20 сесія 6 скликання (22.06.2012)

Про внесення змін до районної програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

Image                                                        

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

22.06.2012

Про внесення змін до рішення

районної ради від 18.11.2011

“Про районну програму відпочинку

та оздоровлення дітей на 2012 рік”

Відповідно до  рішення  Сумської обласної ради від 25.05.2012 “Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 27.12.2011 «Про обласний бюджет Сумської області  на 2012 рік», з метою залучення більшої кількості дітей пільгових категорій до організованих форм відпочинку та оздоровлення, використання можливості оздоровлення дітей району в заміському таборі «Зірка», ПТНТ «Сузір’я – 2», керуючись частиною 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Внести зміни до рішення районної ради від 18.11.2011 “Про районну програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік” та викласти в наступній редакції:

– пункт 2 рішення:

«Визначити головним розпорядником коштів районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації на суму 350800 грн, Конотопську районну державну адміністрацію на суму 29000 грн.»

– пункт 9 розділу 1 програми «Паспорт програми»:

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2012 рік

Всього                                                                                     

379 800 грн.

в тому числі :

кошти районного бюджету                                

379 800 грн.

з них за рахунок субвенції з обласного бюджету

29000 грн.

– Розділ 4 програми: «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми»

«Організація відпочинку та оздоровлення дітей у 2012 році буде здійснюватись у 30 пришкільних таборах, профільному, дитячому оздоровчому таборі “Зірка” та  пересувному таборі наметового типу «Сузір’я – 2».

Фінансування у 2012 році буде здійснено на загальну суму 379800 грн., в тому числі:

1. За рахунок коштів районного бюджету в загальній сумі – 379800 грн., де з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 29000 грн.

            1.1.По головному розпоряднику коштів відділу освіти  райдержадміністрації 350800 грн.

а) на харчування дітей в літніх пришкільних таборах

    1440 дітей х 14 дн. х 10 грн. = 201600 грн. ;

б) на харчування обдарованих дітей в профільному таборі

      25 дітей х 14 дн. х 10 грн. = 3500 грн.;

в) на здешевлення вартості путівки  в  дитячому оздоровчому таборі Зірка”

    180 дітей х 250 грн. = 45000  грн.;

г) на здешевлення вартості путівки в дитячому оздоровчому таборі Зірка для обдарованих дітей

                        30 дітей х 150 грн. = 4500 грн.;

д) оплата путівок для оздоровлення дітей-сиріт у заміському таборі Зірка

     25 дітей х 2000 грн. = 50000 грн.

е) оплата путівок для оздоровлення дітей у державному позашкільному закладі – дитячому закладі санаторного типу «Ровесник» (м. Суми)

      12 дітей х 2200 = 26400 грн.

є) оплата путівок для оздоровлення дітей у таборі ВАТ Сумихімпром «Зоряний»

            8 дітей х 2300 = 18400 грн.

ж) придбання сувенірів для заохочення переможців районного огляду-конкурсу на кращу організацію роботи пришкільного оздоровчого табору в сумі 1000 грн., в т. ч.:  за І місце  на суму 500 грн., за 2 місце на суму 300 грн., за 3 місце на суму 200 грн.

з) придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря для пришкільних таборів, у тому числі спортивного інвентаря, в сумі 400 грн.

     1.2.По головному розпоряднику коштів – Конотопській районній державній адміністрації в сумі 29000  грн., де з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 29000 грн., в тому числі:

1.2.1 Придбання путівок для  талановитих та обдарованих дітей, що будуть оздоровлюватись у пересувному таборі наметового типу “Сузір’я – 2» Сумського обласного закладу відпочинку та оздоровлення:

                              14 дітей х 1100 грн. = 15400 грн.

1.2.2 Придбання путівок для  дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей, які перебувають на диспансерному обліку у заміський дитячий оздоровчий табір «Зірка»:

                                   6 дітей х 2266,60 грн. = 13600 грн.

В цілому на 2012 рік заплановано за головними розпорядниками коштів:

– відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації в сумі 350800 грн.;

– Конотопській районній державній адміністрації в сумі 29000 грн., в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 29000 грн.

Оздоровлення дітей буде здійснюватись протягом весняно – літнього та осінньо – зимового періодів.”

– Підпункт 5.6.2 пункту 5.6 «Результативні показники» розділу 5 «Перелік завдань і заходів програми та результативні показники»:

5.6.2.Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг :

– забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;

– підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення.

Ресурсне забезпечення районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

                                                                                                                          

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання програми

Рік виконання програми

Усього витрат на виконання програми (грн.)

Обсяг ресурсів, усього

 у тому числі:

2012

379800

 районний бюджет:

2012

379800

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

2012

29000


 

                                                                    

– Пункт 6 розділу 6 програми «Напрями діяльності та заходи районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік»

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансуван

ня (вартість), грн., у т.ч.:

Очікуваний результат

6

Охопити дітей відпочинком та оздоровленням

Організувати роботу 30  літніх пришкільних таборів

2012 рік

відділ освіти

районний  бюджет

201600

Збільшення кількості оздоровлених дітей та учнівської молоді, особливо талановитих, обдарованих дітей та дітей пільгових категорій

заміського дитячого оздоровчого табору „Зірка”

відділ освіти

районний  бюджет

49500

профільного табору

відділ освіти

районний  бюджет

3500

придбання путівок для безкоштовного  оздоровлення у заміському дитячому оздоровчому таборі „Зірка” 25 дітей-сиріт

відділ освіти

районний  бюджет

50000

придбання сувенірів для заохочення переможців районного огляду-конкурсу на кращу організацію роботи пришкільного табору

відділ освіти

районний  бюджет

1000

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для пришкільних таборів

відділ освіти

районний,

бюджет

400

придбання путівок для оздоровлення дітей в таборі “Ровесник” (м.Суми)

відділ освіти

районний бюджет

26400

придбання путівок для оздоровлення дітей в  таборі «Зоряний» (м.Суми)

відділ освіти

районний бюджет

18400

Охопити дітей відпочинком та оздоровленням

Придбання путівок для 14 талановитих та обдарованих дітей, що будуть оздоровлюватись у пересувному таборі наметового типу “Сузір’я  2» Сумського обласного закладу відпочинку та оздоровлення

2012 рік

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

районний бюджет

15400

Збільшення кількості оздоровлених дітей та учнівської молоді, особливо талановитих, обдарованих дітей та дітей пільгових категорій

в т.ч.: за рахунок субвенції з обласного бюджету

15400

Придбання путівок для 5 дітей з

 багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей які перебувають на диспансерному обліку у заміський дитячий оздоровчий табір «Зірка»

Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту)

районний бюджет

13600

в т.ч.: за рахунок субвенції з обласного бюджету

13600

Разом

379 800 грн.

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

29000 грн.

                       

Розділ 7 програми «Координація та контроль за ходом виконання програми»

Контроль за виконанням програми здійснюють відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації та Конотопська районна державна адміністрація (відділ у справах молоді та спорту), які до 15 січня 2013  року готують та надають управлінню економіки Конотопської райдержадміністрації інформацію про стан виконання програми згідно з додатком № 4 Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання затверджених наказом Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року № 367.

Координує та контролює хід виконання даної програми заступник голови Конотопської районної державної адміністрації  О.В.Мельничук.

 Голова районної ради                                                                           А.В.Боярчук

А С Шарай   2 50 91

Надіслати: до протоколу-2; постійній комісії з питань молоді освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту – 1; відділу освіти РДА – 1; фінуправлінню РДА – 1; відділу у справах молоді та спорту РДА – 1; службі у справах дітей РДА – 1; управлінню економіки РДА – 1.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту