6 сесія 8 скликання (26.03.2021)

Про публічний звіт голови Конотопської районної державної адміністрації про виконання у 2020 році програми економічного і соціального розвитку, районного бюджету і делегованих районною радою повноважень

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

26.03.2021

Про публічний звіт голови Конотопської районної державної адміністрації про виконання у 2020 році програми економічного і соціального розвитку, районного бюджету і делегованих районною радою повноважень

Заслухавши публічний звіт голови Конотопської районної державної адміністрації Бескоровайного Олександра Анатолійовича про виконання у 2020 році програми економічного і соціального розвитку, районного бюджету і делегованих районною радою повноважень, відповідно до Конституції України та керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та наказом Національного Агентства України з питань державної служби №227 від 20.12.2016 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», районна рада

вирішила:

1.Публічний звіт голови Конотопської районної державної адміністрації Бескоровайного Олександра Анатолійовича про виконання у 2020 році програми економічного і соціального розвитку, районного бюджету і делегованих районною радою повноважень взяти до відома.

Голова                                                                     Віктор БИК

Наталія Тарабан 6 24 03

Публічний звіт

голови Конотопської районної державної адміністрації

про виконання у 2020 році програми економічного і соціального  розвитку,   районного бюджету і делегованих  районною радою повноважень

Кожен напрямок розвитку нашого району – це спільна робота Конотопської районної державної адміністрації, районної ради, виконкомів селищної та сільських рад, депутатів усіх рівнів, підприємств та підприємців,  комунальних закладів, територіальних  органів, усіх мешканців нашого району.

Першочерговим завданням діяльності влади у 2020 році відповідно до ситуації, що сталася в Україні у зв’язку з поширенням на території України COVID-19 було недопущення розповсюдження на території Конотопського району гострої респіраторної хвороби та вжиття відповідних протиепідемічних заходів з метою запобігання її поширенню.

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району особлива увага приділялась організації виконання завдань і заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку району, залученню в економіку району інвестицій, ефективному використанню ресурсів, вдосконаленню системи надання адміністративних послуг та підвищення їх якості, закріплення позитивних тенденцій розвитку.

Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та на виконання Наказу Національного агентства України з питань державної служби від                   20.12.2016 року № 277 «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади», з метою належного інформування громадськості про підсумки діяльності Конотопської районної державної адміністрації, до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у 2020 році.

Впровадження реформи децентралізації

У 2020 році завершено основний етап реформи адміністративно-територіального устрою.

Відповідно до перспективного плану формування територій громад Сумської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 598-р, на території Конотопського району (відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів») утворено 3 об’єднані територіальні громади, що охопило 100% території, а саме: Бочечківська сільська об’єднана територіальна громада з центром у селі Бочечки; Дубов’язівська селищна об’єднана територіальна    громада    з   центром  у смт Дубов’язівка;  Попівська сільська об’єднана територіальна громада з центром у селі Попівка.

                                           Організаційна робота

          Протягом звітного року організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснювалася відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту роботи районної державної адміністрації, положення про апарат та його структурні підрозділи, Інструкції з діловодства.

Управлінська діяльність районної державної адміністрації злагоджено функціонувала завдяки  системі перспективного, поточного, оперативного планування та системі дієвого контролю за виконанням розпорядчих документів. Річні, квартальні, місячні та тижневі плани роботи формувалися з урахуванням пропозицій, наданих управліннями, відділами, секторами районної державної адміністрації.

З метою посилення впливу на соціально-економічний розвиток району, обговорення найважливіших напрямків реалізації в районі державної політики, а також прийняття узгоджених рішень щодо усунення негативних проявів в господарському комплексі району, в районній державній адміністрації функціонує колегія.

Упродовж 2020 року проведено 11 засідань колегії, на яких розглянуто     22 питання та за результатами прийнятих рішень видано 20 розпоряджень. 

Про стан роботи з управління персоналом в апараті та структурних підрозділах Конотопської районної державної адміністрації

В апараті та структурних підрозділах Конотопської районної  державної адміністрації проводилась системна цілеспрямована робота по організації виконання вимог Закону України «Про державну службу» (далі – Закон).

Станом на 31 грудня 2020 року штатна чисельність працівників райдержадміністрації становила  69 одиниць, в тому числі 63 посади державної служби (24 – «Б», 39 – «В»), 2 посади керівників, на яких не поширюється дія Закону, 3 посади працівників, які виконують функції з обслуговування, 1 посада робітника.

За результатами кількісного складу фактично працював 61 державний службовець (11 – в апараті, 6 – в структурних підрозділах, які не мають статусу юридичної особи публічного права,27 – в управлінні соціального захисту населення, 7 – у фінансовому управлінні, 3 – у відділі культури, 3 – у відділі освіти, 4 – у службі у справах дітей). 1 вакантна посада державної служби.

Головним напрямком роботи з персоналом є формування складу державних службовців. Призначення на посади та звільнення з посад в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводились відповідно до вимог чинного законодавства. У 2020 році, призначено на посаду державної служби 5 осіб, на посади керівників, на яких не поширюється дія Закону 2 осіб, переведено на рівнозначні та нижчі посади 14 державних службовців, звільнено – 48 осіб, в тому числі 42 державних службовців, 3 керівники, на яких не поширюється дія Закону, 1 – працівник, який виконує функції з обслуговування та 2 робітника.

Для забезпечення якісного рівня професійної компетентності та професійного розвитку державних службовців у минулому році пройшли навчання всі 60 державних службовців за професійними, спеціальними, загальними програмами та шляхом самоосвіти. Службами управління персоналом узагальнені дані щодо стану виконання індивідуальних програм професійного розвитку, за результатами всі державні службовці у 2020 році набрали обов’язковий щорічний мінімум не менше 1 кредиту ЄКТС.

Відповідно до статті 44 Закону у жовтні 2020 року проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців за 2020 рік. Пройшли оцінювання та отримали відмінні оцінки всі державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

За результатами щорічного оцінювання на кожного державного службовця сформовані індивідуальні програми професійного розвитку та визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності та державних службовців на 2021 рік.

Забезпечено виконання вимог статті 53 Закону щодо застосування до державних службовців заохочення за їх бездоганну та ефективну державну службу. Так, за 2020 рік 15 державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, відзначені Почесними грамотами та Подяками голів Сумської обласної та Конотопської районної державних адміністрацій.

Відкритість і доступність влади

Конотопська районна державна адміністрація працює, дотримуючись, зокрема, принципів широкої гласності та публічності, з урахуванням громадської думки.

На офіційному вебсайті Конотопської райдержадміністрації, крім інформації про роботу керівництва та структурних підрозділів органу, оприлюднюються матеріали, спрямовані на забезпечення актуального суспільного попиту: фінансового характеру, стосовно субсидій, пільг, інших видів державної допомоги, виконання районних програм, перебігу проведення в Конотопському районі реформ в сфері освіти, медицини, децентралізації влади тощо.

Крім офіційного сайту Конотопської райдержадміністрації, суспільно важливі матеріали оприлюднюються через сторінку Конотопської РДА у соціальній мережі «Фейсбук», поширюються через місцеві друковані ЗМІ, телерадіокомпанії, Інтернет – ресурси.

Через  систему  проведення  електронних  консультацій,  публічних громадських  обговорень,  діяльність профільних робочих груп отримується зворотній зв’язок із громадськістю.

Представники  громадської  ради  при  райдержадміністрації входять до складу консультативно-дорадчих органів РДА, її структурних підрозділів.

Робота з організації ефективних зв’язків з громадськістю в Конотопській районній державній адміністрації продовжується та удосконалюється.

 Реалізація в районі державної політики та хід суспільно-політичних  процесів  обговорюється під час «круглих столів», конференцій, форумів.

Варто зазначити, що конструктивна співпраця районної державної адміністрації з депутатським корпусом районної ради, селищною та сільськими радами, об’єднаннями громадян та щотижневе вивчення суспільно-політичної ситуації на території населених пунктів району,  дає можливість передбачити наслідки прийнятих управлінських рішень та сприяла стабільній суспільно-політичній ситуації в районі.

Промисловість

Основу промислового комплексу Конотопського району склали 3 підприємства: а саме 2 державні підприємства „Конотопське лісове господарство”, Попівський експериментальний завод та приватне підприємство „Хлібзавод „Дубов”язівський”.

Загальний обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) по району за даними промислових підприємств у 2020 році зменшився на 11,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 132817,6 тис. грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) в цілому по Конотопському району за 2020 рік склав 120541,0 тис. грн, що становить 89,9 % у порівнянні з відповідним показником 2019 року.

Причиною зменшення обсягів виробництва промислової продукції  в цілому по Конотопському району є тимчасове призупинення роботи                       ДП «Попівський експериментальний завод».

За січень-грудень 2020 року, порівняно з відповідним періодом 2019 року, спостерігалося зростання виробництва власної продукції на ДП «Конотопський лісгосп». Протягом звітного періоду підприємством виготовлено 73535,0 куб. м. деревини та 3201,35 куб. м. пиломатеріалів, що на 9820,4 та  1821,05 куб. метрів відповідно більше від показника  2019 року.

Виробництво продукції в натуральному вигляді на  ПП «Хлібзавод «Дубов`язівський» у 2020 році є на рівні показників 2019 року.

У  натуральному виразі за 2020 рік вироблено  2513,3 тонни хліба та хлібобулочних виробів, 258,3 тонни здоби.

Сільське господарство

Агропромисловий комплекс Конотопського району налічує                              39 сільськогосподарських підприємств та 52 фермерські господарства.

            Площа ріллі в користуванні сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств 76 тис. га.

            Валовий збір зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах району на площі 46197 га за січень-листопад 2020 року становив 380,3 тис. тонн. Урожайність  склала 82,3 ц/га.

            Обсяг виробництва соняшника у сільськогосподарських підприємствах району на площі 18939 га за січень-листопад 2020 року становить 63,6 тис.  тонн. Урожайність склала 33,6 ц/га.

            Станом на 01.01.2021 поголів’я великої рогатої худоби в порівнянні з відповідною датою 2019 року скоротилося на 2,1 % і становить 6786 голів, у тому числі поголів’я корів – 6,2 % і становить – 2615 голів.

            Обсяги виробництва молока в районі  за січень-грудень 2020 року зросли на 1,8% проти відповідного періоду 2019 року та склали 15468,6 тонн.

            Виробництво м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій вазі) у сільськогосподарських підприємствах району зменшилося на 13,2% і склало 920,6 тонн.

У районі діє 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи:                СГОК „Згода” (с. Хижки, Бочечківська сільська територіальна громада) та СГОК „Діброва” (с. Духанівка, Бочечківська сільська територіальна громада).

Залучення інвестицій

Основним джерелом інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств. За січень – грудень 2020 року сільськогосподарські підприємства інвестували в основну діяльність 209,2 млн. грн власних коштів, у тому числі, ПВКП «СТС» – 205,0 млн. грн на будівництво елеваторного комплексу ємністю 100000 тонн, на території В`язівської сільської ради, Конотопського району та ФГ «Дейнека» – 4,2 млн. грн на будівництво зернотіку (зерноочисного комплексу та  3 ангарів).

Відповідно до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 №543-р на 2020 рік Конотопському району були передбачені кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 6245,485 тис. грн на реалізацію проекту «Будівництво спортивного майданчику з футбольним полем із штучним покриттям на території Попівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад” Конотопської районної ради Сумської області по вул. Братів Ковтунів, 3, у с. Попівка Конотопського району». Даний проєкт включено до програми Президента України «Велике будівництво». Загальна проєктна вартість об’єкту в цілому складає понад 8 млн. грн.

У грудні 2020 року будівництво спортивного майданчику призупинено у зв’язку з несприятливими погодними умовами (зниження температури повітря), що негативно вплинуло б на якість роботи та призвело б до не відповідності необхідним нормам.

Транспорт та транспортна інфраструктура

Важливою складовою частиною виробничої інфраструктури Конотопського району є пасажирський транспорт. Регулярним автобусним сполученням охоплені всі населені пункти району. Потреби населення району в пасажирських перевезеннях задовольняють ПП «Корунд-С» та 4 приватних перевізника. Транспортна мережа Конотопського району налічує 16 приміських автобусних маршрутів.

У районі  забезпечено реалізацію прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні.

Відповідно до районної програми  здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно із законодавством мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на приміському сполученні з початку року у Конотопському районі нараховано та профінансовано 1462,5 тис. грн.

Філією «Конотопський райавтодор» на території району обслуговується 453,1 км доріг з твердим покриттям, за 2020 р. виконано наступні обсяги робіт:

– експлуатаційне утримання державних доріг – 64554,5  тис. грн, в т.ч аварійний ремонт – 2500,7 тис. грн.

– експлуатаційне утримання місцевих доріг – 8394,8 тис. грн, в тому числі аварійний ремонт – 3450,8 тис. грн.

– поточний ремонт та утримання комунальних доріг за рахунок коштів місцевих бюджетів – 2680,9 тис. грн, в тому числі: на поточний ремонт та утримання доріг – 1881,1 тис. грн, на спів фінансування робіт з ремонту доріг – 799,8 тис. грн.

Позитивним моментом для Конотопського району є включення до реалізації проектів програми «Велике будівництво». Завдяки цьому у 2020 році на Конотопщині особлива увага приділялась відновленню доріг державного значення.

Так, на автодорозі Конотоп-Буринь-Чумакове проведено ремонтні роботи з експлуатаційного утримання, покладено 5-ти сантиметровий вирівнювальний шар з нанесенням поверхневої обробки.

Такі ж ремонтні роботи проводилися на трасі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин. Загалом в напрямку с. Шевченкове Конотопського району за програмою «Велике будівництво» проводився поточний ремонт на 9,6 км автошляху.

Житлово-комунальне господарство та житлова політика

З метою надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам в районі діяла програма «Власний дім», якою передбачені відповідні кошти. Через відсутність бажаючих отримати кредити на пільгових умовах кошти упродовж звітного періоду не використовувались.

Рішенням сесії Конотопської районної ради  від 19.04.2019 було затверджено головний містобудівний документ – Схему планування території Конотопського району. У 2020 році продовжувалась робота щодо розроблення генеральних та детальних планів територій і топографічної основи населених пунктів Конотопського району.

Станом на 01.01.2021 року  розроблені топографічні основи 44 населених пунктів Конотопського району. Затверджено 19 генеральних планів населених пунктів Конотопського району, зокрема сел.Заводське, сел.Питомник, с.Бочечки, с.Сахни, с.Козацьке,  с.Анютине, с.Бережне, с.Духанівка, с.Привокзальне,  с.Шаповалівка, с.В’язове, с.Соснівка, с.Шевченкове, с.Торговиця, с.М.Самбір, с.Совинка, с.Жигайлівка, с.Червоний Яр, с.Пекарі. Розроблено 9 детальних планів територій земельних ділянок.

Всі населені пункти району забезпечені вуличним освітленням. З метою виконання заходів щодо освітлення населених пунктів Конотопського району, розроблених сільськими радами, протягом 2020 року виконано поточний ремонт та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення на суму             662,2 тис. грн та проведено реконструкцію мереж вуличного освітлення –              284,1 тис. грн. (Кузьківська с/р).

Енергоефективність та енергозбереження

Ефективне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, інших сферах життєдіяльності району, скорочення бюджетних видатків на оплату комунальних послуг та енергоресурсів є пріоритетом у сфері енергозбереження у 2020 році.

На території Конотопського району продовжується робота по утепленню приміщень, заміні вікон та дверей на енергозберігаючі, заміні приладів освітлення та вузлів обліку.

Так, відповідно до програми «Освіта Конотопщини» на упровадження заходів з енергозбереження»у 2020 році було заплановано 579,4 тис. грн коштів районного бюджету, з них: 322,7 тис. грн – за рахунок коштів іншої субвенції з сільських рад. Виділені кошти освоєні, зокрема: 560,0 тис. грн на поточні ремонти приміщень, прибудов, туалетів, систем опалення, по заміні вікон та дверей на металопластикові в закладах освіти району, придбання матеріалів та обладнання  довгострокового користування для проведення поточного ремонту; 19,4 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції внутрішньо-будинкової системи газопостачання Попівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад” Конотопського районної ради Сумської області с. Попівка Конотопський р-н  вул. Братів Ковтун,3

Електронна система державних закупівель

З метою забезпечення прозорості, добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної ефективності використання бюджетних коштів та запобігання корупційним діям Конотопською районною державною адміністрацією запроваджено застосування електронної системи закупівель ProZorro. Головні розпорядники бюджетних коштів Конотопської районної державної адміністрації проводять публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

У 2020 році за даними модуля аналітики через електронну систему Prozorro головними розпорядниками бюджетних коштів Конотопського району проведено 1045 процедур на очікувану вартість – 21080,255 тис. грн, сума переможних пропозицій – 16222,944 тис. грн. Сума підписаних договорів – 15093,917 тис. грн. Економія склала – 2,18 млн. грн.

Розвиток малого та середнього підприємництва

З метою створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності в районі діяла Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Конотопського району на 2017-2020 роки.

Протягом терміну дії програми здійснювалась державна фінансова підтримка бізнесу шляхом надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах. За весь час дії програми (2017-2020 роки) фінансову підтримку з районного бюджету одержав 1 суб’єкт малого підприємництва (ТОВ «Агрофірма „Харчовик”) за 2 проектами (придбання: трактора та  сівалки причіпної, пневматичної) на суму 123,3 тис. грн. 

На 2020 рік із районного бюджету було передбачено 50,0 тис. грн для надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого бізнесу в державних банківських установах.

Протягом 2020 року оголошено проведення 4-х конкурсних відборів проектів суб’єктів малого підприємництва та проведено 4 засідання конкурсних комісій. Пропозицій від суб’єктів господарювання Конотопського району щодо проектів, для участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами у державних банківських установах, до Сумського обласного Фонду підтримки підприємництва не надходило. Відповідно кошти у зв’язку із відсутністю претендентів не використовувалися.

Надання адміністративних послуг

У Конотопському районі відповідно до Закону України                           «Про адміністративні послуги» у 2020 році здійснював свою діяльність Центр надання адміністративних послуг Конотопської районної державної адміністрації.

У переліку адміністративних послуг, що надавались через Центр надання адміністративних послуг Конотопської районної державної адміністрації було 38 адміністративних послуг.

Протягом 2020 року у Центрі надано 15924 адміністративних послуг.  З них: 15524 заяв щодо земельних питань, 212 – вклейка фото в паспорт громадянина України по досягненню 45 або 25 – річного віку, 188 послуг  відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Конотопської районної державної адміністрації, 1 послуга – експлуатаційний дозвіл на провадження діяльності пов`язаної з виробництвом продуктів тваринного походження.

Споживчий ринок

Станом на 01.01.2021 на  споживчому ринку району функціонувало                     69 магазинів, 13 кіосків та 4 об’єкти ресторанного господарства.

У населених пунктах району, де відсутні стаціонарні магазини, щонайменше двічі на тиждень фізичними особами – підприємцями м. Конотоп,  Конотопського та Роменського районів здійснюється виїзна торгівля хлібом, хлібобулочними виробами та іншими продовольчими товарами широкого вжитку.

З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування за низькими цінами в районному центрі у весняно-осінній період 2020 року проводились ярмаркові заходи, де безпосередні товаровиробники тваринницької та рослинницької продукції реалізовували продукти харчування за цінами нижчими від ринкових.

З метою підвищення ефективності роботи щодо удосконалення системи захисту прав споживачів у райдержадміністрації створено «гарячу лінію» з питань захисту прав споживачів. Протягом 2020 року звернень на «гарячу лінію» не надходило.

Велика увага приділяється на рівні області наявності торгових закладів, які реалізовують продукцію від місцевих виробників.

Соціальний захист населення

   З початку 2020 року за наданням різних видів допомог до управління звернулося 3893 особи. Допомогу, що надається відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» отримує 658 заявників, станом на 01.01.2021 нараховано та виплачено допомоги   на суму 15771,0 тис. грн.

Допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” виплачена  в сумі 1283,8 тис. грн.

Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям  з інвалідністю отримують 280 осіб,  нараховано та виплачено з початку 2020 року 6871,3 тис. грн.

Дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів нараховано та профінансовано відповідну тимчасову допомогу на загальну суму                            101,3 тис. грн, допомогу отримує 8 сімей.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям протягом                   2020 року профінансована в цілому на  8065,6  тис .грн і виплачена 268 сім’ям,  із загальної кількості цю допомогу отримує 73 багатодітні родини, в яких виховується 255 дітей, середній розмір допомоги у малозабезпечених сім’ях становить 5532,67 грн.

Допомога по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу призначена та виплачена 41 особі на суму 1017,4 тис. грн.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію призначена 105 особам, нараховано та виплачено з початку року 2162,0 тис. грн.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначена            107 сім’ям, нараховано та профінансовано коштів на суму  2885,4 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» допомогу призначено 4 особам, станом на 01.01.2021 нараховано та виплачено 64,1 тис. грн.

Відповідно до чинного законодавства забезпечено нарахування субсидій готівкою на тверде паливо та скраплений газ  1133 сім’ям на суму 3337,2  тис. грн, середній розмір субсидії становить 3561,24 грн та на житлово-комунальні послуги 3504 сім’ям на суму 18940,3 тис. грн. Заборгованість з виплати субсидій відсутня.

За 2020 рік забезпечено проведено 44 засідання районної комісії по розгляду звернень громадян з питань призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг зв’язку, на яких розглянуто 1011 звернень  громадян з питань: призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 41; призначення субсидії – 948; призначення пільг – 22. По 952 зверненнях прийняті позитивні рішення.       

            Протягом 2020 року проведено 30 засідань районної комісії з питань призначення (відновлення)  соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, розглянуто 110 звернень, по всім зверненням прийняті позитивні рішення.

Станом на 01.01.2021 нараховано пільг на оплату житлово-комунальних послуг на суму 867,4  тис. грн, заборгованість відсутня

З початку року  нараховано  пільг готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу на  суму 839,9 тис. грн, заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2021 до Інтегрованої системи обліку інформації  внутрішньо переміщених осіб по Конотопському району внесено дані щодо  179 осіб, допомога на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщених осіб нарахована та виплачена в сумі 1146,9 тис. грн.

Організація матеріально-побутового обслуговування осіб з інвалідністю здійснюється в установленому порядку з використанням інформації, що акумулюється в Централізованому  банку даних осіб з інвалідністю. Станом на 01.01.2021 на обліку в управлінні перебуває 652 особи з інвалідністю, з них            71 дитина з інвалідністю.

З початку  року до управління соціального захисту населення за наданням реабілітаційних послуг звернулися  батьки 18 дітей з інвалідністю. Видано               14 направлень до Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з  інвалідністю  Конотопської міської ради, 4 направлення до Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей  та осіб з інвалідністю.

Пройшли реабілітацію у Центрі  Конотопської міської ради – 21 дитина, у Сумському обласному центрі комплексної реабілітації дітей  та осіб з інвалідністю – 9 дітей, у  ТОВ «Майбутнє» м. Одеса -1, у Сумській дитячій обласній лікарні-1. Всього укладено 7 договорів з установами- надавачами послуг, використано коштів в сумі 102,3 тис. грн.

Протягом 2020 року щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації звернулося 119 осіб, видано 439  направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Фактично протягом року забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації 204 особи. Укладено 98 договорів з підприємствами, що забезпечили 449 засобів реабілітації на суму 1706,9 тис. грн.

З початку року проведено виплату компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів 6 особам з інвалідністю на суму 2,3 тис. грн. та на транспортне обслуговування 9 особам з інвалідністю на загальну суму 4,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2021  санаторно-курортного лікування потребує 59 осіб, де з них: 47 осіб з інвалідністю, 1 особа з інвалідністю внаслідок війни, 2 учасника бойових дій, 8 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС,  1 член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Забезпечено санаторно-курортними путівками з початку року 17 осіб, у тому числі: 2 учасників бойових дій, 1 учасника війни, 10 осіб з інвалідністю загального захворювання, 4 осіб з інвалідністю учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

         За рахунок коштів  районного бюджету протягом 2020 року проводилось фінансування районної програми «Соціального захисту населення на 2017-2021 роки», відповідно до якої:

        надано додаткові пільги з оплати житлово-комунальних послуг зі знижкою 50% особам з інвалідністю по зору І-ІІ групи, особам з інвалідністю І-ІІ групи з захворюванням хребта та спинного мозку, сім’ям, у яких дитину з інвалідністю виховує один з батьків, сім’ям, у яких обидва батьки-особи з інвалідністю І групи виховують неповнолітніх дітей. З початку року такими пільгами скористалось 10 осіб, відшкодовано коштів за фактично надані послуги на суму 12,2 тис. грн;

       проводилась виплата щомісячної компенсації особам з інвалідністю І-ІІ групи з захворюванням хребта та спинного мозку сім’ям, у яких виховуються діти з інвалідністю з 12 до 18 років за користування глобальною інформаційною мережею Інтернет, відшкодовано 2 особам на суму 950 грн;

        проводилась виплата щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років, виплачено 7 особам  на суму 15,0 тис. грн;

 призначено та виплачено компенсацію 32 особам, які надають соціальні послуги  на суму  165,3 тис. грн;

            надано пільги із встановлення телефону та знижки на абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян, нараховано та профінансовано пільг з послуг зв’язку на суму 4,1 тис. грн.

Відповідно до районної Програми соціального захисту окремих категорій населення у 2020 році за матеріальною допомогою звернулося 149 осіб, 147 звернень вирішені позитивно, надано допомоги на суму 300,0 тис. грн.

Фінанси

Дохідна частина  загального фонду  зведеного бюджету Конотопського району на 2020  рік  затверджена  з урахуванням  внесених  змін  у сумі      152790,0 тис. грн., де з них:  власні  доходи склали 87411,2 тис. грн. або                  57,2 % від загальної суми бюджету, отримані трансферти  з державного  бюджету  та  бюджетів  інших  рівнів 65378,8 тис. грн., в тому числі: дотації 13444,4 тис. грн або 8,8% від загальної суми надходжень, субвенції                      51934,4 тис. грн. (34,0%).

Фактичне виконання дохідної частини за 2020 рік склало 101,9% до затверджених показників. Власних доходів отримано 91305,4 тис. грн. або 104,5% до річного плану, що більше в порівнянні з 2019 роком на                         7147,8 тис. грн. або на 8,5%. Виконання  в 2020 році досягнуте по всіх місцевих  бюджетах району.

Основними бюджетоутворюючими джерелами є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками, питома вага яких у загальній сумі надходжень складає  73,5% .

Виконання річного плану   по податку на доходи фізичних осіб складає 100,8%, що більше в  порівнянні з 2019 роком  на 3499,7 тис. грн, або 9,0%.  По податку на доходи фізичних осіб, що отримуються у вигляді заробітної плати  отримано ріст 12,9 %, по податку на доходи інші ніж заробітна плата надходження зросли на 8,0% порівняно з відповідним періодом минулого року, що пояснюється збільшенням розміру оподатковуваних доходів, в тому числі за рахунок росту ставки орендної плати за оренду земельних паїв до 12%.

 Найбільшу питому вагу 68,2%  в загальній сумі цього податку займають платежі галузей сільського та лісового господарства, з них: ТОВ “Вітчизна” сплачено  до бюджету району податку на доходи фізичних осіб 6672,0 тис. грн (15,8%  в загальній сумі надходження цього податку);                                              ТОВ «Ремавтокомплектсервіс» – 1597,0 тис. грн (3,9%); ТОВ «Біолат»                1388,2 тис. грн (3,3%); ПСП «Агросвіт» 1258,8 тис. грн (3,0%); ТОВ «Юрівка» 2055,5 тис. грн (4,9%); ТОВ АФ «Довіра» – 1344,4 тис. грн (3,2%);                            Р-п “Шевченківський”-1601,3 тис. грн (3,8%), ПСП «Соснівська» 886,9 тис. грн (2,1%). Зазначеними платниками сплачено 40,0 % в загальній сумі податку на доходи та 58,4% по галузі.

Бюджетними установами сплачено до бюджету податку на доходи 19,1 % в загальній сумі , з них  надходження від галузі освіти – 3907,6 тис. грн, або             9,2 % в загальній сумі надходження податку.

По платі за землю надходження зросли порівняно з  2019 роком на              711,3 тис. грн (3,3 %)  у зв’язку із сплатою орендної плати за новими договорами укладеними протягом 2020 року у тому числі по неуспадкованих паях, по яких ставки орендної плати  встановлені на рівні 12 %.

Єдиного податку від сільськогосподарських товаровиробників надійшло до бюджету району 15667,5 тис. грн або на 14,5% більше порівняно з відповідним періодом 2019 року, за рахунок попередньої сплати податку частиною платників за ІУ квартал звітного року.

Також до бюджету району отримано трансфертів з державного та місцевих бюджетів в загальній сумі 63409,5 тис. грн, а саме: базової дотації – 7024,8 тис. грн; додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я  – 5724,6 тис. грн; іншої дотації – 695,0 тис. грн; медичної субвенції – 3325,0 тис. грн ; освітньої субвенції – 30692,0 тис. грн; субвенції на забезпечення  якісної, сучасної  та доступної загальної середньої освіти («Нова українська школа») – 718,5 тис. грн; субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 37,1 тис. грн; субвенції на придбання житла для розвитку сімейних та інших форм виховання – 2255,9 тис. грн; субвенції на здійснення переданих видатків у галузі освіти – 898,3 тис. грн; субвенції на здійснення переданих видатків у галузі охорони здоров’я –                     52,6 тис. грн; субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я  – 257,9 тис. грн; субвенції на проведення виборів до місцевих рад – 2052,4 тис. грн; іншої субвенції  з місцевих бюджетів –                9675,4 тис. грн.

Загальна сума доходів спеціального фонду склала 2303,0 тис.грн, де з них: власних надходжень  бюджетних установ  – 1435,2 тис. грн; надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища – 214,2 тис. грн; надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  – 205,3 тис. грн; коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів – 0,9 тис. грн; інших субвенцій з місцевих бюджетів –  287,4 тис. грн; надходжень до цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування – 160,0 тис. грн.

Виконання затверджених з урахуванням змін показників спеціального фонду склало 176,0%.

Видаткова частина бюджету Конотопського району за 2020 рік виконана в загальній сумі 158266,0 тис. грн.

Видатки загального фонду за 2020 рік склали в сумі 148142,9 тис. грн, що більше  на 8994,7 тис. грн. в порівнянні з 2019 роком у співставних умовах, де з них  спрямовано на галузі: державне управління – 30680,5 тис. грн, питома вага яких у видатках загального фонду склала 20,7 %, що більше на 6681,0 тис. грн в порівнянні з 2019 роком; освіту – 59691,1 тис. грн (40,3,0 %), що більше на 3356,7 тис. грн; охорону здоров’я –    7042,8 тис. грн (4,8 %), що більше на 102,3 тис. грн; соціальний захист та соціальне забезпечення – 15439,2 тис. грн (10,4 %), що більше на 307,0 тис. грн; культуру та мистецтво – 10789,1 тис. грн (7,3 %), що більше на 954,1 тис. грн; економічну діяльність – 3171,3 тис. грн (2,1 %), що менше на  2274,0 тис. грн; житлово-комунальне господарство – 3954,5 тис. грн (2,7 %), що більше на 425,2 тис. грн; фізичну культуру та спорт – 750,1 тис. грн (0,5 %), що менше на 67,4 тис. грн; інші видатки (в т.ч. субвенції та дотації, передані іншим бюджетам) – 16624,3 тис. грн (11,2%), що більше на 9,8 тис. грн.

Видатки на оплату праці по бюджетних установах району за 2020 рік склали в сумі 81029,2 тис. грн, що на 11487,6 тис. грн або 16,5 % більше в порівнянні з 2019 роком. Це пояснюється підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівників бюджетних установ соціально – культурної сфери.

Нарахування на заробітну плату склали в сумі 18160,3 тис. грн.

По спеціальному фонду видатки за 2020 рік склали в загальній  сумі  10123,1 тис. грн., де з них видатки розвитку 7524,8 тис. грн, які спрямовано на придбання обладнання, предметів довгострокового користування, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів, придбання житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В тому числі видатки розвитку за напрямками в закладах освіти склали 4500,1 тис. грн, або 44,4 % в загальній сумі капітальних видатків, охорони здоров’я – 768,7 тис. грн (7,6%),     соціальної сфери – 2256,0 тис. грн (22,3%).

Фінансування всіх бюджетних установ за рахунок коштів районного бюджету проведено вчасно і в повному обсязі без допущення кредиторської заборгованості.

Грошові доходи населення

  Щомісячно проводяться заходи з роботодавцями щодо недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення її рівня, виплати заробітної плати не нижче встановленого державою розміру, своєчасної сплати податків до бюджету та фондів.

Протягом звітного періоду проводилась інформаційно – роз’яснювальна робота з керівниками підприємств, установ, організацій та фізичними особами – підприємцями району щодо забезпечення дотримання законодавства з оплати праці в частині її виплати в розмірі не менше мінімального.

За даними моніторингу станом на 01.01.2021 заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району відсутня.

Зайнятість населення

Державне регулювання ринку праці за допомогою правових, організаційних та економічних важелів для сприяння зайнятості населення, детінізації ринку праці, ефективному використанню робочої сили та соціальному захисту неконкурентоспроможних верств населення в районі реалізовується через районну програму зайнятості населення.

За січень-грудень 2020 року послугами служби зайнятості скористалося 5579 незайнятих громадян, що на 1,4 % більше ніж за аналогічний період 2019 року.

Протягом звітного періоду за направленням служби зайнятості працевлаштовані 1883 безробітних – мешканців міста та району. Рівень працевлаштування зменшився на 11,478 % і становить 33,76%.

Чисельність зареєстрованих безробітних зменшилася до початку року на  79 осіб та станом на 01.01.2021 складала 1584 особи.

Відповідно до програми зайнятості населення упродовж 2020 року було заплановано створити 160 нових робочих місць. За даними проведеного моніторингу за 2020 рік створено 161 робочих місць, у тому числі 76 – у юридичних осіб, 85 – у фізичних осіб підприємців.

Охорона здоров’я

На розвиток та підтримку комунальних закладів охорони здоров’я району, що надають первинну медичну допомогу та забезпечення надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради  на 2020 рік було заплановано коштів в сумі  7802,3 тис. грн, з них: за 2020 рік використано коштів в сумі 7712,2 тис. грн, в тому числі: на придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги та дезінфікуючих засобів на суму 193,7 тис. грн; на придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагности серед дитячого населення на суму 71,232 тис. грн; на придбання захисних костюмів, халатів, пірометрів, термометрів, медичних масок, рукавичок, захисних окулярів, оприскувачів акумуляторних для обробки території, розхідних та інших матеріалів, тест-полосок, дезактину та антисептичних засобів необхідних для запобігання виникненню та поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19 на суму 286,6 тис. грн; на проведення поточних ремонтів на суму 57,660 тис. грн за рахунок коштів сільських бюджетів Конотопського району; на придбання запасних частин для санітарних автомобілів на суму                 140,0 тис. грн; на придбання  дрібного медичного обладнання та інвентарю на суму 75,450 тис. грн; на оплату послуг з проведення лабораторних досліджень на суму тис. 39,2 грн; на оплату послуг з проведення лабораторних тестувань на COVID-19 з використанням методу імуноферментного аналізу (ІФА) на суму 50,0 тис. грн; на відшкодування вартості лікарських засобів та засобів індивідуального догляду пільгових категорій населення на суму 364,544 тис. грн; на відшкодування вартості зубопротезування пільгових категорій населення на суму 65,0 тис. грн; на проведення капітального ремонту Кошарівського ФАП за адресою вул. Воскресенська 18, с. Кошари, Конотопського району, Сумської області на суму 238,4 тис. грн; на проведення  реконструкції пандусів, ґанків та ґанків з влаштуванням пандусів амбулаторій  загальної практики-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів на суму 212,7 тис. грн, тощо.

       Для забезпечення адекватного знеболення паліативних хворих шляхом дотримання вимог локального протоколу лікування хронічного больового синдрому у 2020 році виділено коштів з районного бюджету у сумі 45,0 тис. грн, з них за 12 місяців 2020 року використано коштів в сумі 45,0 тис. грн.

З метою забезпечення лікарськими кадрами з 1 серпня 2018 року проходить інтернатуру лікар-інтерн за спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина» на базі Великосамбірської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради. Для  забезпечення проходження інтернатури лікарем-інтерном у 2020 році виділено коштів з районного бюджету в сумі 54,2 тис. грн, з них за 2020 рік використано коштів в сумі 54,2 тис. грн на оплату праці з нарахуванням лікаря-інтерна та оплату витрат на відрядження (проживання в гуртожитку, добові, проїзд).

Для забезпечення медичним обслуговування населення Конотопського району на вторинному рівні медичними закладами Конотопської міської об’єднаної територіальної громади, які фінансуються з бюджету Конотопської міської об’єднаної територіальної громади передано міжбюджетний трансферт у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 3325,0 тис. грн.

Освіта

Станом на 31.12.2020 року в районі  функціонувало 15 закладів освіти: 14 навчально-виховних комплексів (заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти), та 1 самостійний заклад дошкільної освіти. З 14 закладів загальної середньої освіти 1 (Соснівський ОК) є опорним та має у своєму складі 2 філії (Малосамбірську та Шаповалівську). У закладах загальної середньої освіти району навчається 1058 здобувачів.

Серйозною проблемою залишається наповнюваність класів. Загальне зменшення кількості дітей вплинуло на збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів, що призвело до скорочення педагогічного навантаження вчителів.

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загальноосвітнього простору в закладах освіти району відкрито 5 інклюзивних класи, а саме: на базі Юрівського НВК, Вирівського НВК, Попівського НВК I-III ступенів та В.Самбірського НВК.

Організація регулярного безкоштовного підвезення дітей до місць навчання є невід’ємною складовою частиною забезпечення якісної загальної середньої освіти учнями, які проживають у сільській місцевості.

Підвезення учасників навчально-виховного процесу здійснювалось               11 шкільними автобусами, що задовольняє потреби району. Протягом                      2020 року забезпечено підвезення 290 учнів та 51 дитина дошкільного віку до                  13 навчальних закладів.

Гарячим харчуванням у навчальних закладах району охоплено                     994 учні, що становить 98 %, з них дітей пільгових категорій: 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 54 дітей з малозабезпечених сімей, 26 дітей учасників бойових дій в зоні АТО, ООС.

Усіма формами здобуття дошкільної освіти в районі охоплено                      348 вихованців, в тому числі постійно відвідують 230 дітей, консультаційні групи «Разом з мамою» – 130 дітей, соціальний патронат – 14 дітей. Відсоток охоплення дітей 3-5 років всіма формами дошкільної освіти по району становить 100%.

 У переважній більшості закладів дошкільної освіти створено сучасні умови для розвитку дітей. Їхнє матеріально-технічне забезпечення загалом відповідає вимогам сьогодення. Більшість закладів Конотопського району оснащені сучасними дитячими меблями, ігровим обладнанням, дидактичними посібниками; харчоблоки в більшості закладів дошкільної освіти забезпечені автономним гарячим водопостачанням.

У закладах дошкільної освіти району організовано триразове харчування, вартість якого для однієї дитини в день становила 22 грн.

Фінансове забезпечення закладів освіти здійснювалось відповідно до програми «Освіта Конотопщини» за рахунок коштів державного, обласного, районного та сільських бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Загалом для забезпечення функціонування навчальних закладів за програмою «Освіта Конотопщини» на 2020 рік було передбачено 4321,01 тис. грн, з них за рік використано 3659,75 тис. грн, в тому числі: 175,869 тис. грн на капітальний ремонт санвузла  Соснівського освітнього комплексу «Ліцей – заклад дошкільної освіти»; 632,272 тис. грн на поточні ремонти окремих приміщень навчальних закладів, спортивної зали, газового котла, мережі водопостачання. Поточні ремонти по заміні вікон на металопластикові, поточний ремонт огорожі, даху, водовідведення з даху, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища; 915,174 тис. грн на придбання металопластикових вікон, будматеріалів, запчастин, дизпалива для шкільних автобусів, сучасних меблів, стільців, пуфів та диванів для нової української школи, килимового покриття та матеріалів для облаштування шкільних музеїв, постільної білизни, іграшок, канцтоварів для дошкільних груп, дидактичних матеріалів та обладнання для кабінетів нової української школи; 400,286 тис. грн на придбання комп’ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мультимедійного та інтерактивного обладнання для нової української школи, комп’ютерних комплексів, холодильника, циркуляційного насоса, придбання засобів корекції психофізичного розвитку; 19,377 тис. грн на розробку проектно кошторисної документації з реконструкції системи газопостачання та інше.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

            Предметом постійної уваги райдержадміністрації  є соціальний захист дітей району, турбота про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей покладені на службу у справах дітей.

Основними завданнями служби у справах дітей є реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей.

На обліку у службі у справах дітей перебуває 70 дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування (біологічних сиріт 19).

Із них під опікою, піклуванням –  54  дітей;

у прийомних сім’ях  та дитячих будинках сімейного типу області –                16 дітей.

   На території району функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу та                   5 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей. 

    Протягом 2020 року на первинний облік дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування поставлено 10 дітей з них: 2 дітей влаштовано під опіку, піклування громадян, 2 дитини до дитячого будинку сімейного типу Солох.

    З обліку усиновлення громадянами України. усиновлено 2 дитини

Сімейними формами  виховання охоплено 70 дітей, що становить 100 % від загальної кількості дітей.

З метою реалізації повноважень щодо соціального захисту дітей – сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа відповідно до Порядку та Умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету районному бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017  № 877 (зі змінами), дітям, які включені до регіонального загального списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що перебувають на обліку громадян на території сільських рад Конотопського району та потребують поліпшення житлових умов, в порядку черговості виділено кошти для виплати грошової компенсації для отримання житлових приміщень  на загальну суму 2 млн. 261 тис. 400 грн, з яких протягом 2020 року використано 1 млн. 502 тис. грн., на які придбано                4 квартири.

Фізична культура і спорт

Для забезпечення формування державної політики у сфері фізичної культури в районі діяла Програма  розвитку  фізичної культури  і  спорту на 2017-2020 роки, відповідно до якої на проведення спортивних заходів з районного бюджету на 2020 рік було передбачено кошти у сумі                            162,017 тис. грн.

Для фізичного розвитку населення у Конотопському районі діють                        57 спортивних споруд, у тому числі: 43 площинні спортивні споруди (з яких                    8 футбольних полів та 35 інших спортивних майданчиків), 8 спортивних залів,                 6 приміщення для проведення фізкультурно-спортивних занять.

Для повноцінного фізичного розвитку людей з обмеженими фізичними можливостями у районі створено належні умови, функціонують 3 спортивні зали, які облаштовано засобами безперешкодного доступу до них.

При загальноосвітніх навчально-виховних закладах Конотопського району створені та діють 16 гуртків з наступних видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи, шашки.

Для проведення фізкультурно-оздоровчої спортивної роботи серед населення у 19 сільських радах на громадських засадах створені спортивні клуби «Колос».

На виконання завдань та заходів Програми в районі протягом 2020 року проведено до 50 спортивних заходів.

             Для формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності в навчально-виховних закладах Конотопського району проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом.

Для діяльності ГО «Конотопська місцева організація ВФСТ Колос» на проведення спортивних змагань, сільських спортивних ігор та навчально-тренувальних зборів збірної команди району з футболу було передбачено –                   86,4 тис. грн,  з яких використано – 22,9 тис. грн, з них на нагороджувальну атрибутику – 8,45 тис. грн; для відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації (Конотопська районна ДЮСШ) – 70,9 тис. грн, використано –                  32,2 тис. грн, для проведення спортивних районних заходів відділом культури Конотопської районної державної адміністрації передбачено 4,7 тис. грн, кошти не використовувались у зв’язку з введенням карантинних заходів щодо запобігання поширення респіраторної  хвороби  COVID-19.

Культура, туризм

З метою покращення культурного обслуговування населення в районі протягом 2020 року проводились різнопланові культурно-мистецькі заходи, у тому числі до державних пам’ятних дат.

З нагоди Дня Соборності України відбулися районні заходи до Дня Соборності України «Єдність рідної землі – основа нації й держави».

            У зв’язку з карантинними обмеженнями, культурно-мистецьке життя Конотопщини було переведене в онлайн-формат. Зокрема, на підтримку обласної акції «1939-1945. Війна. Перемога. Пам’ять» пройшов пісенний марафон «Не погасити пам’яті вогонь».

До Дня Конституції України 26.06.2020 організовано покладання квітів до пам’ятника   Т. Шевченку в с. Шевченкове. У соціальній мережі Facebook розміщені тематичні відеоролики пісень про Україну, підготовлені працівниками закладів культури Конотопського району.

Заходи до Дня Незалежності України  проходили також в он-лайн режимі на сторінці відділу культури Конотопської районної державної адміністрації у Facebook. Усі бажаючі мали змогу привітати країну з Днем народження, приєднавшись до челенджу «Для мене Україна починається з…» та презентувати  свої таланти на тематичній культурно-мистецькій платформі.

У рамках вітальної патріотичної акції “Захисники України! Дякуємо Вам!” діти та молодь району привітали військовослужбовців з Днем захисника України.

На сторінці відділу культури Конотопської районної державної адміністрації у мережі Facebook до Дня Гідності та Свободи районною бібліотекою в інформаційному проспекті  представлено книги із фондів бібліотеки, присвячені даній темі, та опубліковано фотозвіт про тематичні виставки, оформлені у бібліотечних закладах району.

Щороку Малосамбірщина  приймає численних гостей  свята «Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю». Однак цьогоріч, у звʼязку з епідемічною ситуацією у країні, традиційні полуничні локації змінили формат – і стали доступні в он-лайн-режимі. Відділом культури Конотопської районної державної адміністрації організовано 3 он-лайн-конкурси – на кращий полуничний костюм, найбільшу полуницю та конкурс полуничних рецептів «А мій рецепт – найкращий!», що  стали своєрідною промоакцією полуничного свята, адже віртуально його відвідали 13750 людей, а учасників конкурсів користувачі соціальної мережі підтримали 4762 лайками.

10 липня 2020 року у с. Малий Самбір на переможців полуничних конкурсів чекала цікава та насичена програма, яка розпочалася із екскурсії територією Сумської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Продовжилася програма екскурсією у місцевому історико-етнографічному музеї. Завершився захід церемонією нагородження.

            З метою відродження козацьких традицій краю у с. Шаповалівка проводиться Всеукраїнський культурно-мистецький фестиваль «Козацький родослав».  Проте, у зв’язку з карантинними обмеженнями, формат заходу було змінено.  З нагоди 361-ї річниці перемоги війська І.Виговського у Конотопській битві  організовано церемонію вшанування пам’яті полеглих козаків (с.Шаповалівка) та патріотично-козацький челендж у форматі відеоселфі «Я – нащадок славного козацького роду!».            

  Загальний обсяг фінансування склав 13,403 тис. грн.

  З метою збереження та відродження нематеріальної культурної спадщини в онлайн-форматі відбулося ряд заходів. Зокрема, у районі проведені фотоакція «Великдень – разом!», акція «Великодні смаколики», інтерактивна акція «Великодні візерунки».  З нагоди Всесвітнього дня вишиванки проведено              2 челенджі: «Селфі у вишиванці» та «Я люблю вишивати». До свята Івана Купала організовано челендж «Мій  купальський вінок – найкращий».

Відділом культури Конотопської районної державної адміністрації вживалися заходи щодо забезпечення доступності для громадян документів та інформації, запровадження нових інформаційних послуг. У районній бібліотеці функціонує 5 робочих місць для користувачів з доступом до мережі Інтернет.

Через Інтернет-центр надається допомога користувачам у реєстрації в електронну чергу для надання закордонного паспорту, по резервуванню та придбанню залізничних квитків, у створенні  «Особистого кабінету» побутового споживача електроенергії, запис на прийом через електронну чергу до лікаря, пошук та друк електронних книг.

З  метою забезпечення зберігання бібліотечних фондів проведено поточний ремонт системи вентиляції районної бібліотеки на суму 15,0 тис. грн.

З метою збереження та популяризації культурного надбання краю відділом культури Конотопської районної державної адміністрації приділяється увага розвитку музейної діяльності.

З вересня 2018 року у с. В’язове функціонує музей Миколи Стороженка. Упродовж 2020 року, з дотриманням карантинних обмежень, у музеї проведено 41 екскурсію, експозиції переглянуло 498 осіб.

На ремонтно-будівельні роботи в закладах культури району протягом 2020 року використано 1631,9 тис. грн. Зокрема, проведено капітальний ремонт Малосамбірського СБК – 347,2 тис грн; капітальний ремонт Сарнавського СБК – 476,3 тис. грн; ремонт фасадів: Великосамбірського СБК – 149,0 тис. грн., Шаповалівського СБК – 199,8 тис. грн; ремонт ганку, побудовано пандус у В’язівському СБК на суму 142,7 тис. грн; ремонт фасаду та заміну дверей у Кузьківському СБК на загальну суму  133,5 тис. грн тощо.

Оборонна робота та мобілізаційна підготовка

Мобілізаційна робота та шефська допомога в умовах реальної військової загрози державному суверенітету та територіальній цілісності України є важливим напрямком діяльності Конотопської районної державної адміністрації.

 Мобілізаційна підготовка в райдержадміністрації організовується і проводиться відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про мобілізаційну підготовку національної економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 №306-03. Відповідно до функцій і повноважень райдержадміністрація запроваджує організацію, координацію та методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення об’єктів господарювання району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.04.2017 № 225 «Про організацію відбору громадян  на військову службу за контрактом» районною державною адміністрацією в 2020  році продовжувалась робота щодо забезпечення повного та своєчасного виконання планових обсягів відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом. В 2020 році наряд з відбору кандидатів на військову службу за контрактом становив – 67 чоловік, виконання плану 110% (у 2019 уклади контракт  23 особи).

На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в 2020 році в ході проведення призовної кампанії на строкову військову службу необхідно було призвати  42 особи, зараховано (відправлено) – 42 осіб, що становить 100% виконання показника призову.

             На виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 02.03.2016 № 95-ОД «Про здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» військовим частинам надавалась допомога в забезпеченні продовольством, будівельними матеріалами, запасними частинами для ремонту військової техніки, іншими матеріальними засобами на загальну суму 63,0 тис. грн.  

Військовослужбовці підшефних військових частин беруть участь у військово – патріотичному вихованні молоді, у святкуваннях і урочистостях з нагоди державних та військово-професійних свят. За поданням командування військових частин, кращі військовослужбовці були нагороджені почесними грамотами голови райдержадміністрації.

Звернення громадян

В Конотопській районній державній адміністрації, її структурних підрозділах забезпечено кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і                                                                                                               своєчасний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених питань, задоволення законних вимог заявників.

          У 2020 році для розгляду до Конотопської районної державної адміністрації надійшло 451 звернення, з них 317 вирішено позитивно .

         Прийом громадян з особистих питань керівництвом у приміщенні райдержадміністрації та у населених пунктах району здійснюється згідно з затвердженими головою графіками.

         У 2020 році керівництвом Конотопської районної державної адміністрації із запланованих 56 виїзних прийомів, проведено 11. Також, із 129 запланованих відбулось 64 прийомів громадян з особистих питань у приміщенні Конотопської районної державної адміністрації.     Розглянуто 65 питань, з них 46 вирішено.

          У дні прийому керівництва Конотопської районної державної адміністрації працює телефонна «гаряча лінія», на яку протягом звітного періоду від жителів Конотопського району надійшло 35 дзвінків, порушено 35 питань, з яких 26 – вирішено позитивно, на 9 надані змістовні роз’яснення. В своїх зверненнях громадяни порушували питання аграрної політики і земельних

відносин, комунального господарства, соціального захисту, охорони здоров’я, транспорту та інші.

         За 2020 рік для розгляду до Конотопської районної державної адміністрації надійшло 214 письмових звернень, з них 6 – колективних,                   159 звернень вирішені з позитивним результатом, на 46 – надані змістовні роз’яснення, 9 звернень направлені для розгляду за належністю.

 У 2020 році зменшилась кількість звернень громадян з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, праці та заробітної плати, сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей та освіти. Поряд з цим, збільшилось надходження звернень з питань   аграрної політики та земельних відносин, соціального захисту, транспорту, охорони здоров’я.                                              

В Конотопській райдержадміністрації приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються інваліди, ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї, особи, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники бойових дій та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

  Питання соціального захисту є пріоритетними у роботі.                                                        

Не менш актуальним питанням, що порушується у зверненнях громадян є питання щодо транспортного обслуговування пасажирів.   Завдяки плідній співпраці районної державної адміністрації та автоперевізників ці питання вирішувались.

У 2020 році зменшилась кількість звернень громадян Конотопського району до органів влади вищого рівня (16 проти 33 за 2019 рік).   

                     Забезпечення   доступу  до публічної інформації

             Доступ до публічної інформації в Конотопській райдержадміністрації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація: на веб-сайті райдержадміністрації; на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;             у районній газеті «Сільські горизонти»; на інформаційних стендах.

        Уся публічна інформація оприлюднюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня її прийняття.

            Протягом звітного періоду до райдержадміністрації надійшло                         52 публічних запити, з них 9 – надіслано поштою, 43 – електронною поштою.  37 запитів задоволено, 15 – надіслано належним розпорядникам інформації, 0 -відмовлено.

Отже, пріоритетними завданнями в подальшій роботі районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчих комітетів селищної та сільських рад району є підвищення ефективності роботи місцевих органів влади із зверненнями громадян, усунення недоліків у цій сфері, виявлення проблем, які спричинюють звернення громадян, особливо до органів влади вищого рівня, проведення широкої роз’яснювальної роботи щодо розмежування компетенції між різними гілками влади. 

Голова Конотопської районної

державної адміністрації                                 Олександр БЕСКОРОВАЙНИЙ

Перейти до вмісту