4 сесія 8 скликання (22.01.2021)

Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Конотопської районної ради

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 Конотоп

 

22.01.2021

Про затвердження Положення

про помічника-консультанта

депутата Конотопської районної

ради

 

Відповідно до пункту 35 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» районна рада

 

вирішила:

 

1.Затвердити положення про помічника-консультанта депутата Конотопської районної ради (додаток 1).

2.Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата Конотопської районної ради (додаток 2).

3.Раднику голови районної ради забезпечити виготовлення, облік та видачу посвідчень помічника-консультанта депутата Конотопської районної ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Бойченка О.О..

 

 

 

Голова                                                                                Віктор БИК


Додаток 1

до рішення районної ради

восьмого скликання від 22.01.2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата

Конотопської районної ради

 

1.Загальні положення

1.1.Положення про помічника-консультанта депутата Конотопської районної ради розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту роботи районної ради.

1.2.Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.3.Персональний підбір кандидатур на посаду помічників-консультантів депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

1.4.Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, з освітнім рівнем не нижчим за загальну середню.

1.5.Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом роботи районної ради та цим Положенням.

 

2.Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1.Зарахування на посаду помічника-консультанта на громадських засадах здійснюється на підставі письмового подання депутата районної ради на ім’я голови районної ради (додається), де зазначається: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта, його громадянство та освіта.

До подання додаються заява кандидата на посаду помічника-консультанта (додається) із зазначенням: громадянства, освіти, домашньої адреси, контактних телефонів.

2.2.Помічник-консультант може бути звільнений:

– за письмовим поданням депутата районної ради;

– за власною заявою;

– у разі припинення повноважень депутата районної ради.

2.3.Помічнику-консультанту депутата районної ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка.

2.4.Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до виконавчого апарату районної ради у разі припинення повноважень депутата районної ради, або за його письмовим поданням.

 

3.Обов’язки і права помічника-консультанта

3.1.Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

– дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України та цього Положення;

– не допускати дій, що можуть негативно вплинути на виконання повноважень депутата районної ради або зашкодити інтересам місцевого самоврядування;

– утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата чи підривають авторитет районної ради;

– за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати відповідні матеріали, здійснювати контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські звернення;

– сприяти організації проведення зустрічей з виборцями депутатом районної ради та звітування перед ними;

– допомагати депутату районної ради в розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі громадян, та у вирішенні порушених ними питань;

– надавати депутату районної ради організаційно-технічну      допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

– не використовувати посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради в особистих інтересах чи з корисливою метою.

3.2.Помічник-консультант має право:

– входити й перебувати у приміщенні Конотопської районної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

– бути присутнім на пленарних засіданнях районної ради за дорученням депутата районної ради;

– бути присутнім на засіданнях постійних комісій районної ради за дорученням депутата районної ради;

– брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади (за дорученням депутата районної ради), інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо цих питань;

– знайомитися з рішеннями районної ради, інформаційними і довідковими матеріалами за дорученням депутата районної ради;

– одержувати на ім’я депутата районної ради поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

– подавати у письмовій формі підготовлені депутатом районної ради проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

– за усним або письмовим зверненням депутата районної ради та за згодою уповноважених посадових осіб районної ради користуватися копіювально-розмножувальною технікою.

 

4.Заключні положення

4.1.Виготовлення та збереження бланків посвідчень та повернутих посвідчень помічника-консультанта депутата районної ради забезпечує радник голови Конотопської районної ради.

4.2.Облік і реєстрацію посвідчень помічника-консультанта депутата Конотопської районної ради веде радник голови районної ради.

 

 

Заступник голови                                                 Олексій БОЙЧЕНКО


 

 

Голові Конотопської

районної ради

___________________

 

           

 

П О Д А Н Н Я

 

Відповідно до статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» прошу, на строк моїх депутатських повноважень депутата Конотопської районної ради Сумської області VIІІ скликання, зарахувати на посаду помічника-консультанта на громадських засадах ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я

____________________________________________________________________

та по батькові помічника-консультанта)

 

громадянина України, освіта ______________, з «___»_______20___ року.

Особиста заява кандидата на посаду помічника-консультанта та 2 фотографії додаються.

 

 

Депутат Конотопської районної ради                                     _______________

                                                                                                                      (підпис)

 

«___»____________ 20____ року.


 

 

Депутату Конотопської

районної ради

________________________________

            (прізвище та ініціали депутата)

________________________________

    (прізвище, ім’я, по батькові кандидата

________________________________

        на посаду помічника-консультанта)

________________________________

             (адреса і контактні телефони)

________________________________

________________________________

 

 

 

З А Я В А

 

 

Прошу зарахувати мене, __________________________________________

                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові кандидата

 

____________________________________________________________________

на посаду помічника-консультанта)

громадянина України, освіта ____________________________________,

на посаду помічника-консультанта на громадських засадах депутата Конотопської районної ради Сумської області VІIІ скликання ____________________________________________________________________,

(прізвище та ініціали депутата Конотопської районної ради Сумської області)

виборчий округ №____.

У разі припинення повноважень депутата Конотопської районної ради __________________________________ зобов’язуюся повернути посвідчення

          (прізвище та ініціали депутата)

помічника-консультанта до виконавчого апарату Конотопської районної ради.

 

 

«___»____________ 20____ року                                      ___________________

                                                                                                           (підпис)


Додаток 2

до рішення районної ради

восьмого скликання від 22.01.2021

 

 

О П И С

посвідчення помічника-консультанта депутата

Конотопської районної ради

 

Посвідчення виготовляється на білому фото-папері, на ламінованій основі, розміром 10х7 см, де на лицевій стороні міститься фотографія 3х4 см, номер посвідчення, назва районної ради, прізвище, ім’я та по-батькові депутата районної ради, а також прізвище, ім’я, по-батькові помічника-консультанта депутата районної ради і те, що він працює на громадських засадах в районній раді, гербова печатка районної ради.

 

 

                                                            Герб

                                 

                                           Конотопська районна рада

                                                   Сумської області

                                            _____________скликання

                                                 Посвідчення №___

                                          Прізвище, ім’я, по батькові

                                                   помічник-консультант

                                                          на громадських засадах

                                                депутата районної ради

                                         Прізвище, ім’я, по батькові

 

Посвідчення дійсне до припинення повноважень депутата

 

Голова районної ради                         _________________

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови                                                 Олексій БОЙЧЕНКО

Перейти до вмісту