17 сесія 6 скликання (21.03.2012)

Про районну цільову програму підтримки індивідуального житлового…

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

21.03.2012 

Про районну цільову програму

підтримки індивідуального  житлового

будівництва «Власний дім»  на 2012-2015 роки

            Розглянувши подану Конотопською районної державною адміністрацією районну цільову програму підтримки індивідуального  житлового будівництва «Власний дім»  на 2012-2015 роки на підставі Указів Президента України від 27.03.98 № 222 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 15.07.02 № 640 „Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.97 № 376 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

            районна рада вирішила:

            1.Затвердити районну цільову програму підтримки індивідуального  житлового будівництва «Власний дім»  на 2012-2015 роки (додається).

            2.Визначити відповідальним виконавцем програми відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

            3.Рекомендувати Дубов’язівській селищній та Попівській сільській радам розробити місцеві програми підтримки індивідуального житлового будівництва та передбачити фінансування даних програм з місцевих бюджетів.

            4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради: з землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку та з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики; організацію виконання – на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

Голова районної ради                                                                     А.В.Боярчук

Зерниченко 6 72 12

Надіслати до протоколу – 3; постійній комісії районної ради з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку – 1; постійній комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1; відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства – 1; управлінню економіки РДА – 1; фінансовому управлінню РДА – 1; селищній та  сільським радам – 30.

  

Районна цільова програма

 підтримки індивідуального  житлового будівництва «Власний дім» на 2012 – 2015 роки

Конотоп 2012

1. Паспорт

Районної цільової програми підтримки індивідуального  житлового будівництва „Власний дім” на 2012 – 2015 роки

 (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Конотопська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 Розпорядження голови Конотопської район ної державної адміністрації від 28.02.2012 №100 «Про організацію розроблення проекту районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2012-2015 роки»

 3.

Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

4.

Співрозробник Програми

Сумське обласне комунальне підприємство „Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості”

5.

Відповідальний виконавець Програми

Сумське обласне комунальне підприємство „Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості”,селищна та сільськи ради

6.

Учасники Програми

жителі сільської місцевості, індивідуальні забудовники.

7.

Термін реалізації

2012-2015 роки

8.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, селищні, сільські 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, гривень

120000 грн.

у тому числі :

9.1.

кошти державного бюджету

 70000 грн.

9.2.

кошти місцевих бюджетів, гривень:

 50000 грн.

– обласний бюджет

 30000 грн.

– бюджети селищної та сільських рад

 20000 грн.

9.3.

кошти з небюджетних джерел фінансування,  гривень

  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2.1. Розробка та реалізація Програми

Районна цільова програма підтримки індивідуального  житлового будівництва «Власний дім»  на 2012-2015 роки – це організаційно-економічний документ на період до 2015 року, що визначає один із шляхів розв’язання однієї з найважливіших загальносуспільних проблем регіону – забезпечення житлом, орієнтований на створення відповідних житлових умов для всіх громадян району, в першу чергу  для працівників агропромислового комплексу та обслуговуючих його галузей, переважно мешканців сільської місцевості.

Програма  розроблена на виконання Указів Президента України від 27.03.98 № 222 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 15.07.02 № 640 „Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, постанов Кабінету Міністрів України від 22.04.97 № 376 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 03.08.98 № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 05.10.98 № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” від 19.09.2007 № 1158, Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року „Нова Сумщина – 2015”, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 29.12.2010, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Згідно зі змістом зазначених нормативних актів реалізація Програми визначається як один із головних напрямків діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціального розвитку регіону.

Програма „Власний дім” (раніше "Рідний дім") на 1997-2005 роки була затверджена рішенням Сумської обласної ради третього скликання від 07.07.1998. Цим рішенням були затверджені перспективне завдання по індивідуальному будівництву житлових будинків та головні джерела фінансування Програми.

Рішенням Сумської обласної ради від 30.08.2005 було затверджено  Програму на 2006-2011 роки.

Зміни до Програми внесені рішенням Сумської обласної ради  від 09.07.2009 „Про внесення змін і доповнень до обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” на 2006-2011 роки та Правил надання та повернення довгострокових кредитів по цільовій програмі „Власний дім” у Сумській області” та рішенням сесії Сумської обласної ради від 15.05.2009 „Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради четвертого скликання від 30.08.2005 р. „Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” на 2006-2011 роки».

2.2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма спрямована на:

        реалізацію державної політики України у галузі житлового будівництва;

        збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва;

        поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла.

Виняткова суспільна актуальність і доцільність розробки цієї Програми обумовлені такими факторами:

        низька забезпеченість жителів району житлом, особливо упорядкованим;

        відсутність традиційних централізованих джерел фінансування будівництва індивідуального житла;

        дорожнеча житлового будівництва та недоступність його для більшості населеня.

За останні роки значно зменшились обсяги забудови в сільській місцевості, погіршилось інженерне забезпечення та благоустрій житла.

3.      Визначення мети Програми

Метою Програми є збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, забезпечення його доступності для жителів сільської місцевості, індивідуальних забудовників, які працюють в агропромисловому комплексі, покращення інженерного забезпечення садиб .

4.      Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

4.1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Реалізація Програми розрахована на період 2012-2015 роки.

Оптимальним шляхом розв’язання проблем, визначених п. 2.1. Програми, є надання фінансової, матеріальної, технічної допомоги та організаційної підтримки індивідуальним забудовникам району шляхом надання довгострокових кредитів та будівництво інженерних мереж у районах масової забудови за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, нетрадиційних джерел фінансування та коштів населення.

Кредити за Програмою  надаються для:

закінчення чи нового будівництва, реконструкції, ремонту чи здійснення заходів по енергозбереженню  індивідуальних житлових будинків, квартир чи господарських будівель;

купівлі незавершеного чи готового житла з проведенням його реконструкції, ремонту, здійснення заходів по енергозбереженню або без них;

інженерного забезпечення садиб (облаштування твердопаливними котлами, водопостачання, електроопалення, електропостачання, водовідведення, благоустрою, газифікації, тощо).

Реалізація Програми здійснюється Сумським обласним комунальним підприємством "Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості”.

Підприємство є юридичною особою та діє на підставі статуту. Основний вид діяльності – фінансово-кредитна.

Для визначення основних напрямків діяльності Фонду по впровадженню Програми створюється координаційна рада, положення про яку та її склад затверджуються обласною державною адміністрацією. Рішення координаційної ради обов’язкові для виконання Фондом.

З метою забезпечення контролю за цільовим використанням кредитних коштів необхідність поетапного надання позичальнику кредиту визначається Фондом з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 р. № 1597  з відповідними змінами та доповненнями.

4.2.            Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1211, на підставі законів України про Державний бюджет України та рішень місцевих рад про місцевий бюджет на відповідний рік.

Головними джерелами фінансування Програми є:

1) кошти державного бюджету, виділені для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам;

2) частина державних капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери села;

3) частина капітальних вкладень, передбачених у місцевих бюджетах на виконання програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;

4) банківські кредити;

5) залучені на договірних засадах для житлового будівництва кошти підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

6) за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування:

частина справлених місцевих податків і зборів;

7) кошти місцевих бюджетів;

8) інші надходження, що не суперечать законодавству.

               Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном, Мінрегіонбудом та   Міжвідомчою   координаційною   комісією  з  питань  підтримки індивідуального  житлового  будівництва  на селі здійснює протягом п'яти  робочих  днів  розподіл  коштів загального фонду державного бюджету, передбачених за програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників", між регіонами:

            Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів всіх рівнів Фонд визначає потребу в коштах для пільгового кредитування жителів області за Програмою.

 Пропозиції Фонду щодо обсягу асигнувань, необхідних для кредитування за рахунок коштів Державного бюджету України,  подаються у встановленому порядку Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а стосовно місцевих бюджетів усіх рівнів – обласній та районним державним адміністраціям і виконавчим органам місцевого самоврядування.

Ресурсне забезпечення районної цільової програми підтримки індивідуального  житлового будівництва «Власний дім»  на 2012-2015 роки

гривень

Обсяг коштів, що планується залучити на виконання Програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання Програми

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів усього, у тому числі

120000

120000

державний бюджет

70000

70000

обласний бюджет

30000

30000

місцеві бюджети (сільські, селищний)

20000

20000

кошти інших джерел

4.3.            Основні положення надання та повернення

довгострокових кредитів по Програмі

Кредитування в межах Програми здійснюється відповідно до Правил  надання та повернення довгострокових кредитів по цільовій програмі „Власний дім” у Сумській області, розроблених відповідно до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 05.10.1998 року № 1597, з урахуванням місцевих умов області. Внесення змін та доповнень до Правил ініціюється СОКП „Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості” згідно з чинним законодавством.

Кредит надається:

а)     громадянам України – жителям Конотопського району для підтримки будівництва індивідуальних житлових будинків, квартир, господарських будівель, інженерних мереж чи їх добудови, реконструкції, ремонту, облаштування твердопаливними котлами, водопостачання, енергопостачання, водовідведення, благоустрою, газифікації та іншого інженерного забезпечення, а також придбання незавершеного будівництва чи готового житла і господарських будівель з проведенням їх добудови, реконструкції, ремонту чи здійснення заходів по енергозбереженню або без них відповідно до чинного законодавства:

  – сільським позичальникам за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів усіх рівнів та небюджетних джерел фінансування;

Кредит індивідуальному позичальнику надається на строк до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) – на строк до 30 років, з внесенням за користування кредитом плати в розмірі трьох відсотків річних, з урахуванням платоспроможності позичальника та за умови відсутності кредитних ризиків. Відсотки за користування кредитом нараховуються від суми кредитних коштів, що знаходяться в користуванні позичальника, та сплачуються першочергово щомісяця в грошовому виразі. Конкретний строк, на який надається кредит, встановлюється Фондом з урахуванням суми кредиту та платоспроможності позичальника.

Погашення кредиту проводиться за умовами кредитного договору рівними частками щороку. Умови і порядок надання та повернення кредитів, відповідальність сторін, інші суттєві умови кредитування визначаються кредитними договорами, укладеними Фондом з позичальниками згідно з регіональними Правилами надання та повернення довгострокових кредитів по цільовій програмі „Власний дім” у Сумській області та чинного законодавства України.

5.     Перелік завдань і заходів Програми

            та результативні показники

Реалізація Програми  у 2012-2015 роках дозволить:

        покращити житлові умови населення, особливо у сільській місцевості;

        поліпшити демографічну ситуацію та закріпити кадри в агропромисловому комплексі;

        змінити структуру жителів села за віком /залишити молодь у сільській місцевості;

        підвищити авторитет місцевих органів влади серед населення.

Успішна реалізація Програми у 2012–2015 роках дасть можливість поліпшити житлові умови мешканців сіл, допоможе побудувати та реконструювати  житлові будинки садибного типу, газифікувати їх, буде сприяти зменшенню міграційних процесів, зміцненню соціальної стабільності в суспільстві.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатках 1 та 2 до неї.

  

7.Координація та контроль за ходом виконання програми.

              Головним розпорядником коштів є Дубов’язівська селищна та Попівська сільська ради.

              Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації.

              Селищна та сільська ради до 15 липня та до 15 січня щороку інформують про хід виконання Програми та надають до Конотопської районної державної адміністрації пропозиції стосовно уточнення переліку обсягів фінансування на наступний фінансовий рік.   

             Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Конотопської районної державної адміністрації узагальнює отриману інформацію та щороку до 1 лютого надає її голові Конотопської районної державної адміністрації і звітує перед постійною комісією районної ради з питань землекористування, архітектури, екології, будівництва, транспорту та зв’язку про хід виконання заходів Програми.

                                                                                                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                                                                                                                                        до Програми

Напрями діяльності та заходи районної цільової програми підтримки індивідуального  житлового будівництва

«Власний дім»  на 2012-2015 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, гривень

Очікуваний результат

усього

у тому числі

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Будівництво інженерних мереж

кредитування жителів сільської місцевості, індивідуальних забудовників, які працюють в агропромисловому комплексі

2012-2015

СОКП «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості», селищна, сільська ради

Державний бюджет

35000

35000

Будівництво індивідуальних житлових будинків та інженерних мереж

Обласний бюджет

15000

15000

Сільський, селищний бюджет

10000

10000

2

Будівництво

індивідуальних житлових будинків

2012-2015

Державний бюджет

35000

35000

Обласний бюджет

15000

15000

Сільський, селищний бюджет

10000

10000

Всього:

120000

120000

  

                                                                                                                                                                                                        Додаток 2

                                                                                                                                                                                                        до Програми

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у реалізації районної цільової програми підтримки індивідуального  житлового будівництва  «Власний дім»  на 2012-2015 роки

№ з/п

Перелік селищних/сільських рад, які беруть участь у реалізації Програми

Обсяги фінансових ресурсів місцевих бюджетів

усього

у тому числі

2012

2013

2014

2015

1

Дубов’язівська селищна рада

10000

10000

2

Попівська сільська рада

10000

10000

Всього:

20000

20000

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту