21 сесія 6 скликання (15.08.2012)

Про внесення змін до рішення районної ради від 29.02.2012 “Про районну програму Освіта Конотопщини”

Image 

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

  РІШЕННЯ

                                                                         Конотоп

15.08.2012

Про внесення змін до  рішення

районної ради від 29.02.2012

«Про районну комплексну  

програму «Освіта Конотопщини

на 2012-2015 роки»

            Розглянувши подану відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації районну комплексну програму «Освіта Конотопщини на 2012-2015 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

Внести зміни до   рішення районної ради від 29.02.2012 «Про районну комплексну  програму «Освіта Конотопщини  на 2012-2015 роки» розділу 1«Паспорт районної комплексної  програми «Освіта Конотопщини  на 2012-2015 роки», розділу 4 «Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми», розділу 5 «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники», пункти 1.1, 1.2 та підсумковий рядок «Усього за програмою» розділу 6 додаток 1 «Напрями діяльності та заходи районної комплексної програми «Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки» і викласти в новій редакції:

Розділ 1 «Паспорт районної комплексної  програми «Освіта Конотопщини  на 2012-2015 роки»

1                    1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної  державної адміністрації від 02.02.2012 № 49 «Про розроблення проекту районної  комплексної програми «Освіта Конотопщини на  2012-2015 роки»

3

Розробник Програми

 Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

4

Співрозробники Програми

Загальноосвітні, позашкільні, дошкільні навчальні заклади та навчально-виховні комплекси «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад»

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації

6

Учасники Програми

Відділ освіти Конотопської районної  державної  адміністрації, Конотопська районна державна адміністрація та  навчальні заклади району

7

Термін реалізації Програми

2012-2015 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

 Районний

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі

 1858738 гривень

9.1.

Кошти районного бюджету

 1760738 гривень

В тому числі за рахунок субвенції  з обласного бюджету

 95238 гривень

9.2.

Кошти інших джерел

   98000 гривень

Розділ 4 «Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми»

Забезпечення інноваційного розвитку освіти, переходу на новий рівень надання освітніх послуг можливо за рахунок:

формування в дітей, учнівської молоді навичок здорового способу життя;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямками діяльності;

упровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп’ютеризації з підключенням до Інтернету;

застосування підходу до навчально-виховного процесу, що передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та конструктивне входження в сучасні суспільні процеси і досягнення високого рівня самореалізації;

упровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для ефективного доступу до освітніх ресурсів;

створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довгостроковому лікуванні;

забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей, учнівської молоді;

підвищення ефективності роботи з обдарованою молоддю;

запровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу в усіх ланках освітньої галузі;

удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить  1858738 гривень, у тому числі: районний  бюджет  –   1760738  гривень,  в тому числі за рахунок субвенції  з обласного бюджету – 95238 гривень, інших джерел фінансування –  98000 гривень. Видатки на фінансування Програми здійснюються  в межах коштів, передбачених на утримання галузі освіти області.

Термін дії Програми  складає 2012-2015 роки.

 Розділ 5 Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом усього періоду перебування в закладах освіти;

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних дисциплін;

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення ефективного функціонування освітніх округів;

створення умов для реалізації освітніх потреб  обдарованої молоді;

забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

упровадження нових форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Результативні показники виконання Районної комплексної програми 

«Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки»

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

2012

2013

2014

2015

1

Охоплення дітей дошкільною освітою

%

80

81

82

83

2

Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами

%

10

25

50

80

3

Підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет

%

50

60

80

100

Ресурсне забезпечення Районної комплексної програми

                        «Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки»

                                                                                                                                 

Обсяг коштів,

що пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрати на виконання програми

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів усього

у тому числі:

 428738

478000

476000

476000

1858738

Районний  бюджет

407738

455000

449000

449000

1760738

В тому числі за рахунок субвенції  з обласного бюджету

95238

95238

інші джерела

21000

23000

27000

27000

98000

 Розділ 6 «Напрями діяльності та заходи Районної комплексної програми «Освіта Конотопщини на 2012 – 2015 роки»  зміни в   додатку 1.

Голова районної ради                                А.В.Боярчук

Клігунова І.В. 6 64 43 

Надіслано: до протоколу -2, постійній комісії з питань молоді, освіти,культури, охорони здоров'я та соціального захисту-1, фінуправліню РДА-І, відділу освіти РДА -1.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту