20 сесія 6 скликання (22.06.2012)

Про викладення в новій редакції районної цільової програми «Дитячі меблі»…

Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

22.06.2012

Про викладення  в новій редакції

районної цільової програми

«Дитячі меблі» на період до 2015 року»

            Розглянувши подану відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації районну цільову програму «Дитячі меблі» на період до 2015 року» в новій редакції, відповідно до регіональної цільової програми «Дитячі меблі Сумщини» на період до 2015 року, ураховуючи необхідність покращення стану матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» (дошкільних груп)  району, виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, з метою забезпечення  навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»  сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим параметрам дітей та гігієнічним вимогам,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну цільову програму «Дитячі меблі» на період до 2015 року  в новій редакції (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів  програми відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

3.Рішення районної ради від 18.11.2011 «Про районну цільову програму «Дитячі меблі»  на період до 2015 року» визнати таким, що втратило чинність

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту, а організацію виконання на відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

Голова районної ради                                           А.В.Боярчук

Клігунова І.В. 6 64 43 

Надіслати: до протоколу -2, постійній комісії з питань молоді, освіти,культури, охорони здоров'я та соціального захисту-1, управлінню праці та соціального захисту населення   РДА-1, фінуправліню РДА-І, відділу освіти РДА -1, селищному, сільським головам – 30.

Додаток

                                               до рішення районної ради

шостого скликання від                                                                              22.06.2012

Районна цільова програма

"Дитячі меблі " на період до 2015 року

(нова редакція)

І. Паспорт районної цільової програми "Дитячі меблі "

на період до 2015 року (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.10.2011 № 526 «Про підготовку проекту районної цільової програми   «Дитячі меблі» на період до 2015 року»

3.

Розробник Програми

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації, навчально-виховні комплекси «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»

6.

Термін реалізації

Програми

2012-2015 роки

7.

Перелік місцевих

бюджетів, що беруть участь у виконанні програми

Районний

8.

Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необ-хідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

148760 гривень

8.1

Кошти районного бюджету, всього:

148760 гривень

В тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету

18000 гривень

2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Районна цільова програма «Дитячі меблі» на період до 2015 року спрямована на  покращення стану матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад», виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, на забезпечення  навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» району сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим параметрам дітей та гігієнічним вимогам.

Забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян Конотопського району.

Розуміння батьками важливості дошкільної освіти сприяли збільшенню кількості дітей, які відвідують дошкільні групи навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад».  Одним із напрямків здобуття дошкільної освіти є функціонування  дошкільних груп із різним режимом перебування.

Усього  по району дошкільною освітою охоплено 75% дітей від їх загальної кількості. Цей показник зріс в порівнянні з 2011 роком на 12 %.

Водночас серед основних причин, що ускладнюють та уповільнюють процес розвитку дошкільної освіти, залишається неналежне фінансування, що безпосередньо впливає на стан матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення та інші ресурси, що перешкоджають виконанню вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Однією із нагальних проблем матеріально-технічного забезпечення дошкільної освіти є потреба заміни меблів: шаф для одягу, навчального приладдя, ліжок, столів, стільців. У 2011 року за бюджетні кошти придбані стільчики, столи, ліжка. Але стан забезпеченості дитячими меблями у дошкільних групах навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» відповідно до санітарно-гігієнічних вимог становить 75%, з яких половина застаріла і вже вичерпала свій ресурс експлуатації.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» району сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим параметрам дітей та гігієнічним вимогам.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

                        4.1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Вирішити питання забезпечення  навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» сучасними та якісними дитячими меблями.

Налагодження регіонального виробництва дитячих меблів із залученням сировини місцевого походження.

Залучення до виробництва потенціалу місцевих товаровиробників.

4.2. Обсяги та джерела фінансування Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 148760 гривень.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

створення умов для перебування дітей у навчально-виховних комплексах «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад»  району.

Завдяки дії Програми протягом 2012-2015 років планується забезпечити 100% потреби  навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» району в сучасних дитячих меблях.

Ресурсне забезпечення Програми визначено, виходячи з розрахункової потреби  дошкільних груп в меблях (згідно додатку)

Ресурсне забезпечення Програми "Дитячі меблі "

на період до 2015 року

Обсяги коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання

Усього витрат на виконання програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього

70790

27790

25090

25090

148760

У тому числі: районний бюджет, всього:

70790

27790

25090

25090

148760

В тому числі:  за рахунок субвенції з обласного бюджету

18000

18000

                                                                                                                                                                                                                                                                  гривень                                                      


 

6. Напрями діяльності та заходи Програми "Дитячі меблі " на період до 2015 року

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

Усього

У тому числі за роками

   2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів «загальноосвітня школа- дошкільний навчальний заклад» (дошкільна група)

Проведення інвентаризації дитячих меблів у дошкільних групах НВК «ЗОШ-ДНЗ» на відповідність їх санітарно-гігієнічним вимогам

2012 рік

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

Визначення потреби щодо забезпечення меблями згідно з нормативами

Облаштування дитячими меблями ігрових і спальних кімнат для дітей дошкільного віку (ліжко, стільці, столи, лави для роздягання, шафи для одягу, комплекти меблів, двохярусні ліжка, тощо)

2012 -2015

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

143360

68090

25090

25090

25090

Створення сприятли

вих умов для перебу-вання дітей у НВК»ЗОШ-ДНЗ» району

В тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

18000

18000

Забезпечення центру розвитку дитини відповідними дитячими меблями (столи, стільці, шафи для одягу, лавки)

2012 – 2013

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

Районний бюджет

5400

2700

2700

Створення сприятли

вих умов для перебу-вання дітей у НВК «ЗОШ-ДНЗ»

Проведення щорічної акції "Подаруй дитині стільчик"

2012-2015 роки

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

Власні кошти виконавців

Проведення щорічних районних конкурсів на краще облаштування групової кімнати  у НВК «ЗОШ-ДНЗ»

2013-2015 роки

Відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації

Власні кошти виконавців

Створення сприятли

вих умов для перебу-вання дітей у НВК «ЗОШ-ДНЗ» району

Усього за програмою

Районний бюджет

148760

70790

27790

25090

25090

В тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

18000

18000

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

          Виконання районної цільової програми «Дитячі меблі» на період до 2015 року здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі. Координація дій між виконавцями програми та контроль за її виконанням покладається на відділ освіти районної державної адміністрації, а за цільовим та ефективним використанням коштів – на головного розпорядника коштів.

       Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звіту про виконання програми відділ освіти щорічно до 15 січня наступного за звітним періодом інформує управління економіки райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

       Координує хід виконання даної програми заступник голови районної державної адміністрації Мельничук О.В.

   

Заступник   голови районної ради                                                  В.М.Малігон

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту