17 сесія 6 скликання (21.03.2012)

Про викладення в новій редакції районної програми соціального захисту…

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

21.03.2012 

Про викладення в новій  редакції

районної  програми соціального

захисту осіб, які потребують лікування

шляхом гемодіалізу, на 2012 рік

Розглянувши внесений райдержадміністрацією проект районної програми соціального захисту осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, на 2012 рік, в новій редакції, з метою соціального захисту осіб тяжкохворих на хронічну ниркову недостатність, покращення умов для здійснення життєво необхідного щотижневого лікування, поліпшення їх матеріального стану, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.Затвердити районну програму соціального захисту осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу на 2012 рік, в новій редакції, згідно з додатком  (додається).

2.Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування програми у 2012 році з загального фонду районного бюджету в межах кошторисних призначень.

4.Рішення одинадцятої сесії шостого скликання Конотопської районної ради від 21.09.2011 року «Про районну програму соціального захисту осіб, які потребують лікування шляхом гемодіалізу, на 2012 рік» вважати таким, що втратило чинність.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту і управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

          

Голова районної ради                                                            А.В.Боярчук

Н.Г.Кохан 6 62 90

Надіслати: до протоколу -3, постійній комісії з питань молоді, освіти, культури, охорони здоровя та соціального захисту -1, управлінням РДА:  праці та соціального захисту населення – 1, фінансовому – 1, економіки -1.

Додаток

   до рішення  районної ради

    шостого скликання від 21.03.2012

Програма

соціального захисту осіб, які потребують лікування шляхом

гемодіалізу,  на 2012 рік

1.Паспорт програми

1.Ініціатор розроблення програми – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2.Дата, номер і назва розпорядчого    документа  органу виконавчої   

влади про розроблення програми  – розпорядження голови райдержадміністрації від 17.08.2011 № 408       Про підготовку проектів програм соціального захисту населення на 2012 рік

3.Розробник програми  – управління праці та соціального захисту населення

4.Співрозробники програми   –    

5.Відповідальний виконавець програми –   управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

6.Учасники програми    –  управління праці та соціального захисту  райдержадміністрації   

7.Термін реалізації     – 2012 рік

8.Загальний обсяг фінансових    ресурсів, необхідних для

реалізації програми, всього,                                   – 22704,00 грн.

            у тому числі:  

коштів загального фонду районного бюджету   22704,00 грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

         З метою розв’язання конкретних проблем соціального захисту осіб, які  опинились в скрутному матеріальному становищі, пов’язаному з витратами на проїзд для забезпечення  постійного щотижневого лікування в Сумській обласній клінічній лікарні. у  зв’язку з тяжкою хронічною хворобою нирок.

3.Визначення мети програми

            Метою програми є соціальний захист осіб тяжко хворих на хронічну ниркову недостатність, покращення умов для здійснення життєво необхідного щотижневого лікування, поліпшення їх матеріального стану.

4.Обґрунтовування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

            Соціальний захист  осіб даної категорії,  які є інвалідами І групи загального захворювання, буде   вирішуватися шляхом  щомісячного відшкодування витрат за проїзд, виходячи із фактичної вартості проїзних документів від м.Конотоп до    м. Суми і назад.

з/п

Джерела фінансування

Сума, грн.

Строки та етапи

виконання програми

1

Районний  бюджет

22704,00

(43х2х3х1х4х12+43х2х3х1х4х10)=22704,00 грн.

2012 рік

де: 43 грн. – орієнтована вартість квитка від м.Конотоп до м. Суми і назад;

       2 – кількість квитків на день;

       3 – кількість відвідувань лікарні на тиждень;

       1 – кількість осіб;

       4 – тижні в місяці;

      12- кількість місяців.

      10- кількість місяців

            5.Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

5.1. Проводити грошове щомісячне відшкодування витрат за проїзд особам даної категорії,  відповідно  наданих проїзних документів до 5 числа кожного місяця.

                                                                       Управління праці та соціального захисту

                                                                       населення  райдержадміністрації.

                                                                       Протягом 2012 року

            5.2. Проводити грошове щомісячне відшкодування витрат за проїзд Поволоцькому О.М. з 1 березня 2012 року.

            5.3. В разі смерті або вибуття одержувача з Конотопського району, виплата витрат на проїзд припиняється з моменту настання обставин..

            5.4. Відшкодування проводиться безпосередньо заявнику по фактичній вартості наданих проїзних документів.

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується  залучити

Етапи виконання  

Усього витрат

на виконання програми  

22704,00 грн.

Протягом 2012 року   

22704,00 грн.

Обсяг ресурсів, усього                        

22704,00 грн.

Протягом 2012 року 

22704,00 грн.

у тому числі:

районний бюджет – 22704,00 грн.

Протягом 2012 року   

22704,00 грн.


 

6.Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтова-

ні обсяги фінансу-вання, грн.

Очікуваний результат

1.

Соціальний захист осіб тяжко хворих на хронічну ниркову недостатність

Проводити відшкоду-

вання витрат на  проїзд даній категорії осіб від м.Конотоп до м. Суми і назад за фактично надані проїзні документи

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення

РДА

Районний бюджет

22704,00

Покращення матеріального стану, створення сприятливих умов для лікування шляхом відшкодування вартості проїзді

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

            Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань  виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  – головний розпорядник коштів.

          Згідно з наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  що півріччя до 15 числа наступного за звітним періодом  звітує голові райдержадміністрації та  до 15 січня  2013 року  управлінню економіки  райдержадміністрації про стан виконання даної програми.

            Координує  хід виконання даної програми заступник голови райдержадміністрації Суятінов В.М.

Заступник голови районної ради                            В.М.Малігон

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту