4 сесія 8 скликання (22.01.2021)

Про звіт про виконання районного бюджету Буринського району за 2020 рік

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

22.01.2021

Про звіт про виконання районного

бюджету Буринського району за

2020 рік

 

Заслухавши звіт відділу фінансів Буринської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Буринського району за 2020 рік, врахувавши рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

вирішила:

затвердити звіт про виконання районного бюджету Буринського району за 2020 рік:

по доходах у сумі 64427,2 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 61721,1 тис. гривень, спеціальний фонд – 2706,1 тис. гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 64712,4 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 61277,1 тис. гривень, спеціальний фонд – 3435,3 тис. гривень (додаток 2);

по кредитуванню (додаток 3).

 

Голова                                                                                       Віктор БИК

 

Пояснювальна записка

до звіту про виконання районного бюджету Буринського району

за 2020 рік

 

За підсумками 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло 61721,1 тис. гривень або 96,9% річних призначень, у тому числі:

власних і закріплених доходів – 22874,4 тис. гривень або 94,2%;

базової дотації – 2704,3 тис. гривень або 100%;

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4474,6 тис. гривень або 99,3%;

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

освітньої субвенції – 21037,3 тис. гривень або 100%;

медичної субвенції – 1844,4 тис. гривень або 100%;

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 60,5 тис. гривень або 58,4%;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 2716,2 тис. гривень або 100%;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 476,8 тис. гривень або 100%;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 163,8 тис. гривень або 97,7%;

субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2,7 тис. гривень або 100%;

інші субвенції з місцевого бюджету – 5366,1 тис. гривень або 91,8%.

Основним джерелом доходів районного бюджету залишається надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який в обсязі власних і закріплених доходів займає 96,8% і складає 22150,5 тис. гривень. Неподаткові надходження склали 723,9 тис. гривень, в тому числі плати за надання адміністративних послуг – 218,1 тис. гривень, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 18,5 тис. гривень, адміністративних штрафів та інших санкцій – 9,4 тис. гривень, інших надходжень – 477,9 тис. гривень (з них 454,8 тис. гривень – повернення невикористаних коштів іншої субвенції, наданої у 2017 році).

До спеціального фонду районного бюджету за 2020 рік отримано      2706,1 тис. гривень або 122,3% річних призначень. З них:

власні надходження бюджетних установ та організацій –                               1183,9 тис. гривень або 171,6%;

субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1500,0 тис. гривень або 100%.

інші субвенції з місцевого бюджету – 22,2 тис. гривень або 100%.

Видаткова частина районного бюджету склала 64712,4 тис. гривень або 96,9% до уточненого плану, з них загальний фонд – 61277,1 тис. гривень              (96,2%); спеціальний фонд – 3435,3 тис. гривень (112,5%).

Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали               53758,1 тис. гривень, з них 37550,9 тис. гривень спрямовано на освіту            (97,5% до затверджених призначень на рік); 7737,8 тис. гривень – охорону здоров’я (96,8%); 5266,8 тис. гривень – соціальний захист та соціальне забезпечення (91,4%); 3202,6 тис. гривень – культуру і мистецтво (92,5%).

Крім утримання установ вищезазначених галузей, найбільші обсяги коштів загального фонду районного бюджету використано на:

утримання державного управління – 2584,9,0 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду займають асигнування на оплату праці з нарахуваннями – 70,4% або              43110,2 тис. гривень, у тому числі працівникам соціально-культурної сфери і соціального захисту населення (освіта – 92,2% видатків галузі або                 34613,5 тис. гривень, соціальний захист і соціальне забезпечення – 62,4% або 3284,3 тис. гривень, культура і мистецтво – 85,9% або 2750,3 тис. гривень).

Протягом звітного періоду за рахунок освітньої субвенції проведені видатки на суму 21033,3 тис. гривень, медичної субвенції – 1844,4 тис. гривень.

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано              1820,1 тис. гривень або 3,0% до загального обсягу бюджету.

На продукти харчування направлено 372,7 тис. гривень.

Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.

 

Начальник відділу фінансів

Буринської районної державної

адміністрації                                                                           Наталія КУРСЕНКО

до  рішення районної ради
восьмого скликання
від 22.01.2021
Доходи районного бюджету за 2020 рік
тис. грн.
Код Найменування доходів Фактично надійшло за 2019 рік Затверджено з урах. змін на 2020 рік Фактично надійшло за 2020 рік Відхилення фактичних доходів за 2020 рік до фактичних доходів за 2019 рік (%) Процент виконання
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
10000000 Податкові надходження 21788,8 21788,8 23500,6 23500,6 22150,5 0,0 22150,5 101,7 101,7 94,3 94,3
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 21786,1 21786,1 23500,6 23500,6 22150,5 22150,5 101,7 101,7 94,3 94,3
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21786,1 21786,1 23500,6 23500,6 22150,5 22150,5 101,7 101,7 94,3 94,3
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2,7 0,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 2,7 0,0
20000000 Неподаткові надходження 327,2 1754,4 2081,6 775,0 689,9 1464,9 723,9 1183,9 1907,9 221,3 67,5 91,7 93,4 171,6 130,2
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 33,3 0,0 33,3 40,0 40,0 9,4 9,4 28,2 28,2 23,5 23,5
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 0,0 0,0 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 33,3 33,3 40,0 40,0 9,4 9,4 28,2 28,2 23,5 23,5
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 259,2 259,2 265,0 689,9 954,9 236,6 1183,9 1420,5 91,3 548,0 89,3 148,8
22010000 Плата  за  надання адміністративних послуг 186,1 186,1 200,0 200,0 218,1 218,1 117,2 117,2 109,1 109,1
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 73,1 73,1 65,0 65,0 18,5 18,5 25,2 25,2 28,4 28,4
22090000 Державне мито
24000000 Інші неподаткові надходження 34,6 34,6 470,0 470,0 477,9 477,9 1381,7 1381,7 101,7 101,7
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1754,4 1754,4 689,9 689,9 1183,9 1183,9 67,5 67,5 171,6 171,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,8 0,0 0,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 0,8 0,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0
Разом   доходів 22116,7 1754,4 23871,2 24276,2 689,9 24966,1 22874,4 1183,9 24058,4 103,4 67,5 100,8 94,2 171,6 96,4
40000000 Офіційні  трансферти 118767,4 2435,4 121202,8 39401,2 1522,2 40923,4 38846,6 1522,2 40368,8 32,7 62,5 33,3 98,6 100,0 98,6
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4084,0 0,0 4084,0 2704,3 0,0 2704,3 2704,3 0,0 2704,3 66,2 66,2 100,0 0,0 100,0
41020100 Базова дотація 4084,0 4084,0 2704,3 2704,3 2704,3 2704,3 66,2 66,2 100,0 100,0
41020900 Інші додаткові дотації
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 8817,2 0,0 8817,2 4504,5 0,0 4504,5 4474,6 0,0 4474,6 50,7 50,7 99,3 99,3
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 8817,2 8817,2 4504,5 4504,5 4474,6 4474,6 50,7 50,7 99,3 99,3
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 28241,1 0,0 28241,1 22881,7 0,0 22881,7 22881,7 0,0 22881,7 81,0 81,0 100,0 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20796,6 20796,6 21037,3 21037,3 21037,3 21037,3 101,2 101,2 100,0 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 7027,9 7027,9 1844,4 1844,4 1844,4 1844,4 26,2 26,2 100,0 100,0
410345000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 416,6 416,6 0,0 0,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 77625,1 2435,4 80060,5 9310,7 1522,2 10832,9 8786,0 1522,2 10308,2 11,3 12,9 94,4 95,2
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 22960,7 22960,7 0,0 0,0 0,0 0,0
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3231,1 3231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з  інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 31448,4 31448,4 0,0 0,0 0,0 0,0
41050400 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов 0,0 0,0 0,0
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 765,0 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 967,2 967,2 0,0 0,0 0,0 0,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2,6 2,6 103,5 103,5 60,5 60,5 2357,9 2357,9 58,4 58,4
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 391,8 391,8 476,8 476,8 476,8 476,8 121,7 121,7 100,0 100,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 12175,0 12175,0 2716,2 2716,2 2716,2 2716,2 22,3 22,3 100,0 100,0
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,0 0,0 0,0
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, що здійснюються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 0,0 0,0 0,0
41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 100,0
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сльських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,0 2,7 2,7 2,7 2,7 100,0 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5333,7 2435,4 7769,1 5843,9 22,2 5866,1 5366,1 22,2 5388,3 100,6 0,9 69,4 91,8 100,0 91,9
41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 349,6 349,6 0,0 0,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 167,7 167,7 163,8 163,8 97,7 97,7
ВСЬОГО ДОХОДІВ 140884,2 4189,9 145074,0 63677,4 2212,1 65889,5 61721,1 2706,1 64427,2 43,8 64,6 44,4 96,9 122,3 97,8

 

Додаток 2
до рішення районної ради
восьмого скликання
від 22.01.2021
Видатки районного бюджету за  2020 рік по функціональній класифікації
Код Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) Касові видатки за  2019 рік Затверджено з  урахуванням змін на 2020 рік Касові видатки за  2020 рік Відхилення касових видатків  2020 року до касових видатків  2019 року (%) Процент виконання
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
0100 Державне управління 2386,1 16,7 2402,8 2672,9 2672,9 2584,9 22 2606,9 108,3 131,7 108,5 96,7 #ДЕЛ/0! 97,5
1000 Освiта 38264,8 2281,3 40546,1 38495,5 890,8 39386,3 37550,9 1387,9 38938,8 98,1 60,8 96,0 97,5 155,8 98,9
2000 Охорона здоров’я 24402,2 611,3 25013,5 7995,1 400,4 8395,5 7737,8 245,4 7983,2 31,7 40,1 31,9 96,8 61,3 95,1
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 64187,7 26,3 64214,0 5761,5 22,0 5783,5 5266,8 50,6 5317,4 8,2 192,4 8,3 91,4 230,0 91,9
4000 Культура i мистецтво 3559,3 58,4 3617,7 3461,6 21,5 3483,1 3202,6 9,4 3212 90,0 16,1 88,8 92,5 43,7 92,2
5000 Фізична культура і спорт 78,7 78,7 17,6 17,6 17,6 17,6 22,4 #ДЕЛ/0! 22,4 100,0 #ДЕЛ/0! 100,0
7200 Газове господарство 2525,0 2525,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
7300 Будiвництво та регіональний розвиток 341,9 341,9 0,0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
7400 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок , телекомунікації та інформатика 999,5 999,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 6 6,0 26,0 26,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 207,7 24,1 231,8 480,6 480,6 217,6 217,6 104,8 0,0 93,9 45,3 #ДЕЛ/0! 45,3
Разом 134092,0 5885,0 139977,0 58910,9 1334,7 60245,6 56578,2 1715,3 58293,5 42,2 29,1 41,6 96,0 128,5 96,8
9000 Інші субвенції 5589,8 5589,8 4582,7 1720,0 6302,7 4498,9 1720,0 6218,9 80,5 #ДЕЛ/0! 111,3 98,2 100,0 98,7
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 702,1 702,1 214 214,0 200 200 28,5 #ДЕЛ/0! 28,5 #ДЕЛ/0! 93,5
ВСЬОГО 140383,9 5885,0 146268,9 63707,6 3054,7 66762,3 61277,1 3435,3 64712,4 43,6 58,4 44,2 96,2 112,5 96,9
Додаток  3
до рішення районної ради
восьмого скликання
від 22.01.2021
Кредитування з районного бюджету за 2020 рік
Код Кредитування бюджету за функціональною структурою Касові видатки за  2019 рік Затверджено з  урахуванням змін на 2020 рік Касові видатки за  2020 рік Відхилення касових видатків  2020 року до касових видатків  2019 року (%) Процент виконання
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
8106 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 0 0 0 0,0 24,8 24,8 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0 0,0
8107 Повернення коштів, наданих за кредитування індивідуальних сільських забудовників 0 0 0 0,0 -19,5 -19,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту