4 сесія 8 скликання (22.01.2021)

Про звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 2020 рік

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

 

 

22.01.2021

Про звіт про виконання

районного бюджету Конотопського району

за 2020 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 2020 рік:

по доходах у сумі 108349415,97 гривень, у тому числі загальний фонд – 106740412,22 гривень, спеціальний фонд – 1609003,75 гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 107519582,76 гривень, у тому числі загальний фонд –100641569,56 гривень, спеціальний фонд – 6878013,20 гривень (додаток 2);

по кредитуванню (за рахунок повернення), у тому числі спеціальний фонд – 5000 гривень (додаток 3).

Голова Віктор БИК

Надія Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу-1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, Конотопській районній державній адміністрації – 1, фінансовому управлінню – 1.

 

Пояснювальна записка

до рішення Конотопської районної ради від 22.01.2021

«Про звіт про виконання районного бюджету Конотопського району

за 2020 рік»

Районний бюджет Конотопського району на 2020 рік з урахуванням змін затверджений по доходах у загальній сумі 107440,0 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 106503,9 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 936,1 тис.гривень; видатках – в сумі 111500,0 тис.гривень, у тому числі: загальний фонд – 104028,5 тис.гривень, спеціальний фонд – 7471,5 тис.гривень; кредитуванню (спеціальний фонд) – 50,0 тис.гривень.

Фактично за звітний період до районного бюджету Конотопського району надійшло доходів у загальній сумі 108349,4 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 106740,4 тис.гривень (100,2 відсотки до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 1609,0 тис.гривень (171,9 відсотки).

Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів у загальній сумі 62817,9 тис.гривень, а саме:

дотацій – 12749,4 тис.гривень або 75,0 відсотків до планових показників;

субвенцій – 50068,5 тис.гривень або 72,2 відсотки.

Власних доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період у сумі 44209,9 тис.гривень, що склало 102,6 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Понад план отримано 1128,5 тис.гривень.

Податку на доходи, який займає 95,6 відсотки в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі 42244,9 тис.гривень або 100,8 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з 2019 роком збільшення даного податку складає 9,0 відсотки або 3499,7 тис.гривень. Основним фактором, який вплинув на даний показник є збільшення надходжень податку на доходи що виплачуються як у вигляді заробітної плати, де однією з причин є зростання розміру мінімальної заробітної плати так і з доходів інших ніж заробітна плата, зокрема з орендної плати за оренду земельних паїв та з дивідендів.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування за звітний період надійшло в сумі 332,0 тис.гривень, що більше на 66,8 тис.гривень в порівнянні з 2019 роком.

Плати за надання адміністративних послуг та реєстраційних зборів всього надійшло 695,3 тис.гривень, що більше в порівнянні з попереднім роком на 33,6 тис.гривень.

Інші неподаткові надходження склали в сумі 929,9 тис.гривень, з них основними є 798,0 тис.гривень – повернення з обласного бюджету наданих у попередніх роках та невикористаних інших субвенцій, та 118,8 тис.гривень надходження коштів з районних виборчих фондів.

Власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду склали в сумі 1280,6 тис.гривень або 199,5 відсотки до затверджених показників на рік, в тому числі надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 847,1 тис.гривень або 66,1 відсотки від загальної суми надходжень.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі 107519,6 тис.гривень (додаток 2), або 96,4 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду склали в сумі 100641,6 тис.гривень або 96,7 відсотки, які були спрямовані на:

державне управління – 6122,1 тис.гривень (6,1 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду);

освіту – 58826,7 тис.гривень (58,5 відсотки);

охорону здоров’я – 7042,8 тис.гривень (7,0 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 14046,6 тис.гривень (14,0 відсотки);

культуру і мистецтво – 3766,8 тис.гривень (3,7 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 723,8 тис.гривень (0,7 відсотки);

дотації – 345,0 тис.гривень (0,3 відсотки);

субвенції – 9767,8 тис.гривень (9,7 відсотки).

По спеціальному фонду районного бюджету видатки склали в загальній сумі 6878,0 тис.гривень, де з них найбільший обсяг склав по галузі житлово-комунальне господарство (придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) в сумі 2256,0 тис.гривень або 32,8 відсотки загальної суми витрат, освіти в сумі 1757,4 тис.гривень або 25,6 відсотки.

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам за рахунок бюджетних коштів склали в сумі 73443,1 тис.гривень або 68,3 відсотки від загального обсягу видатків районного бюджету, де з них: по освіті – 51031,3 тис.гривень, по медицині – 3720,1 тис.гривень, по соціальному захисту – 10406,7 тис.гривень, на придбання медикаментів у сумі 1167,4 тис.гривень або 1,1 відсотки, на придбання продуктів харчування у сумі 1598,5 тис.гривень або 1,5 відсотки, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 4304,5 тис.гривень або 4,0 відсотки.

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилося відповідно до уточнених планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та фактичних надходжень трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

Касові видатки по кредитуванню (додаток 3) у рамках програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” за звітний період, а саме повернення довгострокових кредитів, наданим індивідуальним сільським забудовникам житла на селі склали в сумі 5,0 тис.гривень.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

По видатках загального та спеціального фондів бюджету станом на 01.01.2021 будь-яка заборгованість відсутня.

Начальник фінансового управління Надія КРИВЧЕНКО

до рішення районної ради
восьмого скликання
від 22.01.2021
Доходи районного бюджету Конотопського району за 2020 рік
грн.
ККД Найменування доходів Фактично надійшло за 2019 рік ( у співставних умовах) Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік Фактично надійшло за 2020 рік Відхилення фактичних доходів 2020 року до фактичних доходів за 2019 рік (%) Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 9 10 11=гр9+гр10 6 7 8=гр6+гр7 9 10 11=гр9+гр10 12=(гр9/гр3)*100 13=(гр10/гр4)*100 14=(гр11/гр5)*100 15=(гр9/гр6)*100 16=(гр10/гр7)*100 17=(гр11/гр 8)*100
10000000 Податкові надходження 39022449,49 0,00 39022449,49 42261294,00 0,00 42261294,00 42576965,17 0,00 42576965,17 109,1 109,1 100,7 100,7
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 38757219,31 38757219,31 41929254,00 41929254,00 42244924,66 42244924,66 109,0 109,0 100,8 100,8
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 38745231,29 38745231,29 41929254,00 41929254,00 42244924,66 42244924,66 109,0 109,0 100,8 100,8
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 21203626,28 21203626,28 23841581,00 23841581,00 23934015,01 23934015,01 112,9 112,9 100,4 100,4
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 837622,56 837622,56 805443,00 805443,00 348527,55 348527,55 41,6 41,6 43,3 43,3
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 16399213,73 16399213,73 17022989,00 17022989,00 17704506,18 17704506,18 108,0 108,0 104,0 104,0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 304768,72 304768,72 259241,00 259241,00 257875,92 257875,92 84,6 84,6 99,5 99,5
11020000 Податок на прибуток підприємств 11988,02 11988,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11988,02 11988,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
13000000 Рентна плата за використання інших природних ресурсів 265230,18 265230,18 332040,00 332040,00 332040,51 332040,51 125,2 125,2 100,0 100,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 265230,18 265230,18 332040,00 332040,00 332040,51 332040,51 125,2 125,2 100,0 100,0
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині днревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 265230,18 265230,18 332040,00 332040,00 332040,51 332040,51 125,2 125,2 100,0 100,0
20000000 Неподаткові надходження 681009,44 1702704,70 2383714,14 820106,00 642035,00 1462141,00 1632943,85 1321622,73 2954566,58 239,8 77,6 123,9 199,1 205,8 202,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11707,40 1940,71 13648,11 0,00 0,00 7752,00 41056,54 48808,54 66,2 357,6
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 10483,40 10483,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
21080000 Інші надходження 1224,00 1224,00 0,00 0,00 7752,00 7752,00 633,3
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1224,00 1224,00 7752,00 7752,00 633,3
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 1940,71 1940,71 41056,54 41056,54 2115,5 2115,5
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 661687,98 661687,98 685279,00 685279,00 695264,06 695264,06 105,1 105,1 101,5 101,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 661687,98 661687,98 685279,00 685279,00 695264,06 695264,06 105,1 105,1 101,5 101,5
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 12360,00 12360,00 3990,00 3990,00 3990,00 3990,00 32,3 32,3 100,0 100,0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 141893,81 357539,00 357539,00 366054,06 366054,06 102,4 102,4
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 503594,17 503594,17 311130,00 311130,00 312600,00 312600,00 62,1 62,1 100,5 100,5
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг 3840,00 3840,00 12620,00 12620,00 12620,00 12620,00 328,6 328,6 100,0 100,0
24000000 Інші неподаткові надходження 7614,06 0,00 7614,06 134827,00 0,00 134827,00 929927,79 0,00 929927,79 12213,3 12213,3 689,7 689,7
24060000 Інші надходження 7614,06 7614,06 134827,00 134827,00 929927,79 929927,79 12213,3 12213,3 689,7 689,7
24060300 Інші надходження 7614,06 7614,06 16055,00 16055,00 811155,79 811155,79 10653,4 10653,4 5052,4 5052,4
24060600 Надходження коштів з районних виборчих фондів 0,00 118772,00 118772,00 118772,00 118772,00 100,0 100,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 1700763,99 1700763,99 642035,00 642035,00 0,00 1280566,19 1280566,19 75,3 75,3 199,5 199,5
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 580147,82 580147,82 642035,00 642035,00 433458,18 433458,18 74,7 74,7 67,5 67,5
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 434894,13 434894,13 499676,00 499676,00 291450,84 291450,84 67,0 67,0 58,3 58,3
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 139800,09 139800,09 127763,00 127763,00 126283,17 126283,17 90,3 90,3 98,8 98,8
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 5453,60 5453,60 14596,00 14596,00 15724,17 15724,17 288,3 288,3 107,7 107,7
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1120616,17 1120616,17 0,00 0,00 847108,01 847108,01 75,6 75,6
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 1120616,17 1120616,17 0,00 0,00 847108,01 847108,01 75,6 75,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти власники яких невідомі 9000,00 9000,00 0,00 0,00
Разом доходів 39712458,93 1702704,70 41415163,63 43081400,00 642035,00 43723435,00 44209909,02 1321622,73 45531531,75 111,3 77,6 109,9 102,6 205,8 104,1
40000000 Офіційні трансферти 76847741,90 1591229,72 78438971,62 63422539,50 294042,00 63716581,50 62530503,20 287381,02 62817884,22 81,4 80,1 98,6 97,7 98,6
41000000 Від органів державного управління 76847741,90 1591229,72 78438971,62 63422539,50 294042,00 63716581,50 62530503,20 287381,02 62817884,22 81,4 80,1 98,6 97,7 98,6
41020000 Дотації 23844954,78 0,00 23844954,78 12749400,00 12749400,00 12749400,00 0,00 12749400,00 53,5 53,5 100,0 100,0
41020100 Базова дотація 6184700,00 6184700,00 7024800,00 7024800,00 7024800,00 7024800,00 113,6 113,6 100,0 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 17660254,78 17660254,78 5724600,00 5724600,00 5724600,00 5724600,00 32,4 32,4 100,0 100,0
41030000 Субвенції 53002787,12 1591229,72 54594016,84 50673139,50 294042,00 50967181,50 49781103,20 287381,02 50068484,22 93,9 91,7 98,2 97,7 98,2
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 25934900,00 25934900,00 30692000,00 30692000,00 30692000,00 30692000,00 118,3 118,3 100,0 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12489600,00 12489600,00 3325000,00 3325000,00 3325000,00 3325000,00 26,6 26,6 100,0 100,0
41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 992096,00 992096,00 2261388,00 2261388,00 2255956,00 2255956,00 227,4 227,4 99,8 99,8
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 785851,56 785851,56 1236370,00 1236370,00 898252,63 898252,63 114,3 114,3 72,7 72,7
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1851,90 1851,90 63600,00 63600,00 37078,18 37078,18 2002,2 2002,2 58,3 58,3
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 603031,00 603031,00 718535,00 718535,00 718535,00 718535,00 119,2 119,2 100,0 100,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 186520,00 186520,00 52580,00 52580,00 52580,00 52580,00 28,2 28,2 100,0 100,0
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проедення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних , міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2223300,00 2223300,00 2052378,87 2052378,87 92,3 92,3
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 12008936,66 1591229,72 13600166,38 9839226,50 294042,00 10133268,50 9491400,34 287381,02 9778781,36 79,0 18,1 71,9 96,5 97,7 96,5
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 261140,00 261140,00 257922,18 257922,18 98,8 98,8
Всього доходів 116560200,83 3293934,42 119854135,25 106503939,50 936077,00 107440016,50 106740412,22 1609003,75 108349415,97 91,6 48,8 90,4 100,2 171,9 100,8
Заступник голови Андрій ЯРОВИЙ

 

Додаток 2
до рішення районної ради
восьмого скликання
від 22.01.2021
Видатки районного бюджету Конотопського району
за 2020 рік
за програмною класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Касові видатки за 2019 рік Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік Касові видатки за 2020 рік Відхилення касових видатків за 2020 рік до касових видатків за 2019 рік у відсотках Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
0100 Державне управління 4325383,34 4675,00 4330058,34 6269138,00 4788,00 6273926,00 6122130,75 153,90 6122284,65 141,5 3,3 141,4 97,7 3,2 97,6
1000 Освіта 55535033,10 6298759,21 61833792,31 60389812,75 1045498,88 61435311,63 58826725,41 1757433,33 60584158,74 105,9 27,9 98,0 97,4 168,1 98,6
2000 Охорона здоров` я 6940502,19 176500,00 7117002,19 7127340,00 561292,00 7688632,00 7042758,05 555991,48 7598749,53 101,5 315,0 106,8 98,8 99,1 98,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 69523837,66 163426,05 69687263,71 14959719,50 165588,00 15125307,50 14046531,32 212645,25 14259176,57 20,2 130,1 20,5 93,9 128,4 94,3
4000 Культура і мистецтво 3414839,79 63883,40 3478723,19 3898123,00 4000,00 3902123,00 3766797,02 2045,00 3768842,02 110,3 3,2 108,3 96,6 51,1 96,6
5000 Фізична культура і спорт 776606,41 0,00 776606,41 858381,00 0,00 858381,00 723818,16 723818,16 93,2 0,0 93,2 84,3 0,0 84,3
6000 Житлово -комунальне господарство 992096,00 992096,00 0,00 2261388,00 2261388,00 0,00 2255956,00 2255956,00 0,0 227,4 227,4 0,0 99,8 99,8
7000 Економічна діяльність 8280954,00 8280954,00 50000,00 232243,00 282243,00 232059,53 232059,53 0,0 2,8 2,8 0,0 99,9 82,2
8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 312780,00 0,00 312780,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в тому числі
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних стуацій та наслідків стихійного лиха 0,00 0,00 0,00 85280,00 0,00 85280,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8700 Резервний фонд 0,00 0,00 0,00 227500,00 0,00 227500,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом видатків 140516202,49 15980293,66 156496496,15 93865294,25 4274797,88 98140092,13 90528760,71 5016284,49 95545045,20 64,4 31,4 61,1 96,4 117,3 97,4
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 3664133,00 97878,00 3762011,00 4098280,00 4098280,00 4098280,00 4098280,00 111,8 0,0 108,9 100,0 0,0 100,0
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 3674191,00 0,00 3674191,00 345000,00 0,00 345000,00 345000,00 0,00 345000,00 9,4 0,0 9,4 100,0 0,0 100,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам 16068657,26 3940073,15 20008730,41 5719894,00 3196737,00 8916631,00 5669528,85 1861728,71 7531257,56 35,3 47,3 37,6 99,1 58,2 84,5
РАЗОМ 163923183,75 20018244,81 183941428,56 104028468,25 7471534,88 111500003,13 100641569,56 6878013,20 107519582,76 61,4 34,4 58,5 96,7 92,1 96,4
Заступник голови Андрій ЯРОВИЙ

 

 

Додаток 3
до рішення районної ради
восьмого скликання
від 22.01.2021
Кредитування з районного бюджету Конотопського району за 2020 рік
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або напряму видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Касові видатки за 2019 рік Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік Касові видатки за 2020 рік Відхилення касових видатків за 2020 року до касових видатків 2019 року (у відсотках) Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
0200000 Конотопська районна державна адміністрація 0,00 -20000,00 -20000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 -5000,00 -5000,00 0,00 25,00 25,00 0,00 -10,00 -10,00
0210000 Конотопська районна державна адміністрація 0,00 -20000,00 -20000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 -5000,00 -5000,00 0,00 25,00 25,00 0,00 -10,00 -10,00
0218831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0218832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі -20000,00 -20000,00 0,00 -5000,00 -5000,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
Усього 0,00 -20000,00 -20000,00 0,00 0,00 0,00 -5000,00 -5000,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
Заступник голови Андрій ЯРОВИЙ

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту