                       

Перейти до вмісту