21 сесія 6 скликання (15.08.2012)

Про районну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки

Image  

КОНОТОПСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

                                                Конотоп                                              

15.08.2012

Про районну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки

Відповідно до Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 №156 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки”, розглянувши поданий Конотопською районною державною адміністрацією проект районної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки, з метою оновлення матеріально-технічної бази формувань цивільного захисту району сучасним обладнанням, яке дозволить своєчасно реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила :

1.Затвердити районну цільову програму розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки (додається ).

2.Визначити головними розпорядниками коштів районного бюджету та відповідальними виконавцями – Конотопську районну державну адміністрацію та відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

          3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, а організацію виконання на відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

Голова районної ради                                           А.В.Боярчук                                           

Шерудило О.В. 2 31 24

Надіслати: до протоколу – 2, постійній комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту – 1, РДА – 1,  управлінню економіки РДА – 1, відділу з питань надзвичайних ситуацій РДА – 1, фінансовому управлінню РДА – 1, відділу освіти РДА – 1, центру первинної медико – санітарної допомоги Конотопського району – 1, селищній та сільським радам – 30.

                                                                                            Додаток

до рішення двадцять першої сесії Конотопської районної ради

шостого скликання від 15.08.2012                                   

Районна цільова соціальна програма

розвитку цивільного захисту

на 2012-2015 роки

І. ПАСПОРТ

Районної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту          на 2012-2015 роки (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми  

Відділ з питань надзвичайних ситуацій Конотопської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про правові засади цивільного захисту». Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 156 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 – 2013 роки». Розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації від 03.08.2012 № 457 –ОД “Про проект цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Конотопського району на 2012-2015 роки”

3.

Розробник Програми

Конотопська районна державна адміністрація

(відділ з питань надзвичайних ситуацій Конотопської районної державної адміністрації)

4.

Співрозробник Програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

Конотопська районна державна адміністрація (відділ з питань надзвичайних ситуацій  Конотопської   районної державної адміністрації, Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району),відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

 Конотопська районна державна адміністрація, відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації,Центр первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району, селищна, сільські ради, підприємства та організації, віднесені до потенційно небезпечних об’єктів

7.

Термін реалізації Програми

2012-2015 р.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.1.

Етапи виконання Програми

І-ий етап     2012 – 2013 роки

ІІ-ий етап   2014 – 2015 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний,  селищний, сільські

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі:

330190 гривень.

9.1.

Коштів районного бюджету в тому числі: по головним розпорядникам коштів:

– відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації,   – Конотопській районній державній адміністрації (Центр первинної медико-санітарної допомоги в Конотопському районі)

 6900 гривень

 6600  гривень

 300  гривень

9.2.

коштів селищного бюджету

 400 гривень

9.3.

коштів сільських бюджетів

 7890 гривень

9.4

коштів інших джерел

 315000 гривень

     ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована
Програма

У сфері цивільного захисту згідно із чинним законодавством передбачено одночасне функціонування системи Цивільної оборони України, єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також єдиної системи цивільного захисту, створення якої не завершено.

На сьогодні на недостатньому рівні система оповіщення та інформування населення району про надзвичайні ситуації.

            На території району знаходяться 5 потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, а саме: Дубов'язівське МПД державного підприємства «Укрспирт», Попівський експериментальний завод, відгалуження та ГРС Дубов'язівка Сумського ЛВУ МГ, АЗС ТОВ «Еквіла», водосховище осушувальної системи «Ромен» Конотопського МУВГ  з них 2 підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

            Багаторічною та актуальною проблемою є забезпечення протипожежного захисту в сільській місцевості..

            Найбільш проблемними питаннями в районі залишаються:

           відсутність локальної системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2 об'єктах підвищеної небезпеки це Дубов'язівське МПД державного підприємства «Укрспирт» та Попівський експериментальний завод  і локальні системи оповіщення населення, яке мешкає в зонах можливого ураження, та персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварій;

забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає в безпосередній близькості від потенційно небезпечних об’єктів, засобами індивідуального захисту;

 організованої належним чином роботи із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості;

 фінансування та утримання сезонних рятувальних постів;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення дієвої районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту населення і територій та ефективних сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території району від їх наслідків.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів              та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

Удосконалення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій на основі системи Цивільної оборони України та єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру шляхом:

створення надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

обладнання об'єктів підвищеної небезпеки локальними системами виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальними системами оповіщення населення, яке мешкає в зонах можливого ураження, та персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварій;

забезпечення непрацюючого населення, яке мешкає в безпосередній близькості від потенційно небезпечних об’єктів, засобами індивідуального захисту;

забезпечення проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

Загальний обсяг фінансування Програми становить –330190гривень, з них за рахунок коштів районного бюджету – 6900  гривень, селищного бюджету – 400 гривень, сільських бюджетів – 7890  гривень, коштів інших джерел–315000гривень.(промислові підприємства, організації та сільгосппідприємства району)

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі ( 2012-2013роки) передбачається:

удосконалити механізм взаємодії районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів цивільного захисту;

створити надійну систему оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

створення об’єктових систем оповіщення на потенційно небезпечних об’єктах;

забезпечити проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

На другому етапі ( 2014-2015 роки) передбачається:

удосконалити структуру та забезпечення належного рівня оснащеності об’єктів підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних формувань районного підпорядкування;

створити необхідний запас засобів індивідуального захисту працюючого та непрацюючого населення, яке мешкає в безпосередній близькості від потенційно небезпечних об’єктів.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Протягом 2012-2015 років планується здійснити завдання та заходи, а саме:

1. Забезпечити ефективність державного управління у сфері цивільного захисту.

2. Оптимізувати сили цивільного захисту.

3. Удосконалити систему реагування на надзвичайні ситуації.

4. Забезпечити гарантований рівень захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

5. Здійснити  організаційні та спеціальні заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Перелік заходів Програми та обсяги фінансування районної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки наведено в додатку № 1.

Виконання Програми дасть змогу:

створити:

районну ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій;

локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки та локальні системи оповіщення населення в зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів у разі виникнення аварій;

здійснити накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних та хімічних речовин для  забезпечення ними непрацюючого та працюючого населення.

Ресурсне забезпечення Районної цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки

Обсяг коштів, що планується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Усього витрати на виконання програми

(грн.)

І

ІІ

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів усього

у тому числі:

65190

93000

125000

47000

330190

Районний бюджет

в тому числі:

 по головних розпорядниках коштів:

– відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації,

–  Конотопській районній державній адміністрація (Центр первинної медико-санітарної\ допомоги в Конотопському районі)

6900

  6600

  300

6900

         6600

          300

Селищний бюджет

400

400

Сільський бюджет

7890

7890

Інші джерела

50000

93000

125000

47000

315000

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи районної цільової соціальної Програми  розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки визначені в додатку 2   

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми здійснюється Конотопською районною державною адміністрацією, а саме відділом з питань надзвичайних ситуацій Конотопської районної державної адміністрації, який щороку готує до управління економіки Конотопської районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання.

Заступник голова районної ради                            В.М.Малігон

                                                                                                                                                                                                                       


 

Додаток 1

до Програми

Перелік заходів та обсяги фінансування Районної цільової соціальної програми розвитку цивільного                                                                         захисту на2012-2015 роки

(гривень)

Усього витрат на виконання програми

 етапи виконання програми по роках

І етап

ІІ етап

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

5

Захід 1.1. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Усього

21790

21790

У тому числі:

кошти районного бюджету

 в тому числі: по головних розпорядниках коштів:

          відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації ,

          Конотопській районній державній адміністрації (Центр первинної медико-санітарної допомоги в Конотопському районі)

6900

6600

                         300

6900

6600

300

кошти бюджетів селищної та сільських рад

8290

8290

Дубовязівська селищна рада

400

400

В.Самбірська сільська рада

2300

2300

Дептівська сільська рада

900

900

Землянська сільська рада

210

210

Кошарівська сільська рада

180

180

Красненська сільська рада

600

600

Мельнянська сільська рада

300

300

Попівська сільська рада

1300

1300

Сахнівська сільська рада

2100

2100

Кошти не бюджетних джерел (власні кошти суб’єктів господарювання

на території Попівської, В.Самбірської,М.Самбірської,Вирівської сільських рад та Дубовязівської селищної ради

6600

6600

Захід 1.2. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних та небезпечних хімічних речовин для забезпечення населення та працюючих.

Усього:

60000

17500

12500

16500

13500

У тому числі:

Кошти не бюджетних джерел (власні кошти суб’єктів господарювання,

60000

17500

12500

16500

13500

Придбання засобів індивідуального  захисту органів дихання від бойових отруйних та небезпечних хімічних речовин для непрацюючого та працюючого населення, яке проживає і працює в зоні можливого хімічного забруднення в умовах воєнного та мирного стану (протигаз ГП-7  – 47 шт. (550 гривень за 1 шт.) та фільтрувальні коробки “КД” – 10 шт.(100 гривень за 1 шт.), респіратори  – 210 шт., захисні костюми Л-1 – 50 комплектів.

60000

17500

12500

16500

13500

ЗАХІД  2.1. Створення локальних систем  виявлення  загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки, локальних систем оповіщення населення в зонах можливого ураження населення та персоналу цих об’єктів у разі виникнення аварій.

Усього

55000

27500

27500

в тому числі

кошти інших джерел

55000

27500

27500

 Дубовязівське МПД державного підприємства «Укрспирт»

55000

27500

27500

ЗАХІД  2.2.  Створення 

об’єктових систем оповіщення населення та персоналу у разі виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах.

Усього

65000

32500

32500

в тому числі

кошти інших джерел

65000

32500

32500

«Дубовязівський елеватор»

65000

32500

32500

Захід 3. Накопичення

засобів протипожежного захисту.

Усього

128400

25900

20500

48500

33500

у тому числі

Кошти не бюджетних джерел (власні кошти суб’єктів господарювання

128400

25900

20500

48500

33500

Придбання засобів протипожеж-ного захисту: вогнегасники – 20 шт., мотопомпа  – 1 шт. (17 тис.грн.), пожежний інвентар (пожрукава, стволи та інше), закупівля піноутворювача, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування пожежної сигналізації

116900

25400

20000

38500

33000

Придбання пожежного спорядження для членів ДПД

11500

500

500

10000

500

                                Всього

в тому числі: кошти   районного    бюджету

в тому числі: по головному розпоряднику коштів:

– відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації,

– Конотопській районній державній адміністрації (Центр первинної медико-санітарної допомоги в Конотопському районі),

селищного бюджету

 Сільського бюджету

Кошти інших джерел

                     

330190

                    

                       6900

               

                       6600

                        300

400

7890

315000

65190

6900

     

           6600

            300

400

7890

50000

93000 

       93000

125000

125000

47000

47000

Заступник  голови районної ради                                                              В. М.  Малігон               

    Додаток 2

до Програми

Напрямки діяльності та заходи Районної цільової соціальної Програми розвитку цивільного захисту на 2012-2015 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу, рік

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

гривень

Очікуваний результат

Усього

І етап

ІІ етап

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.

Забезпечення га-рантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних си-туацій у мирний час та в особливий період

1.1. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

2012

Відділ освіти райдержадміністрації, Конотопська районна державна адміністрація (центр первинної медичної допомоги),  селищна та сільські ради, суб'єкти господарювання

 Всього

в тому числі:

районний бюджет

в тому числі по головних розпорядниках коштів:

 – відділу освіти Конотопської  районної державної адміністрації  

-Конотопській районній державній адміністрації (Центр первинної медико-санітарної служби в Конотопському районі)

21790

6900

6600

300

21790

6900

6600

300

Підвищення рівня захисту населення, готовності  керівного складу цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та особливий період

Селищний бюджет

  400

400

Сільський бюджет

7890

7890

 Інші джерела

6600

6600

1.2. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних та небезпечних хімічних речовин для забезпечення населення  та працюючих.

2012-

2015 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій     Конотогпської районної держадміністрації, суб'єкти господарюван- ня

Інші джерела

 60000

17500

12500

16500

13500

Підвищення рівня захисту населення від бойових отруйних  та небезпечних хімічних речовин в мирний час та особливий період

Разом за напрямком 1

81790

39290

12500

16500

13500

в тому числі:

районний бюджет

6900

6900

селищний бюджет

400

400

сільський бюджет

7890

7890

Інші джерела

66600

24100

12500

16500

13500

2.

Здійснення орга-нізаційних та спе-ціальних заходів щодо запобігання виникненню над-звичайних ситуацій

2.1. Створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки, локальних систем оповіщення населення в зонах можливого ураження та персоналу цих об'єктів у разі виникнення аварій

2012-2013

інші джерела

55000

27500

27500

  –

Створення надійної системи оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

2.2. Створення об’єктових систем оповіщення на потенційно небезпечних об’єктах

2012-2015

Підприємства, установи та організації, віднесені до потенційно небезпечних об’єктів

інші джерела

65000

32500

32500

2.3. Проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів

2012-2015

Підприємства, установи та організації, віднесені до потенційно небезпечних об’єктів

Інші джерела

Підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного характеру в мирний час

2.4. Розроблення документів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на потенційно небезпечних об'єктах

2012-2015

Підприємства, установи та організації, віднесені до потенційно небезпечних об’єктів, районна державна адміністрація,

Інші джерела

Підвищення рівня проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт аварійно-рятувальними формуваннями.

Разом

за напрямком 2

інші джерела

120000

60000

60000

3.

Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки

Накопичення засобів протипожежного захисту.

2012-2015

Суб'єкти господарювання, сільські, селищна ради

інші джерела

128400

25900

20500

48500

33500

Забезпечення захисту населення та проти пожежних формувань, підвищення рівня протипожежного захисту підприємств.

Разом

за напрямком 3

інші джерела

128400

25900

20500

48500

33500

Разом

за Програмою

в тому числі:

районний бюджет

330190

6900

65190

6900

93000

125000

47000

селищний

бюджет

400

400

сільські бюджети

7890

7890

інші джерела

315000

50000

93000

125000

47000

Заступник голови районної ради                                                                     В.М.   Малігон


 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту